Products

Items 1 to 16 of 43 total
1 review
Not Define
1 review
အထက္ပါ အဆို႔ရွင္သည္ သဘာဝက်က်ဖြဲ႔စည္းမႈရွိျခင္း၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာတံဆိပ္ခတ္ျခင္း၊ အေကာင္းဆံုးဆြဲေဆာင္မႈ အသြင္အျပင္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းသည္မည္သည့္ဦးတည္ခ်က္ကို မဆိုျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
ဂ်ပန္နုိင္ငံထုတ္စတီးၿပားမ်ားကုိ အသံုးၿပဳလုိသူမ်ားအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို ့RK Yangon Steel မွ အရည္အေသြးမွီကာ တရုတ္ေစ်းကြက္ကုိ ထုိးေဖာက္နုိင္တဲ့ ဂ်ပန္ပစၥည္းသီးသန္႕ထုတ္လုပ္ေပးလ ်က္ရွိပါသည္။ လူႀကီးမင္းတုိ႕လုိခ်င္ေသာ စတီးၿပားအရြယ္အစားနွင့္ အထူကုိသာ RKသုိ႕ဆက္သြယ္လုိက္ပါ။
$
1 review
Not Define
1 review
www.kingmyanmar.com
$
1 review
Not Define
1 review
Detail at. . . . . http://www.kingmyanmar.com/en_US/scaffolding-t-head-prop/
$
1 review
-Steel, electro-galvanized - British standard, for BS4568 Conduit - Factory,good quality material with low prices Bar Saddle ကဲ့သို့ေသာ Galvanised Steel.(Hexagon Lock Nut,Flexible Tube Adaptor,Dome Cover,Circular Box lid Cover,Ball & Socket ,Aluminium Conduit Socket မ်ားအား Sizes စံုလင္စြာ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ခ်ိဳသာေသာေဈးႏႈန္း ေကာင္းမြန္ေသာအရည္အေသြးႏွင့္တာရွည္အျကမ္းခံမႈတို့ေျကာင့္ ဝယ္ယူသူမ်ားစိတ္ေက်နပ္ေစေသာ က်ြန္ေတာ္မ်ား MMB Electric ကိုသာ ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။
$
1 review
Not Define
1 review
Cabinet Monobloc stainless steel cabinet. All internal angles have been rounded for easy cleaning. Insulation with high density polyurethane 60 mm thick. The shelves are supported on stainless steel guides capable of holding heavy specimens . The cooling system and controls are located in the top of the cabinet for easy inspection and maintenance. Thermostatic unit The cooling group, CFC free, is oversized for maximum reliability. It is designed to condition the air circulating in the cabinet. The cooling circuit is entirely made of copper and is completed with dewater/receiver filter, spy glass to verify the passage of Freon, high pressure manostat and inlet connectors. The evaporator has the same characteristics of the condenser. The de-humidification is obtained by a smooth tube with cyclic thaw. The heating element consists of a stainless steel finned tube with a limit thermostat. Control console The front panel includes a large digital display with switches and alarm leds. A multifunction control unit displays simultaneously the set points and absolute output values. Temperature sensor The PT100 sensor is movable inside the cabinet area and xcan also be located inside the test sample conforming to specific Standard requirement. Humidity sensor Allows measurements of humidity up to RH 100%
$
1 review
Not Define
1 review
We propose different models, suitable for field and laboratory use, as follows: - Poket digital PH meter, battery operated - Portable pH, mV, temp. digital meter, complete with stand for laboratory use. Battery operated
$
1 review
