Products

Items 1 to 16 of 1347 total
1 review
ရံုးသံုး၊အိမ္သံုး ေက်ာင္းသံုး စသည္ျဖင့္ ေနရာမေရြးအသံုးျပဳနုိင္ေသာ ေဘးဆြဲ ဗီဒို အမ်ဴိးအစား ျဖစ္သည္။ေဘးဆြဲ တံခါးစနစ္ေၾကာင့္ အဖြင့္အပိတ္ လြယ္ကူေစျပီး ေသာ့စနစ္ပါ ထည့္သြင္းဖန္တီး ထုတ္္လုပ္ထားသည္။အသံုးျပဳရ ေပါ့ပါးလြယ္ကူေစေသာေၾကာင့္ စိတ္္တိုင္းက် အႀကိဳက္ေတြ႔ေစမယ့္ ဗီဒိုအမ်ဴိးအစားျဖစ္သည္။အရည္အေသြး ျပည့္မွီစြာ ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အလြယ္တကူ ပ်က္စီးျခင္း မရွိပဲ သံေခ်းတက္ ပ်က္စီးမႈမွ ကာကြယ္တားဆီးေပးနုိင္သည္။
$
1 review
Silver Lotus ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္ဧည့္ခန္း စားပြဲခံုမ်ား ၊ အိပ္ခန္းမ်ားရွိ စားပြဲခံု မ်ားတြင္ လွပေသာ စားပြဲတင္ မီးအိမ္မ်ားကို လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ ထုတ္လုပ္ျဖန္ ့ျဖဴးေရာ င္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္း စားပြဲ တင္မီးအိမ္ ( Table Lamp )မ်ားသည္ ဒီဇိုင္းဆန္းသစ္ လွပပီး အသံုးျပဳရလြယ္ ကူေသာေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတုိ ့အတြက္ မီးပ်က္ရာတြင္လည္း ေကာ င္း အေမွာင္ထဲတြင္လည္းေကာင္း အလြယ္တကူ သယ္ေဆာင္နုိင္ေသာ စားပြဲတင္ မီးအိိမ္ မ်ား ( Table Lamp )ကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ အသံုးဝင္ေ သာ အိမ္အလွဆင္ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ၄င္း စားပြဲတင္ မီးအိမ္ ( Table Lamp ) ကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳလုိပါက Silver Lotus ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုုက္ ဆက္သြယ္ မွာယူူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
တီဗီၾကည့္စင္ကို ေႏွာ သစ္သားၿဖင့္ၿပဳလုပ္ထားၿပီး သစ္သားၾကံခိုင္မူကို (၁၀) ႏွစ္အာမခံ ထားပါသည္။ လူၾကီးမင္းတို႔စိတ္တိုင္းက် တီဗီၾကည့္စင္မ်ားကို မွာယူရရွိႏုိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ Shwe Tha Pyay ၏လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္စဥ္ကတည္းက တန္္ဖိုးၿမင့္သစ္မ်ား မၿပဳန္းတီးေရး လူသိနည္းသစ္မ်ားသံုးစြဲေပး ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ကို လက္ဝယ္ကိုင္ေဆာင္ကာ ပရိေဘာဂမ်ားကို ထုတ္လုပ္ လုပ္ကိုင္ကာ ၿဖန္႔ၿဖဴ းေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္ၿဖစ္ေၾကာင္းသတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါတယ္။ ဝယ္ယူအားေပးလိုေသာ မိတ္ေဟာင္း၊ မိတ္သစ္ Customer မ်ားကို Shwe Tha Pyay Co.,Ltd တြင္စိတ္တုိင္းက် ေဆာင္ရြက္ေပးေနၿပီၿဖစ္ပါတယ္။
$
1 review
Natural Clay Exterior Wall Tile မ်ားကို Japanese Industrial Standard (JIS) ႏွင့္အညီ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိျပီး ပထမဆံုး ႏွင့္ တစ္ခုတည္းေသာ ျပည္တြင္းျဖစ္ Japanese Clay Tile မ်ားျဖစ္သည္။ Natural Clay Exterior Wall Tile မ်ားသည္ Japan ႏုိင္ငံလုပ္ ေခတ္မွီစက္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ဝါရင့္ Japan နည္းပညာရွင္မ်ားကိုယ္တုိင္ႀကီးၾကပ္ထုတ္လုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ Japan Quality အတုိင္းျဖစ္သည္။Natural Clay Exterior Wall Tile မ်ားကို အရည္အေသြးျမင့္ သဘာဝေျမသားစစ္စစ္ျဖင့္ အသံုးျပဳထားျပီး Production Process တစ္ခုလံုးတြင္ Chemical ပစၥည္းမ်ား လံုးဝသံုးစြဲထားျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ အက်ဴိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိေစနုိင္ပါသည္။Natural Clay Exterior Wall Tile ၏ထူးျခားခ်က္မွာ Product Color ျဖစ္သည္။အေရာင္မ်ားသည္ သဘာဝအတုိင္း ထူးျခားလွပေသာ အေရာင္ညီ ၊ အရာင္ေျပး ႏွင့္ အေရာင္စပ္မ်ား ျဖစ္သည္။(ဥပမာ - အနီ ၊ ခဲ ၊ သနပ္ခါး ၊ ဆင္စြယ္) Exterior Wall Tile မ်ား၏ အေရာင္မွာ မည္သည့္ အေႀကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ တစ္သက္တာ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိပါ။ ( ဥပမာ - Acid ျဖင့္ ေဆးေသာ္လည္း မူလအေရာင္ မေျပာင္းလဲပါ)
$
1 review
Silver Lotus ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္အေဆာက္အဦး၊ ဟိုတယ္ မ်ားတြင္ ရွိ ေသာ မီးဖိုေခ်ာင္ အခန္းမ်ားကို လွပေသသပ္ သန္ ့ရွင္းေသာ မီးဖိုေခ်ာင္ အခန္းမ်ား အျဖစ္သို ့ေျပာင္းလဲ လာေစရန္ အတြက္ အိမ္အတြင္းပိုင္း မီးဖိုေခ်ာင္းအခန္းမ်ားကိုလူၾကီးမင္းတို ့ စိတ္ၾကိဳက္ အလွဆင္ ျပဳျပင္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ ဒါ့ျပင္ Silver Lotus ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့၏အိမ္မီး ဖိုေခ်ာင္ခန္းမ်ားကို လူၾကီးမင္း တို ့ စိတ္ၾကိဳက္ စိတ္တိုင္းက် အလွဆင္ျပဳျပင္ မြမ္းမံ ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ ဒါ့ေၾကာင္ ့လူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္ မီးဖိုေခ်ာင္ မ်ားကို လွပ ဆန္းသစ္ ဒီဇိုင္းဆန္ေသာ မီးဖိုေခ်ာင္မ်ား အျဖစ္သို ့ေျပာင္းလဲ အလွ ဆင္လုိပါက Silver Lotus ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနို္င္ပါသည္။
$
1 review
Golden Sunrise မွ တင္သြင္းေသာ မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းျဖစ္ သည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ ့သံုး( 2 burner gas stove )မီးဖိုသည္ မီးဖိုမ်က္နွာျပင္ ဒိုင္ခြက္နွစ္ခုပါရွိေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ သံုးစြဲရလြယ္ကူျပီး ခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္ လြယ္ကူလ်င္ျမန္ပါသည္။ ဒါ့အျပင္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ stainless steelအမ်ိဳးစား ကို အသံုးျပဳေသာေၾကာင့္ ခိုင္ခံ့ သပ္ရပ္ပီး ၾကာရွည္ အသံုးခံပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္ ခိုင္ခံ့ သပ္ရပ္ျပီး သံုးစြဲရလြယ္ကူေသာ ဂတ္စ္ မီးဖိုကိုသံုးစြဲ သင့္ပါသည္။လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ 2 burner gas stove ကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက Golden Sunrise ကုမၸဏီကုိတိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
ညီကိုေမာင္နွမမ်ားေသာမိသားစုမ်ားအတြက္ သံုးျပဳရတာလြယ္ကူေသာ နံရံကပ္ဗီရို အသံုးျပဳခ်င္းျဖင့္ ေနရာမယူတဲ့အျပင့္ သီသန့္ ေနရာခြဲထားေသာေျကာင့္ ညီအမမ်ား အတူတူအသံုးျပဳနုိင္ပါသည္။ FACTORYTOHOME CO., LTD ထုတ္လုပ္ေသာ ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ားသည္ ခိုင္ခံျပီး ေစ်းနွုဳန္းခ်ိဳသာ ေသာေျကာင့္ လူျကီးမင္းတို့ အျကိုက္ေတြ့မည္ ဗီရိုမ်ားျဖစ္ပါသည္။
