ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္တြင္ အသံုးျပဳရန္လိုအပ္ေသာ စက္ဆီ/ေခ်ာ ဆီမ်ားအား ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ျပည္တြင္း၌ ၀ယ္ယူရန္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ  :

Sector    :

Buyer     :0

Type    :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန

၁။ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္တြင္ အသံုးျပဳရန္လိုအပ္ေသာ စက္ဆီ/ေခ်ာ
ဆီမ်ားအား ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ျပည္တြင္း၌ ၀ယ္ယူရန္ ေစ်းႏႈန္းတင္သြင္းလႊာ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

၂။ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေရာင္းခ်မည့္ရက္မွာ ၁၃ - ၃ - ၂၀၁၇ ရက္မွ ၂၀ - ၃ - ၂၀၁၇ ရက္အထိ ျဖ
စ္ပါသည္။

၃။ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းရမည့္ရက္မွာ ၂၀ - ၃ - ၂၀၁၇ ရက္ ၁၄း၀၀ နာရီ ျဖစ္ပါသည္။

၄။ တင္ဒါပံုစံမ်ားအား တစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္ငါးေထာင္ႏႈန္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္ ၊ ရံုးအ
မွတ္ ၄၅ တြင္ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသိလိုပါက
ဖုန္း ၀၆၇ - ၄၁၂၅၁၂ သို႕ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။

ေစ်းၿပိဳင္၀ယ္ယူေရးအဖြဲ႕
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕
 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date     : 13-Mar-2017 | Mon

Closing Date       : 20-Mar-2017 | Mon

Expire In        : Coming 1 day
 
ဆက်သွယ်ရန်
0