Toe Wah ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ Stainless Steel Stair ေလွကားလက္တန္းမ်ားကို လူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္ေလွကားမ်ားတြင္ တပ္ဆင္အလွဆင္နိုင္ ရန္ ထုတ္လုပ္ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ဒါ့ျပင္လူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္ေလွကားလက္ တန္းမ်ားကို လူၾကီးမင္းတို ့စိတ္ၾကိဳက္ Stainless Steel Stair ကို လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ အသံုးျပဳအလွဆင္နိုင္ပါသည္။၄င္း ေလွကား ဒီဇိုင္းမ်ားသည္ လွပေသသပ္ပီး ၾကာရွည္အ သံုးခံပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ အိမ္အေဆာက္အဦးေလွကား ဒီဇိုင္းမ်ား ကို လွပပီး ဒီဇိုင္းဆန္ေသာ Stainless Steel Stair မ်ားကို အသံုးျပဳလိုပါက Toe Wah ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
အိမ္အလွဆင္ေသာ အလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင့္ Construction Services လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အသံုးဝင္မည့္ အိမ္အလွဆင္ပစၥည္းနွင့္ Hotel Accessories မ်ားကို Customer စိတ္ျကိုက္ဖန္တီးနိုင္ေအာင္ အိမ္လွဆင္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။ Royal အသံုးအေဆာင္မ်ားကို ျကိုက္နွစ္သက္ေသာ Customer မ်ားအတြက္ ျကိုက္နွစ္သက္မည့္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည္။ တစ္ေနရာထည္းတြင္ အိမ္သံုုး ၊ Hotel သံုးပစၥည္းမ်ားကို စံုလင္စြာရရွိမည့္ FRANZO LIVING MALL သို့ အေရာက္လာဖို႔ ဖိိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။
$
1 review
Iron straighteners straight, gently and continuously to the user. Lot absolute straightening steel, high strength. Reinforced head. Structural solid chassis, compact portability. Ergonomic usability. Durability, minimizing long-term investment costs for enterprises. Low cost - high efficiency, suitable for all works.
$
1 review
310000 Kyats
1 review
IRON CUTTER Dia of Blade 350mm Motor 2hp-220V Cutting Speed 2800rpm
$
1 review
Steel Emperor ကုမၸဏီမွ လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္ အိမ္သံုး ၊ စားေသာက္ဆို္င္သံုး ပစၥည္း တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ စတီးလ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ စတီးလ္ စားပြဲ ( Steel Table ) ကို ထုတ္လုပ္ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ် လ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္း စားပြဲသည္ ေသသပ္လွပၿပီး Steel ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ေၾကာင့္ ၾကာရွည္္ အသံုးခံပါသည္။ ဒါ့ျပင္ ၄င္း စတီး စားပြဲသည္ သယ္ေဆာင္ရလြယ္ကူသည့္အျပင္ ေခါက္သိမ္း အသံုးျပဳနိုင္ျပီး အသံုးျပဳ ရလြယ္ ကူပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတုိ ့အေနျဖင့္ ၄င္း စတီးလ္ စားပြဲ ( Steel table ) ကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက Steel Emperor ကုမၸဏီကုိ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
Steel Emperor ကုမၸဏီမွ လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ စတီးလ္ ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ အဆင့္သံုးဆင့္ ပါသည့္ စတီးလ္ စားပြဲ ( 3 tier Bench ) ကို လူႀကီးမင္း တို ့၏ အိမ္မီးဖို ေခ်ာင္အခန္းမ်ားနွင့္ စားေသာက္ဆို္င္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳနိုင္ရန္အတြက္ ထုတ္လုပ္ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ် လ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္းစားပြဲ ုသည္ေသသပ္လွပၿပီး မီးဖိုေခ်ာင္ အသံုးေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို အကန္ ့လိုက္သိမ္းဆည္း နိုင္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတို ့ အေနျဖင့္ ၄င္း အဆင့္သံုးဆင့္ပါ စတီးလ္ စားပြဲ ( 3 tier Bench ) ကို ဝယ္ယူ အသံုးျပဳလုိပါက Steel Emperor ကုမၸဏီကို တိုက္ရုိက္ ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
