Products

Items 1 to 16 of 136 total
1 review
Not Define
1 review
"Woodfired"ေရအပူေပးစက္သိုေလွာင္မႈကိုအစဥ္အလာအတိုင္းစြမ္းအင္မရႏိုင္ျခင္းသို႔မဟုတ္ပတ္၀န္းက်င္ကိုရိုးသားစြာေလးစားသျဖင့္စြမ္းအင္ျပန္လည္ဖြ႕ံျဖိဳးမည့္ပံုစံမ်ားကိုထုတ္လုပ္ရန္ဒီဇိုင္းေရးဆြဲေနျကျပီးလွ်ပ္စစ္စြမ္းအားသို႔မဟုတ္လွ်ပ္စစ္versionစီးဆင္းမႈနညး္လမ္းရရွိႏိုင္ျပီးသက္ေသျပmagnesiumanodeႏွင့္epoxyအမႈန္႔paintလုပ္ထားျပီးarmouredေျကးနီအပူျဒပ္စင္ႏွငိ့safety&regulation(သစ္သား-လွ်ပ္စစ္ဗားရွင္း),store water temperatureကိုညႊန္ျပထားျပီးelectric&thermoelectricversionရရွိႏိုင္ပါျပီ
$
1 review
စင္ျကယ္ေသာေရႏွင့္Non-aggressiveဓာတုအရည္မ်ားေပးေ၀ေရး၊OPပန ္႔မ်ားဟာေရအလိုအေလ်ာက္ျဖန္႔ျဖူးျခင္း၊ဆည္ေျမာင္းေရတြင္းမ်ားမွေရေပးေ၀ေရးႏွင့္ျပည္တြင္းအသံဳးျပဳရန္အတြက္သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။OPပန္႔မ်ားကို ဖိအားယူနစ္မ်ားအတြက္ေလယဥ္မႈးကစုပ္စက္အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။materials cast Ion,AISI304 stainless steel တို့ျဖစ္ျကသည္
$
1 review
စပါး၊ပဲခင္းမ်ားရိတ္သိမ္း ေျခြေလွ႔ရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ျပီးအရည္အေသြးျပည့္ခိုင္မာေတာင့္တင္းသည့္အတြက္ေတာင္သူဦးျကီးမ်ားအခ်ိန္မွီရိတ္သိမ္းႏိုင္ျပီးအလုပ္မ်ားလ်င္ျမန္စြာျပီးစီးကာအခ်ိန္ကုန္လူပင္ပန္းသက္သာေစႏိုင္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စက္မႈလုပ္ငန္းစက္ရံုမ်ား အပူ၊အေအးအပင္မ်ား၊ေလေအးေပးစက္ႏွင့္ဆည္ေျမာင္းစနစ္မ်ားအတြက္ ဖိအားႏွင့္ေရျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ပါသည္။
$
1 review
● Super performance, high efficiency. ● Full-featured, effort-saving. ● High performance ratio, good fuel economy. ● Easy operation, comfortable driving and ride. ● Using a rubber roller + cast-iron roller for the slot array corn husk remover provides a good corn husk removing effect and high efficiency. ● Equipped with a roller for aligning the 4-blade cutter and a combined-plate type stripper with high efficiency and reliability, resulting in less damage to corn stem. ● Exclusive grass discharge port with and discharging effect and high efficiency; Brand new grain recovery unit, providing a convenient unloading and improving the operating speed.
