Products

Items 1 to 16 of 53 total
1 review
Not Define
1 review
ထိုင္ဝမ္နိဳင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ေသာ အေရအေသြးျမင့္မားေသာ Check Valve ပစၥည္းကို အသံုးျပဳျပီ စိတ္ခ်မ္းသာမွဳကို ရယူလိုက္ပါ။ ခိုင္ခံေသာ သံမဏိအဆို့ရွင္ ပစၥည္းမ်ားကို Accellence Myanmar Co.,Ltd မွယူအသံုးျပဳလိုက္ပါ။
$
1 review
Not Define
1 review
Globe Valveမွ ေရနံ ၊ သဘာဝဓါတ္ေငြ့ ၊ ဆီ ၊ ေရပိုက္ မ်ားတတ္ဆင္ရာတြင္ လြယ္ကူစြာ အသံုးနိုင္ေအာင္ ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ ထိုင္ဝမ္နိုင္ငံ ထုတ္ပစၥည္းျဖစ္ေသာေျကာင့္ အေရအေသြးေကာင္းမြန္ျပီး ယိုစိတ္မွဳ လံုးဝမရွိေသာ ပစၥည္းျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားေနျဖင့္ Accellence Myanmar Co.,Ltd မွ မွာယူအသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
Needle Valveသည္ စက္ရံုသံုး ၊ အလုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားေနျဖင့္ Accellence Myanmar Co.,Ltd မွ မွာယူအသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ ထိုင္ဝမ္နိုင္ငံထုတ္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ အေရအေသြးမွာ လူျကီးမင္းတို့ စိတ္ျကိဳက္ျဖစ္ေစမွာပါ။
$
1 review
The BX pump is suited to larger pools with large filters, or pools with swim jets and in-floor cleaning systems. It has a superior flow rate and is designed to produce high efficiency and reduced noise levels compared to other pumps. It is manufactured in Australia and has a 3 year in-field warranty. The BX 1.5 horseower pump draws 440 litres of water per minute and turns over 26,400 litres per hour.
$
1 review
Not Define
1 review
AstralPool is Australia’s leading manufacturer and supplier of pool and spa equipment. The CTX Series pump is a high flow rate pump designed to produce greater efficiency and reduced noise levels compared to other pumps. The CTX 400 is a 1.5HP pump drawing 400 litres of water per minute and turns over 24,000 litres per hour.
$
1 review
Not Define
1 review
Features & Benefits: Designed for durability and long life using corrosion resistant, UV stabilised materials Self priming pump for trouble-free operation and air handling Compact design suits tight spaces and pump sheds Built in thermal overload protection, protects motor from low voltage or jammed pump Stainless steel pump shaft suited for salt water pools Reinforced base keeps the motor high and dry for corrosion protection Locking ring secured lid for a reliable seal day after day Large leaf basket for user convenience Range of sizes to suit domestic pools and solar applications Barrel union connections for easy pump installation Pumps come in a range of 0.6 HP to 1 HP
$
1 review
Not Define
1 review
-spring bender -mini trunking -modular trunking -flexible conduit -underfloor ducting -conduit fitting & accessories အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ Electrical PVC Rigid Conduit Pipe မ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ လ်ပ္စစ္အႏၱရာယ္ကာကြယ္ေစႏုိင္ျပီး Chemical resistance ရွိျပီး Insulation လည္းျဖစ္ကာ ယံုျကည္စိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ဝယ္ယူလိုေသာ လူျကီးမင္းမ်ားအေနျဖင့္ က်ြန္ေတာ္မ်ား MMB Electric တြင္ တုိက္ရိုက္ဝယ္ယူရရွိႏုိင္ပါသည္ ခင္ဗ်ာ။
$
1 review
Not Define
1 review
End..................
