Products

Items 1 to 16 of 938 total
1 review
ကမၻာ့နံပါတ္(၁)အေကာင္းဆံုးအရည္အေသြးအေကာင္းဆံုးစြမ္းအားႏွင့္ ၾကီးမားသည့္ ထြန္ယက္္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔ ေပါင္းစက္ထားသည့္ Mahindra လယ္ထြန္စက္ကေတာ့ ျမင္းေကာင္ေရ ၁၅ ေကာင္စလင္ဒါ(၁)လံုး ေလေအးေပးစနစ္ပါဝင္သည္။စက္အမ်ိဳးအစားတိုင္းကို တကယ့္လက္ေတြ႔အေျခအေနတြင္ စမ္းသက္ျပီးျဖစ္ကာ မည္သည့္ေျမျပင္အေနအထားတြင္မဆို ခိုင္ခံ့မႈႏွင့္ အၾကမ္းပတမ္းခံႏိုင္မႈကိုအာမခံျပီးျဖစ္ပါသည္။
$
1 review
Seiko Instrument Group SPT printhead, 510 nozzles per printhead. The voltage of the printhead is able to adjust automatically depending on the temperature. This will solve the problem on nozzle clogging under huge temperature change. The function of skipping white space is added to increase productivity. The adjustment of bi-direction, step and carriage moving speed can be modified during printing. Edge feather function can blur the pass line and feather pass edge. Well designed alloy-aluminum girder is installed to decrease the noise during printing. Achieve the perfect quiet working environment. Photoprint / Maintop / Wasatch software provide user-friendly interface and handy function with two types of printing. 100% single color black is used on printing black text to avoid mixture of color. Control system has the function of resuming printing after the power is cut off. This helps you to save unnecessary loss of cost. The powerful suction fans equipped under the printing platform to avoid the collision between the carriage and the media, high resolution can be obtained.
$
1 review
$
1 review
The PEI TRIAD Belt Press Offers up to three sludge process steps in one factory assembled unit. Final polymer/sludge mixing or aging is accomplished in a top mounted mixing tank. Next in line, an efficient rotary drum thickener increases solids concentration to 6% solids before directly distributing sludge on the inlet end of the dewatering belt.Municipal wastewater sludge is typically dewatered to 15 - 20% solids, some other industrial sludges to over 50% solids. The press and all major components feature SUS304 construction for years of trouble-free operation.
$
1 review
$
1 review
La Marzocco introduced the GB5 machine model in 2005. Named after Piero Bambi’s wife, Giovanna Bambi, it is the ideal espresso machine for the most elegant and classic cafés. Equipped with a CPU board and designed for superior temperature control, the GB5 combines gracious lines and harmonious curves with powerful technological advancements, in line with classic La Marzocco design and spirit. The machine is an understated companion to any coffee bar. Its unmatched temperature stability provide steady brew water and steam even at the peak of the morning rush. • Saturated Groups: ensure unsurpassed thermal stability, shot after shot. • Dual Boiler System: separate boilers for each group optimize espresso brewing and steam production. • Dual PID (coffee and steam): allows you to electronically control coffee and steam boiler temperature. • Insulated Boilers: reduce energy consumption while contributing to temperature stability. • Ruby Flow Restrictors: synthetic ruby flow restrictors resist scale formation and erosion. • Pre-heating System: prior to entering into the coffee boiler, water is pre-heated – thus increasing productivity. • Stainless Steel Portafilters & Precision Baskets: for improved cup quality and consistency. • Digital Display: temperature display, shot timers and intuitive programming simplifies the adjustment of machine parameters. • Hot Water Economizer: fine tune the temperature of the hot water spout. • Tall Cups: allows you to use the machine with tall, to-go cups (+2.5cm /1in. in height). • Auto Back-flush Program: automatic cleaning program. • Available Models: 2, 3 or 4 groups. • Machine Operation: automatic (AV), semiautomatic (EE) and mechanical paddle (MP) versions. • Cup warmer: maintain espresso and cappuccino cups heated at a proper temperature. • Barista Lights: LED lighting allows you to focus on your extraction and the cup. • High Legs: makes it easier to access beneath the machine (+7.5cm / 3in. in height). • Personalized Colors: customizable colors based on the RAL color system, on request. • Auto Steam: simple steaming system stops automatically at your desired temperature.
