ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ပစၥညး္မ်ားအား အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ  :

Sector    :

Buyer     :0

Type    :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
၁။ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးမွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း အသံုးျပဳရန္လိုအပ္ေသာ ေအာက္ပါပစၥည္းကို ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူရန္ရွိပါသည္။

တင္ဒါအမွတ္စဥ္ - DE/CAP(2017-2018)20
ပစၥည္းအမ်ဳိးအစား - M.S Plate (6mm×5'×20')

၂။ တင္ဒါပံုစံမ်ား စတင္ေရာင္းခ်မည့္ေန႔ - ၂-၈-၂၀၁၇ ရက္
တင္ဒါပိတ္မည့္ေန႔ႏွင့္အခ်ိန္ - ၁-၉-၂၀၁၇ရက္၊ (၁၄း၀၀)နာရီ
၃။ တင္ဒါႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ေထာက္ပံ့ေရးဌာနခြဲ၊ ဖုန္း-၀၁-၃၈၄၂၅၂ ႏွင့္ ၀၁-၂၅၀၂၅၁
အမွတ္(၅၀)၊ ပန္းဆိုးတန္း၊ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး (႐ံုးခ်ဳပ္)သို႔ ႐ံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏုိင္ပါသည္။
 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date     : 02-Aug-2017 | Wed

Closing Date       : 01-Sep-2017 | Fri

Expire In        : Coming 1 day
 
ဆက်သွယ်ရန်
0