ကခ်င္ျပည္နယ္ စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနပိုင္ေျမေနရာတြင္ Shopping Mall၊ ရုံးခန္း၊ ဟိုတယ္ မ်ား BOT စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ EOI ေခၚ

တည်နေရာ  :

Sector    :

Buyer     :0

Type    :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

ကခ်င္ျပည္နယ္ စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနပိုင္ေျမေနရာတြင္ Shopping Mall၊ ရုံးခန္း၊ ဟိုတယ္ မ်ား BOT စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ EOI ေခၚ


ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၅


စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနပိုင္ေျမေနရာ(၀ဒသမ၃၅၉)ဧက တြင္ Shopping Mall၊ ရုံးခန္းမ်ားႏွင့္ ဟိုတယ္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္မည့္ အေဆာက္အအဦမ်ား တည္ေဆာက္ေရးကို BOT စနစ္ျဖင့္ ပုဂၢလိကႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ စိတ္၀င္စားမႈေဖာ္ျပျခင္း အဆိုျပဳလႊာ (EOI) ခၚယူ ထားသည္။


အဆိုပါလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ ေျမကြက္မွာ အမွတ္ (၁၃၉/ဃ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ေစ်းႀကီးလမ္း ေထာင့္၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး ဌာနဘက္မွ ကာလေပါက္ေစ်းျဖင့္ တြက္ခ်က္ထားေသာ ေျမေနရာ တန္ဖိုးႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္ဘက္မွ က်ခံမည့္ အေဆာက္အဦႏွင့္ အေထြေထြကုန္က်စရိတ္တို႔ကုိ စိစစ္ကာ အက်ိဳး အျမတ္အခ်ိဳးသတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။


ေလွ်ာက္လႊာစတင္ေရာင္းခ်မည့္ရက္မွာ (၆.၉.၂၀၁၈) ရက္ (၀၉း၀၀) နာရီမွ (၁၆း၃၀) နာရီထိ ေလွ်ာက္လႊာ တစ္ေစာင္လွ်င္ ငါးေသာင္းက်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာပိတ္ရက္မွာ (၅.၁၀.၂၀၁၈) ရက္ (၁၆း၃၀) နာရီျဖစ္သည္။


ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ဥကၠ႒၊ တင္ဒါလက္ခံေရးႏွင့္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၊ စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီး ဌာန၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ ရုံးအမွတ္ (၄၁) ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။


အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန၊ စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ ရုံးအမွတ္ (၄၁) ေနျပည္ေတာ္ www.industry.mm (ဖုန္း - ၀၆၇ ၃၄၀၈၂၉၀)သုိ႔ စုံစမ္းေမးျမန္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date     : 05-Sep-2018 | Wed

Closing Date       : 05-Oct-2018 | Fri

Expire In        : Coming 1 day
 
ဆက်သွယ်ရန်
0