Products

Items 1 to 16 of 162 total
1 review
Not Define
1 review
မဂၤလာပါ… လူၾကီးမင္းတို႔ကို WooMool Co.,Ltd တြင္ ၿဖန္႔ၿဖဴးေရာင္းခ်ေနေသာ Slush Machine SSM 180 နဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေသာ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အသံုးဝင္ေသာ စက္ပစၥည္းတစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္။ Slush Machine SSM-180 ကိုဝယ္ယူူခ်င္ေသာ customer မ်ား WooMool Co.,Ltd တြင္တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ ရရွိေနၿပီၿဖစ္ပါတယ္။
$
1 review
Not Define
1 review
Best quality & outstanding performance. Plastic Geared Motor. Stainless Steel Exterior. Air-Filter. Slush Machine ISM-72L ကို ဝယ္ယူခ်င္ေသာ customer မ်ား WooMool Co.,Ltd တြင္တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ ရရွိႏုိင္ၿပီၿဖစ္ပါတယ္။
$
1 review
Not Define
1 review
Best quality & performance Plastic Geared Motor Stainless Steel Exterior Air-Filter Slush Machine SSM-420 ကို ဝယ္ယူခ်င္ေသာ customer မ်ား WooMool Co.,Ltd တြင္တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ ရရွိေနၿပီၿဖစ္ပါတယ္။
$
1 review
Not Define
1 review
Best quality & outstanding performance. Plastic Geared Motor. Stainless Steel Exterior. Slush Machine SSM-560 ကို ဝယ္ယူခ်င္ေသာ customer မ်ား WooMool Co.,Ltd တြင္တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ ရရွိႏုိင္ၿပီၿဖစ္ပါတယ္။
$
1 review
Not Define
1 review
Double bowl (Slush machine) Single flavor (Ice cream machine) Slush & Smoothie with Yogurt & Soft Ice cream Slush machine - 3.17 (x2) gallon capacity, Maximum mix capacity 2.38 gallon, unbreakable & Non-poisonous P.C Ice cream machine - 2.64 gallon capacity, Maintain the temperature of mix, under 41'F in auto & standby mode Slush machine - Freezing level screw (1~4 level) Ice cream machine - Touch Screen Display, Voice guide function available
$
1 review
Not Define
1 review
KD-310 is WPM espresso machine with triple thermo-blocks. •LCD Display with PID technology controls Coffee temperature, pre-infusion and steam pressure •Full stainless steel body •Decoration glass (optional) •Professional Deisgn with traditional control handle •Triple Thermoblock technology maintain good performance for coffee and steam with temperature stabilizer in group head. •Durable group Head Brass Collar •4 Pre-set Pre-infusionPrograms
$
1 review
Not Define
1 review
ZD-17 Coffee Grinder is the newest version of WPM Coffee Grinder. The illuminated cradel and anti-static chamber assist in seamless and accurate grind delivery direcly into the group handle. Adjustable grind and easy-recalibration allows for easy clean and an advanced no-tool recalibration system. And a wide range of grind setting allows different brewing styles. Precision Grinder uses a belt drive and dual bearings to minimise any conical burr movement.
$
1 review
5500000 ~ 16500000 Kyats
1 review
1. အဆင့္ျမင့္ႏွစ္ထပ္စနစ္ျဖင့္တီထြင္ထားျခင္း 2. တစ္နာရီ ၃၅ ပိသာမွစၿပီး ဆိုင္သံုးစက္မ်ား 3. စီးပြားျဖစ္ျဖန္႔ခ်ိႏိုင္ရန္ ကုန္ခ်ိန္မ်ားအား (တန္ခ်ိန္)အထိထုတ္ႏိုင္သည့္ ညွပ္ေခါက္ဆြဲ အစို အေျခာက္ထုတ္ႏုိင္သည့္ေအာ္တိုစက္ႀကီးအမ်ိဳးမိ်ဳး 4. Automatic Production Line မ်ားအေနျဖင့္ လူႀကီးမင္းတို႔ ထုတ္လိုသည့္ ကုန္ခ်ိန္မ်ား အေပၚ မူတည္ၿပီး နည္းပညာအား သီးျခားတုိင္ပင္ေဆြး ေႏြးၿပီး မွာယူႏိုင္ပါသည္။
$
1 review
The standing juice extractor used the belt and gear to slow turning. It is high efficiency, save electricity, low noise, small volume, and easy to operate. It is made of electroplating or stainless steel parts which touch with the sugarcane, it is conform to the hygiene requirement and suitable for hotel, restaurant, dinner room, Can make some sweet green beverage.
