Products

Items 1 to 16 of 167 total
1 review
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဖူရုွင္းဘရားသား(စ္) ကုမၸဏီမွ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေသာ Original Wire မ်ား၏ အားသာခ်က္မ်ားမွာ သံေခ်းမတက္ေအာင္ သြပ္ရည္စိမ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ေရရွည္ အသုံးျပဳႏုိင္ျခင္း၊၊ Stretch ဆဲြျပီးအသုံးျပဳႏုိင္ျခင္း၊ ကြိဳင္ဆုိဒ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ကုိလည္း စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူ အသုံးျပဳႏုိင္ျခင္း တုိ႔အျပင္ အရည္အေသြးျမင့္ေသာ ပစၥညး္မ်ားကုိသာ ႏုိင္ငံျခားမွ တင္သြင္းျဖန္႔ခ်ီေသာေၾကာင့္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာျဖင့္ ဝယ္ယူအားေပးေနၾကသည္မွာ ယေန႔ထက္တုိင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာေစ်းႏႈန္း၊ အရည္အေသြးအာမခံခ်က္ ျပည့္ဝေသာ Oringinal Wire မ်ားကုိ ရွာေဖြေနတယ္ဆုိေတာ့ ဖူရုွင္းဘရားသား(စ္) ကုမၸဏီကုိ ဆက္သြယ္လုိက္ဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါရေစ။ ဆက္သြယ္မွာယူလိုပါက အီးလ္ေမး(သုိ႔) ဖုန္းနံပါတ္တုိ႔မွ တိုက္ရုိက္ေခၚဆုိႏုိင္ပါတယ္။
$
1 review
Not Define
1 review
Family Business Group Engineering Co.,Ltd မွ Exclusive Dirstributor (တစ္ဦးတည္ကိုယ္စားလွယ္) အေနနဲ႔တင္သြင္းေနတဲ့ KLEEMANN ဓါတ္ေလွကား company နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးပါမယ္။ KLEEMANN ဓာတ္ေလွကားသည္ဂ်ာမနီနည္းပညာျဖင့္ဂရိႏုိင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေသာ ကမာၻ့အဆင့္မွီဥေရာပစံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အညီထုတ္လုပ္ေသာ Global Product ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻဓာတ္ေလွကား Companyႀကီး 7ခုအထဲမွာ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေပါင္း 115နုိင္ငံမွာ ဓါတ္ေလွကား units ေပါင္း 200000 (ႏွစ္သိန္း)ေက်ာ္တပ္ဆင္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ KLEEMANN Lifts မွာ ရရွိႏုိင္တဲ့အမ်ိဳးအစားေတ ြကေတာ့ အိမ္သုံး Home Lift > 3-8 passengers (Single Phase) (Pit less/ Machineless) Passenger Lifts > 3-150 Passenger Escalators & Moving Walks ေဆးရုံသုံး Medical (Strechers) Lifts Car Parking Lifts / Car Lifts Earthquake & Vandal Resistant Lifts Fire fighting Lifts Hydraulic Car Lifts Cargo Lifts (Goods Lifts) Hotel, Restaurant Dumbwaiter ေတြမွာသုံးတဲ့ Stair Lifts Vertiplat (Wheelchair Lifts) (1) Home Lifts မွာဆိုရင္ 3ေယာက္စီး မွ 8 ေယာက္စီး 4ထပ္/5ထပ္ကို အိမ္သုံး Single Phase ႏွင့္တပ္ဆင္ႏွင္ႏုိင္ျခင္း။ Pit မလိုMachine Room Less အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။ (2) Passenger Lift မွာဆို 3 ေယာက္ကေန 150ေယာက္အထိစီးႏုိင္တဲ့passenger Lift ရွိပါတယ္။KLEEMANN ဓာတ္ေလွကားရဲ့ cabin design ေတ ြကို ဆြဲေပးတာကေတာ့ world famous designerBMVV car designer Andreas Zapatinas (အန္ဒရီးယက္ဇပါတီးနက္စ္) ပဲျဖစ္ပါတယ္ Service အေနနဲ႔1 year warranty free service ေပးၿပီး After sales Service အေနနဲ႔ 24 hours serviceေပးပါတယ္။ ဓာတ္ေလွကား spare parts မ်ားကိုအလ ြယ္တကူ၀ယ္ယူႏုိင္ပါတယ္။
$
1 review
