Products

Items 1 to 16 of 20 total
1 review
<div>- မဂၤလာပါခင္ဗ်။ အခု ALBUM မွာေတာ ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပဳျပင္ႀကံခိုင္ေရးလုပ္ငန္းသံုး စက္ပစၥည္းမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးထားပါတယ္။</div><div>- အိမ္သံုးလုပ္ငန္းသံုး စသည္ျဖင့္ အဆင္ေျပရာေရြးခ်ယ္ေလ ့လာနိုင္ပါတယ္။</div><div>- ကားေဘာ္ဒီရံုေတြ ကားစက္ျပင္အလုပ္ရံုေတြ ကားေရေဆးဆီလိုက္လုပ္ငန္းေတြ အလိုင္းမင္းခ်ိန္လုပ္ငန္းေတြ တာယာျပဳျပင္တပ္ဆင္လဲလွယ္ျခင္းလုပ္ငန္းေတြ စသည္ျဖင့္ အသံုးတည့္နိုင္ေစမယ့္ပစၥည္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္တင္သြင္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။&nbsp;</div><div>- အသံုးျပဳလိုရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္..... တဆင့္ျပန္လည္ျဖန္ ့ျဖဴးလိုရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္...... လိုတဲ ့အခါသတိရနိုင္ေစဖို ့ မိတ္ဆက္တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်။&nbsp;</div><div>- မိတ္ေဆြတို ့ရဲ ့ မတူကြဲျပားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအတြက္ အျခားလိုအပ္ေသာ စက္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း အခ်က္အလက္ျပည့္စံုစြာရရင္ မူရင္းစက္ရံုမ်ားမွ ေစ်းနႈန္နွင့္ အရည္အေသြးထိုက္တန္မွန္ကန္စြာျဖင့္ မွာယူ တင္သြင္းေပးပါတယ္။&nbsp;</div>
$
1 review
<p>HELI Forklift (CPCD 30 ဒီဇယ္သံုး)&nbsp;</p><p>အျမင့္ = 3m</p><p>HELI Forklift လက္ရွိေပါက္ေစ်း USD 16000$</p><p>* စက္ရံုရွင္း ျပန္ေရာင္းေစ်း သိန္း (၁၃၅)</p><p>09-771204661 ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိဳင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။</p>
$
1 review
အထပ္(၅) ထပ္ အျမင့္အထိ တပ္ဆင္နုိင္ျပီး လူ (၄)ေယာက္အထိ အဆင္ေျပစြာ စီးနင္းလိုက္ပါနုိင္သည္။ ေနရာ အနည္းငယ္ရွိရံုျဖင့္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔စြာ တပ္ဆင္ အသံုးျပဳနုိင္သည္။ဓါတ္ေလွကားစီးနင္းေနစဥ္ မီးပ်က္သြားပါက ဓါတ္ေလွကားတြင္ Reserve Battery Auto Landing System အျပင္ Manual Rescue Device လည္းပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ မိမိလိုရာ အထပ္သို႔ စိတ္္ေအးခ်မ္းသာစြာ ဆင္းသက္နုိင္သည္။ပါဝါမလိုပဲ အိမ္သံုးမီတာ ျဖင့္သာ အသံုးျပဳနုိင္ သည္။သက္ႀကီးရြယ္အို မ်ား၊လူမမာမ်ား အကူမပါပဲ သက္ေသာင့္သက္သာ ဆင္းတက္နုိင္သည္။စီးနင္းသူမ်ားအတြက္ ၁၀၀% စိတ္ခ်လံုျခံဳမွဳ ရွိပါသည္။လြယ္ကူစြာ အတက္အဆင္း ျပဳနုိင္ေသာေၾကာင့္ မိသားစုမ်ား ပိုမိုအခ်ိန္ေပးေတြ႔ဆံုနုုုိုင္သည္။ပစၥည္းမ်ားလြယ္ကူစြာ အတင္အခ် ျပဳလုပ္နုိင္ပါသည္။ဂ်ပန္နုိင္ငံ၏ နံပါတ္(၁) ေရာင္းအားအေကာင္းဆံုး မိသားစုအိမ္သံုး ဓါတ္ေလွကားအမ်ဴိးအစား တစ္ခု ျဖစ္သည္။
$
1 review
အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း။ ( လမ္း၊ တံတား၊ တူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို Aung Pyae Phyo Oo ကုမၸဏီမွ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ အင္ဂ်င္နီယာ ဝန္ေဆာင္မႈအပိုင္းမ်ား၊ အေတြ႕အၾကံဳရွိ ဝါရင့္ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားမွ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈအပိုင္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းစီမန္ခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အေကာင္းဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။
