Products

Items 1 to 16 of 145 total
1 review
3T6 သည္ CREE LED T6 အမ်ိဳးအစား လင္းအားအလြန္ေကာင္းေသာ မီး၃လံုးျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး 1T6 သည္ အလယ္မီးႀကီးတစ္ခုသာ CREE LED T6 ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး ေဘးဘက္ မီး၂ခုမွာ သာမန္မီးျဖင့္သာ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ညဘက္ ေျခလ်င္ ခရီးထြက္ျခင္း၊ အံု႔ဆိုင္းညိဳမွိုင္းေသာေတာင္တက္ျခင္း၊ ေတာပစ္ထြက္၊ ေတာလည္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္နွင့္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး သတၳဳတြင္း လုပ္ငန္း၊ လ်ပ္စစ္မီးမရေသာေနရာတြင္ ညဘက္ စာၾကည့္၊ စက္ျပင္၊ ေက်ာက္ေ႐ြး စသည့္ ကိစၥမ်ားအတြက္ အလင္းစူးအားေကာင္းေသာ CREE LED T6 ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေခါင္းစြပ္ဓာတ္မီး ျဖစ္ပါသည္။ 3.7V ဓာတ္ခဲ၂လံုးပါဝင္ကာ အႀကိမ္၅၀၀အထိ အားသြင္း အသံုးျပဳနိုင္ၿပီး တစ္ႀကိမ္အားသြင္းလွ်င္ ၁လံုးတည္း ၆နာရီဆက္တိုက္ ထြန္းနိုင္ပါသည္။ အားသြင္းသည့္ ႀကိဳးလည္းပါရွိသည္။ ခလုတ္၁ခုသာ ပါရွိၿပီး (၁ )အလယ္၁လံုး၊ (၂ )ေဘးနွစ္လံုး၊ (၃) သံုးလံုးတၿပိဳင္နက္၊ (၄) သံုးလံုးၿပိဳင္တူ မွိတ္တုတ္ အခ်က္ျပ (၅) Off ဟူ၍ တဆင့္ခ်င္းနွိပ္ကာ ေ႐ြးခ်ယ္ထြန္းနိုင္ပါသည္။ အလင္းစူးအား ၁မိုင္ခြဲအထိ ေရာက္သည္။ (ဆိုလိုသည္မွာ ၁မိုင္ခြဲအေဝးမွလူသည္ ၎မီးေရာင္ကို ေတြ႕နိုင္၏။ ဦးေခါင္း အ႐ြယ္ႀကီးငယ္မေ႐ြး တပ္ဆင္ အသံုးျပဳနိုင္ၿပီး အသားအေရမထိခိုက္ေစေသာ ေရာ္ဘာ+ခ်ည္သား ေပါင္းစပ္ထားေသာႀကိဳးျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ဗို႔အားပိုမ်ားသည့္ဘတၴရီႏွင့္ ထည့္သံုးျခင္း၊ ေရဝင္ျခင္း၊ ႀကိဳးျပတ္ျခင္း တို႔မွလြဲ၍ မီးလံုးသည္ နာရီေပါင္းတစ္သိန္း ဆက္တိုက္ထြန္း ၊ မကြၽမ္းနိုင္ေၾကာင္း အာမခံပါသည္။ ညအေမွာင္တြင္ စက္ဘီးစီးပါက ေရွ႕သို႔ ဆိုင္ကယ္မီး ထြန္းထားသည့္ အကြာအေဝးေလာက္ ျမင္နိုင္ၿပီး ေနာက္မွ မီးနီတစ္ခုပါရွိေသာေၾကာင့္ ေနာက္ကားမ်ားအခန္႔မသင့္၍ ဝင္တိုက္ျခင္းမွလည္း ကာကြယ္ေပးနိုင္ပါသည္။ ကယ္ဆယ္ေရး RESCUE အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ အေထာက္အပ့ံပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ စိတ္၀င္တစားျဖင့္ မရွင္းလင္းသည္မ်ားကို ေမးလိုပါက (သို႔မဟုတ္) ပစၥည္း မွာယူလိုပါက 09- 263430191, 09- 777918199, 09- 975511477တို႔ကို ဖုန္းဆက္၍ ဆက္သြယ္ရမည့္ ဖုန္းနံပါတ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ နွင့္ မွာယူလိုသည့္ ပစၥည္းအမ်ိဳးအမည္ တို႔ကို ေမးျမန္း မွာယူနိုင္ ပါသည္။ ဆက္သြယ္မွာယူပါက ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္း Door to Door အိမ္အေရာက္ပို႔စနစ္ျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေပး ပါသည္။ ဆိုင္မွာ လာေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရႈ စမ္းသပ္ၿပီး စိတ္ႀကိဳက္ျဖစ္မွ ဝယ္ယူလည္း ရပါသည္။ အျခားနယ္မ်ားမွ မွာယူလွ်င္ ဘဏ္မွ ေငြႀကိဳလႊဲရၿပီး ေငြလက္ခံရရွိမွသာ ကားဂိတ္အေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးပါ သည္။
$
1 review
