Products

Items 1 to 16 of 166 total
1 review
New Harmony ကုမၸဏီသည္ Digital Inkjet Printing လုပ္ငန္းျဖစ္ျပီး ၄င္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားကို ျဖန့္ျဖဴးေရာင္းခ်ေပး ေနေသာကုမၸဏီ ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို့၏ကုမၸဏီသည္ အေကာင္းဆံုးစက္ကိရိယာမ်ား၊ အေကာင္းဆံုး ကုန္ၾကမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို့၏ေဆာင္ပုဒ္မွာ " အေကာင္းဆံုး Product အေကာင္းဆံုး Service " ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ေၾကာ္ျငာဗီႏိုင္း၊ ေၾကာ္ျငာေဘဘုတ္၊ ေမာ္ေတာ္ကား Sticker ( Indoor and Outdoor Light Box) ႏွင့္ ေၾကာ္ျငာအမ်ိဳးမ်ိဳးတို့ကို ၀န္ေဆာင္မွဳေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။ ကုမၸဏီသည္ Customer မ်ား လမ္းခရီးလြယ္ကူစြာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေသာ ျမိဳ့ျပႏွင့္အနီးဆံုးျဖစ္ေသာ သာေကတစက္မွဳဇုန္တြင္ တည္ရွိျပီး ေခတ္မွီဆန္းသစ္ေသာ ေနာက္ဆံုးေပၚစက္ၾကီးမ်ား၊ လုပ္ငန္းအတြ့အၾကံုရင့္က်က္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ အဆင့္ျမင့္ေသာ Digital Inkjet Printing System တို့ျဖင့္ ျပီးျပည့္စံုေသာ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားျဖင့္ Customer မ်ား၏စိတ္တိုင္းက် ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ New Harmony မွ Inkjet Printer စက္မ်ားမွ Vinyl ကုန္ႀကမ္း၊ Sticker, Lamination, Backlit မ်ားအျပင္ Eco Solvent Ink, Solvent Ink မ်ားႏွင့္ X-Stand, I-Stand, Light Box မ်ားကိုလည္း ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးသို ့ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။
$
1 review
Enjoy greater convenience with Brother’s DCP-1610W Multi-Function Centres. The built-in wireless interface enables multiple users to share the printer for better use of resources. Plus, the Brother iPrint&Scan app lets you easily print a variety of file types from, or scan documents directly to your iOS or Android devices.
$
1 review
Not Define
1 review
Carton Sealing Machine သည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ စကၠဴထူပံုး၏ အရြယ္အစား၊ အေလးခ်ိန္ ထုပ္ပိုးၿခင္းႏွင့္ တံဆိပ္ခတ္ရာတြင္ အလြန္အသံုးဝင္ေသာ စက္ပစၥည္းတစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။ စက္၏အတြင္းပိုုင္းကို အရည္အေသြး အဆင့္တန္းၿမင့္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုသာ အသံုးၿပဳထားပါသည္။ စက္၏အၿပင္ပိုင္း တည္ေဆာက္မူမွာ ရုိးရွင္းတဲ့ တည္ေဆာက္မူၿဖစ္ပါသည္။ စက္၏လိုအပ္ေသာ ၿပဳၿပင္ထိန္းသိမ္းၿခင္းကို မိမိစိတ္တုိင္းက် ၿပဳလုပ္ႏုိင္ၿခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ၿမင့္မားစြာ ထုတ္ပိုးေပးႏုိင္ၿခင္း စသည္တုိ႔ကို ၿပဳလုပ္ေပးႏုိင္စြမ္းရွိပါသည္။ တံဆိပ္ႏွိပ္ၿခင္းကို ေပၚမွေအာက္သို႔ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းၿပဳလုပ္ေပးႏုိင္္ပါတယ္။
$
1 review
Enjoy greater convenience with Brother’s MFC-1910W Multi-Function Centres. The built-in wireless interface enables multiple users to share the printer for better use of resources. Plus, the Brother iPrint&Scan app lets you easily print a variety of file types from, or scan documents directly to your iOS or Android devices.
$
1 review
Designed to give high print volume users bigger savings, Brother's inkjet Multi-Function Centre series features Refill Tank System that offers highly affordable ink bottles with ultra-high 6000 page-yield#. Besides enjoying low running cost, users also benefit from a smarter design that makes ink refilling effortless!
