Products

Items 1 to 16 of 167 total
1 review
ေခတ္မွီလွပဆန္းသစ္ေသာ ၀ရန္တာနွင့္ ေလွကားလက္ရန္းသံုး Handrail Steel တိုင္မ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ Royal Marine ကုမဏီမွ Korea မွ တုိက္ရုိက္တင္သြင္းျပီး ခ်ိဳသာေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ ရွိပါသည္။ တိုင္လံုးမ်ားမွာ Steel ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ သံေခ်းမတက္ဘဲ အျမဲေတာက္ေျပာင္ျခင္း လက္ရန္းမွာ အလြယ္တကူ အေကြးအေကာက္ ပံုေဖာ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ဆက္ရာ မရွိျခင္း ၀ရန္တာ၊ ေလွကားလက္ရန္း၊ အကာမ်ား အေနျဖင့္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း တိုင္မသံုးဘဲ နံရံကပ္ ေလွကားလက္ရန္းအျဖစ္ တပ္ဆင္ႏိုင္ျခင္း စတဲ့ အားသာခ်က္ေတြေၾကာင့္ လူၾကီမင္းတုိ႔၏ အေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာျဖင့္ အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ဝယ္ယူလုိပါက အီးလ္ေမးသုိ႔ ဖုန္းနံပါတ္မွ တိုက္ရုိက္ဆက္သြယ္ မွာယူႏိုင္ပါသည္။
$
1 review
အထပ္(၅) ထပ္ အျမင့္အထိ တပ္ဆင္နုိင္ျပီး လူ (၄)ေယာက္အထိ အဆင္ေျပစြာ စီးနင္းလိုက္ပါနုိင္သည္။ ေနရာ အနည္းငယ္ရွိရံုျဖင့္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔စြာ တပ္ဆင္ အသံုးျပဳနုိင္သည္။ဓါတ္ေလွကားစီးနင္းေနစဥ္ မီးပ်က္သြားပါက ဓါတ္ေလွကားတြင္ Reserve Battery Auto Landing System အျပင္ Manual Rescue Device လည္းပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ မိမိလိုရာ အထပ္သို႔ စိတ္္ေအးခ်မ္းသာစြာ ဆင္းသက္နုိင္သည္။ပါဝါမလိုပဲ အိမ္သံုးမီတာ ျဖင့္သာ အသံုးျပဳနုိင္ သည္။သက္ႀကီးရြယ္အို မ်ား၊လူမမာမ်ား အကူမပါပဲ သက္ေသာင့္သက္သာ ဆင္းတက္နုိင္သည္။စီးနင္းသူမ်ားအတြက္ ၁၀၀% စိတ္ခ်လံုျခံဳမွဳ ရွိပါသည္။လြယ္ကူစြာ အတက္အဆင္း ျပဳနုိင္ေသာေၾကာင့္ မိသားစုမ်ား ပိုမိုအခ်ိန္ေပးေတြ႔ဆံုနုုုိုင္သည္။ပစၥည္းမ်ားလြယ္ကူစြာ အတင္အခ် ျပဳလုပ္နုိင္ပါသည္။ဂ်ပန္နုိင္ငံ၏ နံပါတ္(၁) ေရာင္းအားအေကာင္းဆံုး မိသားစုအိမ္သံုး ဓါတ္ေလွကားအမ်ဴိးအစား တစ္ခု ျဖစ္သည္။
$
1 review
Tiger Supply မွတင္သြင္းေနေသာပစၥည္းမ်ားစြာထဲမွSCG Smartboard အေၾကာင္းေျပာျပခ်င္ပါတယ္ရွင္။ ✅SCG SmartBOARD သည္ဖိုင္ဘာဘိလပ္ေျမကိုသံုးကာၿမဲျမံက်ံဳ႕ဆံ့နည္းပညာကိုသံုးကာထုတ္လုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ေတာင္းတင္းၾကံခိုင္ျခင္းႏွင့္ေျပာင္းၫႊတ္လြယ္မႈတို႔ကိုပါတပါတည္းရရွိေစပါသည္။ ✅SCG SmartBOARD တြင္ေနာက္ဆံုးေပၚအဆင့္ျမင့္ဘိလပ္ေျမ၊ဆီလီကာ ႏွင့္ ဆဲလူလို႔စ္ဖိုင္အခ်ိဳးက်ပါဝင္ကာဖိအားျဖင့္ေပါင္းခံထုတ္လုပ္မႈ( Autoclave ) ျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားၿပီးနံရံ၊မ်က္ႏွာက်က္၊ၾကမ္းခင္းမ်ားကိုအိမ္တြင္းအိမ္ျပင္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ ✅SCG SmartBOARD ပံုစံမ်ိဳးစံုအတြက္အသြင္ေျပာင္းၫႊတ္ေကြးႏိုင္ၿပီးျမင့္မားေသာခံႏိုင္အား၊ေရဒဏ္ခံႏိုင္မႈႏွင့္ေဆြးေျမ႕မႈကင္းစင္ၿပီးျခစားႏိုင္ခံေအာင္ထုတ္လုပ္ထားပါတယ္။အေလးခ်ိန္လဲေပါ့ပါးၿပီးအပူဒဏ္ခံႏိုင္ကာလြယ္ကူျမန္ဆန္စြာတပ္ဆင္ႏိုင္ပါတယ္။ ရန္ကုန္၊မႏၲေလး ၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ေတာင္ႀကီး၊ စစ္ေတြ စသည့္ အေရာင္းဆိုင္ခြဲမ်ားတြင္ ပစၥည္အသင့္ဝယ္ယူ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ 4mm2'x2'-800kyats 4mm4'x4'-3400kyats 4.5mm8'x4'-8450kyats 6mm8'x4'-11400kyats 8mm8'x4'-15300kyats For More Information
$