GL 55% အလူဇင့္ျဖင့္ေပါင္းစပ္ျပဳလုပ္ထားေသာ စတီးအမိုးျပား၏ ထူးျခားခ်က္မ်ား သံေခ်းတတ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးသည္။ ျပင္းထန္ေသာ အပူခ်ိန္မွကာကြယ္ေပးသည္။ အပူရွိန္ကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ေပးသည္။ ခိုင္ခံ့၍ ကိုင္တြယ္ရလြယ္ကူသည္။ အကုန္အက်ခံရက်ိဳးနပ္ေစသည္။ သဘာဝ ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏိုင္ျခင္း။ အပူရွိန္ကိုကန္ထုတ္ေပးျခင္း။
$
1 review
Galvanized Steel Coil ကို အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းအျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္သည္သာမက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး ေဆာက္လုပ္ပစၥည္းမ်ား၊ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုမ်ား၊ ဂိုေထာင္မ်ားေဆာက္လုပ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ အမိုးမိုးရာတြင္ျဖစ္ေစ ၾကာရွည္ခိုင္ခ့ံစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ Galvanized Steel Coil ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရရွိႏိုင္ေသာအေရာင္မ်ား Aluzinc, Snow White, Cream, Light Brown, Apple Green, Green, forest Green, Ligh Gray, Sea Blue, Taiwan Blue, Fina Blue, Brown Brick, Red Audumn, Red, Cadminum Red and Orange စသည္အေရာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဒီဇုိင္းႏွင့္ ကာလာကုိ Customer မ်ား၏ စိတ္တုိင္းက် One Stop Solution Service ျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ဆက္သြယ္မွာယူလုိပါက ဖုန္းနံပါတ္မွတုိက္ရုိက္ေခၚဆုိ၍ ျဖစ္ေစ၊ အီးလ္ေမးလ္မွ တဆင့္ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏုိင္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
Family Business Group Engineering Co.,Ltd မွ Exclusive Dirstributor (တစ္ဦးတည္ကိုယ္စားလွယ္) အေနနဲ႔တင္သြင္းေနတဲ့ KLEEMANN ဓါတ္ေလွကား company နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးပါမယ္။ KLEEMANN ဓာတ္ေလွကားသည္ဂ်ာမနီနည္းပညာျဖင့္ဂရိႏုိင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေသာ ကမာၻ့အဆင့္မွီဥေရာပစံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အညီထုတ္လုပ္ေသာ Global Product ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻဓာတ္ေလွကား Companyႀကီး 7ခုအထဲမွာ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေပါင္း 115နုိင္ငံမွာ ဓါတ္ေလွကား units ေပါင္း 200000 (ႏွစ္သိန္း)ေက်ာ္တပ္ဆင္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ KLEEMANN Lifts မွာ ရရွိႏုိင္တဲ့အမ်ိဳးအစားေတ ြကေတာ့ အိမ္သုံး Home Lift > 3-8 passengers (Single Phase) (Pit less/ Machineless) Passenger Lifts > 3-150 Passenger Escalators & Moving Walks ေဆးရုံသုံး Medical (Strechers) Lifts Car Parking Lifts / Car Lifts Earthquake & Vandal Resistant Lifts Fire fighting Lifts Hydraulic Car Lifts Cargo Lifts (Goods Lifts) Hotel, Restaurant Dumbwaiter ေတြမွာသုံးတဲ့ Stair Lifts Vertiplat (Wheelchair Lifts) (1) Home Lifts မွာဆိုရင္ 3ေယာက္စီး မွ 8 ေယာက္စီး 4ထပ္/5ထပ္ကို အိမ္သုံး Single Phase ႏွင့္တပ္ဆင္ႏွင္ႏုိင္ျခင္း။ Pit မလိုMachine Room Less အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။ (2) Passenger Lift မွာဆို 3 ေယာက္ကေန 150ေယာက္အထိစီးႏုိင္တဲ့passenger Lift ရွိပါတယ္။KLEEMANN ဓာတ္ေလွကားရဲ့ cabin design ေတ ြကို ဆြဲေပးတာကေတာ့ world famous designerBMVV car designer Andreas Zapatinas (အန္ဒရီးယက္ဇပါတီးနက္စ္) ပဲျဖစ္ပါတယ္ Service အေနနဲ႔1 year warranty free service ေပးၿပီး After sales Service အေနနဲ႔ 24 hours serviceေပးပါတယ္။ ဓာတ္ေလွကား spare parts မ်ားကိုအလ ြယ္တကူ၀ယ္ယူႏုိင္ပါတယ္။