$
1 review
Not Define
1 review
High engineering standard and simple design Easy operation, simple maintenance Hinged stainless top plate Mechanical outside tension control Rigid castors with brake Energy efficient, motor only runs as needed Reliable P.C. Board electric control Affordable for every budget, total value more than competing brands Proven quality with over 120,000 sets sold
$
1 review
<p>- Online Shopping နွင့္ စတိုးဆိုင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အသံုးမ်ားတဲ့ ေဖာက္ကြင္းအိတ္မ်ားကို လူျကီးမင္းတို့စိတ္ျကိုက္ မွာယူအသံုးျပဳနိဳင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။</p><p>- အိတ္ေပၚတြင္ ကိုယ္ပိုင္ဒီဇိုင္း၊ ကိုယ္ပိုင္တံဆိပ္႐ိုက္ႏွိပ္ျခင္းမ်ားကိုလဲ&nbsp; ေခတ္မီေသသပ္စြာ အျမန္ရိုက္နွိပ္ေပးပါသည္။</p><p>- ျကိုက္နွစ္သတ္ရာ Size</p><p>- ျကိုက္နွစ္သတ္ရာ Design</p><p>- ျကိုက္နွစ္သတ္ရာ Printing Color အမ်ိဳးစံုျဖင့္ မွာယူနိုင္ပါသည္။</p>
$
1 review
<p>- ပစၥည္းမေရြး ေနရာမေရြးအသံုးျပဳနိဳင္တဲ့ အေထြေထြသံုး လက္ဆြဲအိတ္</p><p>- Online Shopping နွင့္ စတိုးဆိုင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အသံုးမ်ားတဲ့ လက္ဆြဲအိတ္မ်ားကို လူျကီးမင္းတို့စိတ္ျကိုက္ မွာယူအသံုးျပဳနိဳင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။</p><p>- အိတ္ေပၚတြင္ ကိုယ္ပိုင္ဒီဇိုင္း၊ ကိုယ္ပိုင္တံဆိပ္႐ိုက္ႏွိပ္ျခင္းမ်ားကိုလဲ&nbsp; ေခတ္မီေသသပ္စြာ အျမန္ရိုက္နွိပ္ေပးပါသည္။</p><p>- ျကိုက္နွစ္သတ္ရာ Size</p><p>- ျကိုက္နွစ္သတ္ရာ Design</p><p>- ျကိုက္နွစ္သတ္ရာ Printing Color အမ်ိဳးစံုျဖင့္ မွာယူနိုင္ပါသည္။</p>
$
1 review
Not Define
1 review
<p>- IT ေခတ္မွာ ေျပာင္းလဲဖို႔ အခ်ိန္တန္ပါျပီ။</p><p>- ဆန္ ကိုယ္စလွယ္မ်ားနွင့္ ဆန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ မိမိတို့၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေသသပ္လွပေသာ ထုပ္ပိုးမွဳအိတ္ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေစ်းကြက္ကို ထိုးေဖာက္နိဳင္ေအာင္ Shwe Nan Daw Plastic Printing လုပ္ငန္းမွ တာဝန္ယူပရေစ။</p><p>- အိတ္ေပၚတြင္ ကိုယ္ပိုင္ဒီဇိုင္း၊ ကိုယ္ပိုင္တံဆိပ္႐ိုက္ႏွိပ္ျခင္းမ်ားကိုလဲ&nbsp; ေခတ္မီလွပေသသပ္စြာ အျမန္ရိုက္နွိပ္ေပးပါသည္။</p><p>- ျကိုက္နွစ္သတ္ရာ Size</p><p>- ျကိုက္နွစ္သတ္ရာ Design</p><p>- ျကိုက္နွစ္သတ္ရာ Printing Color အမ်ိဳးစံုျဖင့္ မွာယူနိုင္ပါသည္။</p>
$
1 review
<p>- ပဲႀကာဇံ လုပ္ငန္းအရွင္ေတြ အတြက္ အထူးထူးသတင္းေကာင္း။</p><p>- ပဲႀကာဇံ ကိုယ္စလွယ္မ်ားနွင့္ ပဲႀကာဇံလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ မိမိတို့၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေသသပ္လွပေသာ ထုပ္ပိုးမွဳအိတ္ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေစ်းကြက္ကို ထိုးေဖာက္နိဳင္ေအာင္ Shwe Nan Daw Plastic Printing လုပ္ငန္းမွ တာဝန္ယူပရေစ။</p><p>- အိတ္ေပၚတြင္ ကိုယ္ပိုင္ဒီဇိုင္း၊ ကိုယ္ပိုင္တံဆိပ္႐ိုက္ႏွိပ္ျခင္းမ်ားကိုလဲ&nbsp; ေခတ္မီေသသပ္လွပစြာ အျမန္ရိုက္နွိပ္ေပးပါသည္။</p><p>- ျကိုက္နွစ္သတ္ရာ Size</p><p>- ျကိုက္နွစ္သတ္ရာ Design</p><p>- ျကိုက္နွစ္သတ္ရာ Printing Color အမ်ိဳးစံုျဖင့္ မွာယူနိုင္ပါသည္။</p>
$
1 review
