Products

Items 1 to 16 of 162 total
1 review
ဂ်ံဳေခါက္ဆြဲ နန္းဆြဲစက္ နန္းျပားအျကီး၊ အေသး နွစ္မ်ိဳးထုပ္လိုရပါတယ္။ လက္နွင့္ လွည့္စရာမလိုဘဲ နယ္ပီးသားဂ်ံဳကို အဆင့္သင့္ထည့္၍ ေမာ္တာျဖင့္ Auto နန္းဆြဲေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခါက္ဆြဲထုတ္သည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အသံုးတည့္သလို အိမ္တြင္ တစ္ပိုင္တစ္နိုင္လုပ္စား ျပန္ေရာင္းစားသူမ်ား အတြက္လည္းအသံုးျပဳရန္ သင့္ေတာ္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက Golden Hamsa & ေရႊဟသၤာစားေသာက္ကုန္ထုပ္စက္ပစၥည္း၊ထုပ္ပိုးမႈသုံးစက္ပစၥည္းႏွင့္ အေထြေထြသုံးစက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး ဖုန္း 09-444006017,09-797580183,02--64508 သို႔ဆက္သြယ္မွွာယူႏိုင္ပါသည္။
$
1 review
<p>- အေမးမ်ားတဲ့ အမွိဳက္ပံုးေလးလာပါျပီ။&nbsp;</p><p>- ဆိုင္းမ်ား၊ အလုပ္ငန္းခြင္၊ ေဆးရံုမ်ားနွင့္ Hotel မ်ားတြင္ အသံုးျပဳနိဳင္ပါသည္။</p><p>- ေခတ္မွီတဲ့ ေနရာတိုင္းတြင္ အသံုးျပဳ ေနက်ပါျပီ။</p><p>- ဖြင့္ရတာလြယ္ကူေစခ်င္းေျကာင့္ သံုးစြဲသူမိဘမ်ားလည္း ျကိုက္နွစ္သတ္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။</p>
$
1 review
Not Define
1 review
Faema E61 Jubile&#039; Fully Automatic Commercial Espresso and Cappuccino Machine Originally launched in 1961, this evergreen continues to strengthen Faema&#039;s myth. Automatic espresso coffee machines equipped with a micro-processor for an easy programming of coffee and hot water dosage. Adjustable group thermal balancing system (patented). Stainless steel body. Technical Features A/1 A/2 Steam Wands 2 2 Hot Water Selections 1 1 Boiler Capacity (liters) 6 11
$
1 review
The Kolb Speed Solution combines Atoll 600 convection oven and Atollspeed speed oven, which can easily prepare a complete meal in an extremely short time, from bread items for breakfast to sandwitch, pizza, potato wedge, and a large variety of finger foods, even steak! A compact but powerful tool that every coffee shop, QSR and where people want to be serviced with quick and qulaity foods should have one. ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ားနွင့္ Hotel မ်ားအတြက္ အရည္အေသြးပိုင္း စိတ္ခ်ရျပီး မုန္႔ဖုတ္ရာမွာ လွ်င္ျမန္တဲ့ Kolb အမွတ္တံဆိပ္ Baking Oven မ်ားကို မိတ္္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။ ဝယ္ယူလိုေသာ Customer မ်ားအေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ IKON Mart တြင္ Hotel သံုးပစၥည္းမ်ားနွင့္ စားေသာက္္ဆိုင္သံုးပစၥည္းမ်ားကို တစ္ေနရာထည္တြင္ ရရွိနိုင္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
La Marzocco introduced the GB5 machine model in 2005. Named after Piero Bambi’s wife, Giovanna Bambi, it is the ideal espresso machine for the most elegant and classic cafés. Equipped with a CPU board and designed for superior temperature control, the GB5 combines gracious lines and harmonious curves with powerful technological advancements, in line with classic La Marzocco design and spirit. The machine is an understated companion to any coffee bar. Its unmatched temperature stability provide steady brew water and steam even at the peak of the morning rush. • Saturated Groups: ensure unsurpassed thermal stability, shot after shot. • Dual Boiler System: separate boilers for each group optimize espresso brewing and steam production. • Dual PID (coffee and steam): allows you to electronically control coffee and steam boiler temperature. • Insulated Boilers: reduce energy consumption while contributing to temperature stability. • Ruby Flow Restrictors: synthetic ruby flow restrictors resist scale formation and erosion. • Pre-heating System: prior to entering into the coffee boiler, water is pre-heated – thus increasing productivity. • Stainless Steel Portafilters &amp; Precision Baskets: for improved cup quality and consistency. • Digital Display: temperature display, shot timers and intuitive programming simplifies the adjustment of machine parameters. • Hot Water Economizer: fine tune the temperature of the hot water spout. • Tall Cups: allows you to use the machine with tall, to-go cups (+2.5cm /1in. in height). • Auto Back-flush Program: automatic cleaning program. • Available Models: 2, 3 or 4 groups. • Machine Operation: automatic (AV), semiautomatic (EE) and mechanical paddle (MP) versions. • Cup warmer: maintain espresso and cappuccino cups heated at a proper temperature. • Barista Lights: LED lighting allows you to focus on your extraction and the cup. • High Legs: makes it easier to access beneath the machine (+7.5cm / 3in. in height). • Personalized Colors: customizable colors based on the RAL color system, on request. • Auto Steam: simple steaming system stops automatically at your desired temperature.