1 review
Tiger Supply Company မွအပူႏွင့္အသံကာအျဖစ္အသံုးျပဳေသာ Rock Wool မ်ားကိုေစ်းႏွန္းမွန္ကန္စြာျဖင့္ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။လူေနအေဆာက္အဦးႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာအေဆာက္အဦးမ်ားရွိမ်က္ႏွာက်က္မ်ားတြင္အပူကာပစၥည္းအျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။သာမန္ထက္လြန္ကဲသည့္အပူခ်ိန္အတြက္ကာကြယ္ေပးၿပီးအပူရွိန္ျမင့္တက္ေသာေနရာမ်ားအတြက္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ✔️INSTOCK NOW✔️ For more information
$
1 review
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အရည္အေသြးမွီ၊ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္အတန္းမွီေသာ PAP အုတ္မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ တင့္သင့္ေသာေစ်းႏႈန္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာအရည္အေသြး၊ ေပါ့ပါးခုိင္ခံ့မူေႀကာင့္ လွ်င္ျမန္ေသာတည္ေဆာက္မႈကုိရရွိႏုိင္ေစရန္ ဂ်ာမန္ နည္းပညာၿဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ခံႏုိင္မူစြမ္းအားၿပည့္ အဆင့္ၿမင့္ ဘိလပ္ေၿမ ကြန္္ကရစ္ ရွစ္ေပါက္စက္အုတ္္ ၿဖစ္ပါသည္။ အေဆာက္္အဦးအတြက္ လိုအပ္သေလာက္ကို PAP Group တြင္ မွာယူႏုိင္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းေၿပာၾကားလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
$
1 review
Not Define
1 review
The new HiPer V dual frequency GNSS receiver is a compact, cable-free solution with Vanguard Tehcnology for all GNSS positioning applications. Newest Features Include: Vanguard Technology 226 GNSS Channels Rugged, Magnesium Alloy Construction Integrated RTK and Static Receiver Fence Antenna Advanced Performance Topcon HiPer V UHF Dual Base & Rover System Kit The new model has added Vanguard Technology’ s 226 channels and fence antenna into a versatile, configurable receiver. The additional channels and precision antenna element make RTK positioning faster and more productive than any other receiver on the market. Vanguard Technology is Topcon’ s new, cutting edge 226-channel ASIC tracking all current and upcoming GNSS constellation and signals with superior performance, accuracy, and sensitivity. Vanguards system-on-chip design enables multiple embedded cores and memory with comprehensive peripheral interface support increasing board-level flexibility and reliablility while reducing integration complexity. The ASIC supports the Linux runtime environment for custom application development further facilitating application-specifici workflows and simplifying hardware design. All of Vanguards features efficiently run on a compact footprint with reduced power consumption. Vanguard Technology Features Include: 226 universal channels for maximum flexibility in GNSS signal tracking Compact system-on-chip, multicore design with small integration footprint L1/ L2/ L5 triple-frequancy signal support L-Band signal demodulator Modernized multi-constellation support for GPS, GLONASS, Galileo & Compass Increased sensistivity for superiour signal tracking in shaded environments Comprehensive peripheral interface support Reduced power consumption
