ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ :
Sector :
Buyer : 0
Type :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္ဝန္ၾကီးဌာန
ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း
အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း
ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းတြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပစၥည္းမ်ားကို ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ဝယ္ယူလိုပါသည္.။
(၁) ဓာတ္အားခြဲရံုနွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
(၂) ေျမေအာက္ၾကိဳးဆက္ပစၥည္းမ်ား
(၃) ေကာင္းကင္ဓာတ္အားလိုင္းဆက္ပစၥည္းမ်ား
(၄) ၆၆ေကဗီြေကာင္းကင္လိုင္းDouble Circuit 1.7Miles အားACSR240mmျဖင့္တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းပစၥည္းမ်ား
တင္ဒါပံုစံတင္ေရာင္းခ်မည့္ရက္ ၅-၇-၂၀၁၆ရက္
တင္ဒါပိတ္မည့္ရက္ ၂၉-၇-၂၀၁၆ရက္
တင္ဒါပိတ္မည့္ရက္ ၁၄း၀၀နာရီ
တင္ဒါပံုစံနွင့္အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါလိပ္စာတြင္ ရံုးခ်ိန္အတြင္း လာေရာက္စံုစမ္းဝယ္ယူနို္င္ပါသည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ၾကီးဌာန
တင္ဒါေခၚယူေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း
ပစၥည္းစီမံေရးဌာန၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔
အမွတ္(၁၉၇၊၁၉၉)၊ေအာက္ၾကည့္ျမင္တိုင္လမ္း၊အလံုျမိဳနယ္
ဖုန္း-01-220816
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date 07-Jul-2016 | Thu
Closing Date 29-Jul-2016 | Fri
Expire In Coming 1 day
ဆက်သွယ်ရန်
0
Scroll