ရုံးသုံးယာဥ္ Double Cab (၇)စီး တင္ဒါစနစ္ျဖင့္၀ယ္ယူမည္

တည်နေရာ :
Sector :
Buyer : 0
Type :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနရုံးမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္အတြက္
ရုံးသုံးယာဥ္ Double Cab (၇)စီး တင္ဒါစနစ္ျဖင့္၀ယ္ယူမည္
ရန္ကုန္၊ ေအာက္တုိဘာ ၃
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနရုံးမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္အတြက္
ရုံးသုံးယာဥ္ Double Cab (၇)စီး ၀ယ္ယူလိုပါ၍ ျပည္တြင္းအေျခစုိက္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္
အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚထားသည္။
အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ားအား ရုံးခ်ိန္အတြင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္
ေရးဦးစီးဌာနရုံး (ျပည္လမ္းႏွင့္ အလုံလမ္းေထာင့္၊ အစုိးရအဖဲြ႕ရုံး၀င္း)တြင္ လာေရာက္
၀ယ္ယူႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။
တင္ဒါပုံစံမ်ားကို (၄.၁၀.၂၀၁၈) ရက္တြင္ စတင္ေရာင္းခ်ေပးသြာမည္ျဖစ္ ၿပီး (၂.၁၁.၂၀၁၈) ရက္
နံကန္ (၉)နာရီတြင္ တင္ဒါဖြင့္ ေဖာက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date 04-Oct-2018 | Thu
Closing Date 02-Nov-2018 | Fri
Expire In Coming 1 day
ဆက်သွယ်ရန်
0
Scroll