စက္ရံုႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဌာနအတြက္ စက္၊ ယႏၲရားမ်ားအား အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ  :

Sector    :

Buyer     :0

Type    :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
၁။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္
ေအာက္ပါယာဥ္၊ စက္၊ ယႏၲရားမ်ားအား အိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူ
မည္ျဖစ္ပါသည္-
(က) WOOD CHIPPING MACHINE ၁လံုး
(ခ) LAND FILL COMPACTOR(2)DRUM ၁စီး
(ဂ) SKIP LOADER TRUCK ၆စီး
(ဃ) CONCRETE CUTTER ၁လံုး
(င) TANK CARRIER (4m3) ၄စီး
(စ) RC အမိႈက္သိမ္းယာဥ္ (10m3) ၆စီး
(ဆ) EXCAVATOR (18/21)TON ၁စီး
(ဇ) COMPACTOR GARBAGE TRUCK (7m3) ၁၇စီး
(ဈ) WHEEL EXCAVATOR(13/15)TON ၁စီး
(ည) LIGHT TRUCK ၆စီး
(ဋ) ASPHALT DISTRIBUTOR TRUCK ၁စီး
(ဌ) JAW CRUSHER ၁လံုး
(ဍ) 10Tons BRIDGE CRANE ၁စံု

၂။ ၀ယ္ယူမည့္ ယာဥ္၊ စက္၊ ယႏၲရားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အိတ္ဖြင့္
တင္ဒါတင္သြင္းလႊာမ်ားကို ၇-၈-၂၀၁၇ရက္မွ ၂၈-၈-၂၀၁၇ရက္ထိ စက္ရံုႏွင့္
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဌာန၌ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ၿပီး ၃၀-၈-၂၀၁၇ရက္ နံနက္ ၉ နာရီ
တြင္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါမ်ားအား ၂၆လမ္း၊ ၇၁လမ္း ၇၂ လမ္းၾကား၊ မႏၲေလး
ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၌ ဖြင့္ေဖာက္ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ပါ
သည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဌာနမွဴး၊ စက္ရံုႏွင့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဌာန
၀၂-၈၀၁၅၇၊ ၀၂-၈၁၃၁၆သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏုိင္ပါသည္။
 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date     : 07-Aug-2017 | Mon

Closing Date       : 28-Aug-2017 | Mon

Expire In        : Coming 1 day
 
ဆက်သွယ်ရန်
0