BaganMart

သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္သိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့ပုလဲထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ  : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

Buyer     :ေရႊျပည္သစ္

Type    :အစိုးရတင်ဒါ
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္သိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့ပုလဲထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။ ျမန္မာပုလဲထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ေအာက္ ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားအားျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ဝယ္ယူလိုပါ၍ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါမ်ား တင္သြင္းရန္ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

(က) အမ်ိဳးအမည္ - Bio Nucleus & Nucleus
အေရအတြက္ -(၁၂)မ်ိဳး
(ခ) အမ်ိဳးအမည္ - ခြဲစိတ္ခန္သံုး Instrument
အေရအတြက္ -(၅)မ်ိဳး
(ဂ) အမ်ိဳးအမည္ - ေရေအာက္ ေလာင္းလိုင္းသံုးပစၥည္း
အေရအတြက္ -(၁၀)မ်ိဳး
(ဃ) အမ်ိဳးအမည္ - ေရေအာက္ လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္း
အေရအတြက္ -(၅၆)မ်ိဳး

၂။ တင္ဒါပိတ္သိမ္းမည့္ေန႔ရက္မွာ ၁၁-၅-၂၀၁၆ ရက္ညေန ၁၆း၀၀ နာရီ ျဖစ္ၿပီး တင္ဒါပံုစံမ်ားအား ၂၂-၄-၂၀၁၆ ရက္မွစတင္၍ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ပါသည္။ တင္ဒါဖြင့္ေဖာက္မည့္ရက္အား ထပ္မံအေၾကာင္းၾကားပါမည္။

၃။ တင္ဒါပံုစံႏွင့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုျမန္မာ့ပုလဲထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ဝယ္ယူသိုေလွာင္ျဖန္႔ျဖဴးေရးဌာန၊ ဖုန္း-၀၆၇-၄၁၄၀၈၃ သို႔ ရံုးခ်ိန္အတြင္းဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာ့ပုလဲထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း
 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Closing Date       : 11-May-2016 | Wed

 
ဆက်သွယ်ရန်

Address :