Products

Items 1 to 16 of 348 total
1 review
Not Define
1 review
Myzox automatic level GEO-28IP သည္ ျမင္ကြင္းကို Magnification 28x ဆအထိ ခ်ဲ႕ႏိူင္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို႔ဧ။္ လုပ္ငန္းမ်ားတိုင္းတာရာတြင္ ျမင္ကြင္းကို ပိုမို ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာျဖင့္ ျမင္ႏိူင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ Leveling Accuracy အေနျဖင့္လည္း 1 km double run ကို 1.5mm Accuracy သာရွိပါသည္။
$
1 review
Tokheim’s Quantium 210 provides a fuel-dispensing platform for customers looking for an entry-level pump, but with more options and flexibility than the Q110. The Q210 can dispense up to two products and it comes in either one or two hose model. The quality and reliability of the dispenser design is based upon the real-life, real time data gathered from the 40,000 service stations we directly support with our local organisations.
$
1 review
Not Define
1 review
CST/Berger Automatic Level SAL-32 သည္ ျမင္ကြင္းကို Magnification 32x ဆအထိ ခ်ဲ႕ႏိူင္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို႔ဧ။္ လုပ္ငန္းမ်ားတိုင္းတာရာတြင္ ျမင္ကြင္းကို ပိုမို ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာျဖင့္ ျမင္ႏိူင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ Leveling Accuracy အေနျဖင့္လည္း 1 km double run ကို 1/16’’@100’ (1,6mm/30m) သာရွိပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
A faster, safer fuelling experience combined with high quality componentry is at the heart of Tokheim’s Q310 CNG dispenser. A truly modular dispenser, the Q310 CNG allows for a variety of nozzle alignments for either trucks or light vehicles. Our local sales and service divisions have the knowledge and experience to help enable you to choose a CNG (Compressed Natural Gas) solution that’s right for your business.
$
1 review
Snapdeal awesome deal where you can save flat 49% off on Bosch AQT 33-11 Easy High Pressure Washer (Self Priming). This efficient Bosch Washer is sure to offer a dependable performance. It is equipped with an advanced high efficiency pump that produces 110 bar pressure. This unit has a space saving design with flexible storage options for all the accessories. Its horizontal motor pump layout gives broad footprint for easy operation. Made of top grade materials, this device is sure to ensure stable usage.
$
1 review
Not Define
1 review
thailand မွတင္သြင္းျပီးsilver stainless steel silver filter Ro system ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားပါသည္။customersမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚအေသးစိတ္ျဖည့္ဆည္းေပးထားေသာcosmic waterျဖစ္သည္။
$
1 review
Four Post Car Lifting Platform with Capacity 3 Ton/4 Ton SJ035T The model SJ035T Four-post parking lift is an ideal product for simple vehicle maintenance and vehicle parking in families or commercial parking lots. Main features: 1.High-precision hydraulic chain drive. 2.Lifting smoothly, easy to operate. 3.Large capacity power unit . 4.Adjustable screw to keep the platform balance. 5.Widely used in 4S shop and large repairing factory.
$
1 review
Not Define
1 review
Hydraulic Shearing Machine Features including •Solid monolithic structure •An avant-garde hydraulic system •Blade carrier beam: Thrust cylinders on the cutting axis with blade carrying beam •Blade pressure cylinders, with auto-regulating pressure, based on cutting force •Blade carrying beam guide over the whole cutting length •Rear regulator with recirculating ball screws •Running wheels’ table and frontal support •Twin-edged blades •Cutting line with LED illumination •Estun E21s numerical control •Frontal support frame complete with retractable adjustable guides, millimetre rule and running wheels •HIWIN Ball screws & Polished rod with 0,05 mm accuracy.
$
1 review
Not Define
1 review
1. Encoder controls turning and bending angles, the bending angle set in 0-190 degree. 2. Pipe is fed at any angle by hand. The angle can be divided into 8 times for feeding. 3. Mobile foot switch with three functions: automatic start, emergency stop and resuming, the safety is very high. 4. Hydraulic drive, large-volume cooling circulation system to make the electric pipe bender runs more steadily and extends its use life. 5. Mould (die) exchanging is simple and convenient. 6. The delicate design of electric pipe bender head makes the pipe bending precision high and bending space large 7. Recommended industries: Automobile fitting (brake lever, bumper, silencer, seats and others), motorcycle, bicycle, air conditioner, body-building equipment, steel-made furniture, sanitation etc.
$
1 review
80000 ~ 160000 Kyats
1 review
Air Filter The air filter can filter out dirt, oil and water. Depending on the type of compressed air filter, we can effectively remove up to 99.9% of these impurities. Three Types of elements are available 1. A grade 3 micron pre-filter 2. B grade 1 micron separator filter 3. C grade 0.01 micron separator filter • A Grade 3 Micron Pre-Filter This 3 micron pre-filter has a 3 micron ceramic standard compressed air filter and water separator. It removes large liquid loads and all solid particles 3 micron and larger. This air filter can be used as a separator downstream of the after cooler of point-of-use filter where heavy liquid loads are expected (air systems without after coolers or dryers). • B Grade 1 Micron Air Line Filter This 1 micron compressed air filter removes all liquid water, oil aerosols, and all solid particles 1 micron and larger. This air filter can be used as a general filter for shop air, after filter for pressure wing desiccant dryers, and as a point-of-use filter on systems utilizing after coolers or dryers. • C Grade 0.01 Micron Air Line Filter The 0.01 micron coalescing filters coalesce and remove 99.99% of oil aerosols for virtually oil free air. This air filter can be used with oil - lubricated compressors to produce oil free air for painting (spray and powder), molding for plastics, instrumentation and controls, fluid logic and air bearings.
