Products

Items 1 to 16 of 307 total
1 review
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ မိတ္ေဆြေတာ္ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ် ျဖန္႔ျဖဴးေသာ အရည္အေသြးအာမခံ ကြန္ကရစ္ ေက်ာက္တိုင္မ်ားသည္ ေရရွည္အသံုးခံၿပီး၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္လြယ္ကူပါသည္။ ကုန္က်စရိတ္ကို သက္သာၿပီး ပ်က္စီးမႈကိုလဲ ေႏွာင့္ေႏွးေစပါသည္ၾကာရွည္စြာအသံုးျပဳရန္ေကာင္းမြန္ပါသည္။ သစ္သားတုိင္မ်ားအစား ကြန္ကရစ္ေက်ာက္တုိင္ကုိ အသုံးျပဳေသာေၾကာင့္ ေရရည္ခံျပီး ေငြကုန္ေၾကးက် သက္သာေစသည့္အျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမွ ကာကြယ္ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါသည္။ ဆက္သြယ္မွာယူလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ဖုန္းနံပါတ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊အီးလ္ေမးမွ တဆင့္ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္မွာယူႏုိင္ပါသည္။
$
1 review
A variety of 2ftx2ft wood-patterned and granite and marbe look-alike floor tiles are also available at Shwe Myitta Home Mart. သစ္သားကြက္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဂရင္းနိုက္၊ မာဘယ္ အေႀကာပံုစံ ၂ေပ ပတ္လည္ ႀကမ္းခင္းေႀကြျပားအမိ်ဳးမ်ိဳးကို Shwe Myitta Home Mart မွာဝယ္ယူရရွိနိုင္ပါတယ္။ Please message us, call or visit our showroom for more details. Shwe Myitta Home Mart 968 Pyay Road, 10th Mile, Insein Tsp, Yangon Ph: 01-650615, 647621, 646695, 663724, 09-784011209, 09-784011205
$
1 review
We have floral-patterned ceramic wall tiles that'll add some unique looks to your home. သင့္အိမ္ကိုတမူထူးျခားေစႏိုင္တဲ့ပန္းပြင့္ကြက္ေႂကြျပားset မ်ားလည္းရွိပါတယ္...Showroom မွာအေသးစိတ္လာေရာက္ၾကည့္႐ႉႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ Shwe Myitta Home Mart 968 Pyay Road, 10th Mile, Insein Tsp, Yangon Ph: 01-650615, 647621, 646695, 663724, 09-784011209, 09-791962615
$
1 review
အံ့ႀသဖြယ္ေကာင္းေအာင္လွပတဲ့ ၁ေပ ပတ္လည္ 3D ရုပ္လံုးႀကြေႀကြျပားဒီဇိုင္းမ်ားကုိ Shwe Myitta Home Mart မွာဝယ္ယူရရွိနိုင္ပါတယ္။ Polished တင္ထားေသာ ၾကမ္းခင္း ေၾကြျပားအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။ Acid ဒဏ္ ခံႏုိင္တဲ့ ေၾကြျပားအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။ 3D ရုပ္ၾကြပုံစံ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ ေၾကြျပားျဖစ္တာမုိ႔လုိ႔ တစ္မူထူးျပီး အျမင္ဆန္းသစ္ေစမွာ အမွန္ပါပဲ။
$
1 review
Floral-patterned ceramic tiles in various designs can be found at our home marts in Yangon , Mandalay and Taunggyi. မိမိတို႔၏ ေနအိမ္၊ အေဆာက္အဦး၊ တိုက္တာမ်ားအား ပိုမို ေသသပ္၊ လွပ၊ တင့္တယ္ တန္ဆာဆင္ႏိုင္ေစရန္၊ အလွဖန္တီးႏိုင္ရန္အတြက္ ထူးျခားဆန္းျပားေသာ ပန္းပြင့္ပံုစံ ေၾကြျပားအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း ရန္ကုန္ မႏၲေလး ႏွင့္ ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕မ်ားရွိ Shwe Myitta Home Mart မ်ားတြင္ရရွိနိုင္ပါတယ္။ Please message us, call