$
1 review
ေျမွာင္းပံု အိမ္ေခါင္မိုး သည္အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ၿပီး သြပ္ရည္စိမ္သတၱဳအမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး အေဆာက္အဦးသံုးပစၥည္း/ အိမ္ေခါင္မိုးသံုး ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားလည္းျဖစ္ပါသည္။ ေျမွာင္းပံု အိမ္ေခါင္မိုး (Excellent) ကို အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းအျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္သည္သာမက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး ေဆာက္လုပ္ပစၥည္းမ်ား၊ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုမ်ား၊ ဂိုေထာင္မ်ားေဆာက္လုပ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ ၾကာရွည္ခိုင္ခ့ံစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ Galvanized Steel Coil ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရရွိႏိုင္ေသာအေရာင္မ်ား Aluzinc, Snow White, Cream, Light Brown, Apple Green, Green, forest Green, Ligh Gray, Sea Blue, Taiwan Blue, Fina Blue, Brown Brick, Red Audumn, Red, Cadminum Red and Orange စသည္အေရာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ Customer မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ကုိ လုိက္၍ One Stop Solution Service ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ေရာင္းခ်ေပးသလုိ အရည္အေသြးမွာလည္း စိတ္ခ်ရသျဖင့္ လူၾကီးမင္းတုိ႔၏အေဆာက္အဦး ေခါင္မုိးအတြက္ အမိုးျပားမ်ားကုိ ရွာေဖြမယ္ဆုိရင္ေတာ့ Golden World နဲ႔ ဆက္သြယ္လိုက္ပါလုိ႔ ဖိတ္ေခၚပါရေစ။
$
1 review
Family Business Group Engineering Co.,Ltd မွ Exclusive Dirstributor (တစ္ဦးတည္ကိုယ္စားလွယ္) အေနနဲ႔တင္သြင္းေနတဲ့ KLEEMANN ဓါတ္ေလွကား company နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးပါမယ္။ KLEEMANN ဓာတ္ေလွကားသည္ဂ်ာမနီနည္းပညာျဖင့္ဂရိႏုိင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေသာ ကမာၻ့အဆင့္မွီဥေရာပစံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အညီထုတ္လုပ္ေသာ Global Product ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻဓာတ္ေလွကား Companyႀကီး 7ခုအထဲမွာ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေပါင္း 115နုိင္ငံမွာ ဓါတ္ေလွကား units ေပါင္း 200000 (ႏွစ္သိန္း)ေက်ာ္တပ္ဆင္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ KLEEMANN Lifts မွာ ရရွိႏုိင္တဲ့အမ်ိဳးအစားေတ ြကေတာ့ အိမ္သုံး Home Lift > 3-8 passengers (Single Phase) (Pit less/ Machineless) Passenger Lifts > 3-150 Passenger Escalators & Moving Walks ေဆးရုံသုံး Medical (Strechers) Lifts Car Parking Lifts / Car Lifts Earthquake & Vandal Resistant Lifts Fire fighting Lifts Hydraulic Car Lifts Cargo Lifts (Goods Lifts) Hotel, Restaurant Dumbwaiter ေတြမွာသုံးတဲ့ Stair Lifts Vertiplat (Wheelchair Lifts) (1) Home Lifts