$
1 review
မဂၤလာပါရွင္။လူႀကီးမင္းတို႔လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းေပးရန္ one stop service ျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစားလ်က္ရွိပါတယ္။
$
1 review
2300 ~ 2300 Kyats
1 review
FEATURES : (အဂၤါရပ္မ်ား) -မ်က္ႏွာျပင္အေခ်ာသပ္ေခ်ာေမြ႕၍ လုပ္ကိုင္ရလြယ္ကူျခင္း။ -ဆံခ်ည္အက္ေၾကာင္းမ်ားသက္သာႏိူင္ျခင္းႏွင့္က်ံဳ႕၀င္မႈ ႏွဳန္း ေလ်ာ့က်ေစႏိူင္ျခင္း။ -ဘိလပ္ေျမသံုးစြဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏိူင္ျခင္း။ -ကုန္က်စရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိူင္ျခင္း။ -စြဲကပ္ခိုင္ၿမဲမႈကို တိုးျမွင့္ႏိူင္ျခင္း။ -သဲႏုအရည္အေသြးေပၚမူတည္၍ ေကာင္းမြန္သည့္အရည္အေသြးကိုျဖစ္ေပၚေစျပီး ပမာဏ ကိုလည္း တိုးပြားေစႏိူင္ျခင္း။
$
1 review
လူႀကီးမင္းတို႔ေနထိုင္ရာအေဆာက္အဦး၊အရိပ္အျမံဳမ်ားတြင္အခန္းဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားျခင္း၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာၿငိမ္းခ်မ္းသာယာၿပီးေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းသည့္ေနရာမ်ားဖန္တီးရန္ျဖစ္ပါတယ္။ၿငိမ္းခ်မ္းေသာေနရာျဖစ္ရန္အတြက္မွာ အိမ္တြင္း၊အိမ္ျပင္မွဆူညံသံမ်ားမဝင္ေရာက္ေစရန္ႏွင့္အခန္းတစ္ခန္းမွအသံမ်ားကိုတျခားအခန္းမွၾကားေနရျခင္းမရွိေစရန္မွာအထူးလိုအပ္ပါတယ္။
$
1 review
Standard Aluminium ကုမၸဏီမွ လူႀကီးမင္းတို ့၏ အေဆာက္အဦးနွင့္ ဆိုင္ခန္း ရံုးခန္း မ်ားတြင္ အလူမီနီယမ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ခ်ံဳ႕ႏိုင္ခ်ဲ႕ႏိုင္၍ လိပ္သိမ္းထားႏိုင္ေသာ ေန ကာမိုးကာ အမိုးမ်ားကို လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္ ထုတ္လုပ္ တပ္ဆင္ ေရာင္းခ်ေပး လ်က္ ရွိပါသည္။ ၄င္း အလူမီနီယမ္ အမိုး အကာမ်ား ( Aluminium Sunshade ) မ်ားသည္ လူႀကီးမင္းတုိ ့၏ အေဆာက္အဦး နွင့္ ဆိုင္ခန္း ရံုးခန္းမ်ားကို ေနပူ ဒဏ္မွ ကာကြယ္ ေပးနိုင္ ရန္ အတြက္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ် ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတို ့အေ နျဖင့္ ၄င္း အလူမီနီယမ္ အမိုး အကာ မ်ား ( Aluminium Sunshade ) မ်ားကို ဝယ္ယူအ သံုးျပဳလိုပါက Standard Aluminium ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
10000 Kyats
1 review
Tiger Supply Company မွတင္သြင္းေရာင္းခ်ေနေသာ cera c cure အမွတ္တံဆိပ္ Crocodile Poly U Seal Polyurethane Sealant ကိုကြန္ကရစ္ႏွင့္အုတ္စီၾကားပူတင္းျဖည့္ရာတြင္အသံုးျပဳပါတယ္။ကြန္ကရစ္နံရံ၊သတၱဳေဘာင္၊Fiber ဘိလပ္ေျမႏွင့္ uPVC တို႔တြင္သံုးရန္လည္းသင့္ေတာ္ပါတယ္။၅၀၀% က်ံဳ႕ဆန္႔ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီးအေပၚမွထပ္၍လည္းေဆးသုတ္ႏိုင္ပါတယ္။အိမ္တြင္း၊အိမ္ျပင္သံုးရန္အထူးသင့္ေလ်ာ္ၿပီးခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ဒဏ္လဲခံႏိုင္ပါတယ္။ ခန္႔မွန္းေျခအသံုးျပဳရန္ပမာဏ 310ml(1x1)cm Joint(3)m,အရြယ္အစား 600ml
$
1 review
The Topcon GR-5 receiver is the next step in the continuing development of the latest, most advanced receiver technology available. Building from the tremendous success of the world’ s first G3 RTK receiver, the Topcon GR-3, the new GR-5 provides the latest technological advancements with the same powerful performance.
