Products

Items 1 to 16 of 947 total
1 review
large fotmat solvent printer နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။ Printer စက္ၾကီးၿဖစ္တဲ့အတြက္ ပစၥည္းထုတ္ပိုးမူ လ်င္ၿမန္ၿခင္း၊ ပိုင္းၿဖတ္မူအပိုင္းတြင္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္စြာ ၿပဳလုပ္ေပးႏုိင္ၿခင္း၊outdoor ေၾကာ္ၿငာၿခင္းအတြက္ ပံုႏွိပ္ၿခင္းကို အရည္အေသြး ၿမင့္မားစြာ ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္ပါသည္။ေၾကာ္ၿငာၿခင္းတြင္ vinyl ၿဖင့္ၿပဳလုပ္ပါကလည္း အရည္အေသြးေကာင္းမြန္စြာ ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္ပါသည္။ ကာလာထုတ္ပိုးမူတြင္ (၄)မ်ဳိးရရွိႏုိင္ပါသည္။ လူၾကီးမင္းတို႔လိုအပ္ေသာ ပံုႏွိပ္မူအပိုင္းတြင္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္စြာ ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္ပါသည္။
$
1 review
<p>ႏြားနို့၊ ဆီ၊ ေရ စသည့္တို့ကို ထည့္သြင့္အသံုးျပဳနိုင္သည့္ Plastic Container ျဖင့္မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ မိမိလုပ္ငန္းခြင္တြင္ လိုအပ္သလို အသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။&nbsp;<br></p>
$
1 review
Features: - Can be quickly set to your motor / car, get accurate readings in valves, piston rings, cylinder bores or head gaskets. - Manometer with two test pressure: 0 - 300 PSI / 0 - 21 kg / cm2. - Drain valve with full copper nickel plating, anti-oxidation and corrosion. - M10 thread is suitable for motorcycles, M12 / M14 / M18 threads are suitable for car. - With rubber protection to prevent scratches. - Come with 2 rubber cones that don&#039;t need to be threaded into the head, can test the compression on almost any engine. - Pressure gauge diameter: 75mm, four thread size: M10 x 1.0mm, M12 x 1.25mm, M14 x 1.25mm, M18 x 1.5mm. - Hose overall length: 430mm, pressure tube length: 150mm, angled pressure tube length: 160mm.
$
1 review
Up to 1/30 000 display resolution (Internal resolution 1/600 000) Digital calibration Kilogram (kg) and pound (lb) weighing modes Full range tare; Auto zero tracking; Pre-tare Preset weight or quantity; Weight accumulation Simple counting; Gross / Net indication; Hold function; Check mode Lo / Hi / OK Low power and charging status indication Easily adjusted leveling feet for stability of the scale.
$
1 review
<p>ေစ်းဆိုင္၊ စတိုးဆိုင္၊ City Mart နွင့္ Shopping Mall တို႔တြင္ အျဖစ္မေနအသံုးျပဳေနသည့္ ရာေက်ာ္အိတ္ မ်ားျဖင့္မိတ္ဆက္ေပးလိုက္သည္။မိမိအသံုးျပဳလိုေသာ အရြယ္အစား Logo မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။<br></p>
$
1 review
<p>စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ ရံုးခန္းနွင့္ စက္ရံုမ်ားတြင္ စြန့္ပစ္ပစၥည္းမ်ားထည့္ရန္ အမွိဳက္အိတ္္ Size မ်ိဳးစံုကို တစ္ေနရာထည္းတြင္ ဝယ္ယူရရွိနိဳင္ပါသည္။ လူျကီးမင္းတို့စိတ္ျကိုက္ အေရာင္မ်ိဳးစံုကိုလည္ မွာယူနိုင္သည္။<br></p>
