ရန္ကင္းကေလးေဆးရုံႀကီးမွ ေဆးဝါးမ်ား ဝယ္ယူရန္အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ  :

Sector    :

Buyer     :0

Type    :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ
က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန
ကုသေရးဦးစီးဌာန
ခုတင္(၅၅၀)ဆံ့ ရန္ကင္းကေလးေဆးရုံႀကီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ခုတင္(၅၅၀)ဆံ့ ရန္ကင္းကေလးေဆးရုံႀကီးတြင္ တက္ေရာက္ကုသလွ်က္ရွိေသာ လူနာမ်ားအား ကုသေပးရန္ လုိအပ္ေသာ FDA အသိအမွတ္ျပဳ ေဆးဝါးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ား၊ Consumables မ်ား၊ ဓါတ္ခဲြခန္းပစၥည္းမ်ား၊ ဓါတ္မွန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ဝယ္ယူမည္ျဖစ္ပါ၍ အစုိးရ အသိအမွတ္ျပဳ လိုင္စင္ရ ေဆးကုမၸဏီမ်ားထံမွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေပးသြင္းရန္ ေခၚယူအပ္ပါသည္။

၂။ ေစ်းႏႈန္းတင္သြင္းလႊာပုံစံမ်ား စတင္ေရာင္းခ်မည့္ရက္ - ၂၆-၆-၂၀၁၇ ရက္
တင္ဒါပိတ္မည့္ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္ - ၂၅-၇-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ညေန ၄း၀၀ နာရီ
၃။ တင္ဒါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ားစာရင္း အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိရွိလုိပါက ခုတင္(၅၅၀)ဆံ့ ရန္ကင္းကေလးေဆးရုံႀကီး ေဆးရုံအုပ္ႀကီးရုံးခန္းတြင္ ရုံးခ်ိန္အတြင္းလာေရာက္စုံစမ္းႏုိင္ပါသည္

ခုတင္(၅၅၀)ဆံ့ ရန္ကင္းကေလးေဆးရုံႀကီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း - ၀၁-၈၅၅၀၆၈၄ (လုိင္းခဲြ-၁၁၅) ၊ ဖုန္း - ၀၁-၈၅၅၀၆၇၉
 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date     : 26-Jun-2017 | Mon

Closing Date       : 25-Jul-2017 | Tue

Expire In        : Coming 1 day
 
ဆက်သွယ်ရန်
0