Products

တည္ေနရာေထာက္လွမ္းေရးစနစ္ (TK-102 GPS TRACKER)

Price: 40000 Kyats  Send Enquiry

 Piece(s)Delivery Information

Yangon:1 to 5 Days

Other City:7 to 14 DaysPayment Information

Pay by Credit Card or Paypal

Bank Transfer

Cash On Delivery

ပို႔ေဆာင္ေရး၊ကားအငွားလုပ္ငန္း၊ကုန္ပစၥည္းျဖန္႔ခ်ီ ေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း တို႔တြင္ ရိုးရွင္းလြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳ နိုင္ပါသည္။ တည္ေနရာကိုသာမက စက္တည္ရွိရာ အနီး တဝိုက္ ေပ၃၀ပတ္လည္ အတြင္းမွ အသံမ်ားကိုလည္း မိမိဖုန္းျဖင့္ တိုက္ရိုက္နားေထာင္နိုင္ပါေသးသည္။ မိမိ၏ ဇနီးမယား၊ သမီးသားတို႔ ဘယ္သြားေနသည္၊ ဘယ္ေရာက္ေနသည္ကို အတိအက်သိရွိနိုင္ရန္၎၊ မိမိ၏ အေရးႀကီး တန္ဖိုးႀကီးပစၥည္းမ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ေနရာကို အခ်ိန္နွင့္တေျပးညီသိရွိနိုင္ရန္၎၊ မိမိကားတြင္ ဘတၴရီျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီးကားသူခိုးကို ေျခရာခံလိုက္ရန္၎ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ဦးတည္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ တြင္က်ယ္စြာသံုးေနၾကပါသည္။ စတင္အသံုးျပဳလွ်င္............ ဘတၳရီကို အားအျပည့္သြင္းပါ။ အမိုးအကာလြတ္ေသာေနရာ (ေကာင္းကင္နွင့္ တည့္တည့္ရွိေသာေနရာ) တြင္ စက္ထဲ GSM ဖုန္းကဒ္ကို ေသခ်ာစြာထည့္ၿပီးဘတၳရီကိုထည့္၊ ON/OFF ခလုတ္ကို ၃စကၠန္႔ခန္႔နွိပ္လ်ွင္ မီးနီေလး မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္ လင္းပါ မည္။ GPS နွင့္ ၿဂိဳဟ္တု ခ်ိတ္ဆက္မိသြားလွ်င္ စတင္၍ အသံုးျပဳ နိုင္ပါၿပီ။ GPS ထဲတြင္ ထည့္ထားေသာGSMကဒ္နံပါတ္ကို မိမိဖုန္းျဖင့္ CALL ေခၚဆိုလိုက္ပါက "ဖုန္းမအားေသးပါ" ဟု ၾကားရသည္နွင့္ ဖုန္းခ်လိုက္ပါ။ စကၠန္႔၃၀ခန္႔အၾကာ တြင္ ေလာင္ဂ်ီက်ဳ လတၱီတြဒ္ပါေသာ link တစ္ခု၊ ကားသြားနႈန္း speed၊ အခ်ိန္၊ ေန႔စြဲ၊ IMEIကုဒ္တို႔ ပါဝင္ေသာ Message တစ္ေစာင္ျပန္ဝင္လာပါလိမ့္မည္။ မိမိဖုန္းကို အင္တာနက္လိုင္းဖြင့္၍ ၎Linkနွိပ္လိုက္ ပါက GPS၏တည္ေနရာကို အတိအက် ၫႊန္ျပေပးပါ လိမ့္မည္။ GPS ထဲမွ ဖုန္းကဒ္ကို အင္တာနက္လိုင္း ဖြင့့္ထားရန္ မလိုပါ။ ထုထည္ႀကီးမားေသာအေဆာက္အဦးအတြင္း ေရာက္ေနလွ်င္၎၊ GPSနွင့္ ၿဂိဳဟ္တုအၾကားတြင္ မုန္တိုင္း/ေလနီးၾကမ္းတို႔ ျဖစ္ေနလွ်င္၎၊ ဘတၳရီအား နည္းေနလွ်င္ေသာ္၎ တည္ေနရာျပမႈ လြဲေခ်ာ္နိုင္ ပါသည္။ မက္ေဆ့ခ်္ျဖင့္ ေစခိုင္းရန္ မွတ္သားစရာမ်ား sms ျဖင့္ ေစခိုင္းအသံုးျပဳေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ #begin#123456# ဟု ပို႔ပါ။ begin ok ဟု sms ျပန္ဝင္လာမည္။ 123456 သည္ password အျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၎ passwordကို မိမိလိုရာ နံပါတ္ (ဥပမာ-987654) ေျပာင္းလိုေသာ္ #123456#123456#987654# ဟု ပို႔ပါ။ password ok ဟု ျပန္လာမည္။ ေနာင္တြင္ 987654 သာ password အျဖစ္သံုးရပါေတာ့မည္။ ေနာက္တႀကိမ္ password ျပန္ေျပာင္းလွ်င္ #987654#987654#ပက္စ္ေဝါ့အသစ္# ဟု ပို႔ရပါမည္။ password မမွတ္မိေတာ့ပါက #resume# ဟု ပို႔လွ်င္ မူရင္း 123456သာ ျဖစ္သြား ပါလိမ့္မည္။ (ေအာက္တြင္ပို႔ေသာ sms အားလံုးတြင္ password ကို 123456ျဖင့္သာ ျပပါမည္။) စက္ထဲမွ ဖုန္းနံပါတ္ကို အျခားသူမ်ား မသံုးနိုင္ေအာင္ admin ၅ဦးသာ ေ႐ြးခ်ယ္၍ ကန္႔သတ္ထား နိုင္ပါေသးသည္။ #admin#123456#09891234567# ဟု ပို႔ပါ။ admin ok ဟု ျပန္လာပါမည္။ ထိုအခါ အျခားဖုန္းမ်ားျဖင့္ ေစခိုင္း၍မရေတာ့ပဲ 09891234567 ျဖင့္သာ ေစခိုင္းနိုင္ပါေတာ့မည္။ 09891234567 ေနရာတြင္ မိမိအသံုးျပဳ ေစခိုင္းမည့္ ဖုန္းနံပါတ္ကိုထည့္ပါ။ ၎နံပါတ္ကို admin အျဖစ္မွျဖဳတ္လိုလွ်င္ #noadmin#123456#09891234567# ဟု ပို႔ပါ။ no admin ok ဟု ျပန္လာပါမည္။ စက္အနီးတဝိုက္မွ အသံမ်ား နားေထာင္ရန္ #monitor#123456# ဟု ပို႔ပါ။ monitor ok ဟု ျပန္ဝင္လာလွ်င္ ဖုန္းေခၚ၍ စက္အနီးတဝိုက္ ေပ၃၀အတြင္းမွ အသံမ်ား နားေထာင္နိုင္ပါၿပီ။ တည္ေနရာကို ၾကည့္လိုပါက #tracker#123456# ဟု ပို႔ပါ။ tracker ok ဟု ျပန္ဝင္လာလွ်င္ ဖုန္းေခၚ၍ တည္ေနရာ Link ကို ရယူနိုင္ပါၿပီ။ ဖုန္းမေခၚလိုလွ်င္ #smslink#123456#ဟု ပို႔လွ်င္လည္း တည္ေနရာ Link sms ျပန္ဝင္လာပါမည္။ စိတ္၀င္တစားျဖင့္ မရွင္းလင္းသည္မ်ားကို ေမးလိုပါက (သို႔မဟုတ္) ပစၥည္း မွာယူလိုပါက 09- 777918199, 09- 777918211 တို႔ကို ဖုန္းဆက္၍ ဆက္သြယ္ရမည့္ ဖုန္းနံပါတ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ နွင့္ မွာယူလိုသည့္ ပစၥည္းအမ်ိဳးအမည္ တို႔ကို ေမးျမန္း မွာယူနိုင္ ပါသည္။ ဆိုင္မွာ လာေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရႈ စမ္းသပ္ၿပီး စိတ္ႀကိဳက္ျဖစ္မွ ဝယ္ယူလည္း ရပါသည္။ နယ္မ်ားမွ မွာယူလွ်င္ ဘဏ္မွ ေငြႀကိဳလႊဲရၿပီး ေငြလက္ခံရရွိမွသာ ကားဂိတ္အေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးပါ သည္။