$
1 review
$
1 review
POS Printer သည္ ကုန္ပစၥည္းေရာင္းရာတြင္ လြယ္ကူစြာအသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ ဝယ္ယူေသာ Customer မ်ားကို အခ်ိန္ကုန္ သပ္သာျပီ လြယ္ကူစြာ ေငြေပးေခ်နိုင္မည္သည္။ IT ေခတ္ နွင့္ အညီ အေရာင္း အဝယ္ျပဳလုပ္ေသာ Customer မ်ားကိုရည္ရြယ္ျပီး ထုတ္လုပ္ထားေသာပစၥည္း ျဖစ္သည္။ LUCKY BIRD Group of Companies Co.,Ltd သည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ 1999 ခုနွစ္မွ ယေန့တိုင္ေအာင္ျမင္ေနေသာ Company တစ္ခုျဖစ္သည္။
$
1 review
လူႀကီးမင္း၏ တိုးတက္လာေသာလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ပစၥည္းအတင္အခ်ျပဳလုပ္ရန္ ဝန္ထမ္း အတြက္ စိတ္ပူရန္မလိုေတာ့ ပါ။ ✅ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ လုပ္ ၁.၈ တန္ Sumitomo brand new forklift ,Reach Type forklift မ်ား ရန္ကုန္သို ့ ပစၥည္းေရာက္ပါၿပီ Reach type ျဖစ္သျဖင့္ ေလ်ာက္လမ္းမလိုပါ ✅ဘက္ထရီသံုး forklift ျဖစ္၍ ဆီဖိုးကုန္က်စရိတ္လံုးဝ မရွိေသာ ပစၥည္းျဖစ္ပါသည္ ။ ထို ့အျပင္အေငြ႕မထြက္အနံ ့မထြက္သျဖင့္ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္း ေဆးဝါးႏွင့္ စူပါမားကပ္မ်ားအတြက္အလြန္အသံုးတည့္ေသာပစၥည္းျဖစ္ပါသည္ ။ ✅ဘက္ထရီသက္တမ္းမွာ ၅ ႏွစ္အသံုးခံမည္ျဖစ္ပါသည္ ။ ကုမၸဏီမွ တစ္ႏွစ္ အာမခံျဖင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေပးမည္ျဖစ္ပါသည္ ။ service center လည္းရွိသျဖင့္ စိတ္ခ်စြာဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္ ။ For more information Tiger Supply Company Contact No. +95 943177155, 098622431 , 09785130173 No(19-21) station road, bawk htaw, Yankin.
$
1 review
<p>မိမိလိုခ်င္တဲ့ အိတ္ပံုစံ ဒီဇိုင္းမ်ား လူျကီးမင္းတုိ့စိတ္ျကိုက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။ လုပ္ငန္းအတြက္&nbsp; လိုအပ္တဲ့အရြယ္ လိုအပ္တဲ့ပံုစံ အတိုင္း စိတ္တိုင္က် ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။<br></p>
$
1 review
<p>ျမန္မာမုန္႔လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အထူးသတင္းေကာင္း ထုတ္ပိုးမွဳေသသပ္လွပျပီ ဆန္းသစ္ေသာဒီဇိုင္းမ်ားကို မွာယူရရွိနိဳင္ပါသည္။ ေခတ္မီစက္သစ္ျကီးမ်ားျဖင့္ အရည္အေသြးျမင့္မားစြာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေပးေနပါျပီ။<br></p>
$
1 review
<p>အိမ္သံုး လုပ္ငန္းသံုး plastic ခံုမ်ိဳးမ်ိဳးတို့ကို တစ္ေနရာထည္းတြင္ စိတ္ျကိုက္မွာယူနိဳင္ပါသည္။ အမ်ိဳးအစား အစံုရွိတဲ့အတြက္ေျကာင့္ လိုခ်င္တဲ့ပံုစံကို ဝယ္ယူနိဳင္ပါတယ္။<br></p>
$
1 review
<p>ပန္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင့္ ပန္းစိုက္ဝါသနာပါေသာ သူမ်ားအတြက္ ေပါ့ပါးခိုင္ခန္႔ေသာ Plastic ပန္းအုိးမ်ားနွင့္မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ပစၥည္းစံု Size မ်ိဳးစံု အေရာင္းေသြးစံုလင္စြာရရွိနိဳင္ပါသည္။</p>
$
1 review
