Products

Items 1 to 16 of 167 total
1 review
SCG Smartboard Squared Edge ကို ေခ်ာေမြ႔ေသာ မ်က္နွာျပင္ မ်ား ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားေသာ မ်က္နွာၾကက္ အမ်ဴိးအစား တစ္ခု ျဖစ္သည္။တပ္ဆင္ရ လြယ္ကူေစျပီး အတြင္းေရာ အျပင္ နွစ္ခုလံုး တပ္ဆင္ရေသာ gapping ျဖစ္သည္။ Acrylic ေဆးျဖင့္ ျခယ္သထားေသာေၾကာင့္ ၁၀၀% အေရာင္လြင့္ျခင္း ျပယ္ျခင္း မရွိပဲ လွပေစသည္။ Care Warning •Apply for ceiling only by following installation manual. •Do not use as structure apllication. •Do not eat. •Do not inhale the dust from cutting, screwing or polishing products.
$
1 review
ဂ်ာမန္နည္းပညာသံုး ကြန္ကရစ္နံရံျပား (Smart Concrete Wall) သည္ Automatic Extruder စက္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အရည္အေသြးျမင့္မားျပီး ခိုင္ခံက်စ္လစ္မႈရွိသည္။ ရိုးရွင္းလြယ္ကူၿပီး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္တည္ေဆာက္ႏိုင္မည့္ ဒီဇိုင္းျဖစ္ျပီး ၾကာရွည္ခိုင္ခံမႈ၊ မီးဒဏ္ခံႏိုင္ျခင္း၊ ေရလံုျခင္း၊ အသံလံုျခင္းစေသာ အက်ိဳးသတၱိမ်ားလည္းရွိပါသည္။ အထူးကၽြမ္းက်င္ရန္မလိုဘဲ သာမာန္အလုပ္သမားျဖင့္တပ္ဆင္ႏိုင္ျပီ လုပ္သားလိုအပ္ခ်က္နည္းလို ့စရိတ္သက္သာႏိုင္ပါသည္။ ေခ်ာမြတ္သည့္ မ်က္ႏွာျပင္ရွိသည့္အတြက္ သရိုးကိုင္ရန္မလိုပါ။ သရြတ္လုပ္ငန္းနည္းပါးသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းခြင့္ေျခာက္ေသြ႕သန့္ရွင္းေစသည္။ အဖို၊အမဆက္ေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ တာရွည္ခိုင္ခံၿပီး ေရလံုေစပါသည္။ ေရပိုက္၊ မီးပိုက္မ်ားကို ခက္ခက္ခဲခဲထြင္းရန္မလိုအပ္ပဲ နံရံအတြင္းပါရွိေသာ ေဒါင္လိုက္အေပါက္မ်ားအတြင္းမွ သြယ္တန္းႏိုင္ပါသည္။ Smart ကြန္ကရစ္နံရံသည္ လုပ္ငန္းတြင္က်ယ္ေစ၍ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
SCG Smartboard SQuared Edge ကို နံရံတြင္ အလွဆင္သတၱဳတစ္ခု အျဖစ္အသံုးျပဳရန္ အထူးသင့္ေတာ္ေသာ ပစၥည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။အလြယ္တကူ တပ္ဆင္နိုင္ျပီး တာရွည္ခံ အသံုးျပဳနိုင္သည္။နိုင္ငံတကာ အဆင့္မွီ FIRM & FLEX နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အရည္အေသြးကို ၁၀၀% ယံုၾကည္စိတ္ခ် စြာ အသံုးျပဳနုိင္သည္။SCG Smartboard ကို SCG Porland Cement,Silica and Special Cellulose fiber မ်ားျဖင့္ အထူးေရာစပ္ ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ နံရံ ၏ အတြင္းေကာ အျပင္ပါ အသံုးျပဳနုိင္သည္။ဆိုးရြားေသာ ရာသီဥတု ဒဏ္ နွင့္ အပူဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီး မႈမ်ား၊ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ရာသီဥတု ဒဏ္မ်ားကို အထိေရာက္ဆံုး ကာကြယ္တားဆီးေပးနိုင္သည္။
$
1 review
Amity International Supply ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ ေဆာက္လုုပ္ေရးလုပ္ငန္း ခြင္သံုး မ်က္လံုးအကာကြယ္ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ မ်က္မွန္ ( Eye Wear Spectacles ) ကို လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ် လ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ခြင္သံုး မ်က္မွန္ ( Eye Wear Spectacles ) သည္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ဖိုက္ဘာ မ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျပီး မ်က္မွန္လက္ကိုင္မ်ားမွာလည္း ခိုင္ခံံ့ျပီးစိတ္ခ် ယံုၾကည္စြာ အသံုးျပဳ နို္္င္ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္သံုး မ်က္စိ အကာကြယ္ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းမ်က္စိအကာကြယ္ပစၥည္း မ်က္မွန္ ( Eye Wear Spectacles )သည္ ေဆာက္လုပ္ေရး သမားမ်ားအတြက္ အလြန္အေရးပါပီး အသံုုးဝင္ေသာ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ၄င္းမ်က္စိအကာကြယ္ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ မ်က္မွန္ ( Eye Wear Spectacles ) ကိုဝယ္ယူအသံုးျပဳလုိပါက Amity International Supply ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
