Products

Items 1 to 16 of 180 total
1 review
We are logistics company in Myanmar. If you need goods transportation, please contact to us. We will assist you in immediately. PH: 09795368537, 09782680769, 09776157740 Viber: 09795368537
$
1 review
မြန္ျမတ္ေသာေစတနာ၊ ဆန္းသစ္ေသာ ဒီဇုိင္း၊ ေသသပ္ေကာင္းမြန္သည့္ လက္ရာမ်ားႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ေပါင္းဆက္လွ်က္ အေဆာက္အဦး အတြင္း ႏွင့္ အျပင္ အလွဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို တိက်မွန္ကန္ျမန္ေကာင္း၊ သက္သာေစရန္ ညိုႏွုိင္းလက္ခံေဆာက္ရြက္ေပးေနပါသည္။ အေဆာက္အအံုအတြင္းအျပင္မ်ားအား ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏိုင္ၿပီး လွပဆန္းသစ္ေသာေဆးေရာင္စံုမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ေပးေနပါသည္။ အိမ္တြင္း ဒီဇုိင္းမ်ားကို လွပသပ္ရပ္စြာ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားျပီး ၾကာရွည္အသံုးခံေသာ အိမ္တြင္းပိုင္းအလွဆင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို Customer မ်ား စိတ္တုိင္းက် အၾကံေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။သင့္ေနအိမ္၊ ရံုးခန္း ႏွင့္ အေဆာက္အဦး အတြင္းပုိင္းကို Mother's Son company မွ တာဝန္ယူ အလွဆင္ေပးေနပါသည္။အရည္အေသြး ကို ၁၀၀% ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ အာမခံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။
$
1 review
Master Card သည္ Prepaid Card အမ်ိဳးအစားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို႕သံုးျပဳလိုေသာ ေငြပမာဏ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားရွိ ATM စက္မ်ား တြင္ ေငြသားထုတ္ယူျခင္း ျပဳလုပ္၍ မရႏိုင္ေသးပါ။ ႏိုင္ငံျခားရွိ ATM စက္မ်ားတြင္ေငြသားထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ကဒ္အတြင္းသို႕ အနည္းဆံုး USD20 မွ အမ်ားဆံုး USD5000 အထိထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ Online Store Website မ်ားရွိ မည္သည့္ Master Card လက္ခံေသာ Website တြင္မဆို ေငြေပးေခ်ႏိုင္ျခင္း ၊ Credit ေငြျဖည့္သြင္းျခင္းတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ Master Card ေလွ်ာက္ရန္အတြက္ Email လိပ္စာ ၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၊ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ ၊ ထိုးျမဲလက္မွတ္ ႏွင့္တကြ Application Form တြင္ျဖည့္သြင္းရမည္။ (ျဖည့္သြင္းမႈျပဳလုပ္ရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ Myanmar Online Payment Service ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရပါမည္။) Application Form တြင္ျဖည့္သြင္း၍ အတည္ျပဳခ်က္ရမွသာ ကဒ္ေလွ်ာက္ရန္အတြက္ေငြေပးေခ်ရပါမည္။ ကဒ္လုပ္ရန္ ေငြေပးေခ်မႈအားအဆင္ေျပမႈရွိေစရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဖက္မွ mobile Banking , internet Banking , Telenor Wave Money ,Bank Transfer, OK$ တို႕ျဖင့္ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ Master Card ျပဳလုပ္ရန္ကုန္က်စရိတ္မွာ ကဒ္တန္ဖိုး 5000က်ပ္ ၊ Myanmar Online Payment Service Charges 3000က်ပ္ ႏွင့္ ပထမဦးစြာကဒ္အတြင္းေငြျဖည့္သြင္းျခင္းအတြက္ 20$ (ေပါက္ေစ်းအတိုင္းအနီးစပ္ဆံုး - ဥပမာ။ 1$=1180က်ပ္ ရွိလွ်င္ 1200က်ပ္ျဖင့္တြက္ခ်က္ျခင္း) တို႕က်သင့္ပါမည္။ အိမ္အေရာက္ပို႕ေဆာင္ေပးေသာ အျမန္ေခ်ာပို႕ ၀န္ေဆာင္မႈ ရယူလိုပါက လူၾကီးမင္းထံမွ ကုန္က်စရိတ္ထပ္မံကုန္က်ပါလိမ္႕မည္။ Master Card အတြင္းသို႕ ေငြျပန္ျဖည့္သြင္းျခင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ဖက္မွ mobile Banking , internet Banking , Telenor Wave Money ,Bank Transfer, OK$ တို႕ျဖင့္ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ အေသးစိတ္ေမးျမန္းလိုပါက Message Box မွျဖစ္ေစ ... PH : 09964520032,09799520032 သို႕ျဖစ္ေစ .... Email : [email protected] သို႕ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
$
1 review
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ShweTaung Development မွ တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ေပးခဲ့ေသာ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ဟိုတယ္မ်ားထဲမွ ဟိုတယ္အမ်ဴိးအစား ၂ခုျဖင့္ မိတ္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ဟိုတယ္တစ္ခုမွာ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ရာဇသဂၤဟလမ္း ဒိကၡဏျမိဳ႕နယ္ရွိ ဟုိတယ္ဇုန္တြင္ တည္ရွိသည္။ဟိုတယ္ဇုန္၏ အနီးနားတြင္ Junction Shopping Center ရွိသည့္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္မွ ခရီးသြားလူႀကီးမင္းတို႔အတြက္ ေနရာထိုင္ခင္းအျပင္ အစစအရာ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစသည္။ ေနျပည္ေတာ္ျမိဳ႕ ဟိုတယ္ဇုန္အတြင္းရွိ Junction ဟိုတယ္သည္ ေျမ 11 ဧကအက်ယ္အဝန္းရွိျပီး ၾကယ္၅ပြင့္ အဆင့္ရွိ ဇိမ္ခံဟိုတယ္ႀကီးမွာ Deluxe အခန္း ၁၈ ခန္း ႏွင့္ Super Deluxe အခန္း ၁၆ ခန္းပါဝင္သည္။ အဆုိပါ ဟုိတယ္ႀကီးတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ Special Business Centre တစ္ခုပါဝင္ျပီး အစည္းအေဝး ခန္းမ တစ္ခု ရွိျပီး in-house restaurant နွင့္ VIP Dining Room မ်ားကို သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ေသာ အေနအထားႏွင့္ အေကာင္းဆံုးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားျဖင့္ ႀကိဳဆုိလ်က္ရွိသည္။ ဟိုတယ္လံုျခံဳေရး ၂၄ နာရီနွင့္အတူ တစ္ခန္းခ်င္းစီကို Air-Com တစ္လံုးစီ ႏွင့္ 32" LCD TV ႏွင့္ DVD Player မ်ား ႏွင့္ IDD Telephone မ်ား အစရွိေသာ Facilitated မ်ားႏွင့္အတူ အင္တာနက္လိုင္းမ်ားကိုပါ တပ္ဆင္အသံုးျပဳေပးထားသည္။ အဆိုပါ ဟိုတယ္ႀကီးမွာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ တည္ရွိျပီး က်န္တစ္ခုမွာ ေငြေဆာင္ျမိဳ႕တြင္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ Eskala Hotel & Resorts အမည္ရွိ ဟိုတယ္တစ္ခုျဖင့္ ထပ္မံမိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါသည္။ အဆိုပါ Eskala Hotel & Resorts ကို ၂၀၁၂ ခုနွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီး Modernresort Style ျဖင့္ အဆင့္ျမင့္အခန္းေပါင္း ၆၀ ပါရွိသည္။ Qualityfacilities မ်ား ပါရွိသည့္အျပင္ ဟိုတယ္ဧရိယာအတြင္း အပန္းေျဖ ေရကူးကန္အႀကီးစား ပါရွိသည္။ အဆုိပါ ဟိုတယ္သည္ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခအတြက္ ေဈးဝယ္ထြက္ျခင္းမ်ား ေဒသထြက္ အစားစာမ်ားကို အလြယ္တကူ ခံစားဖုိ႔ အခြင့္အေရးရရွိႏုိင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ဟိုတယ္အမ်ဴိးအစားျဖစ္သည္။ လူတိုင္းအတြက္ အားလပ္ရက္တြင္ အမွတ္တရမ်ား ႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳသစ္မ်ား ခံစားမႈအသစ္မ်ားကို အျပည့္အဝေပးစြမ္းႏုိင္ေသာ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ေနေသာ ဟိုတယ္ႏွင့္ ကမ္းေျခတစ္ခုျဖစ္သည္။
