ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အား/ကာ ဦးစီးဌာန အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ  :

Sector    :

Buyer     :0

Type    :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အားကစားနွင့္ကာယပညာဦးစီးဌာန
အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ (Open Tender) ေခၚယူျခင္း
၁။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အား/ကာ ဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘ႑ာေရးနွစ္ (ေငြလံုးေငြရင္း) အသံုးစရိတ္ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါ၍ ျမန္မာနိုင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

၁။ ၿမိဳ႕နယ္ ေဒါပံု
လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား (က)အဆင့္အားကစားရုံုျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ျခင္း ။
ခြင့္ျပဳေငြ (က်ပ္သန္းေပါင္း) ၂၅၀.၀၀၀

၂။ ၿမိဳ႕နယ္ ဒဂံု/ဆိပ္ကမ္းု
လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား အားကစားရုံျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္း။
ခြင့္ျပဳေငြ (က်ပ္သန္းေပါင္း) ၁၀၀.၀၀၀

၃။ ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ဥကၠလာပ
လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား ျမသီတာ အားကစားကြင္း ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္း နွင့္Shulter တစ္လံုး ေဆာက္လုပ္ျခင္း။
ခြင့္ျပဳေငြ (က်ပ္သန္းေပါင္း) ၂၅.၀၀၀

၄။ ၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ဥကၠလာပ
လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား ေရႊေပါက္ကံ အားကစားကြင္း ေျမာင္းကူးတံတား၊ ေရစင္ေရကန္ ျပဳလုပ္ျခင္း။
ခြင့္ျပဳေငြ (က်ပ္သန္းေပါင္း) ၁၁.၀၀၀

၅။ ၿမိဳ႕နယ္ သန္လ်င္
လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား ပြဲၾကည့္စင္နွင့္အရာရွိအိမ္ရာျပဳျပင္ျခင္း။
ခြင့္ျပဳေငြ (က်ပ္သန္းေပါင္း) ၄၁.၆၀၀

၆။ ၿမိဳ႕နယ္ ခရမ္း
လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား အားကစားကြင္းျပဳျပင္ျခင္း။
ခြင့္ျပဳေငြ (က်ပ္သန္းေပါင္း) ၇၀.၀၀၀

၇။ ၿမိဳ႕နယ္ ဒလ
လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား အားကစားကြင္း နွင့္ ျခံစည္းရုိးျပဳျပင္ျခင္း။
ခြင့္ျပဳေငြ (က်ပ္သန္းေပါင္း) ၃၀.၀၀၀

၈။ ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ဥကၠလာပ
လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား ပေဒသာ အားကစားကြင္း ေရဖ်န္းစနစ္ ျပဳလုပ္ျခင္း နွင့္ ပြဲၾကည့္စင္ ျပဳလုပ္ျခင္း။
ခြင့္ျပဳေငြ (က်ပ္သန္းေပါင္း) ၁၂.၀၀၀

၉။ ၿမိဳ႕နယ္ ဒဂံု/ေတာင္
လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား အားကစားခန္းမ ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္း။
ခြင့္ျပဳေငြ (က်ပ္သန္းေပါင္း) ၆၇.၀၀၀

၁၀။ ၿမိဳ႕နယ္ ဒဂံု/ေျမာက္
လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား အားကစားခန္းမ ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္း။
ခြင့္ျပဳေငြ (က်ပ္သန္းေပါင္း) ၆၇.၀၀၀

၁၁။ ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ဥကၠလာပ
လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား ပေဒသာ အားကစားအတြက္ Rollen(1)Ton ဝယ္ယူျခင္း။
ခြင့္ျပဳေငြ (က်ပ္သန္းေပါင္း) ၂၆.၀၀၀

၂။တင္ဒါတင္သြင္းသည့္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္နွင့္ Profile တင္ျပရပါမည္။

၃။တင္ဒါပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားနွင့္ တင္ဒါပံုစံမ်ားကို ၅-၇-၂၀၁၆ ရက္မွစ၍ေရာင္းခ်ေပးပါမည္။ တင္ဒါမ်ားကို ၂၈-၇-၂၀၁၆ရက္ ညေန၄း၃၀ နာရီ ေနာက္ဆံုးထားတင္သြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၄။အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားက္ို သိလိုပါက ရုံးခ်ိန္အတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အားကစားနွင့္ကာယပညာဦးစီးဌာန ရုံးဖုန္း- 01-8500840၊ 01-8564489 တို႔သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းနိုင္ပါသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အား/ကာ
တင္ဒါစိစစ္ေရြခ်ယ္ေရးေကာ္မတီ
 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date     : 05-Jul-2016 | Tue

Closing Date       : 28-Jul-2016 | Thu

Expire In        : Coming 1 day
 
ဆက်သွယ်ရန်
1