$
1 review
Kitchen Appliance မ်ားကို တစ္ေနရာတည္းနဲ ့ျပီးျပည့္စံုစြာ ရရွိနိုင္တဲ့ IKON MART မွာ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္စိတ္ခ်ရျပီး အႏၱရာယ္လဲကင္းတဲ့ Electorlux အမွတ္တံဆိပ္ Oven မ်ား၊ Microwave မ်ားကို စိတ္တိုိင္းက်ေရြးခ်ယ္ ၀ယ္ယူႏုိင္ပါျပီ။ လူျကီးမင္းတို႔၏ Hotel နွင့္စားေသာက္ဆိုင္သံုးမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ မရွိမျဖစ္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္သည့္ Electrolux အမွတ္တံဆိပ္ Oven မ်ား၊ Microwave မ်ားကို အသံုးျပဳျပီးစိတ္ခ်မ္းသာမွဳယူနို္င္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
Automatic espresso coffee machine, equipped with a new advanced electronics that allows extensive connectivity via Wi-Fi and Bluetooth, for example with the Magnum On Demand Wireless grinder. The boiler is equipped with the patented Smart Boiler system and it is insulated with a special material that reduces heat loss for a daily energy savings of 23%. When equipped with the special kit supplied with the On Demand Wireless grinder-dosers, the machine connects via Bluetooth with the grinder-doser to report any adjustments needed which are performed automatically. Thermodrive. 2 standard steam wands. 1 standard steam wand + Turbosteam Milk4 upon request. 1 hot water wand (dosed delivery). Graphic display.. Steam delivery control taps with reduced rotation. USB port to update the machine&#039;s software, download data and / or configuration of the recipes via USB Green machine: Energy Saving software functions; recyclable materials. “Titanium Silver” body.
