Products

Items 1 to 16 of 310 total
1 review
မ်က္ႏွာက်က္မ်ား ႏွင့္ နံရံမ်ားတြင္ အိမ္သုတ္ေဆးအစားထိုး ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ လွပဆန္းသစ္ေသာ Wallpaper မ်ား၊ မွန္ေနာက္အစား မွန္ၾကည္မ်ားကို မွန္ကပ္စေတကာမ်ားျဖင့္ အိမ္တုိင္ရာေရာက္ အလွဆင္ေပးသည့္အျပင္ လက္လီလက္ကားျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။(၃)ႏွစ္အာမခံေပးျခင္း၊အခ်ိန္ကုန္သက္သာ၍ ကုန္က်စရိတ္္နည္းျခင္း၊အနံဆိုးမ်ား၊ဖုန္႔မႈန္႕မ်ားမရွိ၍ အိမ္ညစ္ေပမႈကင္းေဝျပီး သက္ေတာင့္သက္သာေနထိုင္ႏုိင္ျခင္း၊Wallpaper ကပ္ျပီးညစ္ေပသြားေသာ နံရံမ်ားကို ေရျဖင့္ အေျခာက္ေလၽွာ္၍ ရျပီး ေတာက္ေျပာင္ေစပါသည္။ဆန္းသစ္ေသာဒီဇုိင္း၊ အေရာင္မ်ားကုိ အလြယ္တကူေျပာင္းလဲႏုိင္ျခင္း၊ အရည္အေသြးျမင့္မားေကာင္းမြန္သျဖင့္ အေရာင္ေမွးမွိန္ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရလြယ္ကူျပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေစသည္။သုတ္ေဆးႏွင့္ေၾကြျပားမ်ားထက္ နံရံကပ္ Wall Paper သည္အလြယ္တကူေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။ဆန္းသစ္လွပေသာ ဒီဇုိင္းမ်ားႏွင့္ ခမ္းနားထည္ဝါေသာ အခန္းမ်ားပိုင္ဆိုင္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ Mother's SON မွ Wallpaper ခမ်ားကို ခ်ဴိသာေသာေဈးႏႈန္း၊ေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ သပ္ရပ္ေသာ လက္ရာမ်ားျဖင့္ Original ေကာ္သံုး၍(၃)ႏွစ္ အာမခံျဖင့္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္အလွဆင္ေပးသည့္အျပင္ လက္လီ၊လက္ကားျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
$
1 review
Ion Wood ကုမၸဏီမွ အေမရိကန္ ေတာ္ဝန္ ဝက္သစ္ခ်ပင္မွ ရေသာ သစ္သားျဖင့္ ျပဳလုပ္ ထားေသာ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ၾကမ္းခင္းမ်ားကို လူၾကီးမင္းတုိ ့အတြက္ တင္ သြင္း ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ဒါ့အျပင္ ၄င္း ၾကမ္းခင္းမ်ားသည္ လူၾကီးမင္းတို ့၏ က်န္းမာေရးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ျပီး ၂၁ရာစု နည္းပညာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ Ion Wood သစ္သား ၾကမ္းခင္းျပားမ်ားကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ Ion Wood အခင္းသည္ ေလ့ လာစမ္းသပ္ ခ်က္မ်ားအရ ေတာထဲတြင္ ေတြ ့ရွိရသည့္ အမ အိုင္းယြန္္း ပမာဏ နွင့္တူညီေန သည္။ ၄င္း အမ အိုင္းယြန္းမ်ားသည္ ေလထဲမွေပါက္ဖြားသည္ ဘတ္တီးရီးယား မ်ားကို တျဖည္းျဖည္းပေပ်ာက္ေစ၍ ေလကို သန္ ့စင္ေစသည္။အိုင္းယြန္း ကို အခင္းျပဳလုပ္ ျခင္းျဖင့္ သဘာဝအတိုင္း ကုသနိုင္သည့္ ကုထံုးျဖစ္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီး မင္းတို ့အေနျဖင့္ ၄င္းအိုင္းယြန္းျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ၾကမ္းခင္းမ်ားကို အသံုးျပဳပါက က်န္းမာ ေရးနွင့္လည္းညီညြတ္ျပီး ပိုးမြားမ်ားကို လည္းေသေစနိုင္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္း တို ့အေနျဖင့္ ၄င္းၾကမး္ခင္းကို အသံုးျပဳလိုပါက Ion Wood ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ မွာယူနို္ုင္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
ALC block သည္ အေဆာက္အအံု ၏ အတြင္းပိုင္း နွင့္ အျပင္ပိုင္း နွစ္ခုလံုးအတြက္ အသံုးျပဳရသင့္ေတာ္ေအာင္ အထူးျပဳလုပ္ထားေသာ Block ျဖစ္သည္။သင့္ေနအိမ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ် ေဘးကင္းလံုျခံဳ မႈ နွင့္ ခိုင္ခံေသာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ ကိုအျပည့္အဝ ေပးစြမ္းနုိင္သည္။လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအားကို ၃၀% အထိ ထိန္းသိမ္းနိုင္ျပီး သာမန္ ကြန္ကရစ္ထက္ ၁၀ ဆ အပူဒဏ္ကို ကာကြယ္တားဆီးေပးနုိင္သည္။ပတ္ဝန္းက်င္မွ ဆူညံသံမ်ားကို အထဲသို႔ ဝင္မလာနုိင္ေအာင္ တားဆီးေပးသည္။သာမန္ ကြန္ကရစ္ထက္ ငလ်င္ဒဏ္မွ ျဖစ္ေပၚေသာ Stress စုပ္ယူမႈအား ပိုေကာင္းသည္။ရံႊအုတ္မ်ားထက္ ၂ဆ ၃ဆ ပိုမို ေပါ့ပါးျပီး ၄ဆ ၅ဆ ပိုမို သိပ္သည္းျပီး strength ဆံုးရံွဳးမႈ မပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ စရိတ္္မ်ား ေလ်ာ့ခ်နုိင္သည္။အခ်ိန္တုိတုိျဖင့္ အလြယ္တကူ ေဆာက္လုပ္နုိင္ေသာေၾကာင့္ Installation ကို ၅၀% ေလ်ာ့ခ်ေပးသည္။
$
1 review
Myanmar May Kaung Wood Industry ကုမၸဏီမွ လူႀကီးမင္းတုိ ့၏ အိမ္ အေဆာက္အဦး ၾကမ္းခင္းမ်ားကို အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ကြ်န္းသစ္မ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ပါေကးျပားမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ ခင္းက်င္း နိုင္ရန္ လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္ထုတ္လုပ္ ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ ဒါ့ျပင္ ၄င္း ပါေကး ( Teak Parquet ) သည္ ေသသပ္လွပပီး ဒီဇိုင္းဆန္းသည့္ အျပင္ ကြ်န္းျဖင့္ျပဳလုပ္ထား ေသာေၾကာင့္ ၾကာရွည္ အသံုးခံပါသည္။ ဒါ့ ေၾကာင့္လူႀကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ အိမ္ၾကမ္းခင္းမ်ား အားအလွဆင္ရန္အတြက္ ပါေကး ( Teak Parquet ) ကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက Myanmar May Kaung Wood Industry ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
