ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား အသစ္ေဆာက္လုပ္မည္ ျဖစ္ပါ၍ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ  :

Sector    :

Buyer     :0

Type    :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန
ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန
ကခ်င္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန
ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕။

ရက္စြဲ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

(၁) ကခ်င္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာန/ဌာနခြဲ၊ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား အသစ္ေဆာက္လုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
(၂) အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္လိုေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိလိုပါက ကခ်င္ျပည္နယ္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွဴးရံုးသို႕ ရံုးခ်ိန္အတြင္း လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္၍ျဖစ္ေစ ဖုန္း ၀၇၂-၂၂၃၄၂၊ ၂၂၃၀၇ တို႕ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။

တင္ဒါပံုစံစတင္ေရာင္းခ်မည့္ရက္ - ၇ - ၁၀ - ၂၀၁၆ ရက္
တင္ဒါပိတ္မည့္ရက္/အခ်ိန္ - ၇ - ၁၁ - ၂၀၁၆ ရက္

တင္ဒါေခၚယူေရးႏွင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕
 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date     : 07-Oct-2016 | Fri

Closing Date       : 07-Nov-2016 | Mon

Expire In        : Coming 1 day
 
ဆက်သွယ်ရန်
0