or visit our showroom for more details. Shwe Myitta Home Mart (Yangon) 968 Pyay Road, 10th Mile, Insein Tsp, Yangon Ph: 01-650615, 647621, 646695, 663724, 09-784011209, 09-784011205 Shwe Myitta Home Mart (Mandalay) No. D/7, 50/51, 62nd Road, Between Thitsarpan Street and Aungmingalar Street, Chanmyatharsi Township Ph: 09788490651, 09788490652, 09788490653, 09788490654 Shwe Myitta Home Mart (Taungyi) 300 Bogyoke Aung San Road, Myo Ma Quarters, Taunggyi Ph: 081 2122292, 095151047, 09254404509
$
1 review
သင့္အိမ္ေရခ်ိဳးခန္းတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မီးဖိုေခ်ာင္တြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေနအိမ္၊ အေဆာက္အဦး၊ တိုက္တာမ်ားအား ပိုမို ေသသပ္၊ လွပ၊ တင့္တယ္ တန္ဆာဆင္ႏိုင္ေစရန္၊ အလွဖန္တီးႏိုင္ရန္အတြက္ ထူးျခားဆန္းျပားေသာ ၂ေပ x ၁ေပ နံရံကပ္ေၾကြျပားမ်ားလိုအပ္ပါက ရန္ကုန္ မႏၲေလး ႏွင့္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မ်ားရွိ Shwe Myitta Home Mart မ်ားမွ ဒီဇိုင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ကာလာအမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ကြာလတီအမ်ိဳးမ်ိဳးတို့ျဖင့္ လူႀကီးမင္းတို႕လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ Please message us, call or visit our showroom for more details. Shwe Myitta Home Mart (Yangon) 968 Pyay Road, 10th Mile, Insein Tsp, Yangon Ph: 01-650615, 647621, 646695, 663724, 09-784011209, 09-784011205 Shwe Myitta Home Mart (Mandalay) No. D/7, 50/51, 62nd Road, Between Thitsarpan Street and Aungmingalar Street, Chanmyatharsi Township Ph: 09788490651, 09788490652, 09788490653, 09788490654 Shwe Myitta Home Mart (Taungyi) 300 Bogyoke Aung San Road, Myo Ma Quarters, Taunggyi Ph: 081 2122292, 095151047, 09254404509
$
1 review
သင့္အိမ္ ေနအိမ္၊ အေဆာက္အဦး၊ တိုက္တာမ်ား၊ ကြန္ဒိုမ်ား၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ မီးဖိုေခ်ာင္္၊ အိပ္ခန္းမ်ားအား ပိုမို ေသသပ္၊ လွပ၊ တင့္တယ္ တန္ဆာဆင္ႏိုင္ေစရန္၊ အလွဖန္တီးႏိုင္ရန္အတြက္ ထူးျခားဆန္းသစ္ေသာ ယိုးဒယားႏိုင္ငံထုတ္အရည္အေသြးျမင့္ TOA အမွတ္တံဆိပ္ အိမ္သုတ္ေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳးအား ရန္ကုန္ မႏၲေလး ႏွင့္ေတာင္ႀကီးျမိဳ႕မ်ားရွိ Shwe Myitta Home Mart မ်ားမွာဝယိယူရရွိႏိုင္ပါတယ္ ... ကာလာအမ်ိဳးေပါင္းမ်ားစြာအားစိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ကာ Tinting Machine ျဖင့္တိက်စြာ ေဖ်ာ္ယူရရွိႏိုင္ပါတယ္ Please message us, call or visit our showroom for more details. Shwe Myitta Home Mart (Yangon) 968 Pyay Road, 10th Mile, Insein Tsp, Yangon Ph: 01-650615, 647621, 646695, 663724, 09-784011209, 09-784011205 Shwe Myitta Home Mart (Mandalay) No. D/7, 50/51, 62nd Road, Between Thitsarpan Street and Aungmingalar Street, Chanmyatharsi Township Ph: 09788490651, 09788490652, 09788490653, 09788490654 Shwe Myitta Home Mart (Taungyi) 300 Bogyoke Aung San Road, Myo Ma Quarters, Taunggyi Ph: 081 2122292, 095251047, 09254404509