မွာဆိုရင္ 3ေယာက္စီး မွ 8 ေယာက္စီး 4ထပ္/5ထပ္ကို အိမ္သုံး Single Phase ႏွင့္တပ္ဆင္ႏွင္ႏုိင္ျခင္း။ Pit မလိုMachine Room Less အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။ (2) Passenger Lift မွာဆို 3 ေယာက္ကေန 150ေယာက္အထိစီးႏုိင္တဲ့passenger Lift ရွိပါတယ္။KLEEMANN ဓာတ္ေလွကားရဲ့ cabin design ေတ ြကို ဆြဲေပးတာကေတာ့ world famous designerBMVV car designer Andreas Zapatinas (အန္ဒရီးယက္ဇပါတီးနက္စ္) ပဲျဖစ္ပါတယ္ Service အေနနဲ႔1 year warranty free service ေပးၿပီး After sales Service အေနနဲ႔ 24 hours serviceေပးပါတယ္။ ဓာတ္ေလွကား spare parts မ်ားကိုအလ ြယ္တကူ၀ယ္ယူႏုိင္ပါတယ္။
$
1 review
Eagle အိမ္ေခါင္မိုးသြပ္သည္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ၿပီး ဆူညံအသံလံုျခံဳမႈရွိျခင္း၊ အပူလွ်ပ္ကာေပးျခင္း၊ မီးအႏၱရာယ္မွကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း၊ အာမခံရွိျခင္း၊ ရာႏႈန္းျပည့္ေရစိုခံျခင္း စသည့္ ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာ အခ်က္မ်ား၍ အသံုးျပဳရာတြင္အဆင္ေျပ စိတ္တိုင္းက် ေစပါသည္။ အိမ္ေခါင္မိုး/သြပ္ (Eagle) ကို အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းအျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္သည္သာမက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး ေဆာက္လုပ္ပစၥည္းမ်ား၊ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုမ်ား၊ ဂိုေထာင္မ်ားေဆာက္လုပ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ ၾကာရွည္ခိုင္ခ့ံစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ Galvanized Steel Coil ( Eagle )ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရရွိႏိုင္ေသာအေရာင္မ်ား Aluzinc, Snow White, Cream, Light Brown, Apple Green, Green, forest Green, Ligh Gray, Sea Blue, Taiwan Blue, Fina Blue, Brown Brick, Red Audumn, Red, Cadminum Red and Orange စသည္အေရာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။
$
1 review
Family Business Group Engineering Co.,Ltd မွ Exclusive Dirstributor (တစ္ဦးတည္ကိုယ္စားလွယ္) အေနနဲ႔တင္သြင္းေနတဲ့ KLEEMANN ဓါတ္ေလွကား company နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးပါမယ္။ KLEEMANN ဓာတ္ေလွကားသည္ဂ်ာမနီနည္းပညာျဖင့္ဂရိႏုိင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေသာ ကမာၻ့အဆင့္မွီဥေရာပစံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အညီထုတ္လုပ္ေသာ Global Product ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻဓာတ္ေလွကား Companyႀကီး 7ခုအထဲမွာ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေပါင္း 115နုိင္ငံမွာ ဓါတ္ေလွကား units ေပါင္း 200000 (ႏွစ္သိန္း)ေက်ာ္တပ္ဆင္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ KLEEMANN Lifts မွာ ရရွိႏုိင္တဲ့အမ်ိဳးအစားေတ ြကေတာ့ အိမ္သုံး Home Lift > 3-8 passengers (Single Phase) (Pit less/ Machineless) Passenger Lifts > 3-150 Passenger Escalators & Moving Walks ေဆးရုံသုံး Medical (Strechers) Lifts Car Parking Lifts / Car Lifts Earthquake & Vandal Resistant Lifts Fire fighting Lifts Hydraulic Car Lifts Cargo Lifts (Goods Lifts) Hotel, Restaurant Dumbwaiter ေတြမွာသုံးတဲ့ Stair Lifts Vertiplat (Wheelchair