Products

Items 1 to 16 of 1414 total
1 review
Green Gold Industrial ကုမၸဏီမွ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ကြ်န္းသစ္ျဖင့္ျပဳလု ပ္ထား သည့္ Lounger with wheels ကိုလူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ ကြ်န္ းသစ္ျဖ င့္ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ၄င္းကုလား ထိုင္အရွည္ (Lounger with wheels ) သည္ လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ ၾကာရွည္အသံု းခံျပီး ေသသပ္လွပပါသည္။ လူၾကီးမင္းတို ့၏အိမ္ျခံဝင္းမ်ား ေရကူး ကန္မ်ားနွင့္ အျခားေသာ အပန္းေျဖ ေနရာမ်ားတြင္ ၄င္းကုလားထိုင္ အရွည္ ( Lounger with wheels ) ကိုအသံုးျပဳျပီး အနားယူအပန္းေျဖနိုင္ပါသည္။၄င္း ကုလားထုိင္ အရွည္သည္ လူၾကီးမင္းတို ့အနားယူလဲေလ်ာင္းရာတြင္ သက္ေသာင့္သက္သာ ရွိျပီး ကြ်န္း ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးနွင့္လည္း ညီညြတ္သည့္အျပင္ ၾကာရွည္ လည္းအသံုးခံပါသည္။ဒါ့ျပင္ ၄င္း ကုလားထိုင္၏ အေနာက္ဘက္တြင္ ဘီးပါေသာ ေၾကာင့္ ေရြ ့လ်ားရလြယ္ကူျပီး သိမ္းဆည္းရာတြင္လည္း လြယ္ကူလွပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ က်န္းမာေရးနွင့္လည္းညီညြတ္ျပီး ၾကာရွည္အသံုးခံေသာ ကြ်န္း ကုလားထိုင္ ( Lounger with wheels ) ကိုဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက Green Gold Industrial ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
Golden Rose Furniture ကုမၸဏီမွ အရည္ေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ စတီးနွင့္ ဆိုဖာ တို ့့ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ဆိုဖာထိုင္ခံု ( Sofa Sette )မ်ားကို လူႀကီးမင္းတို ့၏ အိမ္ ကုမၸဏီ ရံုးခန္းတို ့တြင္ အသံုးျပဳနိုင္ရန္္ အတြက္ ထုတ္လုပ္ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ် လ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္း ဆိုဖာထိုင္ခံုမ်ားသည္ ဒီဇိုင္းဆန္္းသစ္လွပပီး အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ စတီးလ္ ဆို္ဖာ တို ့ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ခိုင္ခံ့ သပ္ရပ္ လွပပါသည္။ဒါ့ျပင္လူ ႀကီးမင္းတုိ ့၏ အိမ္ ဧည့္ခန္းမ်ားတြင္ လည္း ၄င္း ဆိုဖာထိုင္ခံု ( Sofar Sette ) မ်ားကို အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္လူႀကီးမင္းတုိ ့ အေနျဖင့္ ၄င္း ဆိုဖာထို္င္ခံုမ်ားကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက Golden Rose Furniture ကုမၸဏီကုိ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
365000 ~ 365000 Kyats
1 review
လူျကီးမင္းတို့၏ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းအသံုးတည့္ျမည့္ပစၥည္းေလးျဖင့္မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။ LEECO အမွတ္တံဆိပ္ စာပြဲခံုသည္ ကြန္ပ်ဴတာသမားမ်ားနွင့္ စာရင္ကိုင္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အသင့္ေတာ္သံုးပစၥည္းေလးျဖစ္ပါသည္။ ထိုင္းနိုင္ငံမွ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ မီးခံေသတၱာမ်ား၊ ရံုးသံုး Furniture မ်ားကိုတင္သြင္းျဖန့္ျဖဴးလ်က္ရွိသည္။ ဂ်ပန္နည္းပညာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာေျကာင့္ အရည္အေသြးနွင့္ ခိုင္ခံမွဳအပိုင္ကို အထူးအေလးထားထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ Online မွ ဝယ္ယူလိုေသာ Customer မ်ားအတြက္ BaganMart.com website နွင့္ baganmart.com/facebook မွဝယ္ယူရရွိပါသည္။ လူျကီးမင္းတုိ့သိခ်င္ေသာ အေျကာင္းအရာမ်ားကိုလည္ ဝင္ေရာက္ေမးျမန္နိုင္ပါသည္။
