Products

Items 1 to 16 of 949 total
1 review
Not Define
1 review
HiTi Photo Printer P510S has re-defined the "Instant Photo Printing" by offering photographers a light-weighted 6-inch roll-type dye-sublimation photo lab and gives users the flexibility to do on-location photo finishing.
$
1 review
Not Define
1 review
<p>Chloric acid လုိအပ္ေနတဲ့လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ တင္ေပးလိုက္ျပီေနာ္။</p><p>လူျကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ Acid ေတြရွိရင္ လည္းေမးျမန္နိဳပါတယ္။</p>
$
1 review
Not Define
1 review
- တန္ဖိုးႀကီး ကားမ်ား၊ယႏၲရားစက္မ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးစက္ပစၥည္း၊ PABX, computer server, capaciter bank, process control အခန္းမ်ားတြင္ အလိုအေလ်ာက္ မီးၿငိမ္းသတ္ေသာ စနစ္ျဖစ္ပါသည္။ - ပါတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မွုမရွိေသာ လူကိုအႏၲရာယ္မျဖစ္ႏိုင္ေသာ Aerosol Agent ကိုအသံုးျပဳထားပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
Faema E61 Jubile&#039; Fully Automatic Commercial Espresso and Cappuccino Machine Originally launched in 1961, this evergreen continues to strengthen Faema&#039;s myth. Automatic espresso coffee machines equipped with a micro-processor for an easy programming of coffee and hot water dosage. Adjustable group thermal balancing system (patented). Stainless steel body. Technical Features A/1 A/2 Steam Wands 2 2 Hot Water Selections 1 1 Boiler Capacity (liters) 6 11
$
1 review
Feature: ■ Low Profile 85mm Min.Height ■ Steel hydraulic block assembly includes dust seals to prevent oil contamination. ■ Removable two piece handle with rubber hand grip provides ease of pumping.
$
1 review
Operating reliability is the decisive criterion for fire protection systems. Perfectly functioning products are the guarantee that water will be delivered to put out a fire. We not only provide our customers with pumps but also all other equipment forming part of a fixed system for fire-fighting. We offer the necessary sprinkler pumps, pressure booster systems and all-in solutions from a single source. This shows once more that PEW can provide both custom-engineered solutions and standard systems.
$
1 review
Not Define
1 review
The Bosch HD18-2 Two-Speed Hammer Drill features a muscular 8.5-AMP motor that handles all masonry drilling applications, delivering a max of 51,000 BPM for muscle and durability. The tool&#039;s drilling capacities range from 3/4-In. for masonry applications to 1-1/2-In. for wood. The HD18-2 features a torque-control auxiliary handle, which locks into place; the handle has a built-in depth gauge. The dual-mode selector easily converts from rotation-only to hammer-drill mode. A rotating brush plate allows users to easily back out bound-up bits. It has two speed settings, one for high speed and one for high torque. Because of its heavy-duty three-jaw 1/2-In. chuck, the tool has a high clamping force that that prevents drill bits from slipping. This robust drill has a metal front housing for longer life, a pistol-grip handle with soft-grip design and an integral slip clutch for security against recoil.
$
1 review
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ACE Myanmar Company မွ လူႀကီးမင္းတို႔၏ က်န္းမာေရးအတြက္ အဓိကထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ေရဆိုးသန္႔စင္ စနစ္( မိလႅာသန္႔စင္စနစ္)၊ အိမ္သံုး၊ ေက်ာင္းသံုး၊ ေဆးရံုသံုး၊ သံုးေရကန္ ႏွင့္ ေသာက္ေရသန္႔စနစ္မ်ား ၊ ေရဆိုးသန္႔စင္ စနစ္မ်ား ကို အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ေခတ္မွီဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ ေရဆို (မိလႅာမ်ားကို) Bio Septic Tank မ်ား အသံုးျပဳ၍ ေဆာက္လုပ္ေနၾကျပီျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ Bio Septic Tank မ်ားကို သံုးျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ အထူးေကာင္းမြန္ျပီး ေရာဂါျဖစ္ေစေသာ ပိုးမႊားမ်ားကို ဖယ္ရွားရွင္းလင္းေပးႏုိင္သည္။ သန္႔ရွင္းမႈရွိေစျပီး အနံဆိုးမ်ားကိုလည္း သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစသည္။ အသံုးျပဳလည္း လြယ္ကူျပီး Size မ်ဴိးစံုရရွိႏုိင္သည္။ PE ေကာ္ျဖင့္ ထုတ္လုုပ္ထားျပီး ထုိင္းႏုိင္ငံမွ တုိက္ရိုက္တင္သြင္းကာ ျဖန္႔ျဖဴးေသာေၾကာင့္ အရည္အေသြးကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ စိတ္ဝင္စားေသာ Customer မ်ား အေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ACE Myanmar သို႔ တုိက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ ဝယ္ယူအားေပးႏုိင္ပါတယ္။ အားေပးၾကေသာ Customer မ်ားအားလံုးကို ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။
$
1 review
