ေဘာ့ေခ်ာင္းေရထိန္းတံခါး၏ ျမစ္အေပၚဘက္တြင္ ကမ္းပါးထိန္း နံရံမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ :
Sector :
Buyer : 0
Type :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

၁။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ သန္လ်င္ဘက္ကမ္း၊ ရန္ကုန္-သန္လ်င္ တံတားအမွတ္(၁) ႏွင့္အမွတ္(၂)(ကုလား၀ဲ)တံတားၾကားရွိ ေဘာ့ေခ်ာင္းေရထိန္းတံခါး၏ ျမစ္အေပၚဘက္တြင္ ကမ္းပါးထိန္းနံရံမ်ား ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ပဏာမအားျဖင့္ (Bank Protection Structure ) ၁၅၀၀)ေပတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ တင္ဒါေခၚယူျခင္း။

၂။ ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္း
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ သန္လ်င္ဘက္ကမ္း၊ ရန္ကုန္-သန္လ်င္တံတား အမွတ္(၁)
ႏွင့္ အမွတ္(၂) ကုလားဝဲ တံတားရွိ ေဘာေ့ခ်ာငး္ ေရထနိ း္ တခံ ါး၏ ျမစ္အေပၚဘက္ ကမ္းပါးထိန္းနံရံတြင္(၁၅၀၀)ေပအား သံကူကြန္ကရစ္ပိုင္တိုင္မ်ား ႐ိုက္သြင္း၍ ေက်ာက္တံုးစီေျမထိန္းနံရံအား သတ္မွတ္ထားသည့္ ဒီဇိုင္းအတိုင္း တည္ေဆာက္ျခင္း။

၃။ ေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္
(က) တင္ဒါပံုစံစတင္ေရာင္းခ်မည့္ရက္ႏွင့္အခ်ိန္ - ၂၉-၆-၂၀၁၇ရက္မွ ၅-၇-၂၁၀၇ရက္ထိ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း
(ခ) တင္ဒါပိတ္မည့္ရက္ႏွင့္အခ်ိန္ - ၃၁-၇-၂၀၁၇ရက္ (တနလၤာေန႕)မြန္းလြဲ ၁နာရီ
(ဂ) တင္ဒါပံုစံေရာင္းခ်မည့္ေနရာ - ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္(သန္လ်င္) ၊သန္လ်င္-သီလ၀ါလမ္းမႀကီး၊က်ဳိက္ေခါက္ဘုရားအနီး
ဖုန္း-၀၉-၄၂၁၁၇၅၆၄၁၊
၀၉-၇၆၂၃၉၁၃၇၃၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date 26-Jun-2017 | Mon
Closing Date 05-Jul-2017 | Wed
Expire In Coming 1 day
ဆက်သွယ်ရန်
0
Scroll