$
1 review
Thai Plus ကုမၸဏီမွ လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္ လယ္ယာ သံုးစက္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ် လ်က္ရွိပါသည္။ လူႀကီးမင္းတုိ ့အတြက္ ထြန္ဝိုင္းျပားမ်ားသည္ အထူးသန္မာ၍ ခံနုိင္ရည္ရွိ သည္။ဂ်ပန္နုိင္ငံမွ မွာယူတင္သြင္းေသာ ေဘာဘယ္ရင္မ်ားသည္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည္။မိမိ ထြန္ယက္ရမည့္ ေျမအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းနွင့္ကိုက္ညီေအာင္ ထြန္ဝိုင္းျပားမ်ားကို အတိုးအေလ်ာ့ လုပ္နုိင္သည္။ပစၥည္းအသစ္ ဍ ထယ္ဝိုင္းျပားပံုစံ ၃ မ်ိဳးကိုအသံုးျပဳမည့္လုပ္ငန္းနွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ေရြးခ်ယ္ အသံုးျပဳနုိင္သည္။မိမိ ထြန္ယက္ရမည့္ေျမ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ပံုမွန္ေျမ၊မာေသာေျမနွင့္ အထူးမာေၾကာေသာေျမမ်ားအားလံုးနွင့္ကိုက္ညီေသာ္ ၃ ဆင့္ထယ္ဝိုင္းျပားမ်ားကိုေစ်းတြင္ရရွိနုိင္ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္လူႀကီးမင္းတုိ ့အေနျဖင့္ ၄င္းစက္ ကိုဝယ္ယူလိုပါက Thai Plus ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ နိုင္ပါသည္။
$
1 review
ေခတ္သစ္လယ္ယာ ကုမၸဏီသည္ ထြန္စက္နွင့္ေနာက္တြဲ မ်ားကို ေရာင္းခ် ျဖန္ ့ခ်ီ လ်က္ရွိပါသည္။ ေရွ ့ဘက္ကေျမထိုးစက္၊ လိုအပ္ေသာစက္ကိုတပ္ဆင္ျပီး၄င္းေနာက္ဘက္ကေျမေကာ္စက္၊ ( ၄ )ဝိုင္းထယ္စက္၊ လိုအပ္ေသာစက္ကို၄င္းတပ္ဆင္နုိ္င္ပါသည္။ ေျမျပင္မွ ေကာင္းစြာ ကင္းလြတ္သည့္အတြက္ သြက္လက္စြာ လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္ နိုင္ပါသည္။ ဆီစားလည္းသက္သာသည္။ လူႀကီးမင္းတုိ ့အတြက္ လယ္ကြင္းထဲတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ သင့္ေတာ္သည္။ ပင္ပန္းနြမ္းနယ္မူနည္းပါးေစသည္။ထြန္စက္ေမာင္းသူအား တစ္ေန ့လံုး ေတာက္ေလ်ွာက္ အလုပ္လုပ္ေစနုိင္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူႀကီးမင္းတုိ ့အေနျဖင့္ ၄င္းစက္ ကိုဝယ္ယူလိုပါက ေခတ္သစ္လယ္ယာ ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ နိုင္ပါသည္။
$
1 review
Diesel Walking Tractor: -- Diesel Engine Walking Tractor; Fuel Power Diesel Walking Tractor -- Diesel Walking Tractor 7HP-16HP -- Water Cooled Diesel Walking Tractor -- Single Cyliner Diesel Walking Tractor -- 4 Stroke Diesel Walking Tractor -- Direct Injection Diesel Walking Tractor -- Kubota Type Diesel Walking Tractor -- Recoil Hand Start or Electric Key Start Diesel Walking Tractor -- 320KG Diesel Walking Tractor; 5.5-6L Diesel Walking Tractor -- Small Diesel Walking Tractor; Mini Diesel Walking Tractor -- Two Wheel Diesel Walking Tractor -- Walking Behind Diesel Walking Tractor -- Diesel Walking Tractor for Farming -- Diesel Walking Tractor for Agriculture -- Diesel Walking Tractor for Transportation -- Good Diesel Walking Tractor; Reliable Diesel Walking Tractor
$
1 review
ေခတ္သစ္လယ္ယာ ကုမၸဏီသည္ ထြန္စက္နွင့္ေနာက္တြဲ မ်ားကို ေရာင္းခ် ျဖန္ ့ခ်ီ လ်က္ရွိပါသည္။ျမန္မာျပည္တစ္ဦးတည္း ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တင္သြင္းျဖန္ ့ခ်ိေသာSHIFENG ထြန္စက္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းေျမမြစက္ကိုအသံုးျပဳလိုပါက အလြယ္တကူကလပ္ကိုနင္းၿပီး ဂီယာတံကိုအေနာက္ဘက္သို ့ထိုးေပးပါကသံုးစဲြနုိင္ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတုိ ့အေနျဖင့္ ဝယ္ယူ အသံုးျပဳ လိုပါက ေခတ္သစ္လယ္ယာ ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
- Perfect for those clean-ups after astorm, pruning or just processing general gardeningwastes - Creating mulch for garden plants and trees forconserving water - At the heart of the BX Chipper is an oversize heavyduty rotor and reversible chipping blades; - The self-feed hopper is designed to angle the brushagainst the rotor and blades, pulling the branches into the chipper; - Easily control where you want the chips with thedouble adjustable Exit Chute. The chute swivels 360 degrees and the top deflector adjusts thedistance.