$
1 review
Strong Source Construction မွ တာဝန္ယူေဆာက္လုပ္ထားေသာ Project မ်ားထဲမွာ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ Hotel SS အေၾကာင္း ႏွင့္ မိတ္ဆက္လုိက္ပါသည္။ First Class အမ်ဴိးအစားျဖစ္ျပီး အခန္းအမ်ဴိးမ်ဴိးကို စိတ္တုိင္းက်ေရြးခ်ယ္ မွာယူႏုိင္သည္။ ဟိုတယ္ဧရိယာအတြင္း အဆင့္ျမင့္ အသံုးေဆာင္မ်ားထည့္သြင္း ေပးထားသည္။ Buty-Spa သဖြယ္ သစ္လြင္ေကာင္းမြန္ေသာ ေရခ်ဴိးခန္းမ်ား၊ ေနာက္ဆံုးေပၚ Flat LED TVs မ်ားကို ဟိုတယ္၏ ဧည့္ခန္း ႏွင့္ အိပ္ခန္းတစ္ခုျခင္းစီမွာ ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။ လူႀကီး၊ လူငယ္ အသံုးျပဳရအဆင္ေျပသည့္ ဇိမ္ခံေရကူးကန္ႀကီးမ်ားလည္း ပါဝင္သည့္အတြက္ စိတ္တုိင္းက် အပန္းေျဖအနားယူရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေနရာ တစ္ခုျဖစ္သည္။ Hotel SS ကို ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း ေအာင္ပန္းျမိဳ႕မွာ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ေရးဆြဲပံုေဖာ္ ဖန္တီးထားေသာ Project တစ္ခုျဖစ္သည္။ HOTEL SS ရဲ့ ေခတၱနားေနရာ HOTEL LOBBY....ရဲ့ တ၀ုိက္မွာေတာ့ လွပေသာ ေရာင္စုံပန္းကေလးမ်ားျဖင့္ စြဲေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ လွပေသာ အေရာင္စုံပန္းပင္ကေလးမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ပန္းျခံနွင့္ Hotel SS Aungban ထဲသုိ႔ ၀င္လုိက္ခ်ိန္မွာ ေႏြးေထြးေသာၾကဳိဆုိမွဳျဖင့္ နုွတ္ခြန္းဆက္သလွ်က္ရွိပါသည္.... ခင္မင္ရပါေသာ သူငယ္ခ်င္း(သုိ႔)ညီအကုိ၊ ညီအမမ်ားအတြက္ Hotel SS ၏ superior room ျဖင့္ မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္္။ Superior Twin bed room အမ်ိဳးအစား၏ သန့္ရွင္းသပ္ရပ္လွပေသာ အခင္းအက်င္းမ်ားနွင့္ ျပီးျပည္႔စုံေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။ MONSOON Promotion အစီအစဥ္ျဖင့္ HOTEL SS AUNGBAN တည္ရွိရာ ေအာင္ပန္းတ၀ုိက္ နွင့္ သာယာလွပေသာ ရူခင္းမ်ားၾကည့္ရႈ႔ခံစားရင္း၊ HOTEL SS AUGNBAN ရဲ့ အေကာင္းဆုံးေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကုိ ခံစားၾကပါစို႔...... သာယာေပွ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ အပန္းေျဖမွဳမ်ားအတြက္ အထူးအ႔ံၾသသင့္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အခန္းေစ်းနွန္းမ်ား ကုိ ေလ်ာ့ခ်ေပးေနပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းေလးပါးလုိက္ပါတယ္..... Local Price Superior: 35,000 mmk Deluxe: 45,000 mmk Suite: 70,000 mmk Extra Bed: 15,000 mmk Foreigner Price Superior: 35 USD Deluxe: 45 USD Suite: 70 USD Extra Bed: 15 USD Promotion Period: Till 30th September 2016 BOOKING NOW! Hotline: 081 60884, 61288~9, 61290, 09 252221115~7 Mobile: 09 977265331 Email: [email protected] No.55, Khatter Road, Mingalar Quarter, Kalaw Township, Aung Ban, Southern Shan State, Myanmar.
