Products

Items 1 to 16 of 1123 total
1 review
90000 Kyats
1 review
<p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Poppins; font-size: 12px;">Space Light co,Ltd မွျဖန္႔ခ်ီေသာ 333 အမွတ္တံဆိပ္Energy Brand ျဖစ္ပါတယ္ရွင္။ Space Light Co.Ltd သည္ေကာင္းမြန္၍ အရည္ေသြးျမင့္ေသာ ကုန္ျကမ္းပစၥည္းမ်ားကုိ သာအသုံးျပဴထားပါသည္။ Warranty (5) year ေပးထားပါသည္။ ျမန္မာတစ္နုိင္ငံလုံးရွိ အျမဴိ႕ျမိဴ႕အနယ္နယ္ဆုိင္မ်ားသုိ႕ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္တစ္နုိင္ငံလုံးျဖန္႔ခ်ီခဲ႔သည္မွာ(၁၅)နွစ္ခန္႔ရွိခဲ႔ျပီျဖစ္ပါသည္</span></p><p><font color="#333333" face="Poppins"><span style="font-size: 12px;">Over Voltage Protector</span></font><br></p>
$
1 review
70000 ~ 100000 Kyats
1 review
<p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Poppins; font-size: 12px;">ကၽြန္ေတာ္မ်ား I.E.M Company Limited မွ တင္သြင္းေရာင္းခ်လွ်က္ရွိသည့္ U.S.A ႏိုင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ေသာ အရည္အေသြးျမင့္ Product တစ္ခုျဖစ္သည့္ GE Online UPS (Uninterruptible Power Supply) မ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ။GE Online UPS မ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလံုး၀ျပတ္ေတာက္၍မရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားျပတ္ေတာက္သြားခ်ိန္တြင္ လံုး၀မီးျပတ္မသြားပဲ လုပ္ငန္းကို ဆက္လက္လည္ပတ္ႏိုင္ေစရန္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။</span></p><p><font color="#333333" face="Poppins"><span style="font-size: 12px;">a ZTG Series Automatic Transfer Switch</span></font></p><p><font color="#333333" face="Poppins"><span style="font-size: 12px;">with an MX150 microprocessor control unit,</span></font></p><p><font color="#333333" face="Poppins"><span style="font-size: 12px;">Utility - Generator, 400 amps, 4 pole, NEMA</span></font></p><p><font color="#333333" face="Poppins"><span style="font-size: 12px;">Type 1 enclosure, 120/208V 3φ, 4 wire, 60 Hz</span></font></p><p><font color="#333333" face="Poppins"><span style="font-size: 12px;">system with the standard group of accessories.</span></font></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Poppins; font-size: 12px;"></span><br></p>
$
1 review
125000 ~ 138000 Kyats
1 review
Draka Brand is reputable cable manufacturer in Singapore and bought over by Prysmian Group from Italy. Their cables for RG59, RG6, Cat5E and Cat6 cables and reliable cables in the data and network solution.
$
1 review
Not Define
1 review
မ်က္ႏွာက်က္တြင္ ျမွဳပ္ႏွံ၍ အသုံးျပဳနိုင္ေသာေၾကာင့္ ေနရာစားသက္သာပါသည္။ အခန္းအတြင္းရွိ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္း၊ ေလထုကို သန္႔စင္ေပးျခင္း၊ ေလထုထဲရွိ ပိုးမႊားမ်ားႏွင့္ ဖုန္မႈန္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ အေအးႏႈန္းျမန္ဆန္ေသာေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈကို သက္သာေစပါသည္။ သာမန္ထက္ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ ေလလည္ပတ္ေသာေၾကာင့္ အခန္းအတြင္း အပူခ်ိန္ကို ျမန္ဆန္စြာ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ျပီး ေအးျမမႈကို အလ်င္အျမန္ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။ Gree မွ ေလေအးေပးစက္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ သန္႔ရွင္းေသာေလထုကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ ရႈရႈိက္လိုက္ပါ။
$
1 review
Not Define
1 review
The Category 5e cable consist of 4 pairs Unshielded Twisted Pairs (UTP) Cable, an enhaced version of Category 5, adheres to more stringent standards specified by ANS/ TIA-568C.2. These cable are made using 24 gauge (AWG) copper wires with about three twist per inch enabling them to transmit data at 100Mbps (~1 Gigabit per second) with a frequency of 100MHz. They are suitable for 10BASE-T, 100BaseTX Fast Ethernet and 1000Base-T Gigabite Ethernet.
