Products

Items 1 to 16 of 952 total
1 review
Battery powered hand tool သည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ palette မ်ားကို ၾကိဳးသိုင္းေပးေသာ စက္ပစၥည္း တစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။ လက္ကိုင္အသံုးၿပဳႏုိင္ေသာ စက္အမ်ဳိးအစားၿဖစ္ၿပီး ပစၥည္းမ်ားထုတ္ပိုးရာတြင္ လြယ္ကူလ်င္ၿမန္ေစပါသည္။ အလိုေလ်ာက္ ပိုင္းဖ်က္မူကိုလည္း ၿပဳလုပ္ေပးႏုိင္စြမ္းရွိပါတယ္။ ဘက္ထရီအားသြင္းအသံုးၿပဳရမွာ ၿဖစ္ၿပီး အားသြင္းၾကာခ်ိန္မွာ ၄၅ မိနစ္ၿဖစ္ပါတယ္။ Tensioning force အေနၿဖင့္ 400-2500N အထိရရွိႏုိင္ၿပီး Tensioning speed ၿဖင့္ 270mm/s အၿမန္ႏူန္းကို အသံုးၿပဳႏုိင္မွာၿဖစ္ပါတယ္။
$
1 review
Not Define
1 review
<p>စက္ရံုးရွင္း Raw Materials Chemical ပစၥည္းမ်ားကို 30 To 50 % အထူးေလ်ာ့ေစ်းနဲ႔ အသံုးလို့သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူရရွိနိဳင္ပါတယ္။<br></p>
$
1 review
<p>အဝတ္ထည့္၊ ပစၥည္းသိမ္းလို့တဲ့ Plastic Box</p><p>အလ်ား = ၂၉ လက္မ</p><p>အနံ = ၂၁ လက္မ</p><p>အျမင့္ ၁၈ လက္မ</p><p>ေစ်းနွဳန္း = ၁၂ဝဝဝ က်ပ္</p><div><br></div>
$
1 review
Automatic ignition controlled by thermostat. 2. Independent top fire and bottom fire system 3.Top fire and bottom fire each has a separate burning tube which only bend not much even under high temperature. Thus it can prolong its life. 4. Blast air to mix with gas to generate blue flame. Two igniting systems are provided. 5. A safety device is installed with a microcomputer controlled flare sensor. 6. Top fire temperature and bottom fire temperature can be set independently. 7. Even baking. 8. With timer so that baking can be handled easily. 9. Very good insulation. 10. Very strong construction of oven. The husk is built with stainless steel board. 11. Use little control electric single phase power. 12. Save a lot of energy bill. 13. Can get very good quality of bread. 14. Can have steam at optional price.
$
1 review
<p>Online Shopping၊ စတိုးဆိုင္မ်ားနွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တိုင္းတြင္ အသံုးမ်ားတဲ့ ေဖာက္ကြင္းအိတ္မ်ားကို လူျကီးမင္းတို့စိတ္ျကိုက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။</p><p>ျကိုက္နွစ္သတ္ရာ Size</p><p>ျကိုက္နွစ္သတ္ရာ Design</p><p>ျကိုက္နွစ္သတ္ရာ Printing Color အမ်ိဳးစံုျဖင့္ မွာယူနိုင္ပါသည္။</p>
$
1 review
<p>လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား နွင့္ အဝတ္ထည္မ်ား ထည့္ေပးတဲ့ေနရာတြင္အသံုးျပဳလို့ရတဲ့ ကပ္ကိုင္းအိတ္ အမ်ိဳးကို မွာယူအသံုးျပဳနိဳင္ပါသည္။</p><div><br></div>
$
1 review
<p>Bank လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ City Mart နွင့္ ကုန္တိုက္ေတြမွာ အသံုးမ်ားတဲ့ Plastic Bag အမ်ိဳးမ်ိဳးကို လူျကီးမင္းတို့အသံုးလိုေသာ Brand Name မ်ားျဖင့္ Color,Design, Size အမ်ိဳးမ်ိဳးကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။<br></p>