ေျမထဲပင္လယ္ေအာက္ၾကမ္းျပင္ အလွတရားျဖင့္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားေသာ ကြန္ကရစ္အမိုး Tile ကို သင့္အိမ္တြင္ မိုးထားျခင္းျဖင့္ အပူဒဏ္ကုိ တြန္းလွန္ေပးျပီး အိမ္တြင္းကို ေအးျမမႈ ေပးနိုင္ျခင္း၊ ေခတ္မွီေသာ ဒီဇိုင္းဆန္းမ်ားေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္လည္း အျမင္တင့္တယ္ လွပေစသည္။တစ္ခါအသံုးျပဳျပီးလွ်င္ အလြယ္တကူ ပ်က္စီးျခင္း မရွိပဲ တာရွည္ အသံုးခံေသာ ကြန္ကရစ္ အမိုး အမ်ဴိးအစားျဖစ္သည္။
$
1 review
အသံုးျပဳရန္ေနရာ - ပလာစတာႏွင့္ အဂၤေတအတြက္ အုတ္စီျခင္းႏွင့္ ေရခံအဆက္မ်ားအတြက္ႏွင့္ - အေဆာက္အဦး အတြင္းပိုင္း၊ အျပင္ပိုင္းအတြက္ အသံုးခ်ျခင္း။ အကိ်ဳးရလဒ္ - အဂၤေတကို ေရလံုေစျခင္း၊ အဂၤေတအက္ျခင္းကိုေလ်ာ့က်ေစျခင္း။ - အအိပ္ျမန္ျခင္း၊ ဆားပါဝင္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ သံေခ်ာင္းမ်ားမပ်က္စီးႏိုင္ျခင္း။ ေရာေႏွာရန္အခ်ိဳး - ေဆးရည္ႏွင့္ ေရအရင္ေရာစပ္ျပီးမွ အဂၤေတေဖ်ာ္စပ္ရပါမည္။ - အရည္ထဲသို ့အမႈန္ ့ေရာေလာင္းၿပီး ေမႊရပါမည္။ ထုပ္ပိုးမႈ - 3 လီတာဗူး / 20 လီတာပံုး / 200 လီတာစည္။ ထူူးျခားခ်က္ - ဆင္ဝင္၊ ေခါင္မိုးအဂၤေတႏွင့္ အျပင္နံရံတို ့ကို ကုန္က်စားရိတ္သက္သာစြာျဖင့္ ေရလံုေစပါသည္။ - ေရကူးကန္ႏွင့္ေရပန္းကန္တို ့ကို ဆားေပါက္ျခင္းမွကာကြယ္ပါသည္။ မဂၤလာပါခင္ဗ် ာ ဒီတစ္ခါေတာ ့ ကုန္က်စရိတ္အထူးသက္သာၿပီး လုပ္ကိုင္ရလြယ္ကူေသာ Hydrophobic ေရလုံေဆးရည္ ကိုမိတ္ဆက္ေပးပါရေစ။ DAVCO NO.1 ဟာအုတ္စီၿပီးေသာ နံရံမ် ားကို အေခ်ာကိုင္ရာတြင္ ဘိလပ္ေၿမႏွင့္ ေရာစပ္ၿပီး နရံအားအေခ်ာကိုင္ရုံၿဖင့္ ေရလုံေစေသာ ေဆးရည္ၿဖစ္ပါသည္။ထူးၿခားခ်က္မွာ အဂၤေတ ကိုေရလုံေစရူံသာမက အက္ေၾကာင္းမ်ားၿဖစ္ၿခင္းကိုလည္း ေလွ်ာ ့ခ်ေပးၿခင္း၊ အအိပ္ၿမန္ၿခင္း ၊ဆားပါ၀င္မွဴ မရွိေသာေၾကာင့္ သံေခ်ာင္းမ်ား သံေခ်းတက္ၿခင္း အစရွိေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား အၿပင္ ၾကမ္းခင္းမ်ား topping ေလာင္းရာတြင္ လဲထည့္သြင္းကာ ကုန္က်စရိတ္သက္သာစြာၿဖင္ ့ေရလုံေစပါသည္။ ဆက္သြယ္၀ယ္ယူလိုပါက MAX BOND Myanmar Co.Ltd Ph 09-262764505 ကိုဆက္သြယ္၀ယ္ယူႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
$
1 review
အရည္အေသြး ျပည့္မွီေသာ ေၾကြေခါင္မိုးမ်ားကို အေရာင္အေသြး စံုစံုလင္လင္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားသည္။ 17 ဒီဂရီျဖင့္ အိမ္ေခါင္မိုးမ်ားကို ဒီဇိုင္းဆန္းသစ္စြာ တီထြင္ ဖန္တီးထားသည္။Purlin အကြာအေဝးမွာ 32 မွ 34 စင္တီမီတာ ျဖစ္သည္။
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
Myanmar 's largest B2B marketplace for Building and Decoration. You can buy and sell building machine, bathroom and kitchen, aluminium and metal, flooring,ceiling and roofing,furniture,windows,doors and gates,indoor plants, shoe and equipment,decoration and construction services in Myanmar. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.<p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p>