Products

Items 1 to 16 of 133 total
1 review
ႏွစ္ဘီးေမာင္းလယ္ထြန္စက္ၿဖင့္ မိတ္ဆက္ေပးပါရေစခင္ဗ်ာ။ လယ္ယာေၿမလုပ္ငန္းခြင္တြင္ အသံုးၿပဳရန္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ အသံုး၀င္ေသာ တိုယိုစြမ္းအားၿမွင့္ လက္တြန္းထြန္စက္တစ္ခု ၿဖစ္ပါသည္။ စပါးစိုက္ၿခင္း၊ပဲစိုက္ၿခင္း၊သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးၿခင္းမ်ားအတြက္ အသံုးၿပဳႏုိင္ပါသည္။
$
1 review
ႏွစ္ဘီးေမာင္းလယ္ထြန္စက္ၿဖင့္ မိတ္ဆက္ေပးပါရေစခင္ဗ်ာ။ လယ္ယာေၿမလုပ္ငန္းခြင္တြင္ အသံုးၿပဳရန္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ အသံုး၀င္ေသာ ယိုးဒယားလက္တြန္းထြန္စက္တစ္ခု ၿဖစ္ပါသည္။ စပါးစိုက္ၿခင္း၊ပဲစိုက္ၿခင္း၊သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးၿခင္းမ်ားအတြက္ အသံုးၿပဳႏုိင္ပါသည္။
$
1 review
ယာမာ ေလးဘီးေမာင္း ထြန္စက္ နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ။ ေတာင္သူဦးၾကီးမ်ားအတြက္ မရွိမၿဖစ္လိုအပ္ေသာ ထြန္စက္တစ္မ်ဳိး ၿဖစ္ပါသည္။ လယ္ယာေၿမ (ဧက)မ်ားေသာ ေတာင္သူဦးၾကီးမ်ားအတြက္ ယာမာ ေလးဘီးေမာင္းထြန္စက္က ဆီစားႏူန္းသက္သာၿပီး လယ္ယာေၿမဧကမ်ားကို ေမာင္းႏွင္ထြန္ယက္ ေပးႏုိင္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
Lion Diesel Engine လည္ပတ္မူအားေကာင္းမြန္ေသာ အင္ဂ်င္ စက္အမ်ဳိးအစား ေကာင္း တစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ထည္ပိုင္းခိုင္မာမူေၾကာင့္ သံုးစြဲသူစိတ္တိုင္းက် ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ မွာၿဖစ္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ပိုင္းတြင္ Single-cylinder ကိုထည့္သြင္းအသံုးၿပဳေပးထားၿပီး water-cooling system ပါဝင္မွာၿဖစ္ပါတယ္။ လူၾကီးမင္းတို႔လိုအပ္သလို အသံုးၿပဳႏုိင္ေသာ အင္ဂ်င္စက္ေကာင္းတစ္လံုး ၿဖစ္ပါသည္။ စိတ္တိုင္းက် မွာယူခ်င္ေသာ လူၾကီးမင္းမ်ားအတြက္ Taing Chit Aung Co.,Ltd တြင္တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္မွာယူ ႏုိင္ေၾကာင္းသတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါသည္။
$
1 review
ကူဘိုတာ ေလးဘီးေမာင္း ထြန္စက္ နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ။ ေတာင္သူဦးၾကီးမ်ားအတြက္ မရွိမၿဖစ္လိုအပ္ေသာ ထြန္စက္တစ္မ်ဳိး ၿဖစ္ပါသည္။ လယ္ယာေၿမ (ဧက)မ်ားေသာ ေတာင္သူဦးၾကီးမ်ားအတြက္ ကူဘိုတာ ေလးဘီးေမာင္းထြန္စက္က ဆီစားႏူန္းသက္သာၿပီး လယ္ယာေၿမဧကမ်ားကို ေမာင္းႏွင္ထြန္ယက္ ေပးႏုိင္ပါသည္။ ယိုးဒယားစက္ပစၥည္း အမ်ဴိးအစားၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရည္ရွည္အသံုးၿပဳရန္ သင့္ေတာ္ေသာ ေလးဘီးထြန္စက္ တစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။ လယ္ယာေၿမ ထြန္ယက္ေနစဥ္တြင္ ေၿမယာညဳိၿခင္းစနစ္ကို အသံုးၿပဳႏုိင္ပါသည္။
$
1 review
ဟိုးထြက္ ေလးဘီးေမာင္း ထြန္စက္ နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ။ ေတာင္သူဦးၾကီးမ်ားအတြက္ မရွိမၿဖစ္လိုအပ္ေသာ ထြန္စက္တစ္မ်ဳိး ၿဖစ္ပါသည္။ လယ္ယာေၿမ (ဧက)မ်ားေသာ ေတာင္သူဦးၾကီးမ်ားအတြက္ သာမက လယ္ယာေၿမဧက နည္းေသာ ေတာင္သူဦးၾကီးမ်ားအတြက္လည္းပဲ ဟိုးထြက္ ေလးဘီးေမာင္းထြန္စက္က ဆီစားႏူန္းသက္သာၿပီး လယ္ယာေၿမဧကမ်ားကို ေမာင္းႏွင္ထြန္ယက္ ေပးႏုိင္ပါသည္။
