ျမန္မာ့ေဆး၀ါးလုပ္ငန္း(ရံုးခ်ဳပ္) ေဆး၀ါးကုန္ၾကမ္း (၄၇၅)မ်ဳိးအား ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ  :

Sector    :

Buyer     :0

Type    :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ျမန္မာ့ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းမွ ေဆး၀ါးစက္ရံု(အင္းစိန္) ႏွင့္ ေဆး၀ါးစက္ရံု(အင္ေရာင္း)တို႕အတြက္ ေဆး၀ါးကုန္ၾကမ္း (၄၇၅)မ်ဳိးအား ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါမ်ားေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။

၂။ ေစ်းႏႈန္းတင္သြင္းလႊာပံုစံမ်ားစတင္ေရာင္းခ်မည့္ရက္ - ၈ - ၃ - ၂၀၁၇ ရက္
တင္ဒါပိတ္မည့္ရက္ႏွင့္အခ်ိန္ - ၇ - ၄ - ၂၀၁၇ ရက္ ညေန ၁၆း၀၀ နာရီ

၃။ တင္ဒါပံုစံႏွင့္ တင္ဒါစည္းကမ္း အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါဌာနတြင္ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာ့ေဆး၀ါးလုပ္ငန္း(ရံုးခ်ဳပ္)
ရံုးအမွတ္ ၃၇ ၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ၊ ေနျပည္ေတာ္
ဖုန္း - ၀၆၇ - ၄၀၈၂၇၆
 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date     : 08-Mar-2017 | Wed

Closing Date       : 07-Apr-2017 | Fri

Expire In        : Coming 1 day
 
ဆက်သွယ်ရန်
0