အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦစီးဌာနရုံးက ၀န္ထမ္းေနအိမ္(၇)လုံး ေဆာက္လုပ္ေရး အတြက္ တင္ဒါ

တည်နေရာ :
Sector :
Buyer : 0
Type :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦစီးဌာနရုံးက ၀န္ထမ္းေနအိမ္(၇)လုံး ေဆာက္လုပ္ေရး
အတြက္ တင္ဒါေခၚ
ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၃
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦစီးဌာနရုံး အဆင့္ဆင့္ရွိ တိုင္း/ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္
၀န္ထမ္းေနအိမ္ (၇)လုံး ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚထားသည္။
အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ားအား ရုံးခ်ိန္အတြင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ဦးစီးဌာနရုံး (ျပည္လမ္း ႏွင့္ အလုံလမ္းေထာင့္၊ အစုိးရအဖြဲ႕ရုံး၀င္း)တြင္ လာေရာက္၀ယ္ယူႏုိင္ေၾကာင္း
သိရသည္။ တင္ဒါပုံစံမ်ားကို (၄.၁၀.၂၀၁၈) ရက္ တြင္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး (၂.၁၁.၂၀၁၈) ရက္
မြန္းလြဲ (၁၃း၀၀) နာရီတြင္ တင္ဒါဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date 04-Oct-2018 | Thu
Closing Date 02-Nov-2018 | Fri
Expire In Coming 1 day
ဆက်သွယ်ရန်
0
Scroll