ရာသီဥတုက တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ခ်ိဳ႕ယြင္းပ်က္စီးလာပါၿပီ။ ဒီဇယ္၊ ဓာတ္ဆီတို႔နွင့္ ကားေမာင္း၊ မီးစက္နွိုးျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ဒ္မ်ား လြန္ကဲလာၿပီး ေရႀကီး၊ ငလ်င္လႈပ္စေသာ သဘာဝေဘးမ်ား ႀကံဳလာရ ရံုမက က်န္းမာေရးပါ ထိခိုက္လာၾကေသာေၾကာင့္ Green Energy အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းသည့္ ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ကို ဦးစားေပး အသံုးျပဳလာၾကပါသည္။ ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္မ်ားတြင္ ဆိုလာစနစ္သည္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္အကင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳထားသည္ျဖစ္ရာ ကမာၻတဝွမ္း အသံုးမ်ားသည့္ Lighting တစ္မ်ိဳးကို မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ။ 60 LED PIR Security Light & Solar Panel သည္ (၁) ဆိုလာစနစ္သံုး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီးမရွိေသာ အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ သံုးႏိုင္ရံုသာမက လွ်ပ္စစ္မီးရွိေသာ ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ပါ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကာင့္ မီးပ်က္လွ်င္လည္း ပြဲမပ်က္ေအာင္ ထိန္းႏိုင္ေသာ second energy ျဖစ္ပါသည္။ (၂) လင္းအားေကာင္းေသာ LEDမီးလံုး ၆၀ အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ၁၅မီတာ (၄၅ေပ)ပတ္လည္ အလင္းေရာင္ျဖန္႔က်က္နိုင္ပါသည္။ (၃) PIR Sensor စနစ္ပါဝင္သျဖင့္ ၁၈၀ဒီဂရီ ပတ္လည္၊ ေပ၁၃၀အတြင္း လူျဖတ္သြားသည္နွင့္ မီးလင္းေပးေသာ အာရံုခံစနစ္ေၾကာင့္ ညည့္နက္သန္းေခါင္ ေမွာင္မိုက္ေနခ်ိန္တြင္ အလစ္အငိုက္ ဝင္ေရာက္လာေသာ သူခိုး ဓားျပတို႔အား အဟန္႔အတားျဖစ္ေစပါသည္။ (၄) လူျဖတ္သြားမွ လင္းေပးေသာစနစ္ (Auto) အၿမဲလင္းေပးေသာစနစ္(ON) ပိတ္(OFF) ခလုတ္၃မ်ိဳး ေ႐ြးခ်ယ္နိုင္သျဖင့္ ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳး အခ်ိန္အမ်ိဳးမ်ိဳး နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ (၅) အာရံုခံစနစ္၏ အနီးအေဝး (SENS) မီးလင္းၾကာခ်ိန္ (TIME) မီးအလင္းေရာင္အလင္းအမွိန္ (LUX) တို႔ကို လိုသလို ခ်ိန္ညႇိနိုင္ေသာ Control မ်ားလည္း ပါရွိပါသည္။ (SENS) စနစ္တြင္ ၈မီတာမွ ၁၅မီတာအတြင္း လူျဖတ္သြားမွ လင္းေပးေသာစနစ္၏ အာရံုခံမႈကို အနီး/အေဝး ခ်ိန္ညႇိနိုင္ပါသည္။ ဆိုလာပါဝါ 1.2W 9V အသံုးျပဳထားၿပီး အားအျပည့္ရွိပါက ၅နာရီဆက္တိုက္ ထြန္းထားနိုင္ပါသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ဟိုတယ္၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ ဥယ်ာဥ္ပန္းၿခံ၊ တရားရိပ္သာ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုက္ဒ္မ်ားအတြက္ အေရအတြက္မ်ားမ်ား ၀ယ္ယူပါက လက္ကားေစ်း ညႇိနွိုင္းနိုင္ပါသည္။ စိတ္၀င္တစားျဖင့္ မရွင္းလင္းသည္မ်ားကို ေမးလိုပါက (သို႔မဟုတ္) ပစၥည္း မွာယူလိုပါက 09-263430191, 09- 777918199, 09- 777918211 တို႔ကို ဆက္သြယ္ရမည့္ ဖုန္းနံပါတ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ နွင့္ မွာယူလိုသည့္ ပစၥည္းအမ်ိဳးအမည္ တို႔ကို ေမးျမန္း မွာယူနိုင္ ပါသည္။ ဆက္သြယ္မွာယူပါက ရန္ကုန္ ျမိဳ႕တြင္း Door to Door အိမ္အေရာက္ပို႔စနစ္ျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေပး ပါသည္။ ဆိုင္မွာ လာေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရႈ စမ္းသပ္ၿပီး စိတ္ႀကိဳက္ျဖစ္မွ ဝယ္ယူလည္း ရပါသည္။ အျခားနယ္မ်ားမွ မွာယူလွ်င္ ဘဏ္မွ ေငြႀကိဳလႊဲရၿပီး ေငြလက္ခံရရွိမွသာ ကားဂိတ္အေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးပါ သည္။
$
1 review
ၾကည္လင္ျပတ္သားတဲ့ မီးအလင္းေရာင္ကို အထူးျပဳ၍ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ဆန္ မီးဆိုင္းမ်ားကို လွပတင့္တယ္စြာ ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ဒီဇိုင္ပံုစံျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ Bagatelle မီးဆိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ Bagatelle အလွဆင္မီးဆိုင္းတြင္ မီးသီး ၁၁လံုး ျဖင့္ အလွဆင္ထားပါသည္။ မီးလံုး တစ္လံုးခ်င္းစိအတြက္ ဝါယာႀကိဳးတစ္လိုင္းခ်င္းစီ အသံုးျပဳေပးထားပါတယ္။ Made in USA ျဖစ္ပါတယ္။ လူႀကီးမင္းတို႔ ဟုိတယ္၊ ရံုးခန္း၊ ကြန္ဒို အစ္စရွိတဲ့ ေနရာေတြမွာ မီးဆိုင္းအလွမ်ား တပ္ဆင္လိုပါက Email (or) Chat Box ကေန ဆက္သြယ္စံုစမ္းဝယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။
$
1 review
အဆိုပါ Street Light ကိုနုိင္ငံတကာ အဆင့္မွီ ဒီဇိုင္းပံုစံ နွင့္အထူးဖန္တီး ထုတ္လုပ္ထားသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ အလင္းေရာင္မ်ား ရရွိနုိင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးနုိင္သည့္ လမ္းမီးထြန္း မီးအိမ္ တစ္မ်ဴိးျဖစ္ျပီး သံေခ်းတက္ျခင္း နွင့္ မိုးဒဏ္ ေလဒဏ္ကို ကာကြယ္ေပးနုိင္ရံုသာမက ပါဝင္ေသာ LED မီးလံုးမ်ားသည္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင့္ တစ္ခါ တပ္ဆင္ျပီး ေရရွည္ အသံုးခံေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားသည္။ အရည္အေသြးျမင့္ေသာ Lighting မ်ားကို တုိက္ရုိက္တင္သြင္းေရာင္းခ်ေနျခင္းေၾကာင့္ အရည္အေသြးကို ၁၀၀% ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳနုိင္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
The Bosch GLI18V-420B 18V Max Worklight provides the brightest worklight (420 lumens) in its class, with three dynamic, innovative LEDs. The GLI18V-420 provides a dial to adjust the light diffusion. Users are able to shine a high-intensity spotlight on a specific are where they need it. Or they can turn the dial for a diffuse flood light to brighten a larger area. Its swiveling stand and a hard rubber mounting strap provides countless ways of positioning and directing the light, to illuminate any hard-to-reach work area. It boasts an extreme runtime, and, depending on the battery capacity, can run up to 13.5 hours on a 6.0 Ah 18V battery (not included). The unit is extremely robust, due to its tough housing and aluminum heat sink.
