BaganMart

ကတ္သုတ္ေၾကးနီအိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ  : မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

Type    :အစိုးရတင်ဒါ
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
ကတ္သုတ္ေၾကးနီအိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

ကတ္သုတ္ေၾကးနီ Lot.1(၃၀၀+-)မက္ထရစ္တန္ႏွင့္ Lot.2(၂၃၈.၈၁၅+-) မက္ထရစ္တန္အား
အေမရိကန္ေဒၚလာျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ပါသည္-

ၾကမ္းခင္းေစ်း - တင္ဒါဖြင့္ပြဲေန႔မတိုင္မိ တစ္ရက္အလိုေန႔ရိွ London Metal
- Exchange ေစ်းႏႈန္းပါ ကတ္သုတ္ေၾကးနီတစ္တန္၏ ေစ်းႏႈန္းထက္မနိမ့္ေသာေစ်း

တင္ဒါပိတ္ရက္ႏွင့္အခ်ိန္ - ၂ - ၁ - ၂၀၁၇ ၁၆း၀၀ နာရီ

တင္ဒါပံုစံမ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္သိရိွလိုေသာ အခ်က္အခက္မ်ားကို ျဖည့္တင္းထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္
၀ယ္ယူေရာင္းခ်ေရးဌာန ၊ အမွတ္(၁)သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း ၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္း
က်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန ၊ ရံုးအမွတ္ ၁၉ ၊ ေနျပည္ေတာ္ ဖုန္း ၀၆၇ - ၄၀၉၀၁၂ ႏွင့္ ၀၆၇
- ၄၀၉၁၆၂ တို႔သို႔ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရယူႏိုင္ပါသည္။

တင္ဒါေခၚယူေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
အမွတ္(၁)သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း ၊
သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန
 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Closing Date       : 02-Jan-2007 | Tue

 
ဆက်သွယ်ရန်

Address :