$
1 review
Smart Modern Furniture ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့အိမ္တြင္ အသံုးျပဳေသာပရိေဘာဂပစၥ ည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာMDF ေခၚအက်စ္ျပဳလုပ္ထားေသာၾကိပ္ သားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ကုတင္ (Bedstead)ကိုတင္သြင္းျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္းကုတင္ေလး၏ အမည္ကို Night garden လိုေခၚပါသည္။ညအိမ္ခ်ိန္တြင္ ဥယ်ာဥ္ေလး ထဲမွာ အိမ္ေနသလိုခံစားမွဳ ့မ်ားကိုေပးေသာေၾကာင့္ (Night Garden Bedstead) ဟုေခၚျခ င္းျဖစ္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ (Night Garden Beadstead) ကိုဝယ္ယူ လိုပါက Smart Modern Furniture ကုမၸဏီကိုတိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
ဆန္းသစ္လွပသာ ဒီဇုိင္းပံုစံ ျဖင့္ သင့္အိမ္ကို အလွဆင္လိုပါသလား။ႏုိင္ငံတကာ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ နံရံကပ္ Wallpaper မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ Lamex Wallcovering မွ လူႀကီးမင္းတို႔ စိတ္တိုင္းက် ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။မေလးရွား ႏုိင္ငံမွ အဆင့္ျမင့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ကာ တိုက္ရုိက္တင္သြင္းထားေသာေၾကာင့္ အရည္အေသြးကို ၁၀၀% ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။သင့္အိမ္တစ္ခုလံုုးကို ေဆးသုတ္စရာမလိုပဲ၊ေဆးနံ ထြက္၍ စိတ္အေႏွာက္ယွက္ ျဖစ္စရာ မလုိပဲ လွပေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလို႔ ရေနပါျပီ။ဒီဇုိင္းလွပျပီး ၾကာရွည္ခံ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ေက်နပ္မႈ အျပည့္အဝ ေပးႏုိင္မွာ အေသခ်ာပင္ ျဖစ္သည္။
$
1 review
ျမင္သာ ၁ လမ္း၊ေတာင္ဥကၠာလာပျမိဳ႕နယ္ရွိ အိမ္ကို LN-171 ျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးထားသည့္ ပံုမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ဒီ ဒီဇုိင္းကုဒ္က ၁၀ေပပတ္လည္ ၁က်င္းကို ၂ သိန္း၁ေသာင္းက်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Floor King ၾကမ္းခင္းျပားက အထူ (၁၂ မီလီမီတာ)၊ အပါး (၈ မီလီမီတာ) ေပၚမူတည္ျပီး ေဈးႏႈန္းအမ်ဴိးမ်ဴိးရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Floor King ေဈးႏႈန္းက ပစၥည္းလက္ခ အျပီးအစီး ေဈးႏႈန္းပါ ခင္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Floor King Shoroom မ်ားသို႔ ၾကမ္းခင္းျပား ဒီဇုိင္းမ်ား လာေရာက္ေလ့လာျပီး Floor King စားပြဲတင္ ျပကၡဒိန္မ်ားကို ႏွစ္ဦးလက္ေဆာင္အျဖစ္ ရယူႏုိင္ပါသည္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ Floor King မွ Customer မ်ား အဆင္ေျပေစဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကမ္းခင္းကို အသံုးျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ အသံုးမျပဳသည္ ျဖစ္ေစ Customer မ်ား အိမ္ကို Survey အခမဲ့ ၾကည့္ရႈေပးပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ဘယ္ေလာက္ကုန္က်မယ္ဆိုတာ အတိအက် သိခ်င္ရင္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ မိမိအိမ္က ကိုရီးယား laminate ခင္းလို႔ သင့္ေတာ္၊မသင့္ေတာ္ စတဲ့ လိုအပ္တဲ့အၾကံဥာဏ္ေတြအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ဆက္သြယ္လိုက္ရင္ Customer မ်ားရဲ႕ အိမ္ကိုလာေရာက္ျပီး အခမဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေပးပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ကၽြန္ေတာ္တို႔ Floor King ရဲ႕ တက်င္းေဈးႏႈန္းတြင္ ေဘးေဘာင္ စကာတင္ ဘီတင္ အားလံုးကို လိုအပ္သလို သံုးစြဲေပးမွာ ျဖစ္ျပီး တက်င္းအတြက္ အခ်ပ္ေရ အတိက်ေပး မွာ ျဖစ္ပါသည္။ တက်င္းအထက္ပိုသြားတဲ့ အခ်ပ္အေရအတြက္ ကို ႏႈတ္ေပးျပီး လိုသြားရင္လည္း အခ်ပ္အေရအတြက္ တန္ဖိုးကိုပဲ ေပးရတာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ customer မ်ား ေခါင္းရႈပ္ျခင္း မရွိပဲ အဆင္ေျပ စိတ္ခ်မ္းသာမွာပါ။Floor King ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာမွာ စကာတင္ ဘိတင္ေတြက PVC လုိ႔ေခၚတဲ့ ေကာ္ျပားကို အသံုးမျပဳပဲ သစ္သားကို အေျခခံျပီး ျပဳလုပ္ထားတဲ့ အရည္အေသြးျမင့္ လွပေသာ ႀကိတ္သား စကာတင္ ဘိတင္သာ အသံုးျပဳျခင္း၊ ေရစိုခံ ျမင့္မားတဲ့ အရည္အေသြးျမင့္ အလူမီနီယံပါတဲ့ ၃ မီလီမီတာ အထူရွိတဲ့ ေဖာ့ကိုသာ အသံုးျပဳျခင္း စတဲ့ အရည္အေသြးျမင့္ ပစၥည္းကိုသာ အသံုးျပဳပါတယ္။"သင့္အိမ္မက္မ်ား လွပေစဖို႔ Floor King ၾကမ္းခင္းျပားျဖင့္ အလွဆင္စို႔"။
$
1 review
M-S Trading ကုမၸဏီမွ လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္ အရည္ေသြးျမင့္မားသည့္ ေခတ္မွီ ကြ်န္းသစ္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အိမ္သံုးပရိေဘာဂပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ သည့္ ကြ်န္းကုလားထိုင္နွင့္ေလးေထာင့္ စားပြဲ ( Teak Chair & Teak Table ) ကို လူၾကီးမင္း တို ့အတြက္ ထုတ္လုပ္ျဖန္ ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ ၄င္းကုလား ထိုင္နွင့္စားပြဲသည္ လွပေသသပ္ပီး ဒီဇိုင္းဆန္သည့္အျပင္ ၾကာရွည္အသံုးခံေသာ အိမ္သံုး ပရိေဘာဂ ပစၥည္းျဖစ္ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ၄င္း ကြ်န္းကုလားထိုင္နွင့္ကြ်န္း့စားပြဲ ( Teak Chair & Teak Table ) ကိုဝယ္ယူ အသံုးျပဳလိုပါက M.S Trading ကုမၸဏီ ကို တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
ရံုးသံုးစံုလည္ဆိုဖာထိုင္ခံုမ်ားနွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။ လူျကီးမင္းတို့၏ ရံုးခန္းအတြင္းသပ္ေသာက္သက္ေသာထိုင္ျပီး အလုပ္လုပ္နိုင္ပါသည္။ ထိုင္းနိုင္ငံ၏ အမည္ျကီးတံဆိပ္ျဖင့္သည့္ LEECO အမွတ္တံဆိပ္သည္ ဂ်ပန္နည္းပညာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာေျကာင့္ အရည္အေသြးျမင့္မားျပီး ခိုင္ခံမွဳရွိေစပါသည္။ Online မွ ဝယ္ယူလိုေသာ Customer မ်ားအတြက္ BaganMart.com website နွင့္ baganmart.com/facebook မွဝယ္ယူရရွိပါသည္။ လူျကီးမင္းတုိ့သိခ်င္ေသာ အေျကာင္းအရာမ်ားကိုလည္ ဝင္ေရာက္ေမးျမန္နိုင္ပါသည္။
$
1 review
320000 Kyats
1 review
ရံုးသံုး၊အိမ္သံုး ေက်ာင္းသံုး စသည္ျဖင့္ ေနရာမေရြးအသံုးျပဳနုိင္ေသာ ေဘးဆြဲ ဗီဒို အမ်ဴိးအစား ျဖစ္သည္။ေဘးဆြဲ တံခါးစနစ္ေၾကာင့္ အဖြင့္အပိတ္ လြယ္ကူေစျပီး ေသာ့စနစ္ပါ ထည့္သြင္းဖန္တီး ထုတ္္လုပ္ထားသည္။အသံုးျပဳရ ေပါ့ပါးလြယ္ကူေစေသာေၾကာင့္ စိတ္္တိုင္းက် အႀကိဳက္ေတြ႔ေစမယ့္ ဗီဒိုအမ်ဴိးအစားျဖစ္သည္။အရည္အေသြး ျပည့္မွီစြာ ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အလြယ္တကူ ပ်က္စီးျခင္း မရွိပဲ သံေခ်းတက္ ပ်က္စီးမႈမွ ကာကြယ္တားဆီးေပးနုိင္သည္။
$
1 review
