တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႔နယ္ရံုးအေဆာက္အအံု ၄၀ေပ×၃၀ေပ RC (၂)ထပ္ေဆာက္လုပ္ရန္ တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ  :

Sector    :

Buyer     :0

Type    :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း
၁။ရွမ္းျပည္နယ္ အလုပ္ရံုနွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးနွစ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ ရန္ပံုေငြျဖင့္ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိပါသျဖင့္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူမည္ျဖစ္ပါသည္။
(က)တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႔နယ္ရံုးအေဆာက္အအံု ၄၀ေပ×၃၀ေပ RC (၂)ထပ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း
၂။တင္ဒါပံုစံနွင့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ၅-၈-၂၀၁၆ ရက္ ၀၉း၃၀ နာရီတြင္ စတင္ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ျပီး ၂၀-၈-၂၀၁၆ ရက္တြင္ ေနာက္ဆံုးထား၍ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။
၃။အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ရံုးခ်ိန္အတြင္း အလုပ္ရံုနွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ရွမ္းျပည္နယ္ရံုး ၊ ဖုန္း -၀၈၁-၂၀၈၆၃၂၊ ၀၈၁-၂၀၈၅၈၃ တို႔သို႔ဆက္သြယ္စံုစမ္းနိုင္ပါသည္။
တင္ဒါေခၚယူေရးအဖြဲ႔
 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date     : 05-Aug-2016 | Fri

Closing Date       : 20-Aug-2016 | Sat

Expire In        : Coming 1 day
 
ဆက်သွယ်ရန်
0