သံကူကြန္ကရစ္တံတား ႏွင့္ တံခြန္တုိင္း - ဘိုး၀ကုန္း - ဂုံးမင္းေခ်ာင္ - ေတာင္ေပါက္ - ျမျပင္လမ္းအား ေျမသား ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း လမ္းခင္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ  :

Sector    :

Buyer     :0

Type    :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁


ရခိုင္ျပည္နယ္၊ သံတြဲခရုိင္၊ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္၏ ျပည္သူလူထုပူးေပါင္း ပါ၀င္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမွ သံတြဲ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေကြ႔ေခ်ာင္းႏွင့္ ဆိပ္ႀကီးသုိ႔ ဆက္သြယ္ေသာ သံကူကြန္ကရစ္တံတား (၄၀’ X ၂၄’ X ၁၃’) ႏွင့္ တံခြန္တုိင္း - ဘိုး၀ကုန္း - ဂုံးမင္းေခ်ာင္ - ေတာင္ေပါက္ - ျမျပင္လမ္း (၂/၄.၅၄) မိုင္ (4.108km) အား ေျမသား ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း လမ္းခင္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (UNDP)၏ ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ တင္ဒါေခၚယူျခင္းစနစ္အား သုံးၿပီး လုပ္ငန္းအပ္ႏံွေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္၍ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ တင္သြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚထားသည္။


အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္လမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန၊ သံတြဲၿမိဳ႕၌ (၁.၉.၂၀၁၈) ရက္တြင္ စတင္ေရာင္းခ်သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


တင္ဒါေလွ်က္လႊာမ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္တင္ဒါလက္ခံေရးႏွင့္ စီစစ္ေရးေကာ္မ တီ (TRAC)ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ ေရး ဦးစီးဌာန၊ သံတြဲၿမိဳ႕၊ ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ (၁.၁၀.၂၀၁၈) ရက္ ေနာက္ဆုံးထား ျပန္လည္တင္ သြင္းရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။


အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက သံတြဲၿမိဳ႕နယ္၊ တင္ဒါေခၚယူေရးေကာ္မတီ ဖုန္း ၀၄၃-၂၀၆၅၀၅၅ သုိ႔ ရုံးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date     : 01-Sep-2018 | Sat

Closing Date       : 01-Oct-2018 | Mon

Expire In        : Coming 1 day
 
ဆက်သွယ်ရန်
0