$
1 review
ေခတ္မွီ ဒီဇိုင္းဆန္းသစ္လွပၿပီး၊ ေလးေထာင့္ပံုသ႑ာန္ ရွိပါသည္။ အလွဖန္တီး ေရတိုက္စားမႈဒဏ္ခံ ႏိုင္ၿပီး သဘာဝေရႊလာေငြလာေက်ာက္တံုး အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။ မိမိ၏ေနအိမ္၊ အေဆာက္အဦး၊ တိုက္တာ၊ ကြန္ဒို၊ ဟုိတယ္ မ်ားအတြက္ ခန္႔ညားထည္ဝါေစၿပီး ျမင္သူတိုင္း စိတ္ၾကည္လင္ေအးခ်မ္းႏိုင္ပါသည္။ ဒီဇိုင္းစံုကာလာစံု ကာခ်ာစတုန္း (ေရႊလာေငြလာေက်ာက္တုံး) အမ်ိဳးမ်ိဳးအားလည္းဝယ္ယူရရွိနိုင္ပါတယ္။ We also have culture stones in different designs and colors at our home mart. Please message us, call or visit our showroom for more details. Shwe Myitta Home Mart 968 Pyay Road, 10th Mile, Insein Tsp, Yangon Ph: 01-650615, 647621, 646695, 663724, 09-784011209, 09-784011205
$
1 review
UPVC ၿဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ Space Wall မ်ားသည္ ေရစိုခံ၊ အၾကမ္းခံျခင္း၊ နံရံအလွဆင္ျခင္းတြင္ သံုးႏိုင္ရံုသာမက မ်က္ႏွာက်က္ အျဖစ္လဲ အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္း၊ ၀ရံတာ မ်က္ႏွာက်က္ ႏွင့္ ေပၚတီဂို မ်က္ႏွာက်က္မ်ားတြင္ သံုးစြဲႏိုင္ျခင္း၊ Wet area မ်ားတြင္ သံုးစြဲျခင္းျဖင္႔ Moisture ေၾကာင့္ မ်က္ႏွာက်က္မ်ား မႈိတက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း၊ အခန္း Partition မ်ား ကာရံျခင္းတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း အေရာင္ 5 မ်ိဳးရွိ၍ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ဝယ္ယူသုံးစဲြသူမ်ား စိတ္ခ်ယုံၾကည္စြာျဖင့္ အသုံးျပဳႏုိင္ၾကပါသည္။ ဆက္သြယ္ဝယ္ယူလုိပါက အီးေမးလ္မွတဆင့္ျဖစ္ေစ၊ ဖုန္းနံပါတ္ကုိ တုိက္ရုိက္ေခၚဆုိ၍ျဖစ္ေစ မွာယူႏုိင္ပါသည္။
$
1 review
Wet-formed mineral fiber (Non-asbestos) ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ Bioguard Mineral Fiber မ်က္ႏွာက်က္ျပားမ်ားကုိ Food Manufacturing and Laboratories, Education (Science Labs), Computer rooms မ်ားအတြက္ အထူးစီမံထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ႏူးညံ့ေျပျပစ္ေသာ မ်က္ႏွာျပင္ရွိျခင္း၊ အသံလုံျခင္း၊ အလင္းျပန္ျခင္းအတြက္လည္း အထူးေကာင္းမြန္ပါသည္။ Fire Resistance -Class A: BS 476 Part 6 & 7 ပါရွိသည့္အျပင္ Sag Resistance- RH 99% ပါရွိေသာေၾကာင့္ စိတ္ခ် ယုံၾကည္စြာ သုံးစဲြႏုိင္ေသာ မ်က္ႏွာက်က္ အမိ်ဳးအစားျဖစ္ပါသည္။ သပ္ရပ္လွပျပီး ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္း ျပည့္မီ၍ အရည္အေသြးစိတ္ခ်ရေသာ မ်က္ႏွာက်က္ မ်ားကုိ ရွာေဖြေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ Acoustic Architecture Co.Ltd ကုိသာ ဆက္သြယ္လုိက္ပါ လုိ႔ ဖိတ္ေခၚပါရေစ။ ဆက္သြယ္မွာယူလုိပါက ဖုန္းနံပါတ္မွ ျဖစ္ေစ၊ အီးလ္ေမးလ္မွတဆင့္ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ မွာယူႏုိင္ပါတယ္။
$
1 review
-GROHE EcoJoy 9.4 L/Min Flow Rate -Hand Shower; Shower Rail, 900 mm -GROHE QuickFix® -Variable Distance Between Wall Shower Holders For Adaption To Existing Drillings -Wall Holders -17250 mm Relexaflex Hose 1/2" X 1/2" -Soap Dish -SpeedClean Anti-Limescale System -GROHE StarLight Chrome Finish -Minimum Recommended Pressure 1.0 bar
