စိတ္က်န္းမာေရးေဆးရံုႀကီး မွ FDA အသိအမွတ္ျပဳ ေဆးဝါးမ်ား၊ ဓာတ္ခြဲခန္းသံုးေဆးရည္ ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူရန္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ

တည်နေရာ  :

Sector    :

Buyer     :0

Type    :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရ
က်န္းမာေရးနွင့္အာကစားဝန္ၾကီးဌာန
ကုသေရးဦးစီးဌာန
စိတ္က်န္းေရးေဆးရုံၾကီး၊ ရန္ကုန္
ေဆးဝါးအိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း
၁။ စိတ္က်န္းမာေရးေဆးရုံၾကီး၊ ရန္ကုန္တြင္ ေဆးကုသမႈခံယူလ်က္ရွိေသာ လူနာမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳရန္လိုအပ္သည့္ (၁) FDA အသိအမွတ္ျပဳ ေဆးဝါးမ်ား၊ (၂) ဓာတ္ခြဲခန္းသံုးေဆးရည္နွင့္ (၃) ဓာတ္ခြဲခန္းသံုးပစၥည္းမ်ားကို ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ဝယ္ယူမည္ျဖစ္ပါ၍ လိုင္စင္ကုမၸဏီမ်ားထံမွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါမ်ား ေပးသြင္းရန္ ေခၚယူအပ္ပါသည္။
၂။ တင္ဒါပံုစံမ်ားစတင္ေရာင္းခ်မည့္ရက္နွင့္အခ်ိန္ - ၁-၉-၂၀၁၆ရက္ နံနက္ ၉း၃၀နာရီ
တင္ဒါပိတ္မည့္ရက္နွင့္အခ်ိန္ - ၃၀-၉-၂၀၁၆ရက္ ညေန ၄း၀၀နာရီ
၃။ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားနွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ားစာရင္းအေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုသိရွိလိုပါက ေဆးရုံအုပ္ၾကီးရုံး၊ စိတ္က်န္းမာေရးေဆးရုံၾကီးတြင္ ေန႔စဥ္ ရုံးခ်ိန္အတြင္း လာေရာက္စံုစမ္းနိုင္ပါသည္။
ဆက္သြယ္ရမည့္ ဖုန္း -၀၁-၂၃၀၆၄၀၀၊ ၀၁-၂၃၀၆၄၀၃
လိပ္စာ - စိတ္က်န္းမာေရးေဆးရုံၾကီး၊ ဒဂံုျမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း)ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္
တင္ဒါစိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕
 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date     : 01-Sep-2016 | Thu

Closing Date       : 30-Sep-2016 | Fri

Expire In        : Coming 1 day
 
ဆက်သွယ်ရန်
0