$
1 review
IKON Trading Co., Ltd. သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ သမုိ္င္းေၾကာင္းရွိျပီး သြင္းကုန္လုုပ္ငန္း၊ Hotel, Restaurant မ်ားအတြက္ လက္လီေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း အတြက္ ကမာၻတစ္၀န္းမွ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားနွင့္ ခိုင္မာေသာ ဆက္ဆံ ေရးရွိသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္။ျမန္မာႏိူင္ငံတလႊားရွိ Hotel မ်ား၊ Restaurant မ််ား၊ လက္လီျပန္လည္ေရာင္းခ်သူမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးၾကီးထုတ္ကုန္မ်ား၊ အရည္အေသြးျမင့္ ထုတ္ကုန္မား်ကို ျဖန္ ့ခ်ီေပးျပီး Hospitality industry အတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈနွင့္ ထုတ္ကုန္ေရာင္းခ်မႈမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳထားပါတယ္။ ကုန္က်ရတဲ့ ေငြေၾကးနဲ ့ထိုက္တန္တဲ့ ကုန္ပစၥည္းအရည္အေသြးကို ရရွိဖို ့အတြက္လဲ အေကာင္းမြန္ဆံုးအၾကံဥာဏ္ေပးျပီး ကၽြမး္က်င္ပညာရွင္မ်ားနဲ့လဲ တုိင္ပင္ ေဆြးေႏႊးေပးပါတယ္။ လူျကီးမင္းတို႔၏ Hotelနွင့္ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းမ်ိဳးစံုကို မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။ အရသာေကာင္းမြန္ျပီး သန့္ရွင္းတဲ့ စားေသာက္ဖြယ္ရာေတြကို ျပင္ဆင္တဲ့အခါ ပါ၀င္ပစၥည္းေတြအျပင္ အသံုးျပဳတဲ့ ကိရိယာေတြကလဲ အေရးၾကီးပါတယ္။ အစားအေသာက္ေတြကို လွီးျဖတ္တဲ့အခါမွာလည္း အရည္အေသြးေကာင္းမြန္တဲ့ ဓားေတြကို အသံုးျပဳဖို ့လိုအပ္ပါတယ္။ စပိန္နိုင္ငံထုတ္ ARCOS အမွတ္တံဆိပ္ Professional Knives ကို ကမာၻအရပ္ရပ္မွာ ျဖန္ ့ခ်ီသလို ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလဲ Food Products နဲ ့ပတ္သက္လာရင္ တစ္ေနရာတည္းနဲ ့ျပီးျပည့္စံုတဲ့ IKON MART မွာ ရရွိနုိင္ပါတယ္။
$
1 review
Hotel, Restaurant လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ လိုအပ္တဲ့ စားေသာက္ကုန္မ်ား၊ ပန္းကန္ခြက္ေယာက္မ်ား၊ စက္ပစၥည္းမ်ားနဲ ့ အျခားေသာ equipiment မ်ိဴးစံုတို ့ကို IKON Mart မွ တစ္ေနရာတည္းနဲ ့ ျပီးျပည့္စံုစြာ ျဖည့္ဆည္းေပး ေနပါတယ္။ အရည္အေသြးျမင့္ လုပ္ငန္းသုံး ေရခဲေသတၱာမ်ားကိုလဲ ျမန္မာႏူိင္ငံ ေစ်းကြက္အတြင္း တင္သြင္းေပးေနပါတယ္။ IKON Mart မွ တင္သြင္းလာတဲ့ Electrolux အမွတ္တံဆိပ္ဟာ သက္တမ္းရင့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ျပီး 1900 ခုနွစ္ကတည္းက ဆြီဒင္ႏိူ္င္ငံမွာ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ လုပ္ကိုင္လာခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိူင္ငံေပါင္း 150 ေက်ာ္ကို ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေပါင္း သန္း 50 ခန္ ့ ျဖန္ ့ျဖဴးေနတဲ့ ခုိင္မာေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Electrolux ရဲ ့ထုတ္ကုန္ေတြထဲက အေကာင္းဆံုး တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေရခဲေသတၱာမ်ားကို IKON Mart မွ တင္သြင္းေရာင္းခ်ေပးေနပါတယ္။ Electrolux အမွတ္တံဆိပ္ ေရခဲေသတၱာမ်ားမွာ counter types ပံုစံမ်ိဴး ရရွိႏိူင္တဲ့အျပင္ ထားရွိလုိတဲ့ ေနရာနဲ ့ လိုက္ဖက္ညီမယ့္ ဒီဇိုင္းအမ်ိဴးမ်ိဴးကိုလဲ ရရွႏိူင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေရခဲေသတၱာတင္ဖို ့ စင္ျပဳလုပ္ေနစရာမလိုတာေၾကာင့္ ေငြေၾကးအရလဲ သက္သာေစမွာပါ….