$
1 review
ဂိုေဒါင္ ႏွင့္စက္ရံု ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို Aung Pyae Phyo Oo ကုမၸဏီမွ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ အင္ဂ်င္နီယာ ဝန္ေဆာင္မႈအပိုင္းမ်ား၊ အေတြ႕အၾကံဳရွိ ဝါရင့္ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားမွ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈအပိုင္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းစီမန္ခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အေကာင္းဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။
$
1 review
Safe installation သည္ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ပထမအေျခခံ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ျဖစ္ပါသည္။ အားေပးၾကေသာေဖာက္သည္မ်ားမွလဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အသင္းဝင္မ်ား၏ ကိရိယာမ်ားတပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အေပၚ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။ Min Dhama Safe Installation တြင္ေနာက္ဆံုးေပၚ ပုဂၢိဳလ္ေရးလံုၿခံဳမႈ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ ဟိုက္ဒေရာလစ္ ကရိန္းမ်ား၊ ဓာတ္ေလွကား ထရပ္ကားမ်ား၊ လူတပ္ ဓာတ္ေလွကားမ်ား၊ ျပားခ်ပ္ခ်ပ္ ထရပ္ကားမ်ားစသည္တို႔ျဖင့္လဲ တပ္ဆင္ေပးပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
Min Dhama builds a complete range of gantry cranes including single girder, double girder and cantilever styles for indoor or outdoor services. Capacities, spans, and heights are virtually unlimited.
$
1 review
Not Define
1 review
Semi gantry crane has the same features of full gantry crane. This type cranes are suitable solution for the area in which overhead runways are not practical, and also impossible to build double track for crane traveling.
$
1 review
ကရိန္းမ်ားကို အမ်ားဆံုးတည္ျငိမ္မႈ၊ အေကာင္းဆံုးသြားလာႏိုင္မႈ၊ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ၊ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာလည္ပတ္ႏိုင္မႈတို႔ကို ရရွိအတည္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္Min Dhama ကုမၸဏီမွ ရႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္စစ္ေဆးေပးပါသည္။ ေလယာဥ္ေျပးသံလမ္းမ်ားမွလဲ စစ္တမ္းေကာက္ျခင္းမ်ား အဆင့္ဆင့္၊ span ႏွင့္ alignment မ်ားကိုလဲ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးပါသည္။
$
1 review
(Girder Box beam ) ကို သက္တမ္းႏွင့္စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွစ္ခုလံုး 1/800 အမ်ားဆံုးဝန္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ကုန္ၾကမ္းအားလံုးတြင္လဲ JIS SS400 လက္မွတ္ပါရွိၿပီး ၄င္းသည္ ASTM A36 or EN 10025 S275JR ႏွင့္ညီမွ်ပါသည္။
$
1 review
Box ginders သံမဏိျပားမ်ားကို အင္ဂ်င္နီယာ ပညာျဖင့္ ေသခ်ာစြာ ေဆာက္လုပ္ၾကသည္။ ၄င္းကို ေကြးျခင္းမွပိုမိုခုိင္ခံ့ရန္ႏွင့္ အစြမ္းသတၱိတိုးျမွင့္ရန္ဂေဟေဆာ္ျခင္းျဖစ္သည္။ joint(အဆစ္မ်ားအားလံုးကိုလဲ AWS / CMAA စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ၾကၿပီးေနာက္ အနည္းဆံုး တစ္ၾကိမ္ (သို႔) ႏွစ္ၾကိမ္ VT/ PT/ MT/ RT/ UT ကို ဂေဟေဆာ္စစ္ေဆး ေပးျခင္းျဖစ္သည္။