$
1 review
ကၽြန္ေတာ္တို႔ Strong Source Construction Company ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္စတင္ တည္ေထာင္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Company မွ အဆင့္ျမင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ project မ်ား၊ ကြန္ဒိုမီနီယံမ်ား ၊ တုိက္ခန္းမ်ားႏွင့္ အေထြေထြေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ကာ ေအာင္ျမင္မႈပန္းတုိင္မ်ားကို ဖန္တီးပံုေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ေလျပီ။ Customer မ်ား၏ စိတ္ေက်နပ္မႈ ကို အဓိကဦးစားေပးက ေဆာင္ရြက္ထားေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံခဲ့ေသာ Customer မ်ား အမ်ားစုကို စိတ္ေက်နပ္မႈ အျပည့္အဝ ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ စကာၤပူ ႏုိင္ငံမွ ႀကီးၾကပ္ေရးမႈးမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္ ဒီဇုိ္င္းပညာရွင္မ်ား၊ လုပ္သက္ရင့္ေသာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား အားလံုး တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာမ်ားျဖင့္ အရည္အေသြးကို ဦးစားေပးေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိသည္။
$
1 review
၀ါးေခ်ာင္း ေက်ာက္ျဖဴေတာင္မွ ေက်ာက္မ်ားခြဲျပီး ေက်ာက္ခြဲစက္တြင္ ေက်ာက္အမ်ိဳးအစားမ်ားခြဲျပီး တင္ဒါက်င္းမ်ား ေပးပို႔ျပီး အျခား လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ေရာင္းခ်သည့္လုပ္ငန္း။
$
1 review
M.K.T Construction ကုမၸဏီသည္ လူႀကီးမင္းတို ့၏ သင္တန္းခန္းမ်ား၊ လူႀကီးမင္းတို ့၏ ကုမၸဏီ အစည္းေဝးခန္းမ်ား နွင့္ အျခား ဧည့္ႀကိဳေကာင္တာမ်ားကို လွပေသသပ္ေသာ ဒီဇိုင္းမ်ားျဖင့္ M.K.T Construction ကုမၸဏီမွ တာဝန္ယူ အလွဆင္ ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ လူႀကီးမင္းတို ့ ၏ သင္တန္းခန္း ( Training Center Room Decoration )၊ ဧည့္ႀကိဳေကာင္တာ ( Counter Decoration )၊ အစည္းအေဝးခန္းမ်ား ( Meeting Room Decoration ) မ်ားကို လူၾကီးမင္းတို ့ စိတ္တိုင္းက် စိတ္ႀကိဳက္ အလွဆင္ ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ လူႀကီးမင္းတို ့ ၏ သင္တန္းခန္း ( Training Center Room Decoration )၊ ဧည့္ႀကိဳေကာင္တာ ( Counter Decoration )၊ အစည္းအေဝးခန္းမ်ား ( Meeting Room Decoration ) မ်ားကို လူၾကီးမင္းတို ့ စိတ္တိုင္းက် စိတ္ႀကိဳက္ အလွဆင္ ျပဳျပင္ ဒီဇိုင္းအလွ ဆင္လိုပါက M.K.T Construction ကုမၸဏီကိုု တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
A1 Group Of Companies သည္ လူၾကီးမင္းတို ့၏ ေနအိမ္၊ ဟိုတယ္၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား နွင့္ အျခားေသာအေဆာက္အဦးမ်ားကို လူၾကီးမင္းတို ့စိတ္ၾကိဳက္ ဒီဇိုင္းမ်ားျဖင့္ လွပေသသပ္စြာ ေဆာက္လုပ္ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ဒါ့ျပင္ Sakura Tower , Sedona Hotel , Micasa Hotel စေသာ အေဆာက္အဦးပံုစံမ်ားကို ဒီဇိုင္းဆြဲ ေဆာက္လုပ္ေပး လ်က္ရွိပါ သည္။ဒါ့ေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို ့၏ ေနအိမ္၊ တိုက္တာ ၊ဟိုတယ္ စေသာ အေဆာက္အဦးမ်ား ကို ေသသပ္လွပေသာ ဒီဇိုင္းမ်ားနွင့္ ေခတ္မွီဆန္းသစ္ေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားကို လူၾကီး မင္းတို ့အေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ လိုပါက A1 Group Of Companies ကို တိုက္ရိုုက္ ဆက္ သြယ္ ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။
$
1 review
