စုိက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနဦးစီးဌာနမွ ဓါတ္ခဲြခန္းသုံးပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူရန္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ :
Sector :
Buyer : 0
Type :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း
စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန
စုိက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနဦးစီးဌာန
ေနျပည္ေတာ္- ေရဆင္း

၁။ စုိက္ပ်ိဳးေရး သုေတသနဦးစီးဌာနအတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပစၥည္းမ်ားကုိ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ဝယ္ယူရန္ရွိပါ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ တင္သြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။
(က) ဓါတ္ခဲြခန္းသုံးပစၥည္း - Lab Equipment (၄၄) မ်ိဳး 7 Lots
(ခ) အျခားစက္ပစၥည္းမ်ား - ၈ မ်ိဳး
၂။ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါပုံစံႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ ၂၉-၆-၂၀၁၇ တြင္ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၂၈-၇-၂၀၁၇ ရက္ ၁၆ နာရီတြင္ ေနာက္ဆုံးထား တင္သြင္းရန္ျဖစ္သည္။
၃။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိရွိလုိပါက ဖုန္း၀၆၇-၄၁၆၅၃၄ သုိ႔ ရုံးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။
တင္ဒါေကာ္မတီ
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date 29-Jun-2017 | Thu
Closing Date 27-Jul-2017 | Thu
Expire In Coming 1 day
ဆက်သွယ်ရန်
0
Scroll