$
1 review
ေက်းဇူးရွင္ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားအဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္မ်ား KLH Co.,Ltd. မွ တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴးေသာ Binda အမွတ္တံဆိပ္ အရည္အေသြးျမင့္ဘက္ထရီေဆးဖ်န္းပုံးမ်ားအား ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။ @@@ရန္ကုန္အတြင္း အခမဲ့ ပို႔ေဆာင္ေပးသည္။ @@@နယ္အတြက္ ကားဂိတ္၊သေဘာၤဆိပ္၊ဘူတာ အေရာက္ အခမဲ့ ပို႔ေဆာင္ေပးသည္။ ....................................................
$
1 review
အစားအေသာက္မ်ားတြင္ ကင္ဆာျဖစ္ေစသည့္ မွိုပါဝင္မွုႏွုန္းကို ေလၽွာ့ခ်ရန္ အတြက္ Dryerအေျခာက္ခံစက္မ်ား ယေန႔ ျမန္မာျပည္ရွိ အစားအေသာက္အမ်ားစုတြင္ မွိုမ်ားစြာ ပါဝင္လၽွက္ရွိၿပီး ၊ ထိုမွိုမ်ားသည္ ကင္ဆာကိုျဖစ္ေစပါသည္။ ထိုသို႔မွိုမ်ားကိုျဖစ္ေစသည့္ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ စိုထိုင္းစ မ်ားပါဝင္ေန၍ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဆန္စပါး ၊ ေျပာင္း ၊ ပဲမ်ိဳးစုံ ၊ ငါးေျခာက္ စေသာ အစားအေသာက္ ထုတ္လုပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေနပူလွမ္းျခင္းထက္ Dryer အေျခာက္ခံစက္ ကိုသုံးျခင္းအားျဖင့္ မွိုမ်ားကို လုံးဝကင္းစင္ေစပါသည္။ ထိုင္ဝမ္နိုင္ငံတြင္ ေနာက္ဆုံးေပၚ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ စက္ျဖစ္သည့္အတြက္ အေရအေသြး အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ စက္ျဖစ္ပါသည္။ (မိမိလိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္ၿပီး ေရြးခ်ယ္နိုင္ရန္ Model မ်ိဳးစုံရွိပါသည္။) အထက္ပါ Direct Series ( Biomass) သည္ ျမင့္မားေသာအပူထုတ္လႊတ္၍ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေသာ အပူေပးစက္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။ Direct Series ( Biomass) ကိုအသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ အေျခာက္ခံမွုအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို သိသိသာသာ ေလၽွာ့ခ်ေပးေသာေၾကာင့္အသုံးျပဳရန္ အက်ိဳးရွိ၊ သင့္ေတာ္ေသာ စက္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေျခာက္ခံမွုအတြက္ စက္ပစၥည္းမသုံးပဲ ေနပူလွန္းျခင္းျဖင့္ ဖုန္၊ မွုန္၊ သဲ၊ အမွိုက္သရိုက္၊ မွို မ်ားကပ္၍ပါရွိနိုင္သည္။ ေနလွန္း၍အေျခာက္ခံျခင္းအားျဖင့္ စိုထိုင္းစ အျပည့္အဝ ကင္းစင္မွုကို မရွိနိုင္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းအေျခာက္ခံစက္ကို အသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ မိမိတို႔၏ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ စိုထိုင္းစကင္းစင္သည့္ၿပီး ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ေစနိုင္သည့္ မွိုမ်ားကိုပါ အျပည့္အဝကာကြယ္ေပးၿပီးသား ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးကိုမ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳနိုင္ပါသည္။ စြမ္းေဆာင္ေရျမင့္မားေသာ အစားထိုးစြမ္းအင္စက္ပစၥည္းဟုလဲ ေခၚဆိုနိုင္ပါသည္။ အလိုေလ်ာက္အပူထိန္းကိရိယာ ပါရွိေသာေၾကာင့္ ဇီဝေလာင္စာ တို႔ကိုလဲ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳနိုင္ပါသည္။ စက္ပစၥည္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ လုံျခဳံေရးကိရိယာမ်ား ထည့္သြင္းေပးထားသည့္အတြက္ လြယ္ကူစိတ္ခ်စြာ အသုံးျပဳနိုင္ပါသည္။ ထူးျခားခ်က္မ်ား ၁။ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေသာအစားထိုးစြမ္းအင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္အေျခာက္ခံမွု ကုန္က်စရိတ္ကိုသိသိသာသာေလၽွာ့ခ်ေပးသည္။ ၂။ ျမင့္မားေသာအပူထြက္ရွိမွုေၾကာင့္အေျခာက္ခံစက္မ်ားစြာႏွင့္ အသုံးျပဳနိုင္သည္။ ၃။ အပူထိန္းပို႔လႊတ္ကိရိယာရွစ္ခု၊ အပူထုတ္လႊတ္ေသာေလမွုတ္စက္ျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္မွုအတြက္ အခ်ိဳးက်။ ၄။ သစ္သားစ၊ အုန္းဆံခြံ၊ စပါးခြံ၊ ႀကံဖတ္၊ ေျပာင္းဖူးရိုးတံစသည္တို႔ကိုေလာင္စာအျဖစ္ သုံးနိုင္သည္။ လုံျခဳံေရးကိရိယာမ်ား - *သိုေလွာင္ကန္ အပူလြန္ကဲမွု သတိေပးသံ *စပါးခြံတိုင္ကီမီးေဘးသတိေပးသံ *လက္က်န္ စပါးခြံစြန႔္ပစ္မွု အဖြင့္အပိတ္ *သိုေလွာင္ကန္ ဖိအားထိန္းခ်ဳပ္ကိရိယာ *ေမာ္တာအပူ ျဖတ္ေတာက္ကိရိယာမ်ား *ေလဖိအားသုံးသန႔္ရွင္းေရးေနာ္ဇယ္ေခါင္းမ်ား *စစ္ေဆးေရးတံခါးေပါက္ပြင့္လၽွင္သတိေပးသံ *ျပာမ်ားရွင္းလင္းေရးသတိေပးသံ *ေလဖိအားသတိေပးသံ စံသတ္မွတ္ထားေသာကိရိယာမ်ား - *အဓိကကိုယ္ထည္ *အပူလွယ္ကိရိယာ *လက္ျဖင့္ ထိေတြ႕လုပ္ေဆာင္နိုင္ေသာထိန္းခ်ဳပ္စက္ *ဖိအားထိန္းညႇိကိရိယာ ေရြးခ်ယ္စရာ - အလိုအေလ်ာက္ အပူထိန္းကိရိယာ ျဖန႔္ခ်ိေရး - ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ တစ္ဦးတည္း ကိုယ္စားလွယ္/ျဖန႔္ခ်ိသူ (Golden Thurain Linn လယ္ယာသုံး စက္ကိရိယာႏွင့္ နည္းပညာ ကုန္သြယ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္) ဗို႔အား - 220V/380V/415V/440V, 50Hz/60Hz (၃ လိုင္း)
$
1 review
အစားအေသာက္မ်ားတြင္ ကင္ဆာျဖစ္ေစသည့္ မွိုပါဝင္မွုႏွုန္းကို ေလၽွာ့ခ်ရန္ အတြက္ Dryer အေျခာက္ခံစက္မ်ား ယေန႔ ျမန္မာျပည္ရွိ အစားအေသာက္အမ်ားစုတြင္ မွိုမ်ားစြာ ပါဝင္လၽွက္ရွိၿပီး ၊ ထိုမွိုမ်ားသည္ ကင္ဆာကိုျဖစ္ေစပါသည္။ ထိုသို႔မွိုမ်ားကိုျဖစ္ေစသည့္ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ စိုထိုင္းစ မ်ားပါဝင္ေန၍ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဆန္စပါး ၊ ေျပာင္း ၊ ပဲမ်ိဳးစုံ ၊ ငါးေျခာက္ စေသာ အစားအေသာက္ ထုတ္လုပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေနပူလွမ္းျခင္းထက္ Dryer အေျခာက္ခံစက္ ကိုသုံးျခင္းအားျဖင့္ မွိုမ်ားကို လုံးဝကင္းစင္ေစပါသည္။ ထိုင္ဝမ္နိုင္ငံတြင္ ေနာက္ဆုံးေပၚ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ စက္ျဖစ္သည့္အတြက္ အေရအေသြး အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ စက္ျဖစ္ပါသည္။ (မိမိလိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္ၿပီး ေရြးခ်ယ္နိုင္ရန္ Model မ်ိဳးစုံရွိပါသည္။) ပတ္လည္သီးႏွံအေျခာက္ခံစက္ (V120) သည္ အပူခ်ိန္နဲနဲျဖင့္လ်င္ျမန္စြာ အေျခာက္ခံနိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ညီညာႏွံ့စပ္စြာ အေျခာက္ခံ႐ုံသာမက အရည္အေသြးျမင့္စပါးကိုထုတ္ေပးပါသည္။ အရြယ္အစားေသးငယ္ၿပီး ေနရာမက်ယ္ဝန္လၽွင္သင့္ေတာ္သည့္အတြက္ သီးႏွံမ်ားအေျခာက္ခံရာတြင္ အသင့္ေတာ္ဆုံးစက္ပစၥည္းျဖစ္ပါသည္။ ဇီဝေလာင္စာသုံးဖိုကို အသုံးျပဳသည့္အတြက္အေျခာက္ခံမွု ကုန္က်စရိတ္ကိုသိသိသာသာ ေလၽွာ့ခ်ေပးပါသည့္အတြက္ စီးပြါးေရးအက်ိဳးအျမတ္အတြက္မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ထူးျခားခ်က္မ်ား ၁။အပူခ်ိန္နည္းနည္းျဖင့္အေျခာက္ခံသည့္ဒီဇိုင္းျဖစ္ၿပီးလ်င္ျမန္စြာအေျခာက္ခံနိုင္သည္။ ၂။ညီညာႏွံ့စပ္စြာအေျခာက္ခံၿပီး၊အရည္အေသြးျမင့္စပါးမ်ားကိုထုတ္လုပ္ေပးသည္။ ၃။ ေလာင္စာေခၽြတာကာ လၽွပ္စစ္ဓါတ္အားသုံးစြဲမွု နည္းပါးသျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္းသုံးစြဲမွုအတြက္ အေကာင္းဆုံးေရြးခ်ယ္မွု။ ၄။ အရြယ္အစားေသးငယ္ၿပီး၊ ေနရာမက်ယ္ဝန္းလၽွင္ သင့္ေတာ္သည္။ ၅။ ဇီဝေလာင္စာသုံးဖိုကိုအသုံးျပဳသည့္အတြက္အေျခာက္ခံမွု ကုန္က်စရိတ္ကိုသိသိသာသာေလၽွာ့ခ်ေပးသည္။ အျခားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျဖန႔္ခ်ိေရး - ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ တစ္ဦးတည္း ကိုယ္စားလွယ္/ျဖန႔္ခ်ိသူ (Golden Thurain Linn လယ္ယာသုံး စက္ကိရိယာႏွင့္ နည္းပညာ ကုန္သြယ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္) ေလာင္စာ - ဒီဇယ္ဆီ သို႔မဟုတ္ ေရနံဆီ ဗို႔အား - တစ္လိုင္းတည္း 220V/၃ လိုင္း 220V/380V ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား - မီးအားမလိုဘဲ စြန႔္ထုတ္သည့္နည္းလမ္း၊ ေျမျပင္ညီ ေလာင္းထည့္ရန္ခြက္/ စပါးခြံ သိုေလွာင္ကန္ စံသတ္မွတ္ထားေသာ ကိရိယာမ်ား - *အဓိက ကိုယ္ထည္ *အပူလွယ္ ကိရိယာ *လက္ျဖင့္ ထိေတြ႕လုပ္ေဆာင္နိုင္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္စက္ *ဖိအား ထိန္းညႇိကိရိယာ လုံျခဳံေရး ကိရိယာမ်ား - *သိုေလွာင္ကန္ အပူလြန္ကဲမွု သတိေပးသံ *စပါးခြံ တိုင္ကီ မီးေဘး သတိေပးသံ *လက္က်န္ စပါးခြံ စြန႔္ပစ္မွု အဖြင့္အပိတ္ *သိုေလွာင္ကန္ ဖိအား ထိန္းခ်ဳပ္ကိရိယာ *ေမာ္တာ အပူ ျဖတ္ေတာက္ကိရိယာမ်ား *ေလဖိအားသုံး သန႔္ရွင္းေရး ေနာ္ဇယ္ေခါင္းမ်ား *စစ္ေဆးေရး တံခါးေပါက္ပြင့္လၽွင္ သတိေပးသံ *ျပာမ်ား ရွင္းလင္းေရး သတိေပးသံ *ေလဖိအား သတိေပးသံ
