စီမံကိန္းဦးစီး႐ံုးႏွင့္ ၀န္ထမ္း အိမ္ရာတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း အတြက္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ  :

Sector    :

Buyer     :0

Type    :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
၁။ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာန၊ ကယားျပည္နယ္၊ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္ စီမံကိန္းဦးစီး႐ံုးတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္ စီမံကိန္းဦးစီး႐ံုး၊ ၀န္ထမ္း

အိမ္ရာတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိပါသျဖင့္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူလိုပါသည္။
၂။ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါႏွင့္စည္းကမ္းမ်ားကို ၁-၈-၂၀၁၇ ရက္မွ ၃၁-၈-၂၀၁၇ ရက္အထိ ကယားျပည္နယ္စီမံကိန္းဦးစီး႐ံုး၊ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ေရာင္းခ်

မည္ျဖစ္ၿပီး အိတ္ဖြင့္တင္ဒါမ်ားကို ၃၁-၈-၂၀၁၇ ရက္ ၁၆း၀၀ နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ တင္သြင္းရပါမည္။
၃။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလုိပါက ကယားျပည္နယ္စီမံကိန္းဦးစီး႐ံုး၊ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ဖုန္း-၀၈၃-၂၂၂၁၀၉၂၊ ၀၈၃-၂၂၂၄၀၅၈ သို႕
႐ံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းႏုိင္ပါသည္။
 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date     : 01-Aug-2017 | Tue

Closing Date       : 31-Aug-2017 | Thu

Expire In        : Coming 1 day
 
ဆက်သွယ်ရန်
0