$
1 review
$
1 review
Elephant House ကုမၸဏီမွ လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္ အိမ္သံုးပရိေဘာဂ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ႀကိမ္ ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ ကုလားထိုင္ ( Rattan Chair ) ကို ထုတ္လုပ္ျဖန္ ့ျဖဴး ေရာင္းခ် ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ ၄င္းကုလားထိုင္သည္ ႀကိမ္ျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားသည့္ အတြက္ အသံုးျပဳရာတြင္ ေပါ့ပါး သည့္ အျပင္္ သက္ေသာင့္ သက္သာ ရွိေသာ ေၾကာင့္ က်န္းမာေရး နွင့္ လည္း ညီညြတ္ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ အိမ္ တြင္ အနားယူအပန္းေျဖရာတြင္ ၄င္း ႀကိမ္ကုလားထိုင္ ကို အသံုးျပၿပီး အပန္းေျဖနို္င္ပါသည္။ လူႀကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ၄င္း ႀကိမ္ကုုလားထိုင္ကို ဝယ္ယူ အသံုးျပဳလိုပါက Elephant House ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ မွာယူနို္င္ပါသည္။
$
1 review
ရံုးခန္းသံုး ကုလားထိုင္ အမ်ဴိးအစားျဖစ္ျပီး အသံုးျပဳရ သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစသည္။စံုလည္ ကုလားထိုင္ ျဖစ္သျဖင့္ ထိုင္ရ ထရ လြယ္ကူေစသည္။ေညာင္းကိုက္ျခင္း နွင့္ အပူဒဏ္ ခံနုိင္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးနုိင္စြမ္း ရွိသည္။အရည္အေသြး ျပည့္ဝမႈေၾကာင့္ ၁၀၀% ယံုၾကည္စိတ္္ခ်စြာ အသံုးျပဳနုိင္သည္။
$
1 review
Star Home ကုမၸဏီသည္ မေလးရွားနုိင္ငံမွတင္သြင္းေသာ မ်က္နွာက်က္မ်ားကို လူၾကီးမင္း တို ့အတြက္တင္သြင္း ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။လူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္အေဆာက္အဦ းမ်ားကို မ်က္နွာက်က္မ်ား တပ္ဆင္အလွဆင္သင့္ပါသည္။၄င္းမ်က္နွာက်က္ (ceiling) မ်က္နွာက်က္မ်ားသည္ မေလးရွားနိုင္ငံ၏အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ အထပ္သားျဖင့္ျပဳလု ပ္ထားေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို ့၏အိမ္ေခါင္းမိုးမွဝင္လာနိုင္ေသာ အပူရွိန္ဒဏ္ကို ကာကြယ္ေပးနိုင္ျခင္း သန့္ရွင္းသပ္ရပ္စြာ အလွဆင္နိုင္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖ င့္အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္အမိုးအပူဒဏ္ကိုကာကြယ္အလွဆင္ နိုင္ရန္အတြက္ မ်က္နွာက်က္ (ceiling) မ်ားကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက Star Home ကုမၸဏီကိုတိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
$
1 review
ထမင္းစားပြဲခံုကို စကားဝါ၊ေႏွာ သစ္သားၿဖင့္ၿပဳလုပ္ထားၿပီး သစ္သားၾကံခိုင္မူကို (၁၀) ႏွစ္အာမခံ ထားပါသည္။ လူၾကီးမင္းတို႔စိတ္တိုင္းက် ထမင္းစားပြဲခံုမ်ားကိုလည္း မွာယူရရွိႏုိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ Shwe Tha Pyay ၏လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္စဥ္ကတည္းက တန္္ဖိုးၿမင့္သစ္မ်ား မၿပဳန္းတီးေရး လူသိနည္းသစ္မ်ားသံုးစြဲေပး ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ကို လက္ဝယ္ကိုင္ေဆာင္ကာ ပရိေဘာဂမ်ားကို ထုတ္လုပ္ လုပ္ကိုင္ကာ ၿဖန္႔ၿဖဴ းေရာင္းခ်ေပးေနပါၿပီၿဖစ္ေၾကာင္းသတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါတယ္။ ဝယ္ယူအားေပးလိုေသာ မိတ္ေဟာင္း၊ မိတ္သစ္ Customer မ်ားကို Shwe Tha Pyay Co.,Ltd တြင္စိတ္တုိင္းက် ေဆာင္ရြက္ေပးေနၿပီၿဖစ္ပါတယ္။
