ျမိတ္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ အက်ဥ္းသားအိပ္ေဆာင္ (၉၀ x ၆၀ x ၂၀ )ေပ ႏွစ္ထပ္တစ္လံုးေဆာက္လုပ္ရန္ရိွပါသျဖင့္အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ :
Sector :
Buyer : 0
Type :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန ၊ ျမိတ္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ အက်ဥ္းသားအိပ္ေဆာင္
(၉၀ x ၆၀ x ၂၀ )ေပ ႏွစ္ထပ္တစ္လံုးေဆာက္လုပ္ရန္ရိွပါသျဖင့္ ျပည္တြင္းျမန္မာႏိုင္ငံသားပုဂၢ
လိက ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။

၂။ တင္ဒါအဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ၁၃ - ၃ - ၂၀၁၇ ရက္မွစတင္၍ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန ၊ ျမိတ္အက်ဥ္းေ
ထာင္တြင္ ၀ယ္ယူႏိုင္ၿပီး Profile ႏွင့္အတူ တင္သြင္းသြားရန္ ျဖစ္ပါသည္။

၃။ အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။
ဖုန္း - ၀၅၉ - ၄၁၃၀၀ ၊ ၀၉ - ၂၅၆ ၁၀၁ ၄၆၇

ၿမိတ္အက်ဥ္းေထာင္
အက်ဥ္းဦးစီးဌာန
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date 13-Mar-2017 | Mon
Closing Date 30-Mar-2017 | Thu
Expire In Coming 1 day
ဆက်သွယ်ရန်
0
Scroll