$
1 review
Not Define
1 review
Family Business Group Engineering Co.,Ltd မွ Exclusive Dirstributor (တစ္ဦးတည္ကိုယ္စားလွယ္) အေနနဲ႔တင္သြင္းေနတဲ့ KLEEMANN ဓါတ္ေလွကား company နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးပါမယ္။ KLEEMANN ဓာတ္ေလွကားသည္ဂ်ာမနီနည္းပညာျဖင့္ဂရိႏုိင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေသာ ကမာၻ့အဆင့္မွီဥေရာပစံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အညီထုတ္လုပ္ေသာ Global Product ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻဓာတ္ေလွကား Companyႀကီး 7ခုအထဲမွာ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေပါင္း 115နုိင္ငံမွာ ဓါတ္ေလွကား units ေပါင္း 200000 (ႏွစ္သိန္း)ေက်ာ္တပ္ဆင္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ KLEEMANN Lifts မွာ ရရွိႏုိင္တဲ့အမ်ိဳးအစားေတ ြကေတာ့ အိမ္သုံး Home Lift &gt; 3-8 passengers (Single Phase) (Pit less/ Machineless) Passenger Lifts &gt; 3-150 Passenger Escalators &amp; Moving Walks ေဆးရုံသုံး Medical (Strechers) Lifts Car Parking Lifts / Car Lifts Earthquake &amp; Vandal Resistant Lifts Fire fighting Lifts Hydraulic Car Lifts Cargo Lifts (Goods Lifts) Hotel, Restaurant Dumbwaiter ေတြမွာသုံးတဲ့ Stair Lifts Vertiplat (Wheelchair Lifts) (1) Home Lifts မွာဆိုရင္ 3ေယာက္စီး မွ 8 ေယာက္စီး 4ထပ္/5ထပ္ကို အိမ္သုံး Single Phase ႏွင့္တပ္ဆင္ႏွင္ႏုိင္ျခင္း။ Pit မလိုMachine Room Less အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။ (2) Passenger Lift မွာဆို 3 ေယာက္ကေန 150ေယာက္အထိစီးႏုိင္တဲ့passenger Lift ရွိပါတယ္။KLEEMANN ဓာတ္ေလွကားရဲ့ cabin design ေတ ြကို ဆြဲေပးတာကေတာ့ world famous designerBMVV car designer Andreas Zapatinas (အန္ဒရီးယက္ဇပါတီးနက္စ္) ပဲျဖစ္ပါတယ္ Service အေနနဲ႔1 year warranty free service ေပးၿပီး After sales Service အေနနဲ႔ 24 hours serviceေပးပါတယ္။ ဓာတ္ေလွကား spare parts မ်ားကိုအလ ြယ္တကူ၀ယ္ယူႏုိင္ပါတယ္။
$
1 review
Family Business Group Engineering Co.,Ltd မွ Exclusive Dirstributor (တစ္ဦးတည္ကိုယ္စားလွယ္) အေနနဲ႔တင္သြင္းေနတဲ့ KLEEMANN ဓါတ္ေလွကား company နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးပါမယ္။ KLEEMANN ဓာတ္ေလွကားသည္ဂ်ာမနီနည္းပညာျဖင့္ဂရိႏုိင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေသာ ကမာၻ့အဆင့္မွီဥေရာပစံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အညီထုတ္လုပ္ေသာ Global Product ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻဓာတ္ေလွကား Companyႀကီး 7ခုအထဲမွာ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေပါင္း 115နုိင္ငံမွာ ဓါတ္ေလွကား units ေပါင္း 200000 (ႏွစ္သိန္း)ေက်ာ္တပ္ဆင္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ KLEEMANN Lifts မွာ ရရွိႏုိင္တဲ့အမ်ိဳးအစားေတ ြကေတာ့ အိမ္သုံး Home Lift &gt; 3-8 passengers (Single Phase) (Pit less/ Machineless) Passenger Lifts &gt; 3-150 Passenger Escalators &amp; Moving Walks ေဆးရုံသုံး Medical (Strechers) Lifts Car Parking Lifts / Car Lifts Earthquake &amp; Vandal Resistant Lifts Fire fighting Lifts Hydraulic Car Lifts Cargo Lifts (Goods Lifts) Hotel, Restaurant