တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ေက်းလက္လမ္း၊ တံတားလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာက္လုပ္ရန္ တုိင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရွင္/ ကုမၸဏီမ်ားအား အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ :
Sector :
Buyer : 0
Type :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ေက်းလက္လမ္း၊ တံတားလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာက္လုပ္ရန္ တုိင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရွင္/ ကုမၸဏီမ်ားအား အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း


ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၃


ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ေက်းလက္လမ္း၊ တံတားလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာက္လုပ္ရန္ တုိင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္/ကုမၸဏီမ်ားအား အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူထားသည္။ 

တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ (၁၅.၉.၂၀၁၈) ရက္တြင္ စတင္ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး (၁.၁၀.၂၀၁၈) ရက္ ညေန (၁၆း၀၀)နာရီတြင္ တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာပိတ္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


တင္ဒါဖြင့္ပြဲကုိ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံး၊ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ပဒုမၼာလမ္း၊ ဆန္းခ်ီတိုးခ်ဲ႕ရပ္၊ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ တြင္ (၃.၁၀.၂၀၁၈) ရက္ နံနက္ (၉း၀၀)နာရီတြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ား၊ လုပ္ငန္းအေသးစိတ္စာရင္းမ်ားကို တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳး ေရး ဦးစီးဌာန၊ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ (ဖုန္း ၀၅၉ ၂၀၂၁၂၀၀၊ ၀၉ ၇၆၈၆၄၃၂၄၄၊ ၀၉ ၂၆၀၃ ၆၄၄၂၄ )သုိ႔ ရုံးခ်ိန္အတြင္း ၀ယ္ယူႏုိင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္စုံစမ္းေမးျမန္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။


၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date 03-Sep-2018 | Mon
Closing Date 01-Oct-2018 | Mon
Expire In Coming 1 day
ဆက်သွယ်ရန်
0
Scroll