$
1 review
KUBOTA အမွတ္တံဆိပ္ ယိုးဒယား ရိတ္သိမ္းေၿခြေလွ႕စက္နဲ႕ မိတ္ဆက္ေပး ပါရေစ။ ေတာင္သူဦးၾကီးမ်ား၏ လယ္ယာေၿမတြင္ စိုက္ပ်ဴိးထားေသာ စပါးသီးႏွံမ်ား ရိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္ အခက္ခဲၿဖစ္ေနပါက ကူဘိုတာအမွတ္တံဆိပ္ ယိုးဒယားႏုိင္ငံထုတ္ စပါးရိတ္သိမ္း ေၿခြေလွ႕စက္ကို အသံုးၿပဳလိုက္ပါ။ ဆီစားႏူန္းလည္းသက္သာၿပီး ေတာင္သူဦးၾကီးတို႕အတြက္ စပါးရိတ္သိမ္းခ်ိန္ကို အခ်ိန္ကုန္သက္သာၿပီး လုပ္ငန္းၿပီးေၿမွာက္ကို လ်င္ၿမန္ေစပါသည္။
$
1 review
LION အမွတ္တံဆိပ္ တရုတ္-ဂ်ပန္(ႏွစ္ႏုိင္ငံထုတ္) ရိတ္သိမ္းေၿခြေလွ႕စက္နဲ႕ မိတ္ဆက္ေပး ပါရေစ။ ေတာင္သူဦးၾကီးမ်ား၏ လယ္ယာေၿမတြင္ စိုက္ပ်ဴိးထားေသာ စပါးသီးႏွံမ်ား ရိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္ အခက္ခဲၿဖစ္ေနပါက LIONအမွတ္တံဆိပ္ တရုတ္-ဂ်ပန္(ႏွစ္ႏုိင္ငံထုတ္) စပါးရိတ္သိမ္း ေၿခြေလွ႕စက္ကို အသံုးၿပဳလိုက္ပါ။ ဆီစားႏူန္းလည္းသက္သာၿပီး ေတာင္သူဦးၾကီးတို႕အတြက္ စပါးရိတ္သိမ္းခ်ိန္ကို အခ်ိန္ကုန္သက္သာၿပီး လုပ္ငန္းၿပီးေၿမွာက္ကို လ်င္ၿမန္ေစပါသည္။ LION အမွတ္တံဆိပ္ ရိတ္သိမ္းေၿခြေလွ႕စက္အတြက္ အပိုပစၥည္းမ်ားလိုအပ္မူရွိပါက ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္ပါၿပီ ၿဖစ္ပါသည္။
$
1 review
Kubota (NC-S) လက္တြန္းထြန္စက္သည္ ဥ ဥေသာသီးႏွံမ်ား၊ လယ္ယာသီးႏွံမ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ သစ္သီးၿခံမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အမ်ဳိးအစားၿဖစ္ပါသည္။ စက္၏အားသာခ်က္မွာ(၉)ရွိပါသည္။ (၁)ကူဘိုတာအင္ဂ်င္ႏွင့္ ဗ်က္က်ယ္ေသာ လည္ပတ္ထြန္သြားေၾကာင့္ အလုပ္ တြင္က်ယ္ လ်င္ၿမန္ၿခင္း။ (၂)ဆီစားႏူန္းပိုမို သက္သာၿခင္း။ (၃)ထြန္ေရးပိုနက္ၿခင္း။ (၄)ပိုမို ေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ၿခင္း။ (၅)လယ္ကန္သင္းမ်ားကို လြတ္ကင္းစြာ ေက်ာ္ၿဖတ္ႏုိင္ၿခင္း။ (၆)တာရွည္အသံုးခံၿပီး ၿပဳၿပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ နည္းပါးၿခင္း။ (၇)ဘက္စံုေရာက္ၿပန္ေရွ့ မီးေၾကာင့္ ၿမင္ကြင္းပိုေကာင္းၿခင္း။ (၈)ပူးတြဲထိုင္ခံု ၿဖင့္သက္သာစြာ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ၿခင္း။ (၉)ထယ္ပိုင္းၿပားၿဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး အသံုးၿပဳႏုိင္ၿခင္း စသည့္လုပ္ေဆာင္မူမ်ားကို စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။
$
1 review
Kubota NC Plus လက္တြန္းထြန္စက္သည္ ဥ ဥေသာသီးႏွံမ်ား၊ လယ္ယာသီးႏွံမ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ သစ္သီးၿခံမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အမ်ဳိးအစားၿဖစ္ပါသည္။ စက္၏အားသာခ်က္မွာ(၉)ရွိပါသည္။ (၁)ကူဘိုတာအင္ဂ်င္ႏွင့္ ဗ်က္က်ယ္ေသာ လည္ပတ္ထြန္သြားေၾကာင့္ အလုပ္ တြင္က်ယ္ လ်င္ၿမန္ၿခင္း။ (၂)ဆီစားႏူန္းပိုမို သက္သာၿခင္း။ (၃)ထြန္ေရးပိုနက္ၿခင္း။ (၄)ပိုမို ေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ၿခင္း။ (၅)လယ္ကန္သင္းမ်ားကို လြတ္ကင္းစြာ ေက်ာ္ၿဖတ္ႏုိင္ၿခင္း။ (၆)တာရွည္အသံုးခံၿပီး ၿပဳၿပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ နည္းပါးၿခင္း။ (၇)ဘက္စံုေရာက္ၿပန္ေရွ့ မီးေၾကာင့္ ၿမင္ကြင္းပိုေကာင္းၿခင္း။ (၈)ပူးတြဲထိုင္ခံု ၿဖင့္သက္သာစြာ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ၿခင္း။ (၉)ထယ္ပိုင္းၿပားၿဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး အသံုးၿပဳႏုိင္ၿခင္း စသည့္လုပ္ေဆာင္မူမ်ားကို စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။
$
1 review
RT-Di plus ဒီဇယ္အင္ဂ်င္သည္ အင္အားအၿပည့္ၿဖင့္ အလုိက္သင့္တုန့္ၿပန္ႏုိင္ေသာ၊ ၾကာရွည္ခံေသာ၊ ခိုင္မာေသာ၊ ဆီစားသက္သာေသာ အင္ဂ်င္အမ်ဳိးအစားေကာင္းတစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။အင္ဂ်င္၏ေရာင္ၿပန္စံု ေရွ့မီးၾကီးမွာ အလင္းစြမ္းအားကို၁၀ရာခိုင္ႏူန္း ၾကည္လင္ၿပတ္သားကာ ညအေမွာင္လံုၿခံဳေရးကို ပိုမိုၿမင့္တင္ထားၿခင္း၊ အထစ္ပါသည့္ ပန္ကာၾကိဳး အသံုးခ်ႏုိင္မူ သာမန္ပန္ကာၾကိဳးထက္ သက္တမ္း၃ဆ ပိုမိ္ုေကာင္းမြန္ၿခင္း၊ စစ္ထုတ္ပစၥည္းမ်ား သံေခ်းတက္ၿခင္းမွကာကြယ္ ေလ်ာ့နည္းေစၿခင္း၊ဆီတိုင္ကီ ေအာက္ေၿခကို စြဲထားသည့္မူလီမ်ားသည္ ၃၀ရာခိုင္ႏူန္း ပိုမိုခိုင္မာေသာ သတၱဳၿဖင့္ ၿပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အင္ဂ်င္တုန္ခါမူေၾကာင့္ က်ဳိးရန္မလြယ္ကူၿခင္း၊ၿမန္ႏူန္းၿမွင့္လီဗာ ကိုစက္တြင္တပ္ဆင္ထားၿခင္းေၾကာင့္ အၿခားအင္ဂ်င္စက္မ်ားထက္ ေလာင္စာဆီသံုးစြဲမူ ၃၇ရာခိုင္ႏူန္းအထိသက္သာေစပါသည္။
$
1 review
ေဘးလြယ္ၿမက္ရိတ္စက္ ကိုအသံုးၿပဳၿခင္းအားၿဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ လူပင္ပန္း သက္သာေစၿခင္း အလုပ္တြင္က်ယ္စြာ ၿပီးေၿမွာက္ေစၿခင္း၊ လုပ္ကိုအရင္ကထက္ ပိုမိုၿပီးေၿမာက္ေစၿခင္း အစရွိသည့္အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိေစႏုိင္ပါသည္။
$
1 review
ေက်ာပိုးေဆးၿဖန္းစက္ ကိုအသံုးၿပဳၿခင္းအားၿဖင့္ အသီးအႏွံမ်ား၏ ပိုးမႊားက်ေရာက္မူကို လ်င္ၿမန္စြာေဆးၿဖန္းၿခင္းေၾကာင့္ သီးႏွံ၏အထြက္ႏူန္း ပိုမိုရရွိေစႏုိင္ပါသည္။ေတာင္သူလယ္သမားတို႕၏ ပင္ပန္းမူကို သက္သာေစၿခင္း၊သီးႏွံပိုးမႊားက်ေရာက္မူကို ေလ်ာ့နည္းေစၿခင္း၊အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစၿခင္း စသည့္အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားရရွိေစႏုိင္ပါသည္။
$
1 review
စပါး၊ပဲ၊ေျပာင္းမ်ားေျခြေလွ႔ေသာေနရာမ်ားတြင္အသံုးျပဳႏိုင္ျပီးအလုပ္မ်ားအခ်ိန္မွီစြာလ်င္ျမန္ထိေရာက္ျပီးစီးေစပါသည္။
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
<p>BaganMart.com is No.1 B2B eCommerce to buy Machinery and&nbsp; Industrial parts in Myanmar. You can buy and sell Machinery and Spare parts, Packaging and&nbsp; Printing ,Plastic and PVC, Agriculture Machines, Chemical Machines &amp; Equipment, Chemical Machines &amp; Equipment, Food &amp; Beverage Machinery, Tools &amp; Accessories,Pipe and Pumps in Myanmar. You can order from online or just see information here and buy directly from their showroom. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.</p>