$
1 review
-GROHE StarLight ® chrome finish - durable, high gloss and resistant -GROHE SilkMove ceramic cartridge - lasting ease -S ports with modern attractive rosettes -Operating lever made of metal, including fitting automat.. Bath / shower diverter -Incl. Wall shower holder and hand shower in matching design
$
1 review
ဥေရာပ ကုန္ပစၥည္း အရည္အေသြး ရွဳပ္ေထြးလာသည္ နွင့္အမ်ွ ကုန္ပစၥည္း model အသီးသီးတို ့ကို ဖန္တီးလုပ္ကိုင္ လာျခင္း၏ ရလာဒ္အျဖစ္ သန္ ့ရွင္းေသာ ကိုယ္ထည္ တို ့သည္ အထက္တန္းလႊႊာ ၏သေကၤတျဖစ္လာခဲ ့သည္ ထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳ ့ တစ္စတစ္စ တိုးတက္လာေသာေၾကာင့္ သစ္သားမ်ားျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ ဖြဲ ့စည္း ထုတ္လုပ္ ထားျပီး ၄င္း၏အရည္အေသြး ေအာင္ျမင္ရန္ ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာ ကို အသံုးျပဳသည့္ နည္းလမ္းအသစ္ကို Teka ကုမၸဏီမွ စတင္ ထုတ္လုပ္လာခဲ ့ပါသည္။Teka နည္းပညာတြင္ ခရိုမီယမ္နွင့္ နီကယ္ကိုပါ အသံုးျပဳလာပါတယ္။ဘက္တီးယီးယား ပိုးမ်ားနွင့္ မိွဳတက္ျခင္းတို ့ကိုပါ ကာကြယ္ေပးပါသည္။ဤပစၥည္းကို အသံုးျပဳသူမ်ားအေန ျဖင့္ ေရအပူခ်ိန္နွင့့္ ဖိအားကို ထိန္းညိွေပးနိုင္သည့္ အျပင္ ၾကည္လင္ေသာ မ်က္နွာျပင္ကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
$
1 review
-For overhead shower applications only -Spray pattern: Rain -SpeedClean® anti-lime system: Removes limescale with a simple wipe of a finger to maintain a "like-new" performance
$
1 review
ကမာၻ ့နိုင္ငံမ်ားအသီးသီးတြင္ နည္းပညာမ်ားတိုးတက္လာသည္နွင့္အမွ် ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳ ့မ်ားသည္လည္း တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။ ဤသို ့တိုးတက္လာေသာေၾကာင့္ ဂ်ာမနီbrandျဖစ္ေသာtekaကုမၸဏီသည္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား ကိုလည္းစံခ်ိန္မွီ အရည္အေသြးျမွင့္တင္လာခဲ ့ပါသည္။ဒါေၾကာင့္tekaအမွတ္တံဆိပ္ သဘာဝဓာတ္ေငြ ့သံုးမီးဖိုအသစ္တစ္မ်ိဳးကိုလည္း ထုတ္လုပ္လာခဲ့ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္Tekaကုမၸဏီသည္ စံခ်ိန္မွီအရည္အေသြးျမင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ သံုးစြဲရလြယ္ပီး ေသသပ္လွပေသာ ဒီဇိုင္းျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ခိုင္ခံသပ္ရပ္လွပေသာ teka brandဂက္စ္မီးဖိုကိုသံုးစြဲသင့္ပါသည္။
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
Myanmar 's largest B2B marketplace for Decoration & Construction Services in Myanmar. You can buy and sell home painting,home wallpaper,home décor,building construction,wallpaper,bedroom wallpaper,cheap wallpaper,wallpaper for walls, wallpaper design,kitchen wallpaper,bathroom wallpaper,room décor,house painting,brick wallpaper,exterior paint,living room wallpaper  in Myanmar. You can order from online or just see information online and buy directly from their showroom.