သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း ၊ သစ္အေျခခံစက္မႈလုပ္ငန္းဌာန ၁၀/၂၀၁၆-၂၀၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အိတ္ဖြင့္ေလလံေၾကာ္ျငာျခင္း

တည်နေရာ  :

Sector    :

Buyer     :0

Type    :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန
ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း ၊ သစ္အေျခခံစက္မႈလုပ္ငန္းဌာန
၁၀/၂၀၁၆-၂၀၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အိတ္ဖြင့္ေလလံေၾကာ္ျငာျခင္း

၁။ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း ၊ သစ္အေျခခံစက္မႈလုပ္ငန္းဌာနမွ သစ္မာသစ္ပါးလႊာ (Face,Back & Core
Veneer ) (၁၂၈၄.၉၁၁၇) CBM အား အိတ္ဖြင့္ေလလံျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ေရာင္းခ်သြား
မည္ျဖစ္ပါသည္-
(က) ေရာင္းခ်မည့္ရက္ႏွင့္အခ်ိန္ - ၁၄ - ၃ - ၂၀၁၇ ရက္ နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီ
(ခ ) ေရာင္းခ်မည့္ေနရာ - သစ္အေျခခံစက္မႈလုပ္ငန္းဌာန(ရံုးခ်ဳပ္) ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္း၊
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

၂။ အိတ္ဖြင့္ေလလံႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအား ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း၏
website ျဖစ္ေသာ www.myanmartimber.com.mm တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈ၍လည္းေကာင္း ၊
ဖုန္း ၀၁ - ၃၇၂၄၄၅ ၊ ၀၁ - ၃၇၇၂၉၆ ၊ ၀၁ - ၃၇၇၈၈၅ တို႕တြင္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိ
င္ပါသည္-

အိတ္ဖြင့္ေလလံက်င္းပေရးေကာ္မတီ
သစ္အေျခခံစက္မႈလုပ္ငန္းဌာန(ရံုးခ်ဳပ္)
 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date     : 03-Mar-2017 | Fri

Closing Date       : 14-Mar-2017 | Tue

Expire In        : Coming 1 day
 
ဆက်သွယ်ရန်
0