The Kolb Speed Solution combines Atoll 600 convection oven and Atollspeed speed oven, which can easily prepare a complete meal in an extremely short time, from bread items for breakfast to sandwitch, pizza, potato wedge, and a large variety of finger foods, even steak! A compact but powerful tool that every coffee shop, QSR and where people want to be serviced with quick and qulaity foods should have one. ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ားနွင့္ Hotel မ်ားအတြက္ အရည္အေသြးပိုင္း စိတ္ခ်ရျပီး မုန္႔ဖုတ္ရာမွာ လွ်င္ျမန္တဲ့ Kolb အမွတ္တံဆိပ္ Baking Oven မ်ားကို မိတ္္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။ ဝယ္ယူလိုေသာ Customer မ်ားအေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ IKON Mart တြင္ Hotel သံုးပစၥည္းမ်ားနွင့္ စားေသာက္္ဆိုင္သံုးပစၥည္းမ်ားကို တစ္ေနရာထည္တြင္ ရရွိနိုင္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
Unitech international co.,ltdကိုသြန္း-သံfoundaryႏွင့္အတူ၁၉၆၅ခုႏွစ္တြင္တည္ေထာင္ခဲ့ုျပီး ၅ဆယ္စုႏွစ္သက္တမ္းျမင့္မားတဲ့နည္းပညာမ်ားျဖင့္၁၅၀mi၀အဖြဲ႕ျပည္နယ္သို့တျဖည္းျဖည္းတိုးတက္ေျပာင္းလဲလာပါသည္။ပန္႕မ်ားေမာ္တာ၄၅၀၀အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုထုတ္လုပ္လ်က္ရွိျပီးISO9001လက္မွတ္ရစက္ရံုလည္းျဖစ္ပါသည္။လူဘီ၀ယ္ယူသူမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုsuiteမွစိတ္ျကိုက္ထုတ္္ကုန္ဒီဇိုင္းၿဖင့္္္တိိိုးတက္ေျပာငး္လဲျပုျပင္လ်က္ရွိပါသည္။၂၅၀၀ေက်ာ္လူဦးဆက္ကပ္အပ္ႏွံအသင္းနဲ့အတူlubiႏွစ္စဥ္၇၀၀၀၀၀ယူနစ္ထုတ္လုပ္စြမ္းရည္ႏွင့္၃၀၀၀၀၀စတုရန္းမီတာကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ULorCEလက္မွတ္မ်ားႏွင့္အတူျကယ္ငါးပြင့္စြမ္းအင္ထိေရာက္မႈသတ္မွတ္ျခင္းခံထားရျခင္းျဖစ္ပါသည္။Branchေပါင္း၁၈ခုႏွင့္အတူႏိုင္ငံေပါငး္၈၀တြင္လည္းေစ်းကြက္ဦးေဆာင္မႈလည္းရွိေနပါသည္။ရည္ရြယ္ခ်က္အေနျဖင့္ ကာစြမ္းအင္ေခၽြတာျပီးကမာၻ႕အျကီးဆံုးတင္ပို႔သူျဖစ္လာရန္ႏွင့္စဥ္ဆက္မျပတ္စြမ္းအင္ထိေရာက္မႈတိုးတက္ေစေရးျဖစ္ပါသည္။၀ယ္ယူသူမ်ားယံုျကည္ေက်နပ္မႈရွိေစရန္အရည္အေသြး စီမံခန္႕ခြဲမႈကိုႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမီထုတ္လုပ္ထားပါသည္။
$
1 review
Specification - Lifting Range:380~2400mm - Length:2310mm - Width:1300mm - Height:1575mm - Foldable
$
1 review
ကမၻာ့နံပါတ္(၁)အေကာင္းဆံုးအရည္အေသြးအေကာင္းဆံုးစြမ္းအားႏွင့္ ၾကီးမားသည့္ ထြန္ယက္္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔ ေပါင္းစက္ထားသည့္ Mahindra လယ္ထြန္စက္ကေတာ့ ျမင္းေကာင္ေရ ၁၅ ေကာင္စလင္ဒါ(၁)လံုး ေလေအးေပးစနစ္ပါဝင္သည္။စက္အမ်ိဳးအစားတိုင္းကို တကယ့္လက္ေတြ႔အေျခအေနတြင္ စမ္းသက္ျပီးျဖစ္ကာ မည္သည့္ေျမျပင္အေနအထားတြင္မဆို ခိုင္ခံ့မႈႏွင့္ အၾကမ္းပတမ္းခံႏိုင္မႈကိုအာမခံျပီးျဖစ္ပါသည္။
$
1 review
Seiko Instrument Group SPT printhead, 510 nozzles per printhead. The voltage of the printhead is able to adjust automatically depending on the temperature. This will solve the problem on nozzle clogging under huge temperature change. The function of skipping white space is added to increase productivity. The adjustment of bi-direction, step and carriage moving speed can be modified during printing. Edge feather function can blur the pass line and feather pass edge. Well designed alloy-aluminum girder is installed to decrease the noise during printing. Achieve the perfect quiet working environment. Photoprint / Maintop / Wasatch software provide user-friendly interface and handy function with two types of printing. 100% single color black is used on printing black text to avoid mixture of color. Control system has the function of resuming printing after the power is cut off. This helps you to save unnecessary loss of cost. The powerful suction fans equipped under the printing platform to avoid the collision between the carriage and the media, high resolution can be obtained.
$
1 review
Not Define
1 review
The PEI TRIAD Belt Press Offers up to three sludge process steps in one factory assembled unit. Final polymer/sludge mixing or aging is accomplished in a top mounted mixing tank. Next in line, an efficient rotary drum thickener increases solids concentration to 6% solids before directly distributing sludge on the inlet end of the dewatering belt.Municipal wastewater sludge is typically dewatered to 15 - 20% solids, some other industrial sludges to over 50% solids. The press and all major components feature SUS304 construction for years of trouble-free operation.
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
<p>BaganMart.com is No.1 B2B eCommerce to buy Machinery and&nbsp; Industrial parts in Myanmar. You can buy and sell Machinery and Spare parts, Packaging and&nbsp; Printing ,Plastic and PVC, Agriculture Machines, Chemical Machines &amp; Equipment, Chemical Machines &amp; Equipment, Food &amp; Beverage Machinery, Tools &amp; Accessories,Pipe and Pumps in Myanmar. You can order from online or just see information here and buy directly from their showroom. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.</p>