နည္းပညာအသုံးျပဳစြန္႔ပစ္ပလတ္စတစ္အမွိုက္မွ ေလာင္စာဆီထုတ္နိုင္မည့္စက္႐ုံ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ပုဂံ-ေညာင္ဦးေဒသတြင္ တည္ေဆာက္နိုင္ရန္စီစဥ္ေနဟုဆို

 

Related Posts