Lifts) (1) Home Lifts မွာဆိုရင္ 3ေယာက္စီး မွ 8 ေယာက္စီး 4ထပ္/5ထပ္ကို အိမ္သုံး Single Phase ႏွင့္တပ္ဆင္ႏွင္ႏုိင္ျခင္း။ Pit မလိုMachine Room Less အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။ (2) Passenger Lift မွာဆို 3 ေယာက္ကေန 150ေယာက္အထိစီးႏုိင္တဲ့passenger Lift ရွိပါတယ္။KLEEMANN ဓာတ္ေလွကားရဲ့ cabin design ေတ ြကို ဆြဲေပးတာကေတာ့ world famous designerBMVV car designer Andreas Zapatinas (အန္ဒရီးယက္ဇပါတီးနက္စ္) ပဲျဖစ္ပါတယ္ Service အေနနဲ႔1 year warranty free service ေပးၿပီး After sales Service အေနနဲ႔ 24 hours serviceေပးပါတယ္။ ဓာတ္ေလွကား spare parts မ်ားကိုအလ ြယ္တကူ၀ယ္ယူႏုိင္ပါတယ္။
$
1 review
Paragon အိမ္ေခါင္မိုးသြပ္သည္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ၿပီး ဆူညံအသံလံုျခံဳမႈရွိျခင္း၊ အပူလွ်ပ္ကာေပးျခင္း၊ မီးအႏၱရာယ္မွကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း၊ အာမခံရွိျခင္း၊ ရာႏႈန္းျပည့္ေရစိုခံျခင္း စသည့္ ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာ အခ်က္မ်ား၍ အသံုးျပဳရာတြင္အဆင္ေျပ စိတ္တိုင္းက် ေစပါသည္။ အိမ္ေခါင္မိုး/သြပ္ (Paragon) ကို အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းအျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္သည္သာမက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး ေဆာက္လုပ္ပစၥည္းမ်ား၊ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုမ်ား၊ ဂိုေထာင္မ်ားေဆာက္လုပ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ ၾကာရွည္ခိုင္ခ့ံစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ Galvanized Steel Coil ( Paragon )ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရရွိႏိုင္ေသာအေရာင္မ်ား Aluzinc, Snow White, Cream, Light Brown, Apple Green, Green, forest Green, Ligh Gray, Sea Blue, Taiwan Blue, Fina Blue, Brown Brick, Red Audumn, Red, Cadminum Red and Orange စသည္အေရာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
Features • Anti-vandal pushbuttons • Protective bumper rails (elastic, wood, inox) • Emergency car trap door • 3D or 2D infra-red light door detector • Speed up to 0,63 m/sec • Overload detection • Battery operated automatic emergency release procedure in case of power failure • Two car operating panel (open through configurations) • High accuracy leveling (option for electronic valve) • VVVF automatic doors • Microprocessor controller according to lift directive 95/16 EC (SABP or collective control operation) • 2 ways hands free permanent communication emergency telephone according to lift directive 95/16 EC • Heavy duty types of door sill tracks chosen according to rated load. KLEEMANN goods/passenger lifts UP Load are extremely durable and designed to handle any load up to 15.000 Kg. The flexible design and manufacturing process provide the lift with the unique capability to be customized according to any building requirement. These heavy-duty lifts form the ideal solution for building types such as storehouses, parking centers, hospitals, supermarkets, shopping malls, etc.