$
1 review
Not Define
1 review
• Special Telecommunication standby generating sets • Industrial generating sets • Residential generating sets • Modular power systems • Generating sets with lighting tower • Mobile power plant on truck • Station power plant design and sipplies • Custom design to meet customer’s special application
$
1 review
For top performance and reliability nothing beats a Jacuzzi Magnum Force in ground pool pump. The Magnum Force features a quiet running, heavy-duty, self-priming, energy efficient motor with an air-cooled heat sink that protects it against running dry. The reinforced one-piece strainer housing holds one of the largest strainer baskets in the industry and its ring lock design provides easy access to the impeller and inner components. A built-in Strainer flap keeps debris in the basket, out of the plumbing, and heated water checked. The Magnum also features an easy to open lid, tool-less thumbscrew drain plugs, and 2 inch unions for easy installation and removal. This pump is NSF and UL listed and rated for a maximum water temperature of 104 degrees Farenheit (40 degrees Celsius).
$
1 review
Not Define
1 review
လူႀကီးမင္းတို႔၏ တန္ဖိုးရွိေသာ ေရႊ၊ေငြ၊စာရြက္ စာတန္းမ်ား လံုျခံဳစိတ္ခ်ေစဖို့ Taiyo မီးခံေသတၱာ ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ။ထိုုင္းႏိုင္ငံမွ တိုက္ရိုက္တင္သြင္းေရာင္းခ်ေပးမႈေၾကာင့္ အရည္အေသြးကို ၁၀၀%ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။Taiyo မီးခံေသတၱာ၏ အားသာခ်က္မွာ အပူခ်ိန္ 1000°C အထိခံႏုိင္ရည္ရွိျခင္း၊အရြယ္အစားမ်ဴိးစံု ျဖင့္ စိတ္တုိင္းက် ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူႏုိင္ျခင္း၊အျဖဴေရာင္၊ ခဲေရာင္၊အမည္းေရာင္၊အဝါေရာင္ ႏွင့္ အျပာေရာင္ အစရွိေသာ အေရာင္မ်ားရရွိႏုိင္သျဖင့္ စိတ္တိုင္းက် ဝယ္ယူရရွိႏုိင္သည္။ေစ်းႏႈန္းမွာ လည္း သင့္ေတာ္ေသာႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။၁ႏွစ္အာမခံေပးထားျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာ ဝယ္ယူအားေပးႏုိင္ပါသည္။ဆုိဒ္အရြယ္အစားမွာ ၂ေပ နဲ႔ ၃၃လက္မ ေရွ့ေနာက္ ၂၂ လက္မ ရွိသည္။
$
1 review
Heat recovery units can heat and cool spaces simultaneously. YORK® VRF heat recovery units offer an extended operating temperature range: outdoor ambient temperature as low as 14° F (-10° C) in the cooling mode and as low as -4° F (-20° C) in the heating mode. Long refrigerant piping lengths – up to 3,281 feet total pipe run. Advanced defrost cycle operation in the heating mode. Able to operate up to 64 indoor units on a single piping network. Power-saving demand control for reduced peak load and energy savings. Automatic judgment system for Refrigerant Amount to verify refrigerant charge is correct. Diagnostics and malfunction codes available at push of a control panel button.
$
1 review
China Made Swimming Pool UnderWater LED Lights နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ေရကူးကန္သံုး LED Light ကိုStainless Steel ႏွင့္ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ သံေခ်းတက္ျခင္း ႏွင့္ မိုးဒဏ္ ေရဒဏ္ကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရံုသာမက ပါဝင္ေသာ LED မီးလံုးမ်ားသည္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင့္ တပ္ဆင္ျပီးအသံုးျပဳသည့္အခ်ိန္မွ ေရရွည္အသံုးခံေသာ ပစၥည္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ ပစၥည္းကေတာ့ အဆင္ျမင့္ေရကူးကန္မ်ား ႏွင့္ ဟိုတယ္ၾကီးမ်ား ကြန္ဒိုမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
$
1 review
100000 ~ 130000 Kyats
1 review
cat 6 data cable ပါ။ china brand ဆိုၿပီး အထင္မေသးပါနဲ႕ ေစ်းကြက္ထဲမွာသုံးတဲ့ china brand မဟုတ္ပါ။လက္ရွိနာမည္ၾကီးေနေသာ AMP brand ထပ္ေကာင္းေစရမယ္လို႕အာမခံ ပါတယ္။ၾကိဳးကိုၾကည့္လိုက္ရုံနဲ႕ အရည္အေသြးကိုသိမွာပါ။ အေဆာက္အဦးေတြမွာ ထဲ့ၿမဳပ္တဲ့အခ်ိန္ေတြဆို အရမ္းစိတ္ခ်ရပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္သုံးေနလို႕ အာမခံနဲ႕ေရာင္းရဲပါတယ္။
$
1 review
Not Define
1 review
The York Window Type Air Conditioners is an improved cooling solution for stronger and faster air circulation. The York Window Type Air Conditioners for residential and commercial properties is available from L&amp;L Engineering Services, Kota Kinabalu, Sabah.