asm ကုမၸဏီမွ ေရခ်ိဳးခန္းသံုး သန့္စင္ခန္းသံုး ပစၥည္းျဖစ္သည့္ ေဘစင္ (tap & basin) ကို လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ လူၾကီးမင္းတို ့အိမ္ ၊ ရံုး၊ ဟိုတည္မ်ာ းတြင္ရွိေသာ သန္ ့စင္ခန္းမ်ားနွင့္ေရခ်ိဳးခန္းမ်ားတြင္ သန္ ့ရွင္းသပ္ရပ္လွပေသာ ေဘစင္ (tap & basin) ကိုလူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို ့ ၏ ေရခ်ိဳးခန္းနွင့္အိမ္သာသံုး ပစၥည္းျဖစ္သည့္ ေဘစင္(tap & basin)ကိုလူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ဆက္သြယ္မွာယူလိုပါက asm ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
Chindits Furniture ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ကြ်န္း သစ္မ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေခါက္ကုလားထိုင္ ( Deck- Chair ) ကုိ လူၾကီးမင္းတုိ ့အတြ က္ ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ ရွိပါသည္။ ၄င္းကုလားထိုင္၏ ေအာက္ခံနွင့္ ေက်ာမွီတို ့တြင္ ၾကိမ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ သက္ေသာင့္သက္သာရွိျပီး အေညာင္းအညာေျပေသာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးနွင့္လည္းညီညြတ္ေသာ အိမ္သံုးပရိေဘာဂ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။၄င္းေခါက္ကုလားထုိင္ ( Deck- Chair ) သည္ လူၾကီးမင္းတို ့ အတြက္ အပန္းေျဖ အနားယူရာတြင္လည္းေကာင္း စာဖတ္ရာတြင္လည္းေကာင္း အနားယူ အိပ္စက္ရာတြင္လည္းေကာင္း အသံုးဝင္ေသာပရိေဘာဂပစၥည္းတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာ င့္လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ အိမ္သံုးပရိေဘာဂပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ၄င္းေခါက္ကုလားထိုင္ ( Deck –Chair ) ကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက Chindits Furniture ကုမၸဏီကို တိုုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ မွာယူနုိင္ပါသည္။
$
1 review
Silver Lotus ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတုိ ့အတြက္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ဓာတု ပစၥည္း မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ျမက္ခင္းအတုမ်ား ( Synthetic Grass ) ကို ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ် လ်က္ရွိပါသည္။၄င္းျမက္ခင္းအတု မ်ားသည္ ေဘာလံုးကြင္းမ်ား ၊ ကစားကြင္းမ်ား ၊ ေဂါက္ကြင္းမ်ား နွင့္ အျခားအိမ္ျခံဝင္း အလွဆင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ၄င္း ျမက္ခင္းအတု မ်ား ( Synthetic Grass )ကိို အသံုးျပဳ၍ အလွဆင္နုိင္ပါသည္။ဒါ့ျပင္ လူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္ ျခံဝင္းထဲတြင္လည္း ၄င္းျမက္ခင္းအတု မ်ားကို တပ္ဆင္ျပီး လူၾကီးမင္းတို ့ စိတ္ၾကိဳက္ အလွဆင္နုိင္ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ၄င္း ျမက္ခင္းအတုမ်ား ( Synthetic Grass ) ကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳ အလွဆင္လိုပါက Silver Lotus ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
A range of beautiful shades that has the effect of opening limited spaces and alternatively, narrowing vast areas and creating interesting contrasts to make the environment a stunning picture of luxurious living or functional working pad. Let Vein Stone enhance the splendour of your living and interior architecture with a beauty so surreal, it awe-inspired. After all, it is a Gift or Art from the very Earth we live.
