Products

Items 1 to 16 of 949 total
1 review
Not Define
1 review
<p>စက္ရံုးရွင္း Raw Materials Chemical ပစၥည္းမ်ားကို 30 To 50 % အထူးေလ်ာ့ေစ်းနဲ႔ အသံုးလို့သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူရရွိနိဳင္ပါတယ္။<br></p>
$
1 review
<p>အဝတ္ထည့္၊ ပစၥည္းသိမ္းလို့တဲ့ Plastic Box</p><p>အလ်ား = ၂၉ လက္မ</p><p>အနံ = ၂၁ လက္မ</p><p>အျမင့္ ၁၈ လက္မ</p><p>ေစ်းနွဳန္း = ၁၂ဝဝဝ က်ပ္</p><div><br></div>
$
1 review
Not Define
1 review
Single phase requirement Thermetric control for maximum energy control Removable dirt tray for easy cleaning and maintenance ISO 9001:2000 certified quality management system for quality, accuracy and traceability.
$
1 review
High power carbonပိတ္ပင္တားဆီးမႈfilterကိုထိေရာက္ေသးငယ္ေသာဇီဝသက္ရွိ(ဘက္တီးရီးယား၊ေရညွိ၊မိႈအပါအဝင္ေရညစ္ညမ္းမႈအမ်ားဆံုးေလွ်ာ့ခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။shinseiTm ေရေသာက္သံုးသူအတြက္က်န္းမာေရးေကာင္းေသာအရသာရွိျပီးခ်က္ျပဳတ္ေသာအခါတြင္လည္းေကာင္း၊အလွအပႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးစသည့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။အဆင့္ျမင့္နည္းပညာႏွင့္ionizer processအစဥ္အလာမွက်န္းမာျခင္းတန္ဖိုးကိုပိုမိုေကာင္းမြန္တိုးတက္ေစပါသည္။
$
1 review
FEATURE High quality Gasoline water pump engine Easy to start Long - lasting , durable engines Removable filter for easy cleaning High engine power APPLICATION The pump consists with a gasoline engine,portable,easy to move Pumping water for agricultural in various locations Watering your plants in various area No electricity to run the engine
$
1 review
Gasoline Water Pump Engine All Power WP20 FEATURE High quality Gasoline water pump engine Easy to start Long - lasting , durable engines Removable filter for easy cleaning High engine power APPLICATION The pump consists with a gasoline engine,portable,easy to move Pumping water for agricultural in various locations Watering your plants in various area No electricity to run the engine
$
1 review
Vaccum Sealing Machine ေလစုပ္ Auto အိတ္ဆြဲပိတ္စက္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ Golden Hamsa ဆိုင္မွ ေစ်းနွဳန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ Perorder စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။ အေသးစိတ္သိလိုပါက Golden Hamsa စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းသုံးစက္ပစၥည္း ထုပ္ပိုးမႈသုံးစက္ပစၥည္းႏွင့္အေထြေထြသုံးစက္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး။ ဖုန္း 09797580183,0264508 သို႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ဝယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။
$
1 review
Not Define
1 review
1. Acuity LED 1600 UV inkjet printer. 2. Fujifilm LED UV lamp system. 3. Fujifilm Uvijet inks. 4. Fujifilm Dimatix heads.
$
1 review
ေမာ္ဒယ္ၿမင့္ကားေလးမ်ားႏွင့္ ကားၾကီးမ်ားကို ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာၿဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာကား ရွာေဖြစက္ၿဖစ္ပါသည္။ဂ်ပန္အမ်ဳိးအစား ကားၾကီး၊ကားေလးအတြက္ အသံုးၿပဳႏုိင္ၿပီး အခ်ိန္တိုအတြင္း တိက်မွန္ကန္ေသာ အေၿဖကို ေဖာ္ၿပေပးႏုိင္ပါသည္။
$
1 review
ဂ်ံဳေခါက္ဆြဲ နန္းဆြဲစက္ နန္းျပားအျကီး၊ အေသး နွစ္မ်ိဳးထုပ္လိုရပါတယ္။ လက္နွင့္ လွည့္စရာမလိုဘဲ နယ္ပီးသားဂ်ံဳကို အဆင့္သင့္ထည့္၍ ေမာ္တာျဖင့္ Auto နန္းဆြဲေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခါက္ဆြဲထုတ္သည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အသံုးတည့္သလို အိမ္တြင္ တစ္ပိုင္တစ္နိုင္လုပ္စား ျပန္ေရာင္းစားသူမ်ား အတြက္လည္းအသံုးျပဳရန္ သင့္ေတာ္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက Golden Hamsa &amp; ေရႊဟသၤာစားေသာက္ကုန္ထုပ္စက္ပစၥည္း၊ထုပ္ပိုးမႈသုံးစက္ပစၥည္းႏွင့္ အေထြေထြသုံးစက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး ဖုန္း 09-444006017,09-797580183,02--64508 သို႔ဆက္သြယ္မွွာယူႏိုင္ပါသည္။
$
1 review
ေခတ္သစ္လယ္ယာ ကုမၸဏီသည္ ထြန္စက္နွင့္ေနာက္တြဲ မ်ားကို ေရာင္းခ် ျဖန္ ့ခ်ီ လ်က္ရွိပါသည္။ျမန္မာျပည္တစ္ဦးတည္း ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တင္သြင္းျဖန္ ့ခ်ိေသာSHIFENG ထြန္စက္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းေျမမြစက္ကိုအသံုးျပဳလိုပါက အလြယ္တကူကလပ္ကိုနင္းၿပီး ဂီယာတံကိုအေနာက္ဘက္သို ့ထိုးေပးပါကသံုးစဲြနုိင္ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတုိ ့အေနျဖင့္ ဝယ္ယူ အသံုးျပဳ လိုပါက ေခတ္သစ္လယ္ယာ ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
FEATURE Durable The balance is tipped that is not affected by vibration Special designed accelerator Rapid acceleration On/Off switch APPLICATION Any type of grass used by Brush Cutter Can be adapted Can be changing to the string
$
1 review
- Perfect for those clean-ups after astorm, pruning or just processing general gardeningwastes - Creating mulch for garden plants and trees forconserving water - At the heart of the BX Chipper is an oversize heavyduty rotor and reversible chipping blades; - The self-feed hopper is designed to angle the brushagainst the rotor and blades, pulling the branches into the chipper; - Easily control where you want the chips with thedouble adjustable Exit Chute. The chute swivels 360 degrees and the top deflector adjusts thedistance.