။ ေနာက္ထပ္ တစ္ခုကေတာ့ သပ္ရပ္တဲ့ ဒီဇိုင္း ေကာင္းမြန္တဲ့ အရည္အေသြးေတြနဲ ့ Megareve အမွတ္တံဆိပ္ cake display counter ပဲျဖစ္ပါတယ္။ Hong Kong ႏိူင္ငံရဲ ့ထုတ္ကုန္ျဖစ္ျပီး မေျပာင္းလဲတဲ့ ေကာင္းမြန္ေသာအရည္အေသြး နဲ ့ အမ်ိဴးအမ်ိဴးေသာ ဒီဇိုင္းပံုစံမ်ားကို သင့္ေတာ္ေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ IKON Mart မွာ ၀ယ္ယူ ရရွိႏူိ္င္ပါျပီ။
$
1 review
နည္းပညာေတြတိုးတက္လာတာနဲ ့အမွ် ေကာ္ဖီေကာင္းေကာင္းတစ္ခြက္ေသာက္ရဖို ့အတြက္ အရင္ကလို အလုပ္မရႈပ္ေတာ့ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို ့IKON Mart မွတင္သြင္းေရာင္းခ်ေပးေနတဲ့ အီတလီႏိူင္ငံထုတ္ nuova SIMONELLI Brand ျဖစ္တဲ့။ AURELIA ll DIGIT ေကာ္ဖီစက္ဟာ အသံုးျပဳရလြယ္ကူပီး အလိုအေလွ်ာက္သန္ ့စင္စနစ္ ပါ၀င္တဲ့အတြက္ သင့္အတြက္အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစမွာပါ။ စက္ရဲ ့မ်က္နွာျပင္မွာ LCD Display ပါ၀င္ပီးေကာ္ဖီရ ဲ ့အပူခ်ိ္န္ကိုလဲ မိမိအလိုရွိသလို ခ်ိန္ဆနုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အေသးစိတ္ေလ့လာလိုပါက ဖုန္းနံပါတ္ 01-527705 ၊ 01-501429 သို ့ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိ္င္ပါသည္။
$
1 review
ဟင္းတစ္ခြက္ခ်က္ဖို႔မပါမျဖစ္ျဖစ္တဲ့ အဓိကလဲျဖစ္တဲ့ဟင္းအႏွစ္လုပ္ဖို႔ ၾကက္သြန္ျဖဴ နီ ငရုတ္သီးေထာင္းရတာပါပဲ။ အခ်ိန္ေပးၿပီးေတာ့ေထာင္းစရာမလိုေတာ့ဘူးေနာ္... (၁) ️လက္မေညာင္း / မ်က္လံုး မမႊန္ (၂) 3 seconds နဲ႔ ဟင္းခ်က္ဖို႔အဆင္ေျပ မွေျပ (၃) လွ်ပ္စစ္မလို ၾကက္သြန္နီ ။ ျဖဴ ။ခရမ္းခ်ဥ္။ အာလူး ၊ဂ်င္း ေတြကို ႀကိဳးေလး ကိုဆြဲလိုက္တာနဲ႔ စကၠန္ပိုင္းတြင္း မွာ အလြယ္တစ္ကူေၾကညက္ေစၿပီး မ်က္လံုး မႊန္တဲ့ရန္ကလဲေ၀းတာေပါ့ေနာ္ အေအးေသာက္ဖို႔အတြက္ ေရခဲေသးေသးေလးေတြပါ မႊလို႔ရေတးတယ္ေနာ္... ကေလးငယ္ေလးေတြအတြက္ အစားေကၽြးဖို႔ ႀကိတ္ခ်င္ရင္ လည္း သီးသန္႔ လုပ္လို႔ရပါတယ္ ေစ်းႏႈန္း - 13000 kyats Delivery free in Yangon ရန္ကုန္ၿမိဳ.ျပင္ = ၂ေထာင္က်ပ္ ေန.ခ်င္းအျမန္ = ၂ေထာင္က်ပ္ ျမန္မာႏုိုင္ငံၿမိဳ.ႀကီးအားလံုး အိမ္အေရာက္ ၃ေထာင္က်ပ္ တျခား ၿမိဳ.မ်ားကိုေတာ့ ကားဂိတ္အထိသာ ပို.ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဝယ္ယူလိုပါက 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Male) 09768484878 (Female) also viber ကိုဆက္သြယ္ျပီး မွာယူနုိင္ပါတယ္။ Message ပို.ၿပီးလည္း မွာယူႏိုင္ပါတယ္။ http://m.me/rocketonlineshopping ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ Social Media တစ္ခုခုကို အသံုးျပဳ၍ Rocket တြင္ Order တင္ႏိုင္ပါၿပီ။ 09264686461 ကို သူငယ္ခ်င္းအျဖင့္ contact တြင္ save ထားလိုက္ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.ျမန္မာ) ဒံုးပ်ံကဲ့သို႔ အ႐ွိန္နဲ႔ လူႀကီးမင္းတို႔ အိမ္အေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးမယ့္ Rocket...