$
1 review
<p>စာသင္ခန္းနွင့္ ရံုးခန္းမ်ားတြင္ အမွိဳက္ပံုနွင့္ အမွိဳက္အိတ္ သီးသီးသန့္သန့္သံုးခ်င္တဲ့သူမ်ားအတြက္ အမွိဳက္အိတ္ ဆိုက္စံုဝယ္ယူရရွိနိဳင္ပါသည္။<br></p>
$
1 review
<p>လက္အိတ္၊ ပါကင္ပိတ္တဲ့အိတ္ေပ်ာ့၊ ပ်ံလႊားတံဆိတ္အိတ္ေပ်ာ့ဆိုဒ္စံု၊ PP အိတ္ဆိုဒ္စံု ေနရာမ်ိဳးစံုမွာ ျကိုက္သလို့သံုးျပဳလို့ရပါတယ္။<br></p>
$
1 review
Diesel Walking Tractor: -- Diesel Engine Walking Tractor; Fuel Power Diesel Walking Tractor -- Diesel Walking Tractor 7HP-16HP -- Water Cooled Diesel Walking Tractor -- Single Cyliner Diesel Walking Tractor -- 4 Stroke Diesel Walking Tractor -- Direct Injection Diesel Walking Tractor -- Kubota Type Diesel Walking Tractor -- Recoil Hand Start or Electric Key Start Diesel Walking Tractor -- 320KG Diesel Walking Tractor; 5.5-6L Diesel Walking Tractor -- Small Diesel Walking Tractor; Mini Diesel Walking Tractor -- Two Wheel Diesel Walking Tractor -- Walking Behind Diesel Walking Tractor -- Diesel Walking Tractor for Farming -- Diesel Walking Tractor for Agriculture -- Diesel Walking Tractor for Transportation -- Good Diesel Walking Tractor; Reliable Diesel Walking Tractor
$
1 review
ေမာ္ဒယ္ၿမင့္ကားေလးမ်ားႏွင့္ ကားၾကီးမ်ားကို ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာၿဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာကား ရွာေဖြစက္ၿဖစ္ပါသည္။ဂ်ပန္အမ်ဳိးအစား ကားၾကီး၊ကားေလးအတြက္ အသံုးၿပဳႏုိင္ၿပီး အခ်ိန္တိုအတြင္း တိက်မွန္ကန္ေသာ အေၿဖကို ေဖာ္ၿပေပးႏုိင္ပါသည္။
$
1 review
45000 ~ 45000 Kyats
1 review
- Capable of deodorizing, color removal, bactericide and filtration of harmful impurities in water - Ceramic Senior Completely remove impurities such as soil, sand, mud, rust and other impurities … harmful to your body - The cartrigde filter mixed 6 floors - Tap magnet to create water source full of energy, help protect the body against variety of diseases have healthy - Mineral Stone contain many beneficial minerals for health, absorption of toxins.
$
1 review
600000 ~ 1200000 Kyats
1 review
Air Receiver The air receiver plays a very important role in compressed air system with multi-purposes by value of its design and the right air receive can also enhance the service life of compressor. Purpose 1. The air receive stores the pressurized compressed air. 2. It helps to maintain constant pressure at downstream 3. It cools the compressed air 4. The air receiver helps to separate oil and moisture from the compressed air. 5. It allows the air compressor to have an optimum level of rest.