<p>စားေသာက္ဆိုင္မ်ားနွင့္ ထမင္းဆိုင္တြင္ အသံုးမ်ားတဲ့ပစၥည္းေလးနဲ့မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။&nbsp;<br></p>
$
1 review
အစားအေသာက္မ်ားတြင္ ကင္ဆာျဖစ္ေစသည့္ မွိုပါဝင္မွုႏွုန္းကို ေလၽွာ့ခ်ရန္ အတြက္ Dryerအေျခာက္ခံစက္မ်ား ယေန႔ ျမန္မာျပည္ရွိ အစားအေသာက္အမ်ားစုတြင္ မွိုမ်ားစြာ ပါဝင္လၽွက္ရွိၿပီး ၊ ထိုမွိုမ်ားသည္ ကင္ဆာကိုျဖစ္ေစပါသည္။ ထိုသို႔မွိုမ်ားကိုျဖစ္ေစသည့္ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ စိုထိုင္းစ မ်ားပါဝင္ေန၍ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဆန္စပါး ၊ ေျပာင္း ၊ ပဲမ်ိဳးစုံ ၊ ငါးေျခာက္ စေသာ အစားအေသာက္ ထုတ္လုပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေနပူလွမ္းျခင္းထက္ Dryer အေျခာက္ခံစက္ ကိုသုံးျခင္းအားျဖင့္ မွိုမ်ားကို လုံးဝကင္းစင္ေစပါသည္။ ထိုင္ဝမ္နိုင္ငံတြင္ ေနာက္ဆုံးေပၚ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ စက္ျဖစ္သည့္အတြက္ အေရအေသြး အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ စက္ျဖစ္ပါသည္။ (မိမိလိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္ၿပီး ေရြးခ်ယ္နိုင္ရန္ Model မ်ိဳးစုံရွိပါသည္။) အထက္ပါ Direct Series ( Biomass) သည္ ျမင့္မားေသာအပူထုတ္လႊတ္၍ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေသာ အပူေပးစက္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။ Direct Series ( Biomass) ကိုအသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ အေျခာက္ခံမွုအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို သိသိသာသာ ေလၽွာ့ခ်ေပးေသာေၾကာင့္အသုံးျပဳရန္ အက်ိဳးရွိ၊ သင့္ေတာ္ေသာ စက္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေျခာက္ခံမွုအတြက္ စက္ပစၥည္းမသုံးပဲ ေနပူလွန္းျခင္းျဖင့္ ဖုန္၊ မွုန္၊ သဲ၊ အမွိုက္သရိုက္၊ မွို မ်ားကပ္၍ပါရွိနိုင္သည္။ ေနလွန္း၍အေျခာက္ခံျခင္းအားျဖင့္ စိုထိုင္းစ အျပည့္အဝ ကင္းစင္မွုကို မရွိနိုင္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းအေျခာက္ခံစက္ကို အသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ မိမိတို႔၏ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ စိုထိုင္းစကင္းစင္သည့္ၿပီး ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ေစနိုင္သည့္ မွိုမ်ားကိုပါ အျပည့္အဝကာကြယ္ေပးၿပီးသား ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးကိုမ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳနိုင္ပါသည္။ စြမ္းေဆာင္ေရျမင့္မားေသာ အစားထိုးစြမ္းအင္စက္ပစၥည္းဟုလဲ ေခၚဆိုနိုင္ပါသည္။ အလိုေလ်ာက္အပူထိန္းကိရိယာ ပါရွိေသာေၾကာင့္ ဇီဝေလာင္စာ တို႔ကိုလဲ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳနိုင္ပါသည္။ စက္ပစၥည္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ လုံျခဳံေရးကိရိယာမ်ား ထည့္သြင္းေပးထားသည့္အတြက္ လြယ္ကူစိတ္ခ်စြာ အသုံးျပဳနိုင္ပါသည္။ ထူးျခားခ်က္မ်ား ၁။ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေသာအစားထိုးစြမ္းအင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္အေျခာက္ခံမွု