$
1 review
Not Define
1 review
Perfectly complete pre-bending,rolled-up,roll calibrate.Working principle: two down rollers as main driving roller,or all three rollers as main driving roller,with upper roller fixed and two down rollers do up-and-town movement around one fixed center.Well hydraulic control,displacement liquid-crystal display with accuracy+0.1mm.The two touch steel stick can permit the good finishing quality of asymmetric plate section bending5.Advanced and compact structure with full function.The machine has two oil tanks,and the head can turn over horizontally or vertically.The yield strength bended with320Mpa(Max).Fullfunction,complicated structure,high precision and very stronger.
$
1 review
Reliable and efficient 69 kW (94 metric hp, net) Volvo engine: High torque at low revs along with the automatic idling system, leading to ultra-efficient fuel consumption Enormous versatility for all your applications: City works e.g. cable laying and drainage, road works e.g. loading and trenching, construction works e.g. digging for footings and foundations, landscaping e.g. site preparation and stump removal Comfortable and safe Volvo Care Cab: Improved all-round visibility, high-capacity climate control system and vibration dampening, leading to all-day operator comfort and productivity Legendary Volvo quality: Strengthened undercarriage and superstructure frame with double welded corners, reinforced boom/arm and lifetime greased and sealed track links guarantee endurance against daily abuse Easy and safe service: Anti-slip steps and platforms, simplified ground level accessibility and centralized lubrication points for more uptime to get more done
$
1 review
To achieve large-format cutting pieces of processing needs, weier laser cutting machine adopts the stable solid chassis like machine tools, ensure the stability and accuracy during fast motion, motion systems use linear guides to ensure precision, full open platform adopts a high quality galvanized iron honeycomb platform which is treated specially, easy to operate, never worn. Facing the different industries , weier series laser cutting system increases automatic transfer system, camera positioning system, save time, reduce costs and improve efficiency.For clothing, fabrics, leather, furniture, packaging, print advertising, decoration, construction, paper, template and other industries need to open large format materials, cutting, carving working professional users.
$
1 review
လူၾကီးမင္းတို ့၏ စက္မွဳ ့လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ WKG ကုမၸဏီမွတင္ သြင္းေသာ Korea နွင့္Japan နိုင္ငံထုတ္စက္မ်ားကိုအသံုးျပဳသင့္ပါသည္။စက္မွဳ ့လုပ္ငန္းသံုး စက္ပစၥည္းမ်ား၊ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းမ်ား၊စက္ပင္နံယံဂီယာမ်ားကိုလည္း WKGကုမၸဏီတြင္ရရွိနိုင္ပါသည္။ဒါ့အျပင္ လူၾကီးမင္းတို ့၏ေဆာက္လုုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္လိုအပ္ေသာ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကိုပံုသြင္းခုတ္ထြင္းရန္အတြက္တြင္ခံုလည္း လိုအပ္ပါသည္။လူၾကီးမင္းတို ့အေနနွင့္lathe machine ကိုဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက WKG ကုမၸဏီကိုဆက္သြယ္မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
-Preinstalled electron pressure display?safety?accurate and easy operation -Manual discharge when over inflation -Manual air inflation and measuring tire pressure with manual type -Automatic air inflation with high speed and high level of accuracy -Buzzing and lighting alarm appears after finishing inflation -Tyre bead is not sealed with the tyre rim?the loose clamping mouth ,the leakage pipeline and air leakage?all the situation above will lead to lighting and automatic alarm during the air inflation. And the inflator can proceed texting job three times at most. The inflator will not execute all the inflation order until the stoppages are absolutely removed. -Adopting pressure sensor of high accuracy. accuracy2?(full scale reading) IP54 level waterproof design?which is attractive and durable.
$
1 review
These high-performance machines provide plenty of strength and efficiency to help you complete a variety of tough projects – on time and on budget. The 9S-Series Crawler Excavators have large reinforced cabs with excellent 360 degree visibility. You get improved engine and hydraulic technologies powered by the CAPO “computer assisted optimization system”. And the Hi-mate remote management system uses GPS and the Internet to let you access machine data from anywhere in the world.
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
<p>BaganMart.com is No.1 B2B eCommerce to buy Machinery and&nbsp; Industrial parts in Myanmar. You can buy and sell Machinery and Spare parts, Packaging and&nbsp; Printing ,Plastic and PVC, Agriculture Machines, Chemical Machines &amp; Equipment, Chemical Machines &amp; Equipment, Food &amp; Beverage Machinery, Tools &amp; Accessories,Pipe and Pumps in Myanmar. You can order from online or just see information here and buy directly from their showroom. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.</p>