$
1 review
ေက်းဇူးရွင္ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားအဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္မ်ား KLH Co.,Ltd. မွ တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴးေသာ Binda အမွတ္တံဆိပ္ အရည္အေသြးျမင့္ဘက္ထရီေဆးဖ်န္းပုံးမ်ားအား ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။ @@@ရန္ကုန္အတြင္း အခမဲ့ ပို႔ေဆာင္ေပးသည္။ @@@နယ္အတြက္ ကားဂိတ္၊သေဘာၤဆိပ္၊ဘူတာ အေရာက္ အခမဲ့ ပို႔ေဆာင္ေပးသည္။ ....................................................
$
1 review
Not Define
1 review
Digital calibration Vendor and customer sides LCD displays with LED backlight Low power and charging status indication Easily adjusted leveling feet for stability of the scale Money change Kilogram (kg) weighing mode Up to 99 data accumulation and 10 data recall.
$
1 review
Italy ႏိုင္ငံလုပ္ Victoria Arduino Athenaleva သည္ ေရွးေခတ္ပံုစံကိုမွ စိတ္၀င္စားႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ပံုသ႑န္မ်ိဳးျဖစ္ေအာင္တီထြင္ထားပါတယ္။ စက္၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ယခုေခတ္အေတြ႕အႀကံဳသစ္မ်ားျဖင့္ေပါင္းစပ္၍ ႐ိုး႐ွင္းၿပီးေသသပ္လွပေသာပံုစံျဖင့္ျပဳလုပ္လာသည့္အတြက္ Milan ႏွင့္ Torino ျပည္နယ္ေတြမွာစတင္၍အသံုးျပဳလာခဲ့ၾကပါတယ္။ စက္၏ကိုယ္ထည္တစ္ခုလံုးကိုလည္းေၾကးနီျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္အတြက္ ျမင္႐ံုျဖင့္ဆြဲေဆာင္မႈ႐ွိေသာ စက္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။ Manual စက္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။ ေရေႏြးေငြ႕ ပိုက္တံႏွစ္ခုပါ၀င္ၿပီး အပူကိုထိန္းညိွေပးႏိုင္သည့္ခလုတ္ပါ၀င္ပါတယ္။ ေနာက္ကိုယ္ထည္တြင္ေရ 15 လီတာ၀င္ဆံ့သည့္ကန္ပါ၀င္ပါသည္။ ေရပိုက္မွ တိုက္ရိုက္သြယ္ယူရသည့္စက္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ ေလ်ာ့သြားသည့္ေရပမာဏကို ျပန္လည္၍ျဖည့္ေပးပါသည္။ Coffee အရည္ ရ႐ွိေအာင္ manual စက္အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည့္အတြက္ ေမာင္းတံကိုလက္ျဖင့္ဆြဲခ်ရသည့္အတြက္ Coffee ၏အရသာကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစၿပီး မူလအရသာမပ်က္ဘဲအတိတ္ကို ျပန္လည္းသတိရေစႏိုင္သည့္ခံစားမႈကိုလည္းေပးႏိုင္ပါသည္။ ေနရာမယူသည့္အတြက္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္း အထူးသင့္ေတာ္ပါတယ္။ Coffee Shop မ်ားအတြက္လည္း လာေရာက္ေသာက္သံုးသူမ်ား၏ စိတ္၀င္စားမႈကိုဖမ္းစားႏိုင္မွာေသခ်ာပါတယ္။
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
<p>BaganMart.com is No.1 B2B eCommerce to buy Machinery and&nbsp; Industrial parts in Myanmar. You can buy and sell Machinery and Spare parts, Packaging and&nbsp; Printing ,Plastic and PVC, Agriculture Machines, Chemical Machines &amp; Equipment, Chemical Machines &amp; Equipment, Food &amp; Beverage Machinery, Tools &amp; Accessories,Pipe and Pumps in Myanmar. You can order from online or just see information here and buy directly from their showroom. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.</p>