$
1 review
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး စတီးပိုက္မ်ားကို Shwe Moe Kyei ကုမၸဏီမွ ပစၥည္းအရည္အေသြးမွန္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။ ထိုင္ဝမ္ ႏွင့္ အီတလီႏိုင္ငံမွ စတီးပိုက္မ်ားကို တုိက္ရိုက္ျဖန္႔ခ်ီ လက္လီလက္ကားေရာင္းခ်ေပး လွ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္းစတီးပိုက္မ်ား၏ ထူးျခားေကာင္းက်ိဳးမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ - ထုထည္ႀကီးမားၿပီး ရွည္လ်ားေသာအခ်င္းရွိေသာပိုက္အမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ - ေစ်းႏႈန္သင့္တင့္ၿပီး အရည္အေသြး ျမင့္မားေကာင္းမြန္ပါသည္။ - ဝယ္ယူအားေပးေသာ customer/ partner မ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကို ရရွိေစပါသည္။ - ဝန္ေဆာင္မႈအေကာင္းဆံုးေပးျခင္း ႏွင့္ သြပ္ရည္စိမ္ စတီးပိုက္မ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ေရရွည္အသံုးခံပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
SAIYO Engineering မွ Meiji အမွတ္တံဆိပ္ Air Compressor မ်ားကို ၿဖန္႔ၿဖဴးေရာင္းခ်ေပးေနပါတယ္။ SAIYO Engineering မွ ေရာင္းခ်ေပးေသာ စက္မ်ားကို ေကာင္မြန္ေအာင္ၿပန္္လည္ ၿပင္ဆင္ေပးၿခင္း၊ maintenance လုပ္ေဆာင္ေပးၿခင္း ႏွင့္ Compressor နဲ႔ပတ္သက္ေသာ ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား အားလံုးကုိ ေရာင္းခ်ေပးေနပါတယ္။ ဝယ္ယူလိုေသာ လူၾကီးမင္းမ်ားအတြက္ SAIYO Engineering တြင္ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူရရွိႏိုင္ပါသည္။ ဝယ္ယူအားေပး ခဲ့ၾကေသာ မိတ္ေဟာင္း၊ မိတ္သစ္ customer မ်ားအားလံုးကို ေက်းဇူးအထူး တင္ရွိပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
TRE series is one of the most popular centrifugal compressors in the world and its market share is over 80% in Japan. Thanks to various aerodynamic design , low maintenance and easy installation, TRE series is the best matching compressor to customers. We sale machinery, repair, maintenance and parts sale of compressor and relevant apparatus, which are air dryer and piping included.
$
1 review
Kobelco Emeraude ALE series is a complete new design of the two-stage compressor unit that results in a reduction of internal pressure losses, giving you over 8% energy savings over existing models. Furthermore,a plate-fin, the first in the industry, was incorporated for the water-cooled, inter cooler and after cooler, reducing the air pressure loss to 1/5 compared to previous models.
$
1 review
Not Define
1 review
ရာသီဥတုမေရြး သက္ေတာင့္သက္သာၿဖင့္ ေႏြေထြးစြာအပန္းေၿဖႏိုင္ၿခင္း၊ေရကူးကန္၏ အပူခ်ိန္နဲ႕အမ်ွ ေစာင့္ၾကည့္ႏုိ္င္ၿခင္း၊ေရကူးကန္အပူခ်ိန္ကို ၃၀ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္မွ ၄၀ဒီဂရီ ထိရရွိႏုိင္ၿခင္း၊ Electric Heater မ်ားႏွင့္ႏူိင္းယွဥ္ပါက လ်ွပ္စစ္အႏၱာရာယ္မွ ကင္းေ၀းၿခင္း၊ Local engineering Team မွ Annual Service ေပးႏုိင္ၿခင္း စသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိႏုိင္ပါသည္။
$
1 review
