BaganMart

သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန အတြက္ ရံုးသံုးပစၥည္းမ်ားအတြက္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ  : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

Type    :အစိုးရတင်ဒါ
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
၁။ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ သာသနာေရးဦးစီးဌာနမွ
၂၀၁၇-၂၀၁၈ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ သာမန္အသံုးစရိတ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပပါပံုႏွိပ္လုပ္ငန္း
သံုးစကၠဴအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းသံုးမင္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ ပံုႏွိပ္စက္ႏွင့္
ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူရန္ရွိပါသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ
မွအိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။

ပစၥည္းအမ်ဳိးအစား - ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းသံုးစကၠဴ
အေရအတြက္ - (၉)မ်ဳိး
ပစၥည္းအမ်ဳိးအစား - ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းသံုးမင္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္း
အေရအတြက္ - (၁၀)မ်ဳိး
ပစၥည္းအမ်ဳိးအစား - ပံုႏွိပ္စက္၏ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
အေရအတြက္ - (၁၅)မ်ဳိး

တင္ဒါပံုစံေရာင္းခ်မည့္ေနရာ - ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေရးဌာနခြဲ၊ သာသနာေရး
ဦးစီးဌာန၊ (ရန္ကုန္ရံုးခြဲ)၊ ေငြစာရင္း
ဌာနစု၊ သာသနာေရးဦးစီးဌာန၊
ရံုးအမွတ္(၃၁)၊ ေနျပည္ေတာ္
တင္ဒါပံုစံေရာင္းခ်မည့္ေနရက္၊အခ်ိန္ - ၇-၈-၂၀၁၇ရက္ေန႔မွ၂၁-၈-၂၀၁၇ရက္
ထိ ၉း၀၀ မွ ၁၆း၀၀နာရီထိ
တင္ဒါပံုစံတင္သြင္းရမည့္ေန႔ရက္/အခ်ိန္ -၂၈-၈-၂၀၁၇ရက္၊ (တနလၤာေန႔)
၉း၃၀နာရီမွ ၁၂း၀၀နာရီထိ
တင္ဒါဖြင့္မည့္ေန႔ရက္/အခ်ိန္ - ၂၈-၈-၂၀၁၇ရက္(တနလၤာေန႔)
မြန္းတည့္ (၁၂း၀၀)နာရီ
တင္ဒါတင္သြင္းမည့္ေနရာႏွင့္ - သာသနာေရးႏွင့္
ဖြင့္မည့္ေနရာ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ သာသနာေရး
ဦးစီးဌာန၊ ရံုးအမွတ္(၃၁)၊ ေနျပည္ေတာ္
၂။ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ တင္ဒါေခၚယူမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား
အား အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက သာသနာေရးဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္(ရံုးခြဲ)၊ ပံုႏွိပ္ထုတ္
ေ၀ေရးဌာနခြဲ(ညြန္ၾကားေရးမွဴး) ဖုန္း-၀၁-၆၅၂၁၃၅၊ ၀၁-၆၆၀၈၃၅သို႔ ရံုးခ်ိန္
အတြင္း ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။
 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Closing Date       : 21-Aug-2017 | Mon

 
ဆက်သွယ်ရန်

Address :