Products

Items 1 to 16 of 18 total
1 review
<p>HELI Forklift (CPCD 30 ဒီဇယ္သံုး)&nbsp;</p><p>အျမင့္ = 3m</p><p>HELI Forklift လက္ရွိေပါက္ေစ်း USD 16000$</p><p>* စက္ရံုရွင္း ျပန္ေရာင္းေစ်း သိန္း (၁၃၅)</p><p>09-771204661 ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိဳင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။</p>
$
1 review
The electronic hoist model CD1/MD1 is one of the type of general electronic wire rope hoist. It has manifold lifting capacities, lifting heights and the single double speed functions of lifting and traversing. One of them the electronic hoist model HJ with low height headroom is especially designed for the workshops with Low height headroom.
$
1 review
အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း။ ( လမ္း၊ တံတား၊ တူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို Aung Pyae Phyo Oo ကုမၸဏီမွ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ အင္ဂ်င္နီယာ ဝန္ေဆာင္မႈအပိုင္းမ်ား၊ အေတြ႕အၾကံဳရွိ ဝါရင့္ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားမွ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈအပိုင္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းစီမန္ခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အေကာင္းဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။
$
1 review
Residencial , Apartments and Shophouse operates a well-established network of offices. Each office is staffed with professionals who have the training, experiences and resources to get the job done.
$
1 review
ဂိုေဒါင္ ႏွင့္စက္ရံု ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို Aung Pyae Phyo Oo ကုမၸဏီမွ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ အင္ဂ်င္နီယာ ဝန္ေဆာင္မႈအပိုင္းမ်ား၊ အေတြ႕အၾကံဳရွိ ဝါရင့္ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားမွ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈအပိုင္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းစီမန္ခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အေကာင္းဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။
$
1 review
Safe installation သည္ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ပထမအေျခခံ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ျဖစ္ပါသည္။ အားေပးၾကေသာေဖာက္သည္မ်ားမွလဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အသင္းဝင္မ်ား၏ ကိရိယာမ်ားတပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အေပၚ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။ Min Dhama Safe Installation တြင္ေနာက္ဆံုးေပၚ ပုဂၢိဳလ္ေရးလံုၿခံဳမႈ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ ဟိုက္ဒေရာလစ္ ကရိန္းမ်ား၊ ဓာတ္ေလွကား ထရပ္ကားမ်ား၊ လူတပ္ ဓာတ္ေလွကားမ်ား၊ ျပားခ်ပ္ခ်ပ္ ထရပ္ကားမ်ားစသည္တို႔ျဖင့္လဲ တပ္ဆင္ေပးပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
Min Dhama builds a complete range of gantry cranes including single girder, double girder and cantilever styles for indoor or outdoor services. Capacities, spans, and heights are virtually unlimited.
$
1 review
Not Define
1 review
Semi gantry crane has the same features of full gantry crane. This type cranes are suitable solution for the area in which overhead runways are not practical, and also impossible to build double track for crane traveling.
$
1 review
ကရိန္းမ်ားကို အမ်ားဆံုးတည္ျငိမ္မႈ၊ အေကာင္းဆံုးသြားလာႏိုင္မႈ၊ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ၊ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာလည္ပတ္ႏိုင္မႈတို႔ကို ရရွိအတည္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္Min Dhama ကုမၸဏီမွ ရႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္စစ္ေဆးေပးပါသည္။ ေလယာဥ္ေျပးသံလမ္းမ်ားမွလဲ စစ္တမ္းေကာက္ျခင္းမ်ား အဆင့္ဆင့္၊ span ႏွင့္ alignment မ်ားကိုလဲ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးပါသည္။
$
1 review
(Girder Box beam ) ကို သက္တမ္းႏွင့္စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွစ္ခုလံုး 1/800 အမ်ားဆံုးဝန္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ကုန္ၾကမ္းအားလံုးတြင္လဲ JIS SS400 လက္မွတ္ပါရွိၿပီး ၄င္းသည္ ASTM A36 or EN 10025 S275JR ႏွင့္ညီမွ်ပါသည္။
$
1 review
Box ginders သံမဏိျပားမ်ားကို အင္ဂ်င္နီယာ ပညာျဖင့္ ေသခ်ာစြာ ေဆာက္လုပ္ၾကသည္။ ၄င္းကို ေကြးျခင္းမွပိုမိုခုိင္ခံ့ရန္ႏွင့္ အစြမ္းသတၱိတိုးျမွင့္ရန္ဂေဟေဆာ္ျခင္းျဖစ္သည္။ joint(အဆစ္မ်ားအားလံုးကိုလဲ AWS / CMAA စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ၾကၿပီးေနာက္ အနည္းဆံုး တစ္ၾကိမ္ (သို႔) ႏွစ္ၾကိမ္ VT/ PT/ MT/ RT/ UT ကို ဂေဟေဆာ္စစ္ေဆး ေပးျခင္းျဖစ္သည္။
$
1 review
The Electronic wire rope hoist model CD1 and MD1 have the feature of compact, light, small-sized shape and smooth operation. Lt can be used not only on the overhead rails, but also be used in conjunction with many types of electric or manual cranes such as the sing-girder crane, the double-girder crane, the cantilever crane and the gantry crane. The electric hoist model MD1 with double lifting speed should be used in cases where the hoist model CD1 with single speed cannot meet the requirement for fine adjustment during precision operations.