Aung Say Paing ကုမၸဏီမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ Vinyl Machine တစ္ခုဝယ္ယူေတာ့ မယ္ ဆိုလ်ွင္ ေရြးခ်ယ္စရာ BRAND မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္ အမွန္ကန္ဆံုး ေရြးခ်ယ္ မွဳ ့တစ္ခုကေတာ ့ တန္ဖိုးနည္းနည္း ျဖင့္ Highest Printing Quality ေတြကို ထုတ္လုပ္ေပးနိုင္ သည့္ နည္းပညာ အရည္ေသြးေတြပါဝင္ေသာ အမ်ိဳးစားကိုပဲ ေရြးခ်ယ္ သင့္ပါသည္။ BRAND အမ်ိဳးအစားေပါင္း မ်ားစြာ ရွိသည့္ အနက္ RJ 5 Series Eco Printer တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အရည္ေသြးမ်ားစြာပါဝင္ပါသည္။ Aung Say Paing Adverstising မွ RJ 5 Series Eco Printer အမ်ိဳးအစားျဖစ္တဲ့ Niprint RJ5- 180E Eco Solvent Printer မ်ားအား တင္သြင္း ေရာင္းခ် လ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္းစက္သည္ လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္း မွာလည္း အလြန္ အသံုးမ်ားတဲ့ စက္တစ္ခု ပဲျဖစ္ပါသည္။ Customer လူႀကီးမင္းမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္ မွဳ ့ မွန္ကန္ေစရန္အတြက္ Aung Say Paing Advertising မွ Product မ်ားမွ Support လုပ္ေပးနိုင္ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္Micro Pizeoelectric inkjet printer စက္ကို ဝယ္ယူ အသံုးျပဳလုိပါက Aung Say Paing ကုမၸဏီ ကို တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
<p>- ဂ်ံဳလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ မိမိတို့၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေသသပ္လွပေသာ ထုပ္ပိုးမွဳအိတ္ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေစ်းကြက္ကို ထိုးေဖာက္နိဳင္ေအာင္ Shwe Nan Daw Plastic Printing လုပ္ငန္းမွ တာဝန္ယူပရေစ။</p><p>- အိတ္ေပၚတြင္ ကိုယ္ပိုင္ဒီဇိုင္း၊ ကိုယ္ပိုင္တံဆိပ္႐ိုက္ႏွိပ္ျခင္းမ်ားကိုလဲ&nbsp; ေခတ္မီေသသပ္လွပစြာ အျမန္ရိုက္နွိပ္ေပးပါသည္။</p><p>- ျကိုက္နွစ္သတ္ရာ Size</p><p>- ျကိုက္နွစ္သတ္ရာ Design</p><p>- ျကိုက္နွစ္သတ္ရာ Printing Color အမ်ိဳးစံုျဖင့္ မွာယူနိုင္ပါသည္။</p>
$
1 review
<p>- ဆား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ မိမိတို့၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေသသပ္လွပေသာ ထုပ္ပိုးမွဳအိတ္ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေစ်းကြက္ကို ထိုးေဖာက္နိဳင္ေအာင္ Shwe Nan Daw Plastic Printing လုပ္ငန္းမွ တာဝန္ယူပရေစ။</p><p>- အိတ္ေပၚတြင္ ကိုယ္ပိုင္ဒီဇိုင္း၊ ကိုယ္ပိုင္တံဆိပ္႐ိုက္ႏွိပ္ျခင္းမ်ားကိုလဲ&nbsp; ေခတ္မီေသသပ္လွပစြာ အျမန္ရိုက္နွိပ္ေပးပါသည္။</p><p>- ျကိုက္နွစ္သတ္ရာ Size</p><p>- ျကိုက္နွစ္သတ္ရာ Design</p><p>- ျကိုက္နွစ္သတ္ရာ Printing Color အမ်ိဳးစံုျဖင့္ မွာယူနိုင္ပါသည္။</p>
$
1 review
<p>- ႀကက္အူေခ်ာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ မိမိတို့၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေသသပ္လွပေသာ ထုပ္ပိုးမွဳအိတ္ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေစ်းကြက္ကို ထိုးေဖာက္နိဳင္ေအာင္ Shwe Nan Daw Plastic Printing လုပ္ငန္းမွ တာဝန္ယူပရေစ။</p><p>- အိတ္ေပၚတြင္ ကိုယ္ပိုင္ဒီဇိုင္း၊ ကိုယ္ပိုင္တံဆိပ္႐ိုက္ႏွိပ္ျခင္းမ်ားကိုလဲ&nbsp; ေခတ္မီေသသပ္လွပစြာ အျမန္ရိုက္နွိပ္ေပးပါသည္။</p><p>- ျကိုက္နွစ္သတ္ရာ Size</p><p>- ျကိုက္နွစ္သတ္ရာ Design</p><p>- ျကိုက္နွစ္သတ္ရာ Printing Color အမ်ိဳးစံုျဖင့္ မွာယူနိုင္ပါသည္။</p>
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
<p>BaganMart.com is No.1 B2B eCommerce to buy Machinery and&nbsp; Industrial parts in Myanmar. You can buy and sell Machinery and Spare parts, Packaging and&nbsp; Printing ,Plastic and PVC, Agriculture Machines, Chemical Machines &amp; Equipment, Chemical Machines &amp; Equipment, Food &amp; Beverage Machinery, Tools &amp; Accessories,Pipe and Pumps in Myanmar. You can order from online or just see information here and buy directly from their showroom. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.</p>