$
1 review
Universe အိမ္ေခါင္မိုးသြပ္ျဖင့္ အမိုးလွလွေလးမိုးကာ မိမိ၏အိမ္ကို အလွဆင္ႏုိင္ၿပီး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ပါသည္။ ၄င္း သြပ္၏ထူးျခားခ်က္မ်ားမွာ ဆူညံအသံလံုျခံဳမႈရွိျခင္း၊ အပူလွ်ပ္ကာေပးျခင္း၊ မီးအႏၱရာယ္မွကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း၊ အာမခံရွိျခင္း၊ ရာႏႈန္းျပည့္ေရစိုခံျခင္း စသည့္ ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာ အခ်က္မ်ား၍ အသံုးျပဳရာတြင္အဆင္ေျပ စိတ္တိုင္းက် ေစပါသည္။ အိမ္ေခါင္မိုး/သြပ္ (Universe) ကို အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းအျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္သည္သာမက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး ေဆာက္လုပ္ပစၥည္းမ်ား၊ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုမ်ား၊ ဂိုေထာင္မ်ားေဆာက္လုပ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ ၾကာရွည္ခိုင္ခ့ံစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ Galvanized Steel Coil ( Universe )ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရရွိႏိုင္ေသာအေရာင္မ်ား Aluzinc, Snow White, Cream, Light Brown, Apple Green, Green, forest Green, Ligh Gray, Sea Blue, Taiwan Blue, Fina Blue, Brown Brick, Red Audumn, Red, Cadminum Red and Orange စသည္အေရာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။
$
1 review
စက္ရံု၊ အေဆာက္အဦးမ်ား၏ ေခါင္မိုး/ ထိပ္တြင္တပ္ဆင္အသံုးျပဳသည့္ အေရာင္စုံ ေလခတ္ေပးျခင္း/ ပန္ကာ/ ကိရိယာရွိအေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ - သဘာဝေလကိုတိုက္ရိုက္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ၂၄ နာရီပတ္လံုး ေလအဝင္ အထြက္ လည္ပတ္မႈလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း။ - အရည္အေသြးျမင့္မားေကာင္းမြန္ျခင္း၊ တာဗိုင္စင္ ဓါးရြက္ကို ျပင္ပအပူခ်ိန္ကြာျခားမႈမရွိ လားရာအတိုင္း လွည့္ပတ္ေပးျခင္း။ - ညင္သာေခ်ာေမြ႕စြာ လည္ပတ္ႏိုင္ျခင္း၊ အသံတိတ္ဆိတ္ျခင္း၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ေလေကာင္းေလသန္႔ရရွိျခင္း။ - ေခ်ာဆီအရည္မ်ားထည့္စရာမလိုသျဖင့္ အကုန္က်သက္သာျခင္း၊ တာရွည္အသံုးခံျခင္း။ - ပ်က္စီးမႈနဲျခင္း၊ အက္ဆစ္ႏွင့္ အယ္လကာလီ တုိ႔ထိခိုက္ အႏၱရာယ္မွကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း၊ သက္တမ္းရွည္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း။
$
1 review
ကၽြန္ေတာ္တို႔ Shwe Moe Kyei Trading Co.,Ltd မွ စက္ရံု၊ အေဆာက္အဦးမ်ား၏ ေခါင္မိုး/ ထိပ္တြင္တပ္ဆင္အသံုးျပဳသည့္ စတိန္းလက္စတီး ေလခတ္ပန္ကာမ်ားကုိ ေစး်ႏႈန္းမွန္ကန္စြာနဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ - သဘာဝေလကိုတိုက္ရိုက္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ၂၄ နာရီပတ္လံုး ေလအဝင္ အထြက္ လည္ပတ္မႈလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း။ - အရည္အေသြးျမင့္မားေကာင္းမြန္ျခင္း၊ တာဗိုင္စင္ ေလခတ္စတီး ဓါးရြက္ကို ျပင္ပအပူခ်ိန္ကြာျခားမႈမရွိ လားရာအတိုင္း လွည့္ပတ္ေပးျခင္း။ - ညင္သာေခ်ာေမြ႕စြာ လည္ပတ္ႏိုင္ျခင္း၊ အသံတိတ္ဆိတ္ျခင္း၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ေလေကာင္းေလသန္႔ရရွိျခင္း။ - ေခ်ာဆီအရည္မ်ားထည့္စရာမလိုသျဖင့္ အကုန္က်သက္သာျခင္း၊ တာရွည္အသံုးခံျခင္း။ - ပ်က္စီးမႈနဲျခင္း၊ အက္ဆစ္ႏွင့္ အယ္လကာလီ တုိ႔ထိခိုက္ အႏၱရာယ္မွကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း၊ သက္တမ္းရွည္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း။ စတဲ့အခ်က္ေတြေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ လူၾကီးမင္းတု႔ိရဲ႕ လုပ္ငန္းအတြက္ အထူးသင့္ေတာ္ပါတယ္။
$
1 review
EVA ကုမၸဏီမွ တင္သြင္းေသာအရည္ေသြးေကာင္းမြန္သည့္ လွပပီးဒီဇိုင္းဆန္သည့္အေဆာ က္အအံုသံုးနွင့့္စက္ရံုသံုးပစၥည္းျဖစ္သည့္ အုတ္ၾကြပ္အမိုး (Classic Tile)ကို လူၾကီးမင္းတို ့ အတြက္တင္သြင္းျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။လူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္၊ဟိုတည္၊စက္ရံုအ လုပ္ရံုမ်ားတြင္သာမက အျခားေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါအသံုးျပဳပါက ၾကာရွည္စြာ အသံုးျပဳနိုင္ေသာ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္သည့္ အုတ္ၾကြပ္မိုး (classic tile)ကိုေရြးခ်ယ္ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။၄င္းအုတ္ၾကြပ္အမိုး(classic tile) ၏ကာလာအေရာင္မ်ားကိုလည္း လူၾကီးမင္းတို ့စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူနိုင္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ျပီး ၾကာရွည္ခံသည့္ ဒီဇိုင္းဆန္းေသာ အုတ္ၾကြပ္မိုးမ်ားကို ဝယ္ယူအ သံုးျပဳလိုပါက EVA(Pre-painted Alu-zinc Roofing Sheet) ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ဆက္ သြယ္မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
စိန္ရတနာကြန္ကရစ္စက္ရံုမွ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ကြန္ကရစ္အုတ္မ်ားသည္ သဲႏံုးကင္းစင္ေသာ အရည္အေသြးျမင့္ ေရခ်ိဳ၊ သဲဝါၾကမ္းတို ့ကို စမ္းသပ္စမ္းေဆးထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ စံခ်ိန္မွီ အရည္အေသြးေကာင္း ဘိလပ္ေျမတို ့ကို အသံုးျပဳထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ သတ္မွတ္ထားေသာစံညႊန္းကိုက္ (Standard Ratio) အခ်ိဳးအစားအတိုင္းေခတ္မီ (JS 150) Mixer ျဖင့္သမမွ်တေအာင္ ေရာစပ္ထားပါသည္။ ဖိအားျမင့္ခံ အရည္အေသြးျပည့္ စံခ်ိန္မွီအုတ္ရရွိရန္ QT 8-15 (Hydraulic Type) Automatic Block Making Machine ျဖင့္ ဖိျခင္း၊ တုန္ခါျခင္း ျပဳလုပ္၍ ဂ်ာမနီနည္းပညာ Control Panel ျဖင့္ Standard Strength ရရွိေအာင္ စိန္ရတနာကြန္ကရစ္အုတ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ အုတ္အရြယ္အစားမွာ 9” x 4” x 3” (230mm x 100mm x 75mm) ဆိုဒ္ရွိပါသည္။ သတ္မွတ္ရက္စြဲအလိုက္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ စိန္ရတနာ ကြန္ကရစ္အုတ္မ်ားကို အေရအတြက္ မွန္ကန္ တိက်စြာရရွိႏိုင္ပါသည္။ လူႀကီးမင္း ဝယ္ယူေသာ ပမာဏကိုလုပ္ငန္းခြင္သို ့အခ်ိန္မွီ ေရာက္ရွိေအာင္ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ားက သက္သာေသာ ႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ အထူးဝန္ေဆာင္ေပးပါသည္။ အေရအေသြးေကာင္းမြန္၍ ေစ်းႏႈန္းမွန္ကန္ပါသည္။ စိန္ရတနာကြန္ကရစ္အုတ္မ်ားသည္ ဖိအားျမင့္ခံ ထုတ္လုပ္ထားသျဖင့္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦးမ်ား အတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ Foundation အတြက္ အထူးေကာင္းမြန္ပါသည္။
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
Myanmar 's largest B2B marketplace for Building and Decoration. You can buy and sell building machine, bathroom and kitchen, aluminium and metal, flooring,ceiling and roofing,furniture,windows,doors and gates,indoor plants, shoe and equipment,decoration and construction services in Myanmar. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.<p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p>