ျမန္မာ့ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းမွ ကုန္ၾကမ္း ၊ ထုပ္ပိုးပစၥည္း ၊ စက္ႏွင့္စက္အရန္ပစၥည္းမ်ားအား စက္ရံ ုမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္ ကုန္ေသတၱာယာဥ္ငွားရမ္းခ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚျခင္း

တည်နေရာ  :

Sector    :

Buyer     :0

Type    :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚျခင္း

၁။ ျမန္မာ့ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းမွ ကုန္ၾကမ္း ၊ ထုပ္ပိုးပစၥည္း ၊ စက္ႏွင့္စက္အရန္ပစၥည္းမ်ားအား စက္ရံ
ုမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္ ကုန္ေသတၱာယာဥ္ငွားရမ္းခ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေပးသြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။

၂။ ေစ်းႏႈန္းတင္သါင္းလႊာပံုစံမ်ား စတင္ေရာင္းခ်မည့္ရက္ - ၁၅ - ၃ - ၂၀၁၇ ရက္
တင္ဒါပိတ္မည့္ရက္ ႏွင့္ အခ်ိန္ - ၂၄ - ၃ - ၂၀၁၇ ရက္ ၁၆း၀၀ နာရီ

၃။ တင္ဒါပံုစံႏွင့္ တင္ဒါစည္းကမ္း အေသးစိတ္ကို ေအာက္ပါဌာနတြင္ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာ့ေဆး၀ါးလုပ္ငန္(ရံုးခ်ဳပ္)
ရံုးအမွတ္(၃၇) ၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ၊ ေနျပည္ေတာ္ ဖုန္း - ၀၆၇ - ၄၀၈၂၇၆
 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date     : 15-Mar-2017 | Wed

Closing Date       : 24-Mar-2017 | Fri

Expire In        : Coming 1 day
 
ဆက်သွယ်ရန်
0