$
1 review
ဒီ signal ကိုအထူးစကၠန္႔အေရအတြက္ေဖၚျပျခင္းျဖင့္အသံုးျပဳထားျပီးကားဒရိုင္ ဘာမ်ားေဘးကင္လံုျခံဳေရးအတြက္ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ထားျပီးဒရိုင္ဘာေတြကိုအ ေထာက္အကူျပဳဖို႔ဂဏန္းမ်ားကိုအျမင့္ဆံုးအေရအတြက္ 99 စကၠန္႔ထိျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
$
1 review
အမ်ိဳးအစား - HENGGUANG (ဟန္ကြမ္း) COB LED ဆလိုက္မီး အာမခံ - ၂ ႏွစ္ မီးအား - 10W / 20W / 30W / 50W / 60W / 70W / 100W မီးအေရာင္ - 6500K အျဖဴ / 3000K အဝါ ၁ ပါကင္ - 6 လုံး - 20 လုံး
$
1 review
70000 Kyats
1 review
<p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Poppins; font-size: 12px;">Space Light co,Ltd မွျဖန္႔ခ်ီေသာ 333 အမွတ္တံဆိပ္Energy Brand ျဖစ္ပါတယ္ရွင္။ Space Light Co.Ltd သည္ေကာင္းမြန္၍ အရည္ေသြးျမင့္ေသာ ကုန္ျကမ္းပစၥည္းမ်ားကုိ သာအသုံးျပဴထားပါသည္။ Warranty (5) year ေပးထားပါသည္။ ျမန္မာတစ္နုိင္ငံလုံးရွိ အျမဴိ႕ျမိဴ႕အနယ္နယ္ဆုိင္မ်ားသုိ႕ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္တစ္နုိင္ငံလုံးျဖန္႔ခ်ီခဲ႔သည္မွာ(၁၅)နွစ္ခန္႔ရွိခဲ႔ျပီျဖစ္ပါသည္</span><br></p>
$
1 review
အေရးေပၚထြက္ေပါက္သေကၤတမီးလံုးအတြက္ ခိုင္ခံက်စ္လစ္ေသာဒီဇိုင္းပံုစံျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားျပီး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ Electro-galvanized Steel ကို အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ တာရွည္အသံုးခံမႈအျပင္ အလင္းထြက္အားေကာင္းမြန္ေစသည္။ မ်က္နွာၾကက္/နံရံမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ရျပီး အလံုပိတ္ျပဳလုုပ္ထားေသာ မ်က္နွာျပင္ ရွိသည့္အတြက္ Indoor သာမက အျပင္မွာတြင္တပ္ဆင္ရာတြင္လည္းေကာင္းမြန္စြာ တပ္ဆင္အသံုးျပဳလို႔ အဆင္ေျပသည္။ ရာသီဥတုဒဏ္ကို ကာကြယ္ေပးနုိင္ရံုသာမက ပါဝင္ေသာ LED မီးလံုးမ်ားသည္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင့္ တစ္ခါ တပ္ဆင္ျပီး ေရရွည္ အသံုးခံေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
This ultra thin recessed LED Panel is absolutelyperfect for tight spaces, soffits and insulated and dropped ceilings. Recessed 4&quot; Round LED panle with integral driver In connection box. Fits where no other recessed fixture can. This LED is 9 watts and replaces a 50 watt halogenSave up to 80% energy for same light output. The thin Panel profile with spring clips allows for quick and easy installation. Ideal for confined spaces and suitable for damp locations Available in all 4&quot; Round openings. Retrofit or New Construction Install Directly Under Joists, Maximum Layout Flexibility Comes with Junction Box &amp; Driver,No Housing Required Fast &amp; Easy To Install
$
1 review
China Made Swimming Pool UnderWater LED Lights နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ေရကူးကန္သံုး LED Light ကိုStainless Steel ႏွင့္ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ သံေခ်းတက္ျခင္း ႏွင့္ မိုးဒဏ္ ေရဒဏ္ကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရံုသာမက ပါဝင္ေသာ LED မီးလံုးမ်ားသည္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင့္ တပ္ဆင္ျပီးအသံုးျပဳသည့္အခ်ိန္မွ ေရရွည္အသံုးခံေသာ ပစၥည္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ ပစၥည္းကေတာ့ အဆင္ျမင့္ေရကူးကန္မ်ား ႏွင့္ ဟိုတယ္ၾကီးမ်ား ကြန္ဒိုမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
$
1 review
50000 ~ 100000 Kyats
1 review
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Zawgyi-One&quot;,&quot;sans-serif&quot;">လူႀကီးမင္းတို႔၏ စက္ရုံ၊ အလုပ္ရုံ၊ ေနအိမ္၊ အေဆာက္အဦး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ အစိုးရပေရာဂ်က္မ်ား၏ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေကာင္းဆံုး / ယံုၾကည္စိတ္အခ်ရဆံုး အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံထုတ္၊ LiOA (လီ၀ါး) အမွတ္တံဆိပ္ Cables &amp; Wires မ်ားကို ျမန္မာျပည္တစ္ဦးတည္းကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ပစၥည္းမွန္၊ ေစ်းႏႈန္းမွန္၊ အမ်ိဳးအစားစံုလင္စြာျဖင့္ In Stock ထားရွိကာ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးျဖန္႔ျဖဴးေရာင္း ခ်ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Zawgyi-One&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Arial, &quot;Arial Unicode MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">- Used from 5W to 18W Compact light</span><br></o:p></span></p>