ကုန္က်စရိတ္ကိုသိသိသာသာေလၽွာ့ခ်ေပးသည္။ ၂။ ျမင့္မားေသာအပူထြက္ရွိမွုေၾကာင့္အေျခာက္ခံစက္မ်ားစြာႏွင့္ အသုံးျပဳနိုင္သည္။ ၃။ အပူထိန္းပို႔လႊတ္ကိရိယာရွစ္ခု၊ အပူထုတ္လႊတ္ေသာေလမွုတ္စက္ျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္မွုအတြက္ အခ်ိဳးက်။ ၄။ သစ္သားစ၊ အုန္းဆံခြံ၊ စပါးခြံ၊ ႀကံဖတ္၊ ေျပာင္းဖူးရိုးတံစသည္တို႔ကိုေလာင္စာအျဖစ္ သုံးနိုင္သည္။ လုံျခဳံေရးကိရိယာမ်ား - *သိုေလွာင္ကန္ အပူလြန္ကဲမွု သတိေပးသံ *စပါးခြံတိုင္ကီမီးေဘးသတိေပးသံ *လက္က်န္ စပါးခြံစြန႔္ပစ္မွု အဖြင့္အပိတ္ *သိုေလွာင္ကန္ ဖိအားထိန္းခ်ဳပ္ကိရိယာ *ေမာ္တာအပူ ျဖတ္ေတာက္ကိရိယာမ်ား *ေလဖိအားသုံးသန႔္ရွင္းေရးေနာ္ဇယ္ေခါင္းမ်ား *စစ္ေဆးေရးတံခါးေပါက္ပြင့္လၽွင္သတိေပးသံ *ျပာမ်ားရွင္းလင္းေရးသတိေပးသံ *ေလဖိအားသတိေပးသံ စံသတ္မွတ္ထားေသာကိရိယာမ်ား - *အဓိကကိုယ္ထည္ *အပူလွယ္ကိရိယာ *လက္ျဖင့္ ထိေတြ႕လုပ္ေဆာင္နိုင္ေသာထိန္းခ်ဳပ္စက္ *ဖိအားထိန္းညႇိကိရိယာ ေရြးခ်ယ္စရာ - အလိုအေလ်ာက္ အပူထိန္းကိရိယာ ျဖန႔္ခ်ိေရး - ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ တစ္ဦးတည္း ကိုယ္စားလွယ္/ျဖန႔္ခ်ိသူ (Golden Thurain Linn လယ္ယာသုံး စက္ကိရိယာႏွင့္ နည္းပညာ ကုန္သြယ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္) ဗို႔အား - 220V/380V/415V/440V, 50Hz/60Hz (၃ လိုင္း)
$
1 review
အစားအေသာက္မ်ားတြင္ ကင္ဆာျဖစ္ေစသည့္ မွိုပါဝင္မွုႏွုန္းကို ေလၽွာ့ခ်ရန္ အတြက္ Dryer အေျခာက္ခံစက္မ်ား ယေန႔ ျမန္မာျပည္ရွိ အစားအေသာက္အမ်ားစုတြင္ မွိုမ်ားစြာ ပါဝင္လၽွက္ရွိၿပီး ၊ ထိုမွိုမ်ားသည္ ကင္ဆာကိုျဖစ္ေစပါသည္။ ထိုသို႔မွိုမ်ားကိုျဖစ္ေစသည့္ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ စိုထိုင္းစ မ်ားပါဝင္ေန၍ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဆန္စပါး ၊ ေျပာင္း ၊ ပဲမ်ိဳးစုံ ၊ ငါးေျခာက္ စေသာ အစားအေသာက္ ထုတ္လုပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေနပူလွမ္းျခင္းထက္ Dryer အေျခာက္ခံစက္ ကိုသုံးျခင္းအားျဖင့္ မွိုမ်ားကို လုံးဝကင္းစင္ေစပါသည္။ ထိုင္ဝမ္နိုင္ငံတြင္ ေနာက္ဆုံးေပၚ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ စက္ျဖစ္သည့္အတြက္ အေရအေသြး အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ စက္ျဖစ္ပါသည္။ (မိမိလိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္ၿပီး ေရြးခ်ယ္နိုင္ရန္ Model မ်ိဳးစုံရွိပါသည္။) ပတ္လည္သီးႏွံအေျခာက္ခံစက္ (V120) သည္ အပူခ်ိန္နဲနဲျဖင့္လ်င္ျမန္စြာ အေျခာက္ခံနိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ညီညာႏွံ့စပ္စြာ အေျခာက္ခံ႐ုံသာမက အရည္အေသြးျမင့္စပါးကိုထုတ္ေပးပါသည္။ အရြယ္အစားေသးငယ္ၿပီး ေနရာမက်ယ္ဝန္လၽွင္သင့္ေတာ္သည့္အတြက္ သီးႏွံမ်ားအေျခာက္ခံရာတြင္ အသင့္ေတာ္ဆုံးစက္ပစၥည္းျဖစ္ပါသည္။ ဇီဝေလာင္စာသုံးဖိုကို အသုံးျပဳသည့္အတြက္အေျခာက္ခံမွု ကုန္က်စရိတ္ကိုသိသိသာသာ ေလၽွာ့ခ်ေပးပါသည့္အတြက္ စီးပြါးေရးအက်ိဳးအျမတ္အတြက္မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ထူးျခားခ်က္မ်ား ၁။အပူခ်ိန္နည္းနည္းျဖင့္အေျခာက္ခံသည့္ဒီဇိုင္းျဖစ္ၿပီးလ်င္ျမန္စြာအေျခာက္ခံနိုင္သည္။ ၂။ညီညာႏွံ့စပ္စြာအေျခာက္ခံၿပီး၊အရည္အေသြးျမင့္စပါးမ်ားကိုထုတ္လုပ္ေပးသည္။ ၃။ ေလာင္စာေခၽြတာကာ လၽွပ္စစ္ဓါတ္အားသုံးစြဲမွု နည္းပါးသျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္းသုံးစြဲမွုအတြက္ အေကာင္းဆုံးေရြးခ်ယ္မွု။ ၄။ အရြယ္အစားေသးငယ္ၿပီး၊ ေနရာမက်ယ္ဝန္းလၽွင္ သင့္ေတာ္သည္။ ၅။ ဇီဝေလာင္စာသုံးဖိုကိုအသုံးျပဳသည့္အတြက္အေျခာက္ခံမွု ကုန္က်စရိတ္ကိုသိသိသာသာေလၽွာ့ခ်ေပးသည္။ အျခားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျဖန႔္ခ်ိေရး - ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ တစ္ဦးတည္း ကိုယ္စားလွယ္/ျဖန႔္ခ်ိသူ (Golden Thurain Linn လယ္ယာသုံး စက္ကိရိယာႏွင့္ နည္းပညာ ကုန္သြယ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္) ေလာင္စာ - ဒီဇယ္ဆီ သို႔မဟုတ္ ေရနံဆီ ဗို႔အား - တစ္လိုင္းတည္း 220V/၃ လိုင္း 220V/380V ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား - မီးအားမလိုဘဲ စြန႔္ထုတ္သည့္နည္းလမ္း၊ ေျမျပင္ညီ ေလာင္းထည့္ရန္ခြက္/ စပါးခြံ သိုေလွာင္ကန္ စံသတ္မွတ္ထားေသာ ကိရိယာမ်ား - *အဓိက ကိုယ္ထည္ *အပူလွယ္ ကိရိယာ *လက္ျဖင့္ ထိေတြ႕လုပ္ေဆာင္နိုင္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္စက္ *ဖိအား ထိန္းညႇိကိရိယာ လုံျခဳံေရး ကိရိယာမ်ား - *သိုေလွာင္ကန္ အပူလြန္ကဲမွု သတိေပးသံ *စပါးခြံ တိုင္ကီ မီးေဘး သတိေပးသံ *လက္က်န္ စပါးခြံ စြန႔္ပစ္မွု အဖြင့္အပိတ္ *သိုေလွာင္ကန္ ဖိအား ထိန္းခ်ဳပ္ကိရိယာ *ေမာ္တာ အပူ ျဖတ္ေတာက္ကိရိယာမ်ား *ေလဖိအားသုံး သန႔္ရွင္းေရး ေနာ္ဇယ္ေခါင္းမ်ား *စစ္ေဆးေရး တံခါးေပါက္ပြင့္လၽွင္ သတိေပးသံ *ျပာမ်ား ရွင္းလင္းေရး သတိေပးသံ *ေလဖိအား သတိေပးသံ
$
1 review
In addition to outstanding printing productivity of 70 pages/minute*1 (colour) and 75 pages/minute*1 (monochrome), our premium DocuCentre models deliver optimal performance, including outstanding image quality, high energy efficiency and solid durability. Thanks to support for cloud services and enhanced compatibility with mobile devices (such as smartphones and tablets), you can input and output while on the go for even greater convenience. DocuCentre-V series satisfies your need for speedy business development.
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
<p>BaganMart.com is No.1 B2B eCommerce to buy Machinery and&nbsp; Industrial parts in Myanmar. You can buy and sell Machinery and Spare parts, Packaging and&nbsp; Printing ,Plastic and PVC, Agriculture Machines, Chemical Machines &amp; Equipment, Chemical Machines &amp; Equipment, Food &amp; Beverage Machinery, Tools &amp; Accessories,Pipe and Pumps in Myanmar. You can order from online or just see information here and buy directly from their showroom. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.</p>