BaganMart

ရက္ကန္းနွင့္ အသက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္း၊ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ မွ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြကရန္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ

တည်နေရာ  : ကချင်ပြည်နယ်

Type    :အစိုးရတင်ဒါ
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန
အေသးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန
ရက္ကန္းနွင့္အသက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္း
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ျမစ္ႀကီးနားျမိဳ႔
အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း
၁။ရက္ကန္းနွင့္ အသက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္း၊ျမစ္ႀကီးနားျမိဳ႔တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါ၍ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းနိုင္ရန္ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။
(က)စာသင္ေဆာင္(၁)ေဆာင္ RC(၅၅'x၃၀'x၁၁')၊(ေရ၊မီး၊ေဆးအပါအဝင္)
(ခ)စက္ရက္ကန္းရံု(၁)ရုံRC(၉၀'x၃၀'x၁၄')၊(ေရ၊မီး၊ေဆးအပါအဝင္)
(ဂ)ဆိုးေဆးရံုံု(၁)ရုံRC(၂၈'x၂၀'x၁၁')၊(ေရ၊မီး၊ေဆးအပါအဝင္)
(ဃ)အမ်ိဳးသားေဆာင္္(၁)ေဆာင္ RC(၅၈'x၂၄'x၁၁')၊(ေရ၊မီး၊ေဆးအပါအဝင္)
(င)အမ်ိဳးသမီးေဆာင္္(၁)ေဆာင္ RC(၅၈'x၂၄'x၁၁')၊(ေရ၊မီး၊ေဆးအပါအဝင္)
(စ)(၂)ခန္းတြဲအိမ္သာ(၄)လံုး(၁၇'x၁၁'x၇')၊(ေရ၊မီး၊ေဆးအပါအဝင္)
(ဆ)ေရစင္(ေရေလွာင္ကန္အဝီစိတြင္း) ၁စင္(၁၂'x၆'x၁၅')
၂။အိတ္ဖြင့္တင္ဒါစတင္ေရာင္းခ်မည့္ရက္ - ၁၉-၈-၂၀၁၆ရက္
တင္ဒါေနာက္ဆံုးတင္သြင္းရမည့္ရက္ - ၁၈-၉-၂၀၁၆ရက္၊၁၆း၃၀နာရီအထိ
တင္ဒါေရာင္းခ်မည့္ေနရာ - ရက္ကန္းနွင့္ အသက္ေမြးပညာ သင္တန္းေက်ာင္း၊ျမစ္ႀကီးနားျမိိဳ႔
၃။အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ရက္ကန္းနွင့္ အသက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္း၊ျမစ္ႀကီးနားျမို႔ ဖုန္း -၀၇၄-၂၂၂၅၃ သို႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းနိုင္ပါသည္။
တင္ဒါေခၚယူေရးေကာ္မတီ
ရက္ကန္းနွင့္ အသက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္း၊ျမစ္ႀကီးနားျမိဳ႔
 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Closing Date       : 18-Sep-2016 | Sun

 
ဆက်သွယ်ရန်

Address :