$
1 review
Used as bare overhead transmission conductor and as primary and secondary distribution conductor and messenger support. ACSR offers optimal strength for line design. Variable steel core stranding enables desired strength to be achieved without sacrificing ampacity.
$
1 review
80000 Kyats
1 review
<p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Poppins; font-size: 12px;">Space Light co,Ltd မွျဖန္႔ခ်ီေသာ 333 အမွတ္တံဆိပ္Energy Brand ျဖစ္ပါတယ္ရွင္။ Space Light Co.Ltd သည္ေကာင္းမြန္၍ အရည္ေသြးျမင့္ေသာ ကုန္ျကမ္းပစၥည္းမ်ားကုိ သာအသုံးျပဴထားပါသည္။ Warranty (5) year ေပးထားပါသည္။ ျမန္မာတစ္နုိင္ငံလုံးရွိ အျမဴိ႕ျမိဴ႕အနယ္နယ္ဆုိင္မ်ားသုိ႕ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္တစ္နုိင္ငံလုံးျဖန္႔ခ်ီခဲ႔သည္မွာ(၁၅)နွစ္ခန္႔ရွိခဲ႔ျပီျဖစ္ပါသည္</span><br></p>
$
1 review
<p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Poppins; font-size: 12px;">Space Light co,Ltd မွျဖန္႔ခ်ီေသာ 333 အမွတ္တံဆိပ္Energy Brand ျဖစ္ပါတယ္ရွင္။ Space Light Co.Ltd သည္ေကာင္းမြန္၍ အရည္ေသြးျမင့္ေသာ ကုန္ျကမ္းပစၥည္းမ်ားကုိ သာအသုံးျပဴထားပါသည္။ Warranty (5) year ေပးထားပါသည္။ ျမန္မာတစ္နုိင္ငံလုံးရွိ အျမဴိ႕ျမိဴ႕အနယ္နယ္ဆုိင္မ်ားသုိ႕ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္တစ္နုိင္ငံလုံးျဖန္႔ခ်ီခဲ႔သည္မွာ(၁၅)နွစ္ခန္႔ရွိခဲ႔ျပီျဖစ္ပါသည္</span><br></p>
$
1 review
80000 Kyats
1 review
<p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Poppins; font-size: 12px;">Space Light co,Ltd မွျဖန္႔ခ်ီေသာ 333 အမွတ္တံဆိပ္Energy Brand ျဖစ္ပါတယ္ရွင္။ Space Light Co.Ltd သည္ေကာင္းမြန္၍ အရည္ေသြးျမင့္ေသာ ကုန္ျကမ္းပစၥည္းမ်ားကုိ သာအသုံးျပဴထားပါသည္။ Warranty (5) year ေပးထားပါသည္။ ျမန္မာတစ္နုိင္ငံလုံးရွိ အျမဴိ႕ျမိဴ႕အနယ္နယ္ဆုိင္မ်ားသုိ႕ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္တစ္နုိင္ငံလုံးျဖန္႔ခ်ီခဲ႔သည္မွာ(၁၅)နွစ္ခန္႔ရွိခဲ႔ျပီျဖစ္ပါသည္</span><br></p>
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
BaganMart.com is right place for Electrical equipments in Myanmar. You can buy or sell Wire &amp; Accesssories,Motor &amp; Generator,Transformers &amp; Power Supplies,Electrical Components,Circuit Breaker,Invertors,UPS,Voltage Regulators,Lighting Products,Sola &amp; Batteries and General Electrical Equipments in Myanmar.If you cannot find what you want, you can post buying offer in relevant categories such as&nbsp;Dynamo,cable,etc.., in Myanmar.&nbsp;Many suppliers will send you quotations. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.