$
1 review
LEECO ထိုင္ခံုမ်ားကုိအရည္ေသြးသာလြန္ေကာင္းမြန္ျပီး ၾကာရွည္ခံဖို႔ေအာင္ ထုတ္လုပ္ထားပါတယ္။ ေခတ္မီ၊ စတိုင္က်ျပီးသက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစဖို႔အတြက္အထူးျပဳလုပ္ထားပါတယ္။ ဘယ္လိုရံုးလုပ္ငန္းမွာမဆို အသံုးျပဳလို႔အဆင္ေျပေစမယ့္ထုိင္ခံုမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ LEECO အမွတ္တံဆိပ္သည္ ထိုင္းနိုင္ငံ၏ နံပတ္တစ္အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္ျပီ ဂ်ပန္နည္းပညာကိုအသံုးျပဳထားေသာေျကာင့္ ခိုင္ခံမွဳရွိျပီ ေရရွည္အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ Online မွ ဝယ္ယူလိုေသာ Customer မ်ားအတြက္ BaganMart.com website နွင့္ baganmart.com/facebook မွဝယ္ယူရရွိပါသည္။ လူျကီးမင္းတုိ့သိခ်င္ေသာ အေျကာင္းအရာမ်ားကိုလည္ ဝင္ေရာက္ေမးျမန္နိုင္ပါသည္။
$
1 review
Empire Holding Companyမွတင္သြင္းေသာTeka Brandသစ္ မီးဖိုေခ်ာင္းသံုးStanding Sink ေဘစင္သည္Stainless Steel ျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားျပီး သံုးစြဲရလြယ္ကူေသာမ်က္နွာျပင္နွစ္ခုပါရွိ သည့္ေနာက္ဆံုးေပၚTekaနည္းပညာျဖစ္ပါသည္။မ်က္နွာျပင္နွစ္ခုပါရွိေသာေၾကာင့္တစ္ဆင့္ျပီးတစ္ဆင့္ထပ္ခါထပ္ခါအလြယ္တကူေဆးေၾကာနိုင္ျပီးသံုးစြဲရလြယ္ကူပါသည္StrandingSinkေဘစင္သည္ ေငြေရာင္ကာလာျဖစ္ေသာေၾကာင့္အစြန္းအထင္းအေပေတ ခံပါသည္။ ၄င္းမ်က္နွစ္ျပင္နွစ္ခု၏ေအာက္တြင္ အျခားပစၥည္းမ်ားပါထားရွိနိုင္ေအာင္အပိုေအာက္ခံျပားတစ္ထပ္ပါရွိပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားေသာ teka တံဆိပ္ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး standing sink ေဘစင္ကိုသံုုးစြဲသင့္ပါသည္။
$
1 review
လုပ္ငန္းသံုး၊ရံုးသံုး၊အစည္းအေဝးသံုး စံုလည္ခံု တစ္မ်ဴိးျဖစ္သည္။အေကာင္းစား လည္သာျဖင့္ ခ်ဴပ္လုပ္ထားေသာေၾကာင္း ထိုင္ရတာ သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစျပီး စိတ္တိုင္းက်မႈေပးနုိင္ေသာ ခံုအမ်ဴ်ိးအစားျဖစ္သည္။တစ္ေန႔ကုန္ ရံုးခန္းထဲတြင္ အလုပ္လုပ္ေနရသူမ်ားအတြက္ ခါးနာျခင္း ေညာင္းကိုက္ျခင္းမ်ား မျဖစ္ေအာင္ တားဆီးကာကြယ္ေပးနုိင္သည္။အပူစုတ္ယူနုိင္စြမ္း ရွိေသာ Leather အမ်ဴိးအစားကုိ သာ အသံုးျပဳဳထားေသာေၾကာင့္ အထိုင္ၾကလို့ ပူျခင္း ေညာင္းျခင္း မျဖစ္ေပၚေအာင္ တားဆီးေပးနုိင္သည္။
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
Myanmar 's largest B2B marketplace for Building and Decoration. You can buy and sell building machine, bathroom and kitchen, aluminium and metal, flooring,ceiling and roofing,furniture,windows,doors and gates,indoor plants, shoe and equipment,decoration and construction services in Myanmar. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.<p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p>