$
1 review
70000 ~ 100000 Kyats
1 review
<p><span style="font-family: Zawgyi-One, sans-serif; font-size: 10pt;">လူႀကီးမင္းတို႔၏ စက္ရုံ၊ အလုပ္ရုံ၊ ေနအိမ္၊ အေဆာက္အဦး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ အစိုးရပေရာဂ်က္မ်ား၏ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေကာင္းဆံုး / ယံုၾကည္စိတ္အခ်ရဆံုး အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံထုတ္၊ LiOA (လီ၀ါး) အမွတ္တံဆိပ္ Cables &amp; Wires မ်ားကို ျမန္မာျပည္တစ္ဦးတည္းကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ပစၥည္းမွန္၊ ေစ်းႏႈန္းမွန္၊ အမ်ိဳးအစားစံုလင္စြာျဖင့္ In Stock ထားရွိကာ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးျဖန္႔ျဖဴးေရာင္း ခ်ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။</span></p><p><font face="Zawgyi-One, sans-serif"><span style="font-size: 13.3333px;">Tuy-lip hanging lantern</span></font><br></p><p><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Arial, &quot;Arial Unicode MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">- Used from 5W to 13W Compact ball</span><br style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Arial, &quot;Arial Unicode MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Arial, &quot;Arial Unicode MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">- Color: white power, green, pink, red</span><br></p>
$
1 review
50000 ~ 100000 Kyats
1 review
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Zawgyi-One&quot;,&quot;sans-serif&quot;">လူႀကီးမင္းတို႔၏ စက္ရုံ၊ အလုပ္ရုံ၊ ေနအိမ္၊ အေဆာက္အဦး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ အစိုးရပေရာဂ်က္မ်ား၏ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေကာင္းဆံုး / ယံုၾကည္စိတ္အခ်ရဆံုး အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံထုတ္၊ LiOA (လီ၀ါး) အမွတ္တံဆိပ္ Cables &amp; Wires မ်ားကို ျမန္မာျပည္တစ္ဦးတည္းကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ပစၥည္းမွန္၊ ေစ်းႏႈန္းမွန္၊ အမ်ိဳးအစားစံုလင္စြာျဖင့္ In Stock ထားရွိကာ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးျဖန္႔ျဖဴးေရာင္း ခ်ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Arial, &quot;Arial Unicode MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal"><span style="color: rgb(37, 35, 122); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Arial, &quot;Arial Unicode MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">Sunlight Hanging lantern</span></p><p style="margin-bottom: 0px; padding: 0px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Arial, &quot;Arial Unicode MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">- Used from 5W to 18W Compact ball</p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Zawgyi-One&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p>
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
BaganMart.com is right place for Electrical equipments in Myanmar. You can buy or sell Wire &amp; Accesssories,Motor &amp; Generator,Transformers &amp; Power Supplies,Electrical Components,Circuit Breaker,Invertors,UPS,Voltage Regulators,Lighting Products,Sola &amp; Batteries and General Electrical Equipments in Myanmar.If you cannot find what you want, you can post buying offer in relevant categories such as&nbsp;Dynamo,cable,etc.., in Myanmar.&nbsp;Many suppliers will send you quotations. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.