$
1 review
( Silver Lotus ) ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္အေဆာက္အဦး၊ ဟိုတယ္ မ်ားတြင္ ရွိ ေသာလူၾကီးမင္းတို ့၏ အိပ္ယာ အိပ္ခန္းမ်ားကို လွပပီးေခတ္မွီ ဒီဇိုင္းဆန္ေသာ အိပ္ယာ အိပ္ခန္းမ်ား အျဖစ္သို ့ေျပာင္းလဲ လာေစရန္ ဒီဇိုင္း အလွဆင္ ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ လူၾကီးမင္းတို ့၏ အိပ္ယာ နွင့္အိပ္ခန္းမ်ားကို လွပေသ သပ္ ေသာ ဒီဇိုင္းပံုစံမ်ားျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ရန္အတြက္( Silver Lotus ) ကုမၸဏီမွ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိ ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ အိမ္အတြင္းပိုင္းရွိ အိပ္ယာ အခန္းမ်ား ကို လွပေသသပ္ ပီး ဒီဇိုင္းဆန္းေသာ အိပ္ယာ ဒီဇိုင္းမ်ားအျဖစ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ အလွဆင္ လိုပါက ( Silver Lotus ) ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
လူႀကီးမင္းတို ့၏ အိမ္ အေဆာက္အဦးမ်ားရွိ မီးဖိုေခ်ာင္ခန္းမ်ားနွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား တြင္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ steel ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ေဘစင္ကို လူႀကီးမင္းတို ့ အတြက္ ထုတ္လုပ္ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ် ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္းေဘစင္ ၏ ေအာက္ဘက္ တြင္ အျခား ပစၥည္းမ်ားကို တင္ထားနုိင္ သည့္ အဆင့္တစ္ဆင့္လည္းပါဝင္ပါသည္။၄င္း ေဘစင္ ( single basin ) သည္ stainless steel ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ေၾကာင့္ အရည္ေသြးေကာင္း မြန္ၿပီး ၾကာရွည္ အသံုးခံပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္လူႀကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ၄င္း ေဘစင္ (single basin )ကို ဝယ္ယူ အသံုးျပဳ လိုပါက Golden Sunrise ကုမၸဏီကုိ တိုက္ရို္က္ ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
အဝတ္အစားထည့္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ Customer မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳရတာလြယ္ကူေသာ ဗီရိုမ်ားကို FACTORYTOHOME CO., LTD မွ မွာယူအသံုးျပဳနုိင္ပါသည္။ နံရံကပ္ဗီရိုျဖစ္ေသာေျကာင့္ အခန္းအတြင္းေနရာမယူေသာေျကာင့္ အဆင္ေျပစြာအသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ ေအာက္တြင္ သီးသန့္ ေနရာမ်ားပါရွိေသာေျကာင့္ ပစၥည္းအေသးေလးမ်ားထားရွိနိုင္ပါသည္။
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
Myanmar 's largest B2B marketplace for Building and Decoration. You can buy and sell building machine, bathroom and kitchen, aluminium and metal, flooring,ceiling and roofing,furniture,windows,doors and gates,indoor plants, shoe and equipment,decoration and construction services in Myanmar. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.<p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p>