ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မူးရံုး အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ  :

Sector    :

Buyer     :0

Type    :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မူးရံုး အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားအခ်ိန္ႏွင့္ 

တစ္ေျပးညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ လူစည္ကားရာေနရာမ်ား မႈခင္းျဖစ္ပြားတတ္သည့္

ေနရာမ်ား အေရးႀကီးလမ္းဆံုမ်ားတြင္ CCTV ကင္မရာမ်ား တပ္ဆင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း

ေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မူးရံုးရွိ CCTV and Command Center တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး အတြက္ 

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါသြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

(က) တင္ဒါပံုစံေရာင္းခ်မည္းရက္ -၁၀.၉.၂၀၁၈ မွ ၁၆.၉.၂၀၁၈ အထိ

(ခ) တင္ဒါလက္ခံမည့္ရက္စြဲ ၊ အခ်ိန္- ၁၇.၉.၂၀၁၈ (၁၀း၀၀) နာရီ

(ဂ) တင္ဒါဖြင့္လွစ္မည့္ရက္စြဲ ၊ အခ်ိန္- ၁၈.၉.၂၀၁၈ 

(ဃ) တင္ဒါပံုစံေရာင္းခ်မည့္ေနရာ - ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္လမ္း လႊတ္ေတာ္ဝင္းအတြင္းရွိ ရန္ကုန္တိုင္း

ေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မႈးရံုး၊ ေထာက္ဌာန

၂။ အထက္ေဖာ္ျပပါCCTV ကင္မရာ မ်ားတပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းအား စိတ္ဝင္စားသူ ျပည္တြင္း

လုပ္ငန္းရွင္၊ ကုမၸဏီမ်ားမွ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိလိုပါက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 

ရဲတပ္ဖြဲ႔မူးရံဳး ေထာက္ဌာန(တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၈၃၁၇၅၂၀)သို႔ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္စံုစမ္း

ႏိုင္ပါသည္။

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူေရးအဖြဲ႔

 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date     : 10-Sep-2018 | Mon

Closing Date       : 18-Sep-2018 | Tue

Expire In        : Coming 1 day
 
ဆက်သွယ်ရန်
0