$
1 review
ကိုရီးယားႏိုင္ငံထုတ္ အိမ္သံုး၊ရံုးသံုး၊ဆိုဖာ စတီမ်ား၊ဘီဒိုမ်ားကို အရည္အေသြးအာမခံျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။အရည္အေသြးျမင့္ လည္သာစစ္စစ္ျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားေသာ လည္သာ ဆိုဖာမ်ားလည္း ဝယ္ယူႏုိင္သည္။နုိင္ငံတကာ အဆင့္မွီ ကိုရီယားနည္းပညာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားျပီး တိုက္ရိုက္တင္သြင္းေရာင္းခ်ေသာေၾကာင့္ အရည္အေသြးနွင့္ပတ္သတ္၍ အာမခံျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။ဒီဇုိင္းဆန္းျပီး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ဆိုဖာမ်ား ႏွင့္ စတီးထိုင္ခံုမ်ားကို Customer မ်ားစိတ္တိုင္းက် ဝယ္ယူႏုိင္ရန္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိသည္။
$
1 review
Daily setup routines are made easy through the HiPer SR's LongLink intelligence feature. More than just a wireless Bluetooth connection, LongLink serves to automatically connect multiple HiPer SR rovers to your mobile base. Just power them on and let the system do the rest. Combine your Topcon HiPer SR receiver with a robotic total station system, to create a Hybrid solution ready for any environment. This entry-level GNSS solution is ideal for interference-free, short-range, wireless communication between base and rover. With an optional, internal, dual-SIM cellular modem the HiPer SR can also be used as a MAGNET Relay mobile base, adding flexibility to your portfolio for your various project scenarios. Capable of tracking GPS and GLONASS constellations Universal Tracking Channels capable of all-in-view tracking Hybrid Positioning ready Signal scrubbing Fence Antenna® to provide ultimate signal lock Highest accuracy positioning for RTK, network, and more
$
1 review
Not Define
1 review
# Knauf MoistShield ဟာ ဂ်ာမန္နည္းပညာနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံကေန ထုတ္လုပ္တာျဖစ္ၿပီး ေရေငြ႕ဒါဏ္ကို အထူးခံႏုိင္တဲ့ Gypsum Board အမ်ဳိးအစားျဖစ္ပါတယ္။ Interior Wall & Ceiling Partition ႏွစ္မ်ဳိးလံုးအတြက္ အသံုးျပဳလို႔ရတာမို႔ Bathroom, Kitchen, Laundry အစရွိတဲ့ ေနရာမ်ားမွာ အသံုးျပဳရန္အတြက္ သင့္ေတာ္ပါတယ္။ environmental friendly လည္းျဖစ္တဲ့အျပင္ Installation လုပ္ရတာ လြယ္ကူျမန္ဆန္တာမို႔ အခ်ိန္ကုန္ ေငြကုန္သက္သာေစမွာပါ။
$
1 review
Not Define
1 review
ႏြရာသီရဲ ႔ အပူဒါဏ္ကို ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ Knauf Heatshield မွာယူလို႔ရပါၿပီ။ ဂ်ာမန္နည္းပညာနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံကေန ထုတ္လုပ္ထားၿပီး Lightweight Technology ျဖစ္ပါတယ္။ Interior Wall နဲ႔ Ceiling Area မွာ အသံုးျပဳရမွာပါ။ Aluminium foil ပါတာမို႔ အပူျဖာထြက္မႈကို ၉၅% ထိ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ေခ်ာေမြ႔တဲ့မ်က္ႏွာျပင္နဲ႔ လွပတဲ့ ဒီဇိုင္းျဖစ္တဲ့အျပင္ Installation လုပ္ရတာလည္း လြယ္ကူျမန္ဆန္ေစပါတာမို႔ အခ်ိန္ကုန္မွာ ပူစရာမလိုေတာ့ပါဘူး။ hazardous substance ေတြမပါဝင္တာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္မွာ အႏၲရာယ္ျဖစ္မ်ာကိုလည္း စိုးရိမ္စရာမလိုပါဘူး။ Environmental friendly လည္းျဖစ္ပါတယ္။
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
Myanmar 's largest B2B marketplace for Building and Decoration. You can buy and sell building machine, bathroom and kitchen, aluminium and metal, flooring,ceiling and roofing,furniture,windows,doors and gates,indoor plants, shoe and equipment,decoration and construction services in Myanmar. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.<p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p>