လူႀကီးမင္းတို ့၏ အိမ္ အေဆာက္အဦးမ်ားရွိ မီးဖိုေခ်ာင္ခန္းမ်ားနွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား တြင္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ steel ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ေဘစင္ကို လူႀကီးမင္းတို ့ အတြက္ ထုတ္လုပ္ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ် ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္းေဘစင္ ၏ ေအာက္ဘက္ တြင္ အျခား ပစၥည္းမ်ားကို တင္ထားနုိင္ သည့္ အဆင့္တစ္ဆင့္လည္းပါဝင္ပါသည္။၄င္း ေဘစင္ ( Steel single bowl basin ) သည္ steel ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ေၾကာင့္ အရည္ေသြးေကာင္း မြန္ၿပီး ၾကာရွည္ အသံုးခံပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္လူႀကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ၄င္း ေဘစင္ ( Steel single bowl basin )ကို ဝယ္ယူ အသံုးျပဳ လိုပါက Steel Emperor ကုမၸဏီကုိ တိုက္ရို္က္ ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
လူႀကီးမင္းတို ့၏ အိမ္္မီးဖို ေခ်ာင္ မ်ားတြင္ က်န္းမာေရးနွင့္ ညီညြတ္ေသာ မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥ ည္းတစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည့္ အေညွာ္စုပ္စက္(အနံ ့စုပ္စက္)ေခၚ ( Exhaust Hoods ) ကိုStainless Steel အမ်ိဳးစားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ခိုင္ခံ့သပ္ရပ္ျပီးသံုးစြဲရ လြယ္ကူပါ သည္။ လူၾကီးမင္းတို ့၏မီးဖိုေခ်ာင္တြင္ရွိေသာ ေညွာ္နံ ့ ဆီနံ ့အစရွိသည္တို ့ကို စုပ္ယူ ရွင္းလင္းေပး ေသာ ေၾကာင့္ု လူၾကီးမင္းတို ့၏က်န္းမာေရးအတြက္အလြန္အေထာက္အ ကူျပဳေသာGSR ကုမၸဏီမွ Stainless Steel ျဖင့္ ထုတ္လုပ္သည့္ ( Exhaust Hood )ကိုအသံုးျပဳသင့္ပါ သည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ၄င္း အေညွာ္ စုပ္စက္ ( Exhaust Hoods ) ကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳ လိုပါက Golden Sunrise ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ နိုင္ပါသည္။
$
1 review
Golden Sunrise ကုမၸဏီမွ လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္ အိမ္ အေဆာက္အဦး နွင့္ စားေသာက္ ဆိုင္ မ်ား၏ မီးဖိုေခ်ာင္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳသင့္ေသာ မ်က္နွာျပင္ခြက္ ေလးခုပါေသာ ဂတ္စ္ မီးဖို ( Bioler ) ကို လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္ ထုတ္္လုပ္ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ် လ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္း မီးဖိုကို အထူးသျဖင့္ စားေသာက္ ဆိုင္မ်ားတြင္ သာ ပို မို အသံုးျပဳပါသည္။ ဒါ့ျပင္ ၄င္း ဂတ္စ္မီးဖို သည္ ေသသပ္လွပပီး Stainless Steel ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ေၾကာင့္ ၾကာရွည္ အသံုးခံပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္လူႀကီးမင္းတို ့၏ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားနွင့္ အိမ္မီးဖိုေခ်ာင္မ်ားတြင္ ၄င္း မ်က္နွာျပင္ ေလးခုပါ သည့္ ဂတ္စ္မီးဖို ( Bioler )ကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက Golden Sunrise ကုမၸဏီကုိ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
Myanmar 's largest B2B marketplace for Building and Decoration. You can buy and sell building machine, bathroom and kitchen, aluminium and metal, flooring,ceiling and roofing,furniture,windows,doors and gates,indoor plants, shoe and equipment,decoration and construction services in Myanmar. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.<p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p>