ကားေရေဆးျခင္း၊ ပန္းပင္ ဥယ်ာဥ္ ေရဖ်န္းျခင္း၊ ျခံသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ျခင္း၊ စက္ရံုအလုပ္ရံု သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ျခင္း စသည့္ ကိစၥမ်ားအတြက္ အလြန္အသံုးဝင္ေသာ ေရပိုက္ျဖစ္ပါသည္။ ေရဝင္မွသာ ပိုက္ရွည္ထြက္လာၿပီး ျပန္သိမ္းသည့္အခါ ၃ဆအထိ အလိုအေလ်ာက္ က်ံဳ႕သြားသျဖင့္ ေနရာစားလည္း သက္သာ၊ သိမ္းဆည္းရလည္းလြယ္ကူၿပီး အေလးခ်ိန္လည္း ေပါ့ပါးေသာေၾကာင့္ ခရီးေဆာင္ အျဖစ္ပင္ သယ္သြား နိုင္ပါေသးသည္။ ေပ၁၅၀အရွည္ ေရပိုက္ကို ျဖဳတ္သိမ္းပါက ေပ၅၀ ေလာက္သာ ရွိပါသည္။ ေပ၂၀၀အရွည္ ေရပိုက္ကို ျဖဳတ္သိမ္းပါက ၆၅ေပေလာက္သာ ရွိပါသည္။ ေမာ္တာ၂ေကာင္အားျဖင့္ ေမာင္းေသာ ေရဖိအားကိုပင္ ခံနိုင္ရည္ရွိၿပီး ခိုင္ခ့ံေသာ ပိုက္သားေၾကာင့္ ၅တန္အထိ အေပၚမွတက္ႀကိတ္ခံနိုင္ပါသည္။ ၂၀၀၀လီတာေရတိုင္ကီကို အျမင့္မွ သြယ္တန္း၍ ေသာ္၎၊ 0.5hp ၅မူးအားရွိေသာ ေရေမာ္တာ တြန္းအားျဖင့္ ေသာ္၎ ပက္ဖ်န္းမွ ေရပိုက္အရွည္ ဆ့ံထြက္နိုင္ၿပီး ဖိအား တြန္းအား ေပ်ာ့ပါက ပိုက္ရွည္ထြက္အား ေရပန္းအား နည္းပါလိမ့္မည္။ဘံုဘိုင္ေခါင္းတြင္ လြယ္ကူစြာ တပ္စြပ္နိုင္ေသာ Free Size ပိုက္စြပ္ပါရွိကာ ကြၽတ္ထြက္မသြားေစရန္ တင္းက်ပ္ ထားနိုင္ေသာ Lock လည္း ပါရွိပါသည္။ ထိပ္မွ ေရပန္းေခါင္း ကိုလည္း အျပင္း/အေပ်ာ့ လိုသလို ခ်ိန္ညႇိနိုင္ၿပီး ေရထြက္သည့္ပံုစံ Flat. Center. Cone. Full. Mist. Jet. Shower ဟူ၍ ၇မ်ိဳး ေ႐ြးခ်ယ္ ပက္ျဖန္းနိုင္ပါသည္။ ထူးျခားခ်က္မွာ အရွည္မည္မွ်ပင္္ ျဖစ္ေစကာမူ အျခားပိုက္မ်ားကဲ့သို႔ ပိုက္ေခါက္ျခင္း၊ လိမ္ျခင္း လံုးဝ (လံုးဝ) မျဖစ္ပါ။ spray magic gun မွာ ဆပ္ျပာရည္ 100CCအထိ ထည့္နိုင္ၿပီး ကားေရေဆးရာတြင္ ေရတစ္လွည့္ဖ်န္း ဆပ္ျပာရည္တစ္လွည့္ဖ်န္းၿပီး ပြတ္တိုက္ေဆးေၾကာၿပီးလွ်င္ ေရသက္သက္နွင့္ ျပန္လည္ဖ်န္းနိုင္ပါသည္။ ရိုးရိုးပိုက္ေခါင္းထက္ ပိုမိုခိုင္ခန္႔ၿပီး ေရအနည္းအမ်ားခ်ိန္ညႇိနိုင္ျခင္း၊ ဆပ္ျပာရည္ထြက္ အနည္းအမ်ား ခ်ိန္ညႇိနိုင္ျခင္း အျပင္ Magic Hose တြင္ မူရင္းပါလာသည့္ ပိုက္ေခါင္းအတိုင္း ေရထြက္သည့္ပံုစံ Flat. Center. Cone. Full. Mist. Jet. Shower တို႔လည္း ပါရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ Magic Hose ကို မူရင္းပါလာသည့္ ပိုက္ေခါင္းမယူပဲ spray magic gun ျဖင့္ တြဲယူပါက +၅၀၀၀က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္၀င္တစားျဖင့္ မရွင္းလင္းသည္မ်ားကို ေမးလိုပါက (သို႔မဟုတ္) ပစၥည္း မွာယူလိုပါက 09- 263430191, 09- 777918199, 09- 975511477တို႔ကို ဖုန္းဆက္၍ ဆက္သြယ္ရမည့္ ဖုန္းနံပါတ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ နွင့္ မွာယူလိုသည့္ ပစၥည္းအမ်ိဳးအမည္ တို႔ကို ေမးျမန္း မွာယူနိုင္ ပါသည္။ ဆက္သြယ္မွာယူပါက ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္း Door to Door အိမ္အေရာက္ပို႔စနစ္ဝန္ေဆာင္ချဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေပး ပါသည္။ ဆိုင္မွာ လာေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရႈ စမ္းသပ္ၿပီး စိတ္ႀကိဳက္ျဖစ္မွ ဝယ္ယူလည္း ရပါသည္။ အျခားနယ္မ်ားမွ မွာယူလွ်င္ ဘဏ္မွ ေငြႀကိဳလႊဲရၿပီး ေငြလက္ခံရရွိမွသာ ကားဂိတ္အေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးပါ သည္။
$
1 review
2689 Kyats
1 review
PVC 5,PVC 8.5 and PVE 13.5 are the working pressure, the maximum pressure in term of kg/cm2 that pipe can sustain for long period of time at 27'c.
$
1 review
1011 Kyats
1 review
plastic film and carton, 5.2" & 7" PVC rain gutter, WODE PVC rainwater drainage system/ PVC gutter system/PVC rain gutter and fittings/rain carrying system/k-type drainage system/colord roofing rain gutter system.
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
<p>BaganMart.com is No.1 B2B eCommerce to buy Machinery and&nbsp; Industrial parts in Myanmar. You can buy and sell Machinery and Spare parts, Packaging and&nbsp; Printing ,Plastic and PVC, Agriculture Machines, Chemical Machines &amp; Equipment, Chemical Machines &amp; Equipment, Food &amp; Beverage Machinery, Tools &amp; Accessories,Pipe and Pumps in Myanmar. You can order from online or just see information here and buy directly from their showroom. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.</p>