$
1 review
အာလူး ပိုးတီ လုပ္ႏိုင္မယ့္ အာလူးပိုးတီစက္ကို Rocket တြင္ ဝယ္လို. ရပါၿပီ။ ေစ်းျကီးေပးျပီး ဝယ္စားေနျကတဲ့ အာလူးပိုုးတီေလးကိုု အိမ္မွာ အလြယ္တကူလုုပ္စားႏိုုင္ေအာင္ ကူညီေပးမယ့္ စက္ေလးပါေနာ္ အာလူးေလးကိုု တုုတ္ေခ်ာင္းေလးနဲ့ထိုုး၊ စက္ေလးမွာ စိုုက္ျပီး လွည့္ေပးလုုိုုက္ရုုံနဲ့ အာလူးပိုုးတီေလး ရပါျပီ။ သားသားမီးမီးေတြအတြက္ အာဟာရရွိမယ့္ အစာေျပမုုန့္ေလးကိုု အလြယ္တကူလုုပ္ေကြ်းနိုုင္ပါျပီေနာ္ https://www.facebook.com/RocketOnlineShopping/videos/868112376660415/ ေစ်းႏႈန္း - 15000 kyats Delivery free in Yangon ရန္ကုန္ၿမိဳ.ျပင္ = ၂ေထာင္က်ပ္ ေန.ခ်င္းအျမန္ = ၂ေထာင္က်ပ္ ျမန္မာႏုိုင္ငံၿမိဳ.ႀကီးအားလံုး အိမ္အေရာက္ ၃ေထာင္က်ပ္ တျခား ၿမိဳ.မ်ားကိုေတာ့ ကားဂိတ္အထိသာ ပို.ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဝယ္ယူလိုပါက 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Male) 09768484878 (Female) also viber ကိုဆက္သြယ္ျပီး မွာယူနုိင္ပါတယ္။ Message ပို.ၿပီးလည္း မွာယူႏိုင္ပါတယ္။ http://m.me/rocketonlineshopping ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ Social Media တစ္ခုခုကို အသံုးျပဳ၍ Rocket တြင္ Order တင္ႏိုင္ပါၿပီ။ 09264686461 ကို သူငယ္ခ်င္းအျဖင့္ contact တြင္ save ထားလိုက္ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.ျမန္မာ) ဒံုးပ်ံကဲ့သို႔ အ႐ွိန္နဲ႔ လူႀကီးမင္းတို႔ အိမ္အေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးမယ့္ Rocket...
$
1 review
ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ Italy ႏိုင္ငံထုတ္ TELME ေရခဲမုန္႕စက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္၍ သန္႕ရွင္းၿပီး အရသာ႐ွိေသာ Italy ေရခဲမုန္႕မ်ားကို စံုလင္ေသာအရသာမ်ားျဖင့္ စားသံုးသူမ်ားစိတ္ႀကိဳက္၀ယ္ယူႏိုင္ေအာင္ ေကာင္းမြန္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ Stramondo ေရခဲမုန္႕မ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။ Stramondo ေရခဲမုန္႕မ်ားကို Stramondo မွ Powder မႈန္႕မ်ားႏွင့္ သဘာ၀ႏြားႏို႕ သဘာ၀သစ္သီးမ်ား၏ အရသာမ်ားအတိုင္းသာအသံုးျပဳ၍ ထုတ္လုပ္ထားသည့္အတြက္ လူႀကိဳက္မ်ားေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္ၿပီး စားသံုးခ်င္သည့္အရသာအတိုင္း အရသာမပ်က္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးေနပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ႏွင့္ေရခဲမုန္႕ဆိုင္မ်ားကိုပါအမ်ားဆံုးျပန္လည္ေရာင္းခ်ေပးေနေသာ Stramondo ေရခဲမုန္႕။ ကိုယ္ပိုင္ေရခဲမုန္႕ဆိုင္ေလးဖြင့္ခ်င္သူမ်ားအတြက္လည္း ေရခဲမုန္႕ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ေသာ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားအျပင္ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကိုပါ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ IKON MART တြင္ စံုလင္စြာ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးတ၀ိုက္မ်ားသို႕ 10 KG မွာယူပါက လိုက္လံပို႕ေဆာင္ေပးပါသည္။ လူႀကီးမင္းတို႕အေနျဖင့္ တစ္ရက္ႀကိဳတင္၍မွာယူႏိုင္ပါသည္။ Hot Line: 09253066191 အီတလီႏိုင္ငံထုတ္စက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ သဘာ၀သစ္သီးမ်ား၏အရသာအတိုင္းထုတ္လုပ္ထားျခင္း။ စံုလင္ေသာအရသာမ်ားရွိျခင္း။ ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္ၿပီး မူလအရသာမေပ်ာက္ပ်က္သည့္အတြက္ လူႀကိဳက္မ်ားျခင္း။ အရသာေကာင္းမြန္သည့္အတြက္ ဟိုတယ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေရခဲမုန္႕ဆိုင္အမ်ားစုမွ၀ယ္ယူအားေပးေနျခင္း။ ကိုယ္ပိုင္ေရခဲမုန္႕ဆိုင္ဖြင့္ခ်င္သူမ်ားအတြက္လည္း ကုန္ႀကမ္းပစၥည္းမ်ား၊ စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကိုပါသင္ၾကားျပသေပးႏိုင္ျခင္း။ အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ား၊ ေမြးေန႕ပြဲမ်ားအတြက္ 10 KG မွာယူပါကလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးတ၀ိုက္သို႕ပို႕ေဆာင္ေပးႏိုင္ျခင္း။ စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္လူႀကိဳက္မ်ားေက်ာ္ၾကားေနသည့္ အီတလီႏိုင္ငံထုတ္ Stramondo Gelato Homemade Ice Cream ျဖစ္ပါသည္။
$
1 review
90000 Kyats
1 review
ဟင္းခ်က္နည္း မ်ိဳးစံုကို ခ်က္ႏိုင္မယ့္ Multicooker ေလးကို Rocket တြင္ ဝယ္လို. ရပါၿပီ။ အသံုးျပဳပံုလြယ္ကူပံုကို Video ေလး ၾကည့္ေပးပါ။ https://www.facebook.com/RocketOnlineShopping/videos/871785419626444/ ေစ်းႏႈန္း - ၉ေသာင္း က်ပ္ Delivery free in Yangon ရန္ကုန္ၿမိဳ.ျပင္ = ၂ေထာင္က်ပ္ ေန.ခ်င္းအျမန္ = ၂ေထာင္က်ပ္ ျမန္မာႏုိုင္ငံၿမိဳ.ႀကီးအားလံုး အိမ္အေရာက္ ၃ေထာင္က်ပ္ တျခား ၿမိဳ.မ်ားကိုေတာ့ ကားဂိတ္အထိသာ ပို.ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဝယ္ယူလိုပါက 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Male) 09768484878 (Female) also viber ကိုဆက္သြယ္ျပီး မွာယူနုိင္ပါတယ္။ Message ပို.ၿပီးလည္း မွာယူႏိုင္ပါတယ္။ http://m.me/rocketonlineshopping ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ Social Media တစ္ခုခုကို အသံုးျပဳ၍ Rocket တြင္ Order တင္ႏိုင္ပါၿပီ။ 09264686461 ကို သူငယ္ခ်င္းအျဖင့္ contact တြင္ save ထားလိုက္ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.ျမန္မာ) ဒံုးပ်ံကဲ့သို႔ အ႐ွိန္နဲ႔ လူႀကီးမင္းတို႔ အိမ္အေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးမယ့္ Rocket...
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
<p>BaganMart.com is No.1 B2B eCommerce to buy Machinery and&nbsp; Industrial parts in Myanmar. You can buy and sell Machinery and Spare parts, Packaging and&nbsp; Printing ,Plastic and PVC, Agriculture Machines, Chemical Machines &amp; Equipment, Chemical Machines &amp; Equipment, Food &amp; Beverage Machinery, Tools &amp; Accessories,Pipe and Pumps in Myanmar. You can order from online or just see information here and buy directly from their showroom. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.</p>