$
1 review
Light double beam trolley type electric hoist has the characteristics of compact structure, light weight, small volume, convenient operation, easy maintenance etc. It can be installed in the overhead I-shaped beam, also can with installed in electric or manual single beam, dual beam, cantilever crane, Longmen etc. Factories, mines, ports, ware-houses and freight yard and other lifting equipment commonly used one, is to improve labor efficiency, better working conditions.
$
1 review
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္သုံး Double Girder Hoist Single Speed အမ်ိဳးအစား ကရိန္း ျဖစ္ပါတယ္။ Taichuan ျဖစ္ျပီး ထုိင္ဝမ္ႏုိင္ငံမွ တိုက္ရိုက္တင္သြင္းထားေသာေၾကာင့္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာျဖင့္ အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ Double Girder ကရိန္း၏ Capacity မွာ 2000 KG (2 Tons) ထိ အသုံးျပဳႏုိင္ျပီး Lifting Height မွာ 18 m ျဖစ္ပါသည္။ Electric Power ႏွင့္ အသုံးျပဳရေသာ ကရိန္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္ျပီး Hoisting Motor Output 3.7 (KW) ထိ ထုတ္လႊတ္ေပးႏုိင္ပါသည္။ အျခားအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဇယားပုံစံႏွင့္ ျပည့္စုံစြာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ မွာယူဆက္သြယ္လုိပါက အီးေမးလ္ (သုိ႔) ဖုန္းနံပါတ္မ်ားသုိ႔ တုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္မွာယူႏုိင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။
$
1 review
Features &amp; advantages: 1. Reasonable structure, light dead weight 2. Favorable performance, accurate and smooth lifting. 3. Safe and reliable traveling 4. Low noise, easy operation, 5. Convenient maintenance, high exchangeability for parts and components 6. Main girder: no-weld U-shape and one stop molding, increase the girder strength. LD model single beam motor crane is characterized by more reasonable structure and higher strength steel as a whole, Used together with CD1 model MD1 model electric hoist as a complete set, it is a light duty crane with a capacity of 1 to 20 tons. The span is 7.5-28.5m. Working grade is A3-A4. Working temperature is -25.c to 40.c. This product is widely used in plants, warehouses, materials stocks to lift goods. It is prohibited to use the equipment in the combustible, explosive or corrosive environment. This product has two operational methods, ground or operation room which has open model and closed model and can be installed on left or right side according to the practical situation. And the direction of entering the gate has two forms, sideway and ends in order to satisfy the users, choice under different conditions.
$
1 review
Features &amp; advantages: 1. Reasonable structure, light dead weight 2. Favorable performance, accurate and smooth lifting. 3. Safe and reliable traveling 4. Low noise, easy operation, 5. Convenient maintenance, high exchangeability for parts and components 6. Main girder: no-weld U-shape and one stop molding, increase the girder strength. LDP model motor-drive single beam crane belongs to very low clearance light duty lifting equipment. Electric hoist is at one side of main girder, so can increase service space of hook and reduce the cost. With advantages of big trolley tread, smooth travelling, tight structure, strong rigidity, delicate operation, low noise, safety and reliability and beautiful exterior, it is widely used in the situation that clearance height of workshop is low and the operating ambient temperature is -25˚C~+40 ˚C. LDP model motor-driven single bean crane is designed and produced according to GB/T3811-2008, JB/T 1306-2008 standard and used with model CD1, MD1. It is a light duty crane with rated load of 3 to 10 tons. The span is 7.5m ~22.5m. Working grade is A3-A4 and lifting height is 6~12m. The main operation method is ground control (ground control, remote control, ground control + remote control). If the span and lifting height is out of the range that stylebook lists, we can do non-standard design according to user requirement.
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
Myanmar 's largest B2B marketplace for Building and Decoration. You can buy and sell building machine, bathroom and kitchen, aluminium and metal, flooring,ceiling and roofing,furniture,windows,doors and gates,indoor plants, shoe and equipment,decoration and construction services in Myanmar. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.<p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p>