$
1 review
Kitchen Appliance မ်ားကို တစ္ေနရာတည္းနဲ ့ျပီးျပည့္စံုစြာ ရရွိနိုင္တဲ့ IKON MART မွာ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္စိတ္ခ်ရျပီး အႏၱရာယ္လဲကင္းတဲ့ Electorlux အမွတ္တံဆိပ္ Oven မ်ား၊ Microwave မ်ားကို စိတ္တိုိင္းက်ေရြးခ်ယ္ ၀ယ္ယူႏုိင္ပါျပီ။ လူျကီးမင္းတို႔၏ Hotel နွင့္စားေသာက္ဆိုင္သံုးမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ မရွိမျဖစ္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္သည့္ Electrolux အမွတ္တံဆိပ္ Oven မ်ား၊ Microwave မ်ားကို အသံုးျပဳျပီးစိတ္ခ်မ္းသာမွဳယူနို္င္ပါသည္။
$
1 review
ကမၻာ့နံပါတ္ (၁) အေကာင္းဆံုးအရည္အေသြးအေကာင္းဆံုးစြမ္းအားႏွင့္ ၾကီးမားသည့္ ထြန္ယက္္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔ ေပါင္းစက္ထားသည့္ Mahindra လယ္ထြန္စက္ကေတာ့ ျမင္းေကာင္ေရ ၁၅ ေကာင္စလင္ဒါ(၁)လံုး ေလေအးေပးစနစ္ပါဝင္သည္။စက္အမ်ိဳးအစားတိုင္းကို တကယ့္လက္ေတြ႔အေျခအေနတြင္ စမ္းသက္ျပီးျဖစ္ကာ မည္သည့္ေျမျပင္အေနအထားတြင္မဆို ခိုင္ခံ့မႈႏွင့္ အၾကမ္းပတမ္းခံႏိုင္မႈကိုအာမခံျပီးျဖစ္ပါသည္။
$
1 review
Large Format Printer နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးၿခင္းပါတယ္။ ထုတ္လုပ္မူ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ၿပီး ဒီဇုိင္းဆန္းၿပီး သပ္ရပ္လွပါသည္။ ကာလာအမ်ဳိးအစား (၄)မ်ဳိးထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္ပါသည္။ မွင့္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မူတြင္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ၿပီး ပံုႏွိပ္မူတြင္ ကာလာေကာင္းေကာင္းမြန္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။ လူၾကီးမင္းတို႔၏ စိတ္တိုင္းက်ေသာ ပံုႏွိပ္မူမ်ားကို ရရွိႏုိင္ပါသည္။ Media Type အေနနဲ႔ Vinyl,Window Flim, Polyester,Flex, Back-lit Film အစရွိသည္တို႔ကို ၿပဳလုပ္ေပးႏုိင္ပါသည္။
$
1 review
$
1 review
1" x 100 ft, 15 bar WKP, Automatic swing type.
$
1 review
$
1 review
PP Sacks Weaving Machine 1.No Slider Bar/Slider Block 2.Low Energy Comsumption 3.Low Noise 4.Patent Production a. Small cam type and convex table as well as swing-beam rolling wheel transmission is adopted, making it easy and stable to run. b. Slide block and rod are eliminated while the wearing parts are decreased. Rolling transmission is adopted in entire structure, which doesn't need lubricant. c. Frequency speed regulation which is convenient and stable is adopted. d. It is configured with automatically stop detecting unit when meeting the situation of warp/weft breaking, weft ending. The stoppage unit is sensitive and reliable.
$
1 review
TE SUAN ကုမၸဏီမွ လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္ လယ္ယာသံုး စက္ပစၥည္း ျဖစ္သည့္ ကူဘိုတာ ထြန္စက္နွင့္ ၄င္းစက္ နွင့္ ပတ္သတ္ေသာ စက္ပစၥည္းကိရိယာ အခ်ိဳ ့ကို လူႀကီးမင္းတုိ ့အ တြက္ ျဖန္ ့ခ်ီ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ GL-21, 4 WD သည္ ၄င္း ကူဘိုတာ ထြန္စက္ အမ်ိဳး အစားျဖစ္ၿပီး အင္ဂ်င္ အမ်ိဳးစားမွာလည္း Kubota Grandel , 3 စလင္ဒါ ျဖစ္ ေသာ ေၾကာင့္ သံုးစြဲ ရာတြင္ လြယ္ ကူအဆင္ေျပ ေစပါသည္။ စက္၏ အင္ဂ်င္ပါဝါ မွာ လည္း ျမင္းေကာင္ေရ ၂၁ ေကာင္အားရွိပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္လုပ္ငန္း ခြင္တြင္ အသံုးဝင္ေသာ ကူဘိုတာ လယ္ထြန္စက္ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ၄င္း Kubota Grandel လယ္ထြန္စက္၏ အလုပ္လုပ္ နိုင္သည့္ စြမ္းအားသည္ ၈ နာရီ လ်ွင္ ၅ ဧက အထိ အလုပ္ၿပီးစီး ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္လူႀကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ၄င္း Kubota Grandel GL-21 ကိုဝယ္ယူ အသံုးျပဳ လုိပါက TE SUAN ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
Crane Scale ဝန္ခ်ီကတၱားမ်ားကုိ ကားျပင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ဝန္ေလးေသာ ပစၥည္းေရြ႔ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုးမ်ားမွာ အဓိက အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ သံ၊ ဝန္ေလးေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုခ်ိတ္ဆြဲျပီး အသံုးျပဳနုိ္င္ပါသည္။ သံုးစြဲသူ Customer မ်ားကို တစ္နွစ္ အာမခံေပးထားပါးသည္။