Dumbwaiter ေတြမွာသုံးတဲ့ Stair Lifts Vertiplat (Wheelchair Lifts) (1) Home Lifts မွာဆိုရင္ 3ေယာက္စီး မွ 8 ေယာက္စီး 4ထပ္/5ထပ္ကို အိမ္သုံး Single Phase ႏွင့္တပ္ဆင္ႏွင္ႏုိင္ျခင္း။ Pit မလိုMachine Room Less အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။ (2) Passenger Lift မွာဆို 3 ေယာက္ကေန 150ေယာက္အထိစီးႏုိင္တဲ့passenger Lift ရွိပါတယ္။KLEEMANN ဓာတ္ေလွကားရဲ့ cabin design ေတ ြကို ဆြဲေပးတာကေတာ့ world famous designerBMVV car designer Andreas Zapatinas (အန္ဒရီးယက္ဇပါတီးနက္စ္) ပဲျဖစ္ပါတယ္ Service အေနနဲ႔1 year warranty free service ေပးၿပီး After sales Service အေနနဲ႔ 24 hours serviceေပးပါတယ္။ ဓာတ္ေလွကား spare parts မ်ားကိုအလ ြယ္တကူ၀ယ္ယူႏုိင္ပါတယ္။
$
1 review
Family Business Group Engineering Co.,Ltd မွ Exclusive Dirstributor (တစ္ဦးတည္ကိုယ္စားလွယ္) အေနနဲ႔တင္သြင္းေနတဲ့ KLEEMANN ဓါတ္ေလွကား company နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးပါမယ္။ KLEEMANN ဓာတ္ေလွကားသည္ဂ်ာမနီနည္းပညာျဖင့္ဂရိႏုိင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေသာ ကမာၻ့အဆင့္မွီဥေရာပစံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အညီထုတ္လုပ္ေသာ Global Product ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻဓာတ္ေလွကား Companyႀကီး 7ခုအထဲမွာ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေပါင္း 115နုိင္ငံမွာ ဓါတ္ေလွကား units ေပါင္း 200000 (ႏွစ္သိန္း)ေက်ာ္တပ္ဆင္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ KLEEMANN Lifts မွာ ရရွိႏုိင္တဲ့အမ်ိဳးအစားေတ ြကေတာ့ အိမ္သုံး Home Lift &gt; 3-8 passengers (Single Phase) (Pit less/ Machineless) Passenger Lifts &gt; 3-150 Passenger Escalators &amp; Moving Walks ေဆးရုံသုံး Medical (Strechers) Lifts Car Parking Lifts / Car Lifts Earthquake &amp; Vandal Resistant Lifts Fire fighting Lifts Hydraulic Car Lifts Cargo Lifts (Goods Lifts) Hotel, Restaurant Dumbwaiter ေတြမွာသုံးတဲ့ Stair Lifts Vertiplat (Wheelchair Lifts) (1) Home Lifts မွာဆိုရင္ 3ေယာက္စီး မွ 8 ေယာက္စီး 4ထပ္/5ထပ္ကို အိမ္သုံး Single Phase ႏွင့္တပ္ဆင္ႏွင္ႏုိင္ျခင္း။ Pit မလိုMachine Room Less အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။ (2) Passenger Lift မွာဆို 3 ေယာက္ကေန 150ေယာက္အထိစီးႏုိင္တဲ့passenger Lift ရွိပါတယ္။KLEEMANN ဓာတ္ေလွကားရဲ့ cabin design ေတ ြကို ဆြဲေပးတာကေတာ့ world famous designerBMVV car designer Andreas Zapatinas (အန္ဒရီးယက္ဇပါတီးနက္စ္) ပဲျဖစ္ပါတယ္ Service အေနနဲ႔1 year warranty free service ေပးၿပီး After sales Service အေနနဲ႔ 24 hours serviceေပးပါတယ္။ ဓာတ္ေလွကား spare parts မ်ားကိုအလ ြယ္တကူ၀ယ္ယူႏုိင္ပါတယ္။
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
Myanmar 's largest B2B marketplace for Building and Decoration. You can buy and sell building machine, bathroom and kitchen, aluminium and metal, flooring,ceiling and roofing,furniture,windows,doors and gates,indoor plants, shoe and equipment,decoration and construction services in Myanmar. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.<p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p>