$
1 review
Based on the multi module parallel processing structure, RB series color sorter has adopted latest CCD cam, advanced optical sorting cabinet, tailor made high speed mini ejector system, instant video frequency control algorithm and reliable network transmission protocol. Sorting result index of the machine has been greatly improved.Touch panel display offer a friendly and informative interface. Touch panel display offers a friendly and informative interface.Apart form providing the normal sorting functions, the machine features largely in the following points.Flat-chute feeding, integrated processing system and high speed numeric processor make fine sorting result and long term machine stability.Multi-calibration, conforming arithmetic contributes to intelligent processing system. က်ြန္ေတာ္မ်ား Peace brothers Co.,Ltd မွ Rice Color Sorter Machine အျပင္ Beans Color Sorter ပဲအေရာင္ကြဲေရြးစက္ လည္းရရွိႏိုင္ပါသည္။အျခား သန့္စင္စက္၊အေရာင္ကြဲေရြးစက္၊အေျခာက္ခံစက္၊ဝါယာရိန္း၊ဆန္ကြဲေရြးစက္၊စပါးခြံခ်ြတ္စက္၊ဆန္ျဖဴဖြပ္စက္၊ထုပ္ပိုးစက္၊ဆန္အေရာင္တင္စက္၊ခဲေရြးစက္ စသည့္ Machines မ်ားကိုလည္း ခ်ိဳသာေသာေဈးႏႈန္းျဖင့္ ယံုျကည္စိတ္ခ်စြာဝယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။
$
1 review
Any type of agricultural material is ok. Like wheat bran, soybean bran, rice husk, straw stalk,any kinds of biomass stalks is the good material for producing feed pellets.These biomass materials have natural nutrition what the animal, poultry and livestock needed. Mould material: alloy steel and stainless steel, strong structure, stable performence and long service life. Reasonable design: high efficiency ,easy operation, steady running.Wide application: suitable for livestock, fishnery, agriculture, family breeding and small-scale farm.Advanced technology: independent research and advanced technology.Perfect after-sale service: provide complete instructions, perfect machine parts.
$
1 review
Not Define
1 review
ေခတ္ႏွင့္အညီထုတ္လုပ္ထားေသာေရခဲစက္ေလးကိုမိတ္ဆက္ေပးပါရေစ။အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစရန္ႏွင့္ၿမန္ဆန္ေသာေရခဲတုံးကိုရရွိေစပါသည္။ခ္ိုင္ခံေသာစက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ၿပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာေရခဲတုံးထုပ္လုပ္ရသည့္အၿပင္လြယ္ကူစြာထုပ္လုပ္နိင္ပါသည္။စီးပြားေရးအတြက္ေသာလည္းေကာင္း၊အေအးဆိုင္သီးသန္႔ဖြင့္မည္သူေတြအတြက္ေသာလည္းေကာင္း၊စားေသာက္ဆိုင္ဖြင့္မည္သူေတြအတြက္ေသာလည္းေကာင္း၊အသင့္ထုပ္လုပ္လို႔ရတဲ႔ေရခဲစက္ကိုမိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။
$
1 review
Not Define
1 review
Distinctive design and solid appearance 2 Energy-efficient system and environmentally safe refrigerant 3 Quiet operating system and easy maintenance 4 Powerful and consistent cooling performance 5 Clear heated glass (German Quality) door and internal lighting allows for attractive displays
$
1 review
Not Define
1 review
3 removable & adjustable stainless steel shelves for easy cleaning Heated air water reservoir for humidified environment
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
<p>BaganMart.com is No.1 B2B eCommerce to buy Machinery and&nbsp; Industrial parts in Myanmar. You can buy and sell Machinery and Spare parts, Packaging and&nbsp; Printing ,Plastic and PVC, Agriculture Machines, Chemical Machines &amp; Equipment, Chemical Machines &amp; Equipment, Food &amp; Beverage Machinery, Tools &amp; Accessories,Pipe and Pumps in Myanmar. You can order from online or just see information here and buy directly from their showroom. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.</p>