Royal Sin Min Condo သည္ အလံုျမိဳ႕နယ္ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ အလံုလမ္းေထာင့္ အနီးတြင္ တည္ရွိျပီး လူစည္ကားသည့္ ေနရာ၊ ပင္လယ္ကူး ကြန္တိန္နာဆိပ္ကမ္းႀကီးမ်ားႏွင့္ နီးသည့္ေနရာ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္ နီး၍ စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေနရာ၊ ရန္ကုန္ျမစ္ကမ္းေဘးတြင္ တည္ရွိေသာေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းလက္ဆက္ေသာေလကို ေန႔စဥ္ရႈရႈိက္ေနထိုင္ရကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ နာမည္ႀကီးတန္ခိုးႀကီး ဘုရားျဖစ္ေသာ ေရႊတိဂံုဘုရားအား ေန႔စဥ္ေတြ႔ျမင္ ဖူးေမွ်ာ္ႏုိင္မည္ျဖစ္၍ အရာရာတြင္ ျပည့္စံုလွသည့္အတြက္ လူႀကီးမင္းတို႔၏ စိတ္ခ်မ္းသာမႈအား အေကာင္းဆံုးျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္သည့္ အဆင့္ျမင့္အိမ္စီမံရာကိန္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကားပါကင္ကိုလည္း သီးသန္႔ထားေပးျခင္းျဖင့္ ေနထိုင္သူ လူႀကီးမင္းမ်ားအတြက္ စိတ္ခ်မ္းေျမ့မႈကို ရရွိထားေသာ ကြန္ဒိုတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံပါသည္။ အခန္းတုိင္းကိုလည္း ေလဝင္ေလထြက္ ႏွင့္ အလင္းေရာင္ေကာင္းမြန္စြာ ရရွိႏုိင္ရန္ အေလးထားေဆာက္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ တစ္ကိုယ္တည္း လြတ္လပ္စြာ ေနခ်င္သူမ်ားအတြက္သာမက မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ လြန္စြာေကာင္းက်ဴိးျပဳႏုိင္ေသာ Royal Sin Min Condo ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါတယ္။ က်န္းမာျခင္းသည္ လာဘ္တစ္ပါးဟု ဆုိသည့္အတုိင္း ကမာၻေပၚတြင္ အေရးႀကီးဆံုးမွာ က်န္းမာေရးပစၥည္းမ်ားအား ျပည့္စံုစြာထားရွိေပးထားေသာ ကြန္ဒိုသည္ ေနထုိင္သူ လူႀကီးမင္းမ်ားအတြက္ လြန္စြာအဆင္ေျပေစသည့္အျပင္ က်န္းမာေရးေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ေလ့က်င့္ႏုိင္ရန္အတြက္ Gymnasium အခန္းကိုလည္း သီးသန္႔ထားရွိေပးထားသည့္အျပင္ က်န္းမာေရးေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ေလ့က်င့္ႏုိင္ရန္အတြက္ GYM အခန္းကိုလည္း သီးသန္႔ထားရွိေပးထားျခင္းေၾကာင့္ သင္ႏွင့္ သင့္မိသားစုအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ဘဝအား က်န္းမာစြာျဖင့္ျဖတ္သန္းေစခ်င္ေသာ ေစတနာျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ ကြန္ဒိုတြင္ Spa တစ္ခုကိုလည္းဖြင့္လွစ္ေပးထားေသာေၾကာင့္ ေနထိုင္သူ လူႀကီးမင္းမ်ားအေနျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းလွေသာ ဘဝအား ငယ္ရြယ္ႏုပ်ဴိမႈႏွင့္အတူ လန္းဆန္းတက္ၾကြစြာျဖင့္ ေက်နပ္စြာ ျဖတ္သန္းႏုိင္ရန္ ဖန္တီးေပးႏုိင္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ ကြန္ဒိုျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ Internet Cafe လည္းပါရွိေသာေၾကာင့္ ေအးခ်မ္းျခင္း၊ ဆိတ္ျငိမ္ျခင္းကို ခံုမင္ႏွစ္ျခိဳက္ေသာ လူႀကီးမင္းတို႔အတြက္ အထူးသင့္ေတာ္ေသာ ကြန္ဒိုတစ္လံုး ျဖစ္ပါသည္။ မိသားစုမ်ားလြတ္လပ္က်ယ္ျပန္႔ေသာ မီးဖိုေခ်ာင္အတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏႈးစြာ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ရန္ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေအာင္ အထူးစီမံေဆာက္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ စိတ္ခ်ရေသာ အခန္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ Royal Sin Min ကြန္ဒိုသည္သာ အေကာင္းဆံုးကြန္ဒိုတစ္ခုျဖစ္ ယံုမွားသံသယမရွိႏုိင္ေၾကာင္း သင္ႏွင့္ သင့္မိသားစုအတြက္ အေကာင္းဆံုး အၾကံေပးလုိက္ပါသည္။