$
1 review
ကမၻာ့နံပါတ္ (၁) အေကာင္းဆံုးအရည္အေသြးအေကာင္းဆံုးစြမ္းအားႏွင့္ ၾကီးမားသည့္ ထြန္ယက္္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔ ေပါင္းစက္ထားသည့္ Mahindra လယ္ထြန္စက္ကေတာ့ ျမင္းေကာင္ေရ ၁၅ ေကာင္စလင္ဒါ(၁)လံုး ေလေအးေပးစနစ္ပါဝင္သည္။စက္အမ်ိဳးအစားတိုင္းကို တကယ့္လက္ေတြ႔အေျခအေနတြင္ စမ္းသက္ျပီးျဖစ္ကာ မည္သည့္ေျမျပင္အေနအထားတြင္မဆို ခိုင္ခံ့မႈႏွင့္ အၾကမ္းပတမ္းခံႏိုင္မႈကိုအာမခံျပီးျဖစ္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
Manufacturers provide a range of materials of construction, sizes, and designs for applications involving water at ambient temperature, abrasive slurries, high pressure and high temperature viscous oils, and corrosive chemicals. End suction pumps usually have one impeller and a volute type casing.The best quality raw material,dynamically balanced rotating parts,seal and bearings ensures long life With a back pull out design these pumps are gland packed or mechanically sealed and are used for air conditioning, booster service, fire fighting and sprinkler system. Delivery size varies from 32 mm to 150 mm. These pumps are highly energy efficient and have trouble free operations.
$
1 review
Operating reliability is the decisive criterion for fire protection systems. Perfectly functioning products are the guarantee that water will be delivered to put out a fire. We not only provide our customers with pumps but also all other equipment forming part of a fixed system for fire-fighting. We offer the necessary sprinkler pumps, pressure booster systems and all-in solutions from a single source. This shows once more that PEW can provide both custom-engineered solutions and standard systems.
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
<p>BaganMart.com is No.1 B2B eCommerce to buy Machinery and&nbsp; Industrial parts in Myanmar. You can buy and sell Machinery and Spare parts, Packaging and&nbsp; Printing ,Plastic and PVC, Agriculture Machines, Chemical Machines &amp; Equipment, Chemical Machines &amp; Equipment, Food &amp; Beverage Machinery, Tools &amp; Accessories,Pipe and Pumps in Myanmar. You can order from online or just see information here and buy directly from their showroom. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.</p>