$
1 review
<p>အေမးမ်ားတဲ့ ေျခနင္းအမွိဳက္ပံုးေလးလာပါျပီ။ ဆိုင္းမ်ား၊ အလုပ္ငန္းခြင္၊ ေဆးရံုမ်ားတြင္ အသံုးျပဳနိဳင္ပါသည္။ ဖြင့္ရတာလြယ္ကူေစခ်င္းေျကာင့္ သံုးစြဲသူမိဘမ်ားလည္း ျကိုက္နွစ္သတ္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။<br></p>
$
1 review
Use occasions: 1.The press is a universal equipment with exquisite structure . It has such features as wide application, high production efficiency,etc. 2.The press can be widely used for such processes as cutting, punching, blanking, bending, riveting, forming,etc. Metal blanks are machined into parts after plastic deformation and fracture occur due to high pressure applied to them. The manual press is mainly used for disassembling gears, shaft sleeves and other fittings and aligning deformed parts. It is a machine widely used in factories, flow line product assembly, maintenance,etc.
$
1 review
Automatic espresso coffee machine, equipped with a new advanced electronics that allows extensive connectivity via Wi-Fi and Bluetooth, for example with the Magnum On Demand Wireless grinder. The boiler is equipped with the patented Smart Boiler system and it is insulated with a special material that reduces heat loss for a daily energy savings of 23%. When equipped with the special kit supplied with the On Demand Wireless grinder-dosers, the machine connects via Bluetooth with the grinder-doser to report any adjustments needed which are performed automatically. Thermodrive. 2 standard steam wands. 1 standard steam wand + Turbosteam Milk4 upon request. 1 hot water wand (dosed delivery). Graphic display.. Steam delivery control taps with reduced rotation. USB port to update the machine&#039;s software, download data and / or configuration of the recipes via USB Green machine: Energy Saving software functions; recyclable materials. “Titanium Silver” body.
$
1 review
TE SUAN ကုမၸဏီမွ လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္ လယ္ယာ စို္က္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ရာတြင္ အ သံုးဝင္သည့္ လယ္ယာ လုပ္ငန္းသံုးစက္မ်ားကို လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္တင္သြင္း ျဖန္ ့ျဖဴးေ ရာင္းခ် လ်က္ရွိပါသည္။၄င္း ထြန္စက္အမ်ိဳးအစားမွာ Combine DC 70 ျဖစ္ၿပီး Kubota V2403 အင္ဂ်င္အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည့္ အျပင္ ၄င္းထြန္စက္၏ ျမင္းေကာင္ေရ အားမွာလည္း 70 HP ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သံုးစြဲရာတြင္ လ်ွင္ျမန္လြယ္ကူသည့္ အျပင္ ၾကာရွည္အသံုး ျပဳ နိုင္ပါသည္။လူႀကီးမင္းတို ့၏ လယ္ယာ လုပ္ငန္းခြင္ တြင္ အသံုးဝင္ၿပီး သံုးစြဲရလြယ္ ကူေသာ ကူဘိုတာ ထြန္စက္တစ္မ်ိဳးလည္းျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းKubota Combine DC 70 ၏ အလုပ္ လုပ္နုိင္စြမ္းအားသည္ ျမင္းေကာင္ေရ 70 HP ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၁ နာရီလ်ွင္ လယ္ ဧက ၁.၇ ဧက ထိၿပီးပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္လူႀကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ၄င္း Kubota Combine DC 70 ကိုဝယ္ယူ အသံုးျပဳလုိပါက TE SUAN ကုမၸဏီကို တိိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
<p>BaganMart.com is No.1 B2B eCommerce to buy Machinery and&nbsp; Industrial parts in Myanmar. You can buy and sell Machinery and Spare parts, Packaging and&nbsp; Printing ,Plastic and PVC, Agriculture Machines, Chemical Machines &amp; Equipment, Chemical Machines &amp; Equipment, Food &amp; Beverage Machinery, Tools &amp; Accessories,Pipe and Pumps in Myanmar. You can order from online or just see information here and buy directly from their showroom. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.</p>