$
1 review
ကၽြန္ေတာ္တို႔ Company သည္ Service ျဖစ္ျပီး Construction Glass အမ်ဴိးအစားမ်ဴိးစံုကုိ ရရွိႏုိင္ျပီး အိမ္တုိင္ရာေရာင္လုိက္လံတပ္ဆင္ျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။ အေကာင္းဆံုးဆိုတဲ့ အရည္အေသြးေတြနဲ႔ ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ Traning ေပးထားေသာ လုပ္သားမ်ားျဖင့္ေပါင္းစပ္ကာ လိုခ်င္တဲ့ ဒီဇုိင္းကို သင့္ေတာ္သည့္ ေနရာအေနအထားႏွင့္ ေစတနာေရွ႕ထားကာ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳေပးပါတယ္။ ယခုျပသထားေသာ ပံုမ်ားသည္ကၽြန္ေတာ္တို႔ Compay မွ တာဝန္ယူျပဳလုပ္ေပးထားေသာ မွန္အလွဆင္ပံုမ်ားျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ တံခါးလက္ကိုင္မ်ား ၊ ေရခ်ဴိးခန္းသံုး Glass မ်ား၊ အလွဆင္ မွန္မ်ား အားလံုးကို လုိခ်င္သလို စိတ္တုိင္းက်ဖန္တီးႏုိင္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘကက္က တာဝန္ယူ Service ေပးေနပါျပီ။ မွန္မ်ားတပ္ဆင္ျခင္း ၊ ဝင္ေပါက္တံခါားမ်ား တပ္ဆင္ျခင္း၊ မွန္ေသႏွင့္တံခါးမ်ား အလုိေလ်ာက္ဖြင့္ ပိတ္ မွန္တံခါးမ်ား (Senosr Door) မ်ား တပ္ဆင္ျခင္း၊ အလူမီနီယံ ေဘာင္ႏွင့္ မွန္မ်ား တပ္ဆင္ျခင္း၊ စတီးေဘာင္ႏွင့္ မွန္မ်ားတပ္ဆင္ျခင္း၊ မွန္ေစာင္းခ်ဴိးျခင္း ႏွင့္ ႏႈတ္ခမ္းလံုးျခင္း ၊ မွန္အမွိန္မႈတ္ျခင္း ၊ ဒီဇုိင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ မွန္စတစ္ကာမ်ား တပ္ျခင္း၊ မ်က္ႏွာက်တ္ျပဳလုပ္ျခင္း ၊ လိပ္တံခါးမ်ား တပ္ဆင္ျခင္း ၊ မွန္ မ်ားတပ္ဆင္ျခင္း အစရွိေသာ Service မ်ားကို စိတ္တိုင္းက်သည္အထိ တို္င္ပင္ေဆြးေႏြးကာ အေကာင္းဆံုးအရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ ေစတနာေရွ႕ထား လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း အသိေပးေၾကျငာအပ္ပါတယ္ ။
$
1 review
အဓိကပါ၀င္ေသာ အခ်က္မ်ား 1.ေရခ်ိဳးခန္းအိမ္သာ (၇) ေပအျမင့္ ေႀကြျပားကပ္ၿပီး။ 2.ဘိုထုိင္အိမ္သာ တပ္ဆင္ၿပီး။ 3.ေရ+မီး။ 4.အေကာင္းစားသုတ္ေဆး သံုးထားသည္။ 5.မီးဖုိခံုပါ။ 6.ကမ္းခင္း ကိုရီးယားပါေကး ပါၿပီး။ 7.လူစီးဓါတ္ေလွကားပါၿပီး။ အနီးအနားထင္ရွားသည္႔ေနရာမ်ား 1.ဂမုန္းပြင့္ ကုန္တုိက္ 2.ကမၻာေအး ဘုရား 3.န၀ေဒး ရုပ္ရွင္ရံု 4.ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ျပခန္း 5.စြယ္ေတာ္ဘုရား ပါ၀င္ေသာ Facilities ေႂကြခင္း ပါေကးခင္း Own Meter Own motor Power and lighting Line ေဆာက္လုပ္ၾကာခ်ိန္ - ၾကာခ်ိန္ (၁၀) လ။ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ဆဲ။ ေငြေပးေခ်မႈ - ကေမၻာဇဘဏ္ႏွင့္ (Dealer) ရရွိၿပီးျဖစ္၍ ဘဏ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အရစ္က်၀ယ္ယူနုိင္ပါသည္။ ေရာငး္ရန္ က်န္သည့္အခန္း ေျမညီ (၁၈ ေပ အျမင့္)
$
1 review
$
1 review
Oceanic maintain direct, healthy relationships with a large number of major manufacturers of both mobile handsets and other technology hardware. Our suppliers are some of the biggest companies and most recognisable brands in the world, including Apple, Samsung, Alcatel and Nokia. These relationships are cultivated and managed by Oceanic’s experienced accounts team, allowing us influence in trading arrangement negotiations that goes well beyond our company size. Oceanic have established a chain of warehouses across the South Pacific allowing us to store and process stock with a high degree of security and