$
1 review
ေဆာက္လုပ္ေရးတြင္အသံုးအမ်ားဆံုးပစၥည္းျဖစ္ျပီးကမၻာ႔အျမင့္ဆံုးအေဆာက္အဦးႏွင့္အရွည္ဆံဳးတံတားအခ်ိဳ႕တို႔႔ရဲ့အဓိကပစၥည္းအျဖစ္ကြန္ကရစ္အသံုးျပုျကပါတယ္။ကြန္ကရစ္ဟာအလြန္ေရွးက်ေသာေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းျဖစ္ပီးအေစာပိုင္းအီဂ်စ္မွတ္တမ္းေတြထဲတြင္ေတြ႔ရွိႏိုင္ျပီးေရာမကစတင္ျပီးအမ်ားဆံုးအသံုး ျပဳခဲ့သည္။ေရာမအင္ပါယာမွအေဆာက္အဦးအမ်ားစုႏွင့္လမ္းေတြမွာလည္းconcreteကိုအမ်ားဆံုးအသံဳးျပဳအားျဖည့္ခဲ့သည္။ေခတ္သစ္စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာမွconcrete mixer designကိုခြင့္ျပဳျပီးfixedစက္ရံုစနစ္မ်ားတြင္featuresခရီးေဆာင္concretemixerရွိပါတယ္အလြန္ေ၀းလံတဲ့ေဒသေတြမွေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္မ်ားအတြက္လည္းအလြန္အသံဳးျပဳရန္လြယ္ကူေကာင္းမြန္ပါတယ္။ေဆာက္လုပ္ေရးတြင္အသံုးအမ်ားဆံုးပစၥည္းျဖစ္ျပီးကမၻာ႔အျမင့္ဆံုးအေဆာက္အဦးႏွင့္အရွည္ဆံဳးတံတားအခ်ိဳ႕တို႔႔ရဲ့အဓိကပစၥည္းအျဖစ္ကြန္ကရစ္အသံုးျပုျကပါတယ္။ကြန္ကရစ္ဟာအလြန္ေရွးက်ေသာေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းျဖစ္ပါတယ္။အေစာပိုင္းအီဂ်စ္မွတ္တမ္းေတြထဲတြင္ေတြ႔ရွိႏိုင္ျပီးေရာမကစတင္ျပီးအမ်ားဆံုးအသံုး ျပဳခဲ့သည္။ေရာမအင္ပါယာမွအေဆာက္အဦးအမ်ားစုႏွင့္လမ္းေတြမွာလည္းconcreteကိုအမ်ားဆံုးအသံဳးျပဳအားျဖည့္ခဲ့သည္။ေခတ္သစ္စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာမွconcretemixerdesignကိုခြင့္ျပဳျပီးfixedစက္ရံုစနစ္မ်ားတြင္featuresခရီးေဆာင္concretemixerရွိပါတယ္အလြန္ေ၀းလံတဲ့ေဒသေတြမွေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္မ်ားအတြက္လည္းအလြန္အသံဳးျပဳရန္လြယ္ကူေကာင္းမြန္ပါတယ္site၏လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီရန္စြမ္းရည္အရြယ္အစားကြဲျပားျခားနားမႈရရွိႏိုင္ျပီးအရြယ္အစားစံအျဖစ္အားလံုးတူညီတဲ့အားသာခ်က္မ်ားမွ်ေ၀ထားသည္။အားသာခ်က္မ်ားအေနႏွင့္ကေတာ့အားျဖည့္အနားကြပ္ႏွင့္အတူတင္းက်ပ္ေရာစပ္စည္ပါ၀င္ျပီးျပိဳင္ဘက္ကင္းpaddledesignတစ္မူထူးျခားေသာစြမ္းေဆာင္ရည္ေရာစပ္enhancedဒီဇိုင္းႏွင့္ေဘးကင္းလံုျခံဳထိန္းခ်ဳပ္ေပးေသာfootေအာ္ပေရတာtipoperatedႏွင့္သန္မာျခင္း၊ကိုယ္ထည္သန္႔ရွင္းရန္လြယ္ကူျခင္း၊အဆိုးဆံုးဆိုက္အေျခအေနမ်ားကိုဆက္လက္တည္ရွိက်န္ေနရန္အျမင့္သတ္မွတ္ခ်က္ဂီယာအံုပါရွိျပီးlockableေသာ့ခတ္ႏိုင္ေသာအင္ဂ်င္အခန္းႏွင့္သီးျခားအဖံုးပိတ္ႏွင့္အတူလည္ပတ္ႏိုင္ျခင္းစသည့္တို႔ျဖစ္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
1. Acuity LED 1600 UV inkjet printer. 2. Fujifilm LED UV lamp system. 3. Fujifilm Uvijet inks. 4. Fujifilm Dimatix heads.
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
<p>BaganMart.com is No.1 B2B eCommerce to buy Machinery and&nbsp; Industrial parts in Myanmar. You can buy and sell Machinery and Spare parts, Packaging and&nbsp; Printing ,Plastic and PVC, Agriculture Machines, Chemical Machines &amp; Equipment, Chemical Machines &amp; Equipment, Food &amp; Beverage Machinery, Tools &amp; Accessories,Pipe and Pumps in Myanmar. You can order from online or just see information here and buy directly from their showroom. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.</p>