လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပုိ႔လႊတ္ေရးႏွင့္ ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနမွ ACSR (၃၆၃၀) တန္အား ၀ယ္ယူူရန္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ

တည်နေရာ :
Sector :
Buyer : 0
Type :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပုိ႔လႊတ္ေရးႏွင့္ ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနမွ ACSR (၃၆၃၀) တန္အား ၀ယ္ယူူရန္
အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚ
ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁
လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပုိ႔လႊတ္ေရးႏွင့္ ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနမွ ၅၀၀ ေကဗြီ
ကံေကာင္း (မိတၳီလာ)- စပါးၾကြယ္ (ေတာင္ငူ) ဓာတ္အားလုိင္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ ACSR (၃၆၃၀)
တန္အား (DDP at Site) Thagara Store မန္မာ က်ပ္ေငြြျဖင့္ ၀ယ္ယူလိုေၾကာင္း အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚ
ယူထားသည္။ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါအား (၃၁.၁၀.၂၀၁၈) ရက္ (၁၄း၀၀) နာရီတြင္ ေနာက္ဆုံးထား၍
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပုိ႔လႊတ္ေရးႏွင့္ ကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန၊ ပစၥည္းစီမံေရးဌာန၊ ရုံးအမွတ္ (၂၇) ၊
ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါပုံစံႏွင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို
လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန (www.moee.gov.mm) တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈ၍
အခမဲ့ Download ဆြဲယူႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date 01-Oct-2018 | Mon
Closing Date 31-Oct-2018 | Wed
Expire In Coming 1 day
ဆက်သွယ်ရန်
0
Scroll