efficiency. We employ an experienced and well-managed warehouse team, adept at managing large volumes of electronic hardware. Stock is stored securely and ready for prompt dispatch to you or directly to your customers. Oceanic is able to manage the relationship with these recipients including payment collection. Oceanic can also provide high quality collateral or promotional stock and incorporate this into the processed end product. Our specialised procurement tools allow us to accurately forecast product sell through and greatly enhance the effectiveness of procurement decisions. Analysis of historical sales data further complements the strong advice we can offer while evaluating potential product purchases.
$
1 review
$
1 review
At its core, Oceanic is a logistics company. With an accumulated expertise provided by our years of experience, we can manage an entire stock procurement process with unparalleled efficiency and cost-effectiveness. From ordering and receiving delivery to securely storing to fulfilling and finally shipping the end product, Oceanic is proficient in every step in getting your product to market. Our real-time reporting offerings keep you up to date and informed at each stage as your product moves from the manufacturer right through to the end consumer. Oceanic can manage any or all parts of your sales channel. We can deliver in bulk to you or ship directly to your customers and offer a wide variety of order receipt options, including EDI and web-based. Oceanic will manage the relationships with suppliers, retail customers and end users and our dedicated finance teams can ensure smooth payment reconciliations.
$
1 review
(Security Training) All our deployed security personnel complete the mandatory advance security courses (WSQ – Module 1&2) and Basic English course at Aspect Training Centers prior to their actual deployment. Competency Element 1 to 7Picture18 Contain Incidents of Damage to Facilities & Equipment. Handle fire –related Incidents Handle-crime related Incidents Handle medical or first-aid related Incidents Handle-Bomb Threat Incidents Search, Apprehension and arrest Suspect Give Evidence In Court Competency Element 1 to 6 Prepare Work Actives Guard Static position Handle Telephone Calls & Lost – And Found Properties Patrol Premises Make reports and hand over duty Deployment Panning Schedule (for Senior Security Officer and Security Supervisor) Add on Courses Standard First Aid Course/ CPR Basic Martial art training Basic fire fighting training
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
Myanmar 's largest B2B marketplace for Electrical and Electronics products in Myanmar. You can buy and sell Cables & Wires, Motors, Dynamo, Transformers, Electrical components, Security & Safety, Automation Instruments in Myanmar. You can order from online or just see information online and buy directly from their showroom.