M-S Trading ကုမၸဏီမွ လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္ အရည္ေသြးျမင့္မား သည့္ေခတ္မွီ အဆင္ ့တန္း ျမင့္ ပစၥည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး တို ့ကို ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ ရွိပါသည္။ ၄င္းပစၥည္းမ်ားသည္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္သည့္အျပင္ ေသသပ္ လွပပီး က်န္းမာ ေရးနွင့္လည္း ညီညြတ္ပ ါသ ည္။ဒါေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို ့ အေနျဖင့္ ေပါ့ပါးက်စ္လစ္ ခိုင္ခံ့ေသာ Laminated Board မ်ားကို ဝယ္ယူလိုပါက Laminated Board ကုမၸဏီကိုဆက္သြယ္မွာယူ နုိင္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
ALC block သည္ အေဆာက္အအံု ၏ အတြင္းပိုင္း နွင့္ အျပင္ပိုင္း နွစ္ခုလံုးအတြက္ အသံုးျပဳရသင့္ေတာ္ေအာင္ အထူးျပဳလုပ္ထားေသာ Block ျဖစ္သည္။သင့္ေနအိမ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ် ေဘးကင္းလံုျခံဳ မႈ နွင့္ ခိုင္ခံေသာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ ကိုအျပည့္အဝ ေပးစြမ္းနုိင္သည္။လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအားကို ၃၀% အထိ ထိန္းသိမ္းနိုင္ျပီး သာမန္ ကြန္ကရစ္ထက္ ၁၀ ဆ အပူဒဏ္ကို ကာကြယ္တားဆီးေပးနုိင္သည္။ပတ္ဝန္းက်င္မွ ဆူညံသံမ်ားကို အထဲသို႔ ဝင္မလာနုိင္ေအာင္ တားဆီးေပးသည္။သာမန္ ကြန္ကရစ္ထက္ ငလ်င္ဒဏ္မွ ျဖစ္ေပၚေသာ Stress စုပ္ယူမႈအား ပိုေကာင္းသည္။ရံႊအုတ္မ်ားထက္ ၂ဆ ၃ဆ ပိုမို ေပါ့ပါးျပီး ၄ဆ ၅ဆ ပိုမို သိပ္သည္းျပီး strength ဆံုးရံွဳးမႈ မပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ စရိတ္္မ်ား ေလ်ာ့ခ်နုိင္သည္။အခ်ိန္တုိတုိျဖင့္ အလြယ္တကူ ေဆာက္လုပ္နုိင္ေသာေၾကာင့္ Installation ကို ၅၀% ေလ်ာ့ခ်ေပးသည္။
$
1 review
ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ Formwork လုပ္ငန္းသည္ အလြန္အေရးပါေသာ အခန္းက႑ကေန ပါဝင္ေနသျဖင့္၊ ၎ Formwork လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး - Safety အတြက္ စိတ္ပူပန္ေနရပါသလား ? ( Formwork ပြင့္ထြက္တာေတြ၊ ၿပိဳက်တာေတြ ျဖစ္မွာ စိုးရိမ္ေနပါလား ) - သစ္ေစ်းေတြတက္ေနလို႔ ကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာေတြ၊ သစ္အလြယ္တကူ ဝယ္ယူလုိ႔ မရလို႔ အခက္အခဲျဖစ္ေနတာေတြအတြက္ စိတ္ေမာေနရပါလား - Site တစ္ခုၿပီးသြားတဲ့အခါ အသံုးမဝင္ေတာ့တဲ့ waste ျဖစ္သြားတဲ့ သစ္ေတြ အပံုလိုက္ႀကီးကို ၾကည့္ၿပီး အၿမဲ စိတ္ပ်က္ေနရပါသလား - Site တစ္ခုကို ျမန္ျမန္ၿပီးခ်င္တယ္၊ အခ်ိန္ကုန္သက္သာခ်င္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ Conventional Method (Traditional Method) နဲ႔ဆိုရင္ Formwork လုပ္ငန္းမွာတင္ အခ်ိန္ေပးရတာကို စိတ္ပ်က္ေနပါသလား - အလုပ္သမားေတြ အမ်ားႀကီးကို ထိန္းရတဲ့ဒုကၡ၊ အလုပ္သမား အလံုအေလာက္ ေခၚယူရရွိႏိုင္ဖို႔ စိတ္ပူပန္ေနရတဲ့ဒုကၡေတြကို စိတ္ပ်က္ေနပါသလား အထက္ပါ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးဖို႔ Zulu Life Group of Companies က တာဝန္ယူပါရေစ။ ✔ လူႀကီးမင္းတုိ႔ အသံုးျပဳေနက် Traditional Method ကဲ့သို႔ ကြန္ကရစ္ေလာင္းရင္း Formwork ပြင့္က်မွာ၊ ၿပိဳက်မွာလည္း စိတ္ပူစရာမလိုျခင္း၊ ✔သစ္ေစ်းေတြႀကီးတာ၊ အလြယ္တကူ ဝယ္မရတာေတြ အတြက္လည္း ပူပန္စရာမလိုျခင္း၊ ✔ Formwork Installation လုပ္ရာမွာလည္း Conventional Method ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ အလြန္ျမန္ျခင္း၊ ✔ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း အမႈိက္ရႈပ္ သက္သာျခင္း၊ လုပ္ငန္းၿပီးခ်ိန္တြင္ waste materials မ်ား စြန္႔ပစ္ရန္ စိတ္ပူေနစရာမလိုျခင္း၊ ✔ လုပ္ငန္းခြင္ကို ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းကင္းနဲ႔ အခ်ိန္တိုအတြင္း ၿပီးႏိုင္ျခင္း၊ ✔ Formwork ျဖဳတ္ၿပီးသည့္အခါတြင္လည္း မ်က္ႏွာျပင္အား ျပန္လည္အေခ်ာကိုင္စရာမလိုဘဲ ပတ္တီးတန္းရိုက္၍ ေဆးသုတ္ႏိုင္ျခင္း စသည့္ အားသာခ်က္ေတြ အလြန္မ်ားတဲ့အျပင္ ✔ ေစ်းႏႈန္းလည္း ပိုသက္သာ၊ အာမခံခ်က္လည္း အျပည့္အဝေပးၿပီး၊ တာဝန္ယူႏိုင္တဲ့ Zulu Life Group of Companies ရဲ႕ Formwork လုပ္ငန္းကို စိတ္ဝင္စားတယ္ဆိုရင္ေတာ့… ✔ ဖုန္း : 09454153430 ကို အခုပဲ ဖုန္းဆက္လိုက္ၾကပါေနာ္… ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ေရာက္ပို႔၊ တပ္ဆင္၊ ျဖဳတ္သိမ္း စနစ္ျဖင့္ လူႀကီးမင္းတို႔ရဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ကို တာဝန္ယူေပးပါရေစ…
$
1 review
ေရာမ စတိုင္ အလိပ္ကြန္ကရစ္ ပံုစံ ေခါင္မိုးတစ္ခုျဖစ္သည္။ကြန္ကရစ္ အမိုး Tile မ်ားသည္ သာမန္ အမိုးမ်ားထက္ အပူဒဏ္ ကာကြယ္ေပးျပီး ေအးျမမႈ ေပးစြမ္းနိုင္ျခင္း စြမ္းအင္ေခြ်တာ နုိင္ျခင္း၊ တာရွည္ခံစြာ အသံုးျပဳနုိင္ျခင္း စသည္အက်ဴိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိေစနုိင္သည္။
$
1 review
SCG Smartboard Squared Edge ကို ေခ်ာေမြ႔ေသာ မ်က္နွာျပင္ မ်ား ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားေသာ မ်က္နွာၾကက္ အမ်ဴိးအစား တစ္ခု ျဖစ္သည္။တပ္ဆင္ရ လြယ္ကူေစျပီး အတြင္းေရာ အျပင္ နွစ္ခုလံုး တပ္ဆင္ရေသာ gapping ျဖစ္သည္။ Acrylic ေဆးျဖင့္ ျခယ္သထားေသာေၾကာင့္ ၁၀၀% အေရာင္လြင့္ျခင္း ျပယ္ျခင္း မရွိပဲ လွပေစသည္။ Care Warning •Apply for ceiling only by following installation manual. •Do not use as structure apllication. •Do not eat. •Do not inhale the dust from cutting, screwing or polishing products.
$
1 review
ဂ်ာမန္နည္းပညာသံုး ကြန္ကရစ္နံရံျပား (Smart Concrete Wall) သည္ Automatic Extruder စက္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အရည္အေသြးျမင့္မားျပီး ခိုင္ခံက်စ္လစ္မႈရွိသည္။ ရိုးရွင္းလြယ္ကူၿပီး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္တည္ေဆာက္ႏိုင္မည့္ ဒီဇိုင္းျဖစ္ျပီး ၾကာရွည္ခိုင္ခံမႈ၊ မီးဒဏ္ခံႏိုင္ျခင္း၊ ေရလံုျခင္း၊ အသံလံုျခင္းစေသာ အက်ိဳးသတၱိမ်ားလည္းရွိပါသည္။ အထူးကၽြမ္းက်င္ရန္မလိုဘဲ သာမာန္အလုပ္သမားျဖင့္တပ္ဆင္ႏိုင္ျပီ လုပ္သားလိုအပ္ခ်က္နည္းလို ့စရိတ္သက္သာႏိုင္ပါသည္။ ေခ်ာမြတ္သည့္ မ်က္ႏွာျပင္ရွိသည့္အတြက္ သရိုးကိုင္ရန္မလိုပါ။ သရြတ္လုပ္ငန္းနည္းပါးသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းခြင့္ေျခာက္ေသြ႕သန့္ရွင္းေစသည္။ အဖို၊အမဆက္ေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ တာရွည္ခိုင္ခံၿပီး ေရလံုေစပါသည္။ ေရပိုက္၊ မီးပိုက္မ်ားကို ခက္ခက္ခဲခဲထြင္းရန္မလိုအပ္ပဲ နံရံအတြင္းပါရွိေသာ ေဒါင္လိုက္အေပါက္မ်ားအတြင္းမွ သြယ္တန္းႏိုင္ပါသည္။ Smart ကြန္ကရစ္နံရံသည္ လုပ္ငန္းတြင္က်ယ္ေစ၍ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစပါသည္။
$
1 review
အလြယ္တကူအစင္းရာမထင္ႏိုင္ျခင္း၊ တာရွည္ခံျခင္း၊လမ္းေလွ်ာက္ေသာအခါ အသံလံုျခင္း၊ ေစ်းႏႈန္းသက္သာျပီးလွပေသသပ္ျခင္း၊ အလြယ္တကူသန္႔ရွင္းႏိုင္ျခင္း။ Customer မ်ားအတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအေရာင္အဆင္းမ်ားႏွင့္ ဒီဇိုင္းမ်ားရရိွႏိုင္ပါတယ္။ႀကမ္းခင္းမ်ားကိုအဆင္သင့္ ခင္းႏိုင္ျပီး Polish တင္ဖို႔လည္းမလိုပါဘူး။က်န္းမာေရးအတြက္လည္းသင့္ေတာ္ပါတယ္။ ႀကမ္းခင္းမ်ားကိုေျခာက္ေသြ႔ျပီးေခ်ာေမြ႔ေသာေနရာမ်ားတြင္အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။
$
1 review
Not Define
1 review
SCG Smartboard SQuared Edge ကို နံရံတြင္ အလွဆင္သတၱဳတစ္ခု အျဖစ္အသံုးျပဳရန္ အထူးသင့္ေတာ္ေသာ ပစၥည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။အလြယ္တကူ တပ္ဆင္နိုင္ျပီး တာရွည္ခံ အသံုးျပဳနိုင္သည္။နိုင္ငံတကာ အဆင့္မွီ FIRM & FLEX နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အရည္အေသြးကို ၁၀၀% ယံုၾကည္စိတ္ခ် စြာ အသံုးျပဳနုိင္သည္။SCG Smartboard ကို SCG Porland Cement,Silica and Special Cellulose fiber မ်ားျဖင့္ အထူးေရာစပ္ ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ နံရံ ၏ အတြင္းေကာ အျပင္ပါ အသံုးျပဳနုိင္သည္။ဆိုးရြားေသာ ရာသီဥတု ဒဏ္ နွင့္ အပူဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီး မႈမ်ား၊ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ရာသီဥတု ဒဏ္မ်ားကို အထိေရာက္ဆံုး ကာကြယ္တားဆီးေပးနိုင္သည္။
$
1 review
ေျမထဲပင္လယ္ေအာက္ၾကမ္းျပင္ အလွတရားျဖင့္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားေသာ ကြန္ကရစ္အမိုး Tile ကို သင့္အိမ္တြင္ မိုးထားျခင္းျဖင့္ အပူဒဏ္ကုိ တြန္းလွန္ေပးျပီး အိမ္တြင္းကို ေအးျမမႈ ေပးနိုင္ျခင္း၊ ေခတ္မွီေသာ ဒီဇိုင္းဆန္းမ်ားေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္လည္း အျမင္တင့္တယ္ လွပေစသည္။တစ္ခါအသံုးျပဳျပီးလွ်င္ အလြယ္တကူ ပ်က္စီးျခင္း မရွိပဲ တာရွည္ အသံုးခံေသာ ကြန္ကရစ္ အမိုး အမ်ဴိးအစားျဖစ္သည္။
$
1 review
အသံုးျပဳရန္ေနရာ - ပလာစတာႏွင့္ အဂၤေတအတြက္ အုတ္စီျခင္းႏွင့္ ေရခံအဆက္မ်ားအတြက္ႏွင့္ - အေဆာက္အဦး အတြင္းပိုင္း၊ အျပင္ပိုင္းအတြက္ အသံုးခ်ျခင္း။ အကိ်ဳးရလဒ္ - အဂၤေတကို ေရလံုေစျခင္း၊ အဂၤေတအက္ျခင္းကိုေလ်ာ့က်ေစျခင္း။ - အအိပ္ျမန္ျခင္း၊ ဆားပါဝင္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ သံေခ်ာင္းမ်ားမပ်က္စီးႏိုင္ျခင္း။ ေရာေႏွာရန္အခ်ိဳး - ေဆးရည္ႏွင့္ ေရအရင္ေရာစပ္ျပီးမွ အဂၤေတေဖ်ာ္စပ္ရပါမည္။ - အရည္ထဲသို ့အမႈန္ ့ေရာေလာင္းၿပီး ေမႊရပါမည္။ ထုပ္ပိုးမႈ - 3 လီတာဗူး / 20 လီတာပံုး / 200 လီတာစည္။ ထူူးျခားခ်က္ - ဆင္ဝင္၊ ေခါင္မိုးအဂၤေတႏွင့္ အျပင္နံရံတို ့ကို ကုန္က်စားရိတ္သက္သာစြာျဖင့္ ေရလံုေစပါသည္။ - ေရကူးကန္ႏွင့္ေရပန္းကန္တို ့ကို ဆားေပါက္ျခင္းမွကာကြယ္ပါသည္။ မဂၤလာပါခင္ဗ် ာ ဒီတစ္ခါေတာ ့ ကုန္က်စရိတ္အထူးသက္သာၿပီး လုပ္ကိုင္ရလြယ္ကူေသာ Hydrophobic ေရလုံေဆးရည္ ကိုမိတ္ဆက္ေပးပါရေစ။ DAVCO NO.1 ဟာအုတ္စီၿပီးေသာ နံရံမ် ားကို အေခ်ာကိုင္ရာတြင္ ဘိလပ္ေၿမႏွင့္ ေရာစပ္ၿပီး နရံအားအေခ်ာကိုင္ရုံၿဖင့္ ေရလုံေစေသာ ေဆးရည္ၿဖစ္ပါသည္။ထူးၿခားခ်က္မွာ အဂၤေတ ကိုေရလုံေစရူံသာမက အက္ေၾကာင္းမ်ားၿဖစ္ၿခင္းကိုလည္း ေလွ်ာ ့ခ်ေပးၿခင္း၊ အအိပ္ၿမန္ၿခင္း ၊ဆားပါ၀င္မွဴ မရွိေသာေၾကာင့္ သံေခ်ာင္းမ်ား သံေခ်းတက္ၿခင္း အစရွိေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား အၿပင္ ၾကမ္းခင္းမ်ား topping ေလာင္းရာတြင္ လဲထည့္သြင္းကာ ကုန္က်စရိတ္သက္သာစြာၿဖင္ ့ေရလုံေစပါသည္။ ဆက္သြယ္၀ယ္ယူလိုပါက MAX BOND Myanmar Co.Ltd Ph 09-262764505 ကိုဆက္သြယ္၀ယ္ယူႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
Myanmar 's largest B2B marketplace for Building and Decoration. You can buy and sell building machine, bathroom and kitchen, aluminium and metal, flooring,ceiling and roofing,furniture,windows,